Renovera badrum i Stockholm: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du renovera badrum i Stockholm? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Renovera badrum Stockholm

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Renovera badrum i Stockholm? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Många går och bär på en dröm om att någon gång i livet få det perfekta badrummet. Även om det troligtvis är det rum i bostaden som vi tillbringar minst tid i så ligger det ändå mycket fokus på att badrummet ska vara funktionellt, mysigt och trevligt att vistas i. Enbart ett nyrenoverat badrum kan öka värdet på bostaden men en väsentlig summa och i den här artikeln ska vi gå igenom några av de mest centrala sakerna att ha i åtanke innan man påbörjar en totalrenovering av badrummet. 

Hur mycket kostar det?

Det är lika bra att inse det på en gång; att renovera badrum i Stockholm och övriga delar av landet är dyrt. Huvudanledningen är att badrummet är ett våtrum och att det därför krävs speciella material och arbetsprocesser. Det gör att renoveringsarbetet är det mest komplicerade du kan göra i bostaden. Mycket av arbetet måste du anlita hantverkare för att utföra. Om du inte själv har mycket sakkunskap inom byggområdet avråder vi dig starkt från att gå på badrumsrenoveringen på egen hand, eftersom det kan bli en mycket kostsam erfarenhet. 

Exakt hur mycket det kommer att kosta att renovera ett badrum beror naturligtvis på storlek, utformning och utrustning. Mycket av priset bestämmer du själv, särskilt när det kommer till val av badrumsinredning som dusch, toalett, badrumsskåp, tvättställ och så vidare. Den största kostnaden är dock det som du inte ser. Rördragning, tätskikt och elledningar. 

Baserat på projekt som är utförda genom Byggstart, kan vi se att snittpriset för ett fyra kvadratmeter stort badrum ligger på cirka 220.000 kronor.

För större badrum kan man lägga på 10.000 - 20.000 kronor per kvadratmeter (kostnaden består primärt av kakelsättning). I gengäld kan ett fyra kvadratmeter stort badrum även bli dyrare om man väljer exklusiva produkter när det kommer till kakel, klinker, armaturer och annan inredning. Vi återkommer till kostnader och värdeökningar senare i artikeln.

I vissa fall kan projektet berättiga rotavdraget.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur lång tid tar det?

Den höga kostnaden beror också på att det tar lång tid att renovera ett bad, dels för att själva arbetet är tidskrävande och dels för att det krävs en hel del torktid för de olika momenten. En badrumsrenovering måste göras i flera steg, där en åtgärd inte kan påbörjas förrän den föregående är avslutad.  

För ett badrum i normalstorlek är det inte ovanligt att det går åt fyra veckor för en totalrenovering. 

Därför är det också viktigt att tänka på om man ska bo hemma medan arbetet pågår. Många väljer att planera in renoveringen under samma period som de är på semester. Det är inte på något sätt enkelt att bo i en bostad utan fungerande vatten- och avloppssystem. 

Vid större renoveringsprojekt (till exempel hela hyreshus) kan det ställas upp mobila toaletter och duschrum, men det är en mycket kostsam lösning för ett hus eller enskild lägenhet. I det fallet är det nog mer ändamålsenligt att ta en längre semester eller bo hos släkt eller vänner under renoveringen. Förutom att bostaden är utan vatten och toalett under en längre tid så innebär en badrumsrenovering mycket buller och damm. Vid renovering av ett äldre badrum, där det ska läggas golvvärme, måste hela golvet bilas upp och gjutas på en ny betongyta. Den arbetsprocessen är mycket högljudd och det är praktiskt taget omöjligt att vara i bostaden medan arbetet pågår. 

Som med alla renoveringsprojekt är det viktigt att ha en god marginal, både när du räknar på ekonomin och tidsåtgången. Se till att entreprenören gör en detaljerad budget för arbetet och ha en löpande dialog med hantverkarna under hela arbetsgången. På så sätt kan du minska riskerna för att budgeten överskrids med stora summor och du har även lite mer kontroll över projektet. 

Renovera badrum i Stockholm? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vem ska utföra arbetet?

All renovering av badrum ska, så långt det är möjligt, följa det regelverk som gäller för våtrumsarbete. Väljer du en hantverkare som innehar våtrumscertifiering kan du känna dig trygg i att arbetet utförs i enlighet med gällande regelverk. För en amatör kan det vara svårt att ha full översikt över ett projek. Skulle du göra fel kan konsekvenserna bli stora och utgifterna rejält höga. Om det i efterhand uppstår problem, som exempelvis läckage, kan försäkringsbolaget neka dig ersättning om arbetet inte är fackmannamässigt utfört.  

På grund av totalrenoveringens komplexitet och kostnad är det viktigt att göra ett bra förarbete. Något av det viktigaste är att kontrollera entreprenörens referenser för att säkerställa att uppdragstagaren har den nödvändiga kompetensen och kvaliteten. På webbsidor som Byggstart kan du jämföra offerter från en stor mängd erfarna och kvalitetssäkrade entreprenörer. 

