Isolera källare: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du isolera källare? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Isolera källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Isolera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ska du bygga ut din källare? Det kan vara skönt med lite extra plats och en utbyggnad av källaren kan vara billiga kvadratmeter i jämförelse med andra alternativ. Eftersom källaren oftast ligger under marknivå gör den kalla och fuktiga marken som omger källarväggarna att det är extra viktigt med ordentlig och tillräcklig isolering. Bra isolering är inte bara viktigt för att säkerställa en varm och behaglig boendemiljö, men även för att motverka mögel, röta och fuktskador. När man började bygga källare i Sverige i början av 1900-talet gjorde man det för att just undvika fukt och dålig luft i de övriga rummen, vilket var vanligt så länge husen stod direkt på grunden. Men nu när behovet att dessa utrymmen har blivit allt större är det dags att ta reda på hur man gör för att även ge källaren en trevligare inomhusklimat. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Invändig eller utvändig?

Felaktig isolering av källaren är ett vanligt problem som kan leda till fuktskador och svampangrepp om isoleringsarbetet inte är korrekt utfört. Många tror att isoleringen ska sitta på insidan av väggen och att man kan isolera källarväggar på samma sätt som man gör med ytterväggar ovanför marknivå. Det stämmer inte och isolerar man fel tar det inte lång tid innan fuktskadorna uppstår. En invändig isolering hindrar nämligen värmen i rummet från att torka ut fukten i tegel- eller betongväggarna vilket leder till att de inte får andas och blir en utmärkt grogrund för såväl mögel som röta. I så stor utsträckning som möjligt bör man därför sätta isoleringen på utsidan av källarväggen. 

Även om det svårt att komma åt och isolera utifrån bör ändå minst ⅓ av isoleringen sättas utvändigt. I våtutrymmen som utsätts för mer fukt, till exempel badrum, bastu eller tvättstuga, rekommenderar man minst ⅔ utvändig isolering. Isoleringen bör även vara tillverkad av ett icke organiskt material som inte påverkas och tar skada av fukt. Att gräva ut runt grunden och källarväggarna kostar en del men det är en väl värd investering och bland det mest effektiva man kan göra för att undvika fuktskador. I regel innefattar arbetet med att bygga ut källaren en del grävning på husets utsida för att stötta upp grunden, dra nytt avlopp och liknande, vilket gör att en stor del av grävarbetet som behövs för att komma åt att isolera utifrån redan är gjort.

Som referenspunkt kan det nämnas att en dränering och kompletterande isolering av grunden kostar någonstans mellan 3.000 och 5.500 kronor per löpmeter.

Läs mer om priset för att isolera källare.

Isolera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Se till att källaren är torr

Oavsett om man väljer in- eller utvändig isolering är det viktigt att se till att källaren är helt torr innan man börjar. Om källaren inte är torr riskerar du svamp- och rötangrepp inne i själva konstruktionen, där det tar lång tid innan man upptäcker problemet och omfattningen av skadorna. Därför måste fukthalten korrigeras innan man påbörjar isoleringsarbetet.

Det bästa som man kan göra för att undvika en fuktig källare är att gräva ny dränering. När man gör det gräver man ut runt huset och lägger nya dräneringsrör, sätter platonmatta och cellplast utanpå väggen och fyller på med dräneringsmaterial som lecakulor eller liknande. Det är viktigt att dräneringsrören ligger tillräckligt djup för att inte ta upp fukt från markytan, vilket innebär cirka 50 cm under husets grundsula. Cellplast stoppar inte vatten från att tränga in men den hindrar att fukten från marken tar sig igenom de dränerande småstenarna och in i väggen via så kallad kapillärt uppsug.

Varför blir det fuktigt i källaren?

Den klassiska lukten av källare känner nog de flesta igen. Det luktar fuktigt och instängt och lukten sätter sig gärna i kläder och andra ägodelar som förvaras i källaren. Den oangenäma lukten kommer från mögel och fuktskador, och innehåller partiklar som kan vara allergiframkallande. Det är ganska vanligt, särskilt i gamla källare, som inte är avsedda för förvaring av textilier, möbler och liknande. För att få bukt med problemet måste man göra allt man kan för att ha en väl fungerande dränering och förhindra kapillär uppsugning.

Ett annat välkänt problem som bidrar till fukt i källaren är kondens. Eftersom källarväggarna ligger under marknivå kyler den kalla jorden ner ytterväggarna.  

På samma sätt som ett kallt glas får vattendroppar på utsidan en varm sommardag, gör en kall källarvägg att den varmare inomhusluften blir till kondens. Den utvändiga isolationen motverkar kondensbildning eftersom den förhindrar att det uppstår köldbryggor i den inre reglingen. En bra och tillräcklig ventilation hjälper till att motverka fuktskador och är en bra investering.