Kom ihåg att begära in anbud från flera entreprenörer och väg dem mot varandra. En offert ska innehålla både ett totalpris och en tidsram. Bjud gärna in hantverkarna för en inspektion inför renoveringen så att de får ett bättre underlag till offerten. Anbudsdokumentet ska även innehålla en beskrivning av den kompetens som uppdragstagaren har. Om entreprenören måste ta in underleverantörer för enklare uppgifter ska även det specificeras i offerten. 

Hur organiserar du projektet?

Det vanligaste sättet att organisera renovering av badrum är att anlita en entreprenör som ansvarar för att koordinera alla olika yrkesområden. Totalentreprenören är vanligtvis en VVS-montör, plattsättare eller snickare som har fasta samarbetspartners inom de övriga skråna. Lösningen med en totalentreprenör är att föredra för de allra flesta eftersom det gör att hela projektet flyter smidigare när ett företag koordinerar alla inblandade. Det är även enklare att förhålla sig till ett företag om något av arbetet behöver reklameras, och priset blir oftast lägre eftersom det går fortare att slutföra arbetet när hantverkarna är vana vid att arbeta tillsammans. 

Innan du startar upp arbetet är det viktigt att du har en konkret och detaljerad arbetsplan och ett kontrakt för det arbete som ska utföras. Se även till att kontraktet är juridiskt bindande och innehåller information om leverantörer och eventuella underentreprenörer. Det sistnämnda är viktigt för att du ska kunna gå bak i leden och försäkra dig om att arbetet inte utförs av okvalificerade hantverkare som inte har den kompetens och utbildning som krävs. Som byggherre är du skyldig att ta reda på om underleverantörerna betalar skatt och de avgifter som är relevanta för branschen. Allt som tillkommer utöver arbetskostnaderna måste specificeras för att du ska kunna bibehålla kontrollen över projektet samt undvika obehagliga överraskningar och oväntade kostnader.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Behöver man anmäla eller ansöka om bygglov?

När du ska renovera badrum i Stockholm är det normalt sett ingen ändringsanmälan eller bygglovsansökan involverad, men det finns några undantag: om brandcellen bryts (mest relevant för flerbostadshus när avloppet ska bytas ut); om det i samband med renoveringen görs ingrepp eller ändringar i den bärande konstruktionen; om du ska göra väsentliga ändringar i rördragningen eller om du ändrar användningsområdet för ett utrymme från biyta till bostadsyta (till exempel från förråd till badrum). Du ska däremot alltid se till att få all dokumentation på de utförda åtgärderna eftersom dessa kan vara avgörande för om försäkringsbolaget betalar ut ersättning eller inte om det uppstår problem i efterhand. Om du är osäker på om ditt projekt är anmälningspliktigt eller kräver bygglov, fråga entreprenören eller ta kontakt med din kommun. 

Dokumentation och garantier

När du ska sälja bostaden kan det komma krav på att du ska kunna visa upp intyg på att elinstallationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör. Dokumentationen kan även användas vid en ny värdering av bostaden. Du måste se till att det finns dokumentation på det arbete du eventuellt gör själv eller de material och inredning som du inte köper in via entreprenören. 

De flesta entreprenörer kommer att avråda dig från att du ombesörjer inköpet av byggmaterial, eftersom det komplicerar byggprocessen för mycket. För entreprenören är det mycket svårare att planera arbetet om du som byggherre själv ska stå för en del av jobbet. Om du ska göra en del av arbetet själv eller du själv ska köpa in visst material är det viktigt att du specificerar det i kontraktet så att både du och entreprenören vet vad som gäller. Var också väl medveten om att entreprenören inte kommer acceptera att vänta på att du som byggherre inte är klar med din del av arbetet. De flesta hantverkare godtar emellertid att du som kund köper in kakel, armaturer och badrumsinredning själv. 

Om du köper in material eller inredning själv är det viktigt att se till att produkterna följer de krav som byggbranschen ställer. Det kan till exempel handla om CE-märkning på armaturer, När det kommer till våtutrymmen är det särskilt viktigt att se till att byggmaterialet uppfyller de krav och håller den kvalitet som krävs för att klara att utsättas för den mängd fukt och vatten som finns i ett badrum. 

I de allra flesta fall är det här inte något problem med det kan finnas några materialsorter  som utger sig för att vara något annat än de är. Det gäller oftast för billiga inköp från utlandet där det gäller andra regler än i Sverige. Det säkraste är att överlåta hela ansvaret till entreprenören. Det kan bli lite dyrare men i gengäld är du på den säkra sidan, juridiskt sett, om det skulle uppstå någon typ av problem efter att badrummet har tagits i bruk. Om entreprenören har använt material som inte överensstämmer med eller uppfyller kraven för svensk byggstandard har du ett uppenbart reklamationsärende. 

Det finns inga lagliga krav på att entreprenören måste lämna garanti på arbetet till en privatperson. Däremot har kunden alltid rätt att göra en reklamation på arbetet. Kom ihåg att fråga entreprenören om en eventuell garantitid när du begär in offerter, och om entreprenören lämnar garanti, se till att det skrivs in i kontraktet.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Värdet av en renovering

Som vi har nämnt tidigare är renovering av badrummet ett dyrt projekt. Fakturan kommer snabbt upp i 200.000 kronor eller mer. Frågan är om du kan räkna med att få tillbaka det vid en eventuell försäljning av bostaden? I bostadsannonser framhävs det gärna att badrummet är nyrenoverat. Det gör mäklarna både för att kunna motivera värderingen och för att skicka en signal till köparen att det inte är nödvändigt med någon omgående badrumsrenovering. Är arbetet dessutom ordentligt gjort kan de potentiella köparna vara säkra på att de inte behöver göra något med badrummet på många år. 

Kom ändå ihåg att badrummet är det rum i huset som är dyrast att renovera, vilket gör att avkastningen på investeringen också är osäker. Generellt sett är det en säkrare investering att lägga pengarna på att byta ut golv och andra ytskikt i andra rum i bostaden, något som kostar betydligt mindre än en badrumsinredning men som ändå ger ett bra första intryck. 

Är badrummet fullständigt nedslitet och en renovering är nödvändig för att det över huvud taget ska vara trevligt att använda badrummet kommer skicket ha stor inverkan vid en försäljning. I det fallet är det också betydligt enklare att se att en renovering kommer att löna sig. Men om renoveringen görs med mer hänsyn till det estetiska så är det ett klokt drag att gå några extra rundor med miniräknaren och låta mäklaren göra en värdering först. Estetiska renoveringar kan definitivt öka på bostadens totalvärde och helhetsintryck, men det är inte säkert att du får igen det du har betalat för renoveringen när du säljer bostaden.  

I vissa fall kan det snarare vara en fördel att överlåta renoveringen till de nya ägarna eftersom de då kan få badrummet precis så som de vill ha det, samtidigt som du slipper ta tag i renoveringsarbetet. Troligtvis kommer det att sänka försäljningspriset men det kan du kanske ta igen genom att renovera andra rum istället. En enklare renovering av badrummet, till exempel nytt kakel och ny inredning kan bidra till att öka försäljningspriset så mycket att du i alla fall går plus. I ett fall där en totalrenovering hade gått på minst 200.000 kronor kan du istället komma undan med en fjärdedel av priset. En fördel med totalrenoveringar är att de i regel kan skjutas upp lite då det sällan är akut med att totalrenovera badrummet. Det ger dig tid att förbereda och planera så mycket som möjligt så att arbetet kan göras när ekonomin tillåter det.  

Köpa bostad med nytt badrum?

Ur en köpares perspektiv ser det lite annorlunda ut. Det bästa alternativet är självklart att köpa en bostad med totalrenoverat badrum eftersom det kommer att spara såväl pengar som tid och energi. Eftersom livslängden för ett badrum är så lång (15-20 år eller längre), är chansen stor att du inte behöver totalrenovera badrummet igen så länge du bor kvar i bostaden, förutsatt att badrummet är nyrenoverat när du flyttar in. Men kom ihåg att se till att du får ta del av den dokumentation som visar att badrummet är korrekt renoverat av professionella hantverkare. 

Kostnaden för att renovera ett badrum som är felbyggt kan bli mycket hög. Störst risk för problem och höga kostnader är förknippat med de saker som vi inte ser, de som ligger inne i väggarna eller golvet, till exempel vattenrör, värmeslingor eller tätskikt. Några lösa kakelplattor är betydligt enklare att fixa till och är inget som ska avskräcka dig från att köpa huset eller lägenheten. Men observera att lösa kakelplattor kan vara ett tecken på att grundarbetet inte är tillräckligt bra gjort. När du ska köpa en bostad ska du lägga ner mycket tid på att kontrollera badrummets kondition. Var extra noga med att undersöka om det finns några tecken på fuktskador, eftersom det är ett av de tydligaste tecknen på att det kommer att krävas en dyr och tidskrävande totalrenovering.

Hur kommer du igång?

En avgörande faktor för att lyckas med att renovera badrum i Stockholm, eller på någon annan ort i landet, är att du väljer rätt hantverkare. Det finns många oseriösa aktörer i branschen och många har dåliga erfarenheter från tidigare renoveringsprojekt. Hittar du däremot ett seriöst företag som levererar hög kvalitet och håller en bra kommunikation, är sannolikheten för ett lyckat projekt hög. 

På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade hantverksfirmor och entreprenörer på ett ställe så att det ska vara lätt för dig som kund att välja rätt. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart. Det kostar ingenting och du förbinder dig inte heller till något genom att göra det.

Renovera badrum i Stockholm? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.