Rum i rummet

En möjlighet när det kommer till att fuktsäkra källaren är en så kallad rum i rummet-lösning. Då bygger man upp lättbetongväggar på insidan av ytterväggarna och lämnar en luftspalt på cirka fem centimeter emellan, en lösning som ger ett fristående rum inne i rummet. När man isolerar på insidan av grundstommen flyttar man kondenspunkten från grundmuren in i den nya väggen av lättbetong, vilket ställer krav på ett korrekt utfört isoleringsarbete för att undvika svamp- och rötangrepp. Det är viktigt att isoleringen inte har kontakt med betongen och genom att installera en luftavfuktare kan man ha kontroll på fuktutvecklingen i luftspalten mellan lättbetongväggen och ytterväggen. På så sätt får man ut fukten innan den får fäste i huskonstruktionen. Avfuktaren ska placeras högt upp på väggen i rummet. Den suger ut den fuktiga luften och transporterar ut den genom ett rör i väggen, samtidigt som torr luft, som håller väggen torr, blåses in i mellanrummet. Luftavfuktaren slår på och av sig efter behov och styrs av en hygrostat som mäter fukthalten i luftspalten. Avfuktaren är energisnål och är därför ett billigt alternativ till att gräva ut runt ytterväggen för att isolera. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Så gör du

Det är viktigt att man ser till att det finns ett bra och jämnt underlag att sätta isoleringen på. På en betongvägg kan man fylla ut gjutsår och andra ojämnheter med cementbruk. Har man en lättklinkervägg måste man putsa väggen med en fuktspärr, helst två lager. Här gäller det även att se till att det inte blir en vattenansamlingsplats i övergången mellan betongväggen och grundsulan. Man förhindrar det lättast genom att gjuta en sneddad kant som leder bort vattnet. Använd sedan en vattenavvisande primer eller en membranduk en halvmeter upp på källarväggen och hela vägen ner till grundsulan. Om primern eller membranen inte går ända upp dit där man har tänkt att sätta isoleringen, måste man sätta en list i plast eller metall som leder bort vattnet med hjälp av fogmassa. Listen bidrar även till att det blir en ventilationsspalt bakom husets beklädnad, något som är särskilt viktigt när man sätter en tjock isolering.

När man ska sätta upp isoleringsplattor under marknivån finns det två sätt att göra det på. Man kan limma fast plattorna med ett frostbeständigt och cementbaserat lim. För att säkerställa att plattorna fäster ordentligt bör du rugga upp baksidan med exempelvis en fogsvans. Limmet sprids ut i ett kryss, från hörna till hörna. Man kan även använda sig av pluggar för att fästa upp plattorna. Om man gör det är det viktigt att vinkla pluggarna uppåt för att undvika att vatten rinner in mot väggen. Normalt sett räcker det med sju pluggar per kvadratmeter. Man använder plugg oavsett om plattorna ska fästas ovanför eller under marknivå. När man sätter plattor ovanför marknivå måste de putsas med fiberarmerat puts för att de ska klara av byggnadskraven.

Isolera golvet

Det är ofta kalla golv i en källare. Det är inte så konstigt med tanke på att marken utanför också är kall. Av den anledningen kan det vara svårt att värma upp golvet utan en stor energiförlust. Det är viktigt att isolera golvet ordentligt för att förhindra problemet. Det finns flera olika alternativ för hur man kan utföra isoleringen, och vilket som är det bästa beror på flera olika faktorer. Man ska aldrig lägga golvvärme direkt på en fuktig grund utan att först isolera golvet ovanifrån. Det finns flera olika lämpliga material för ändamålet, till exempel EPS-betong specialtillverkad för golvvärme i källare.

Ett problem som man kan stöta på vid en källarrenovering är att källaren har låg takhöjd och att isoleringen minskar den ytterligare. Därför måste man tänka på hur man ska isolera när man väljer golv. Om inte takhöjden är tillräcklig är ett alternativ att bila ner golvplattan och på så sätt uppnå önskad takhöjd, men det är ofta ett omfattande arbete att göra. 

En välbeprövad metod för att lägga extra golvisolering är att lägga golv på reglar. Reglarna är stora bjälkar som läggs på betonggolvet och som lyfter upp trägolvet från betongen. Det är av yttersta vikt att lägga en fuktspärr på minst 0,22 mm på det gjutna golvet för att hindra fukt från att tränga upp genom golvet. Bjälkarna läggs på fuktspärren och därefter isoleras golvet. 

En lösning som många använder och som ger möjlighet att lägga värmeslingor eller vattenburen värme, är att lägga ett flytande golv. Det ger en lägre bygghöjd än om man gjuter golvet. Flytande golv är ett vanligt sätt att lägga golv på och det innebär att man lägger parkett, laminat eller vinylklick på ett stabilt golv utan att skruva eller spika fast det. Golvet får då möjlighet att röra sig och anpassa sig till mikroklimatet i källaren. Det första man måste göra är att plana ut underlaget och lägga en fuktspärr mellan betongen och isoleringen. Det krävs även en ram som löper längs med väggarna för att isoleringen inte ska komma i kontakt med betongen. Ramen fyller man med brandsäker isolering, till exempel 50 mm XPS-cellplast, och därefter lägger man på spånplattor. Spånplattorna ska limmas ihop med varandra men inte fästas i ramen. När det är gjort lägger man det flytande golvet.

När man vill ha ett klinkergolv är det ofta flytspackel som tillämpas, särskilt om man planerar att bygga ett badrum i källaren. När man ska ha värmeslingor i källargolvet bör isoleringen vara så tjock som möjligt för att undvika värmeförlust. Det blir både dyrt och ineffektivt om man ska värma upp både badrumsgolvet och marken under huset. En gjutgrund bestående av 0,2 mm fuktspärr och 70-80 mm armerat flytspackel bör vara tillräckligt. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Tjocklek och material

Hur tjock isolering man behöver i källaren beror på behov, isolering under bjälklag och takhöjd. Om det existerande golvet inte är isolerat bör man inte lägga mer än 50 mm isolering för att motverka kondens. Det finns även flera olika material som är vanliga att använda vid isolering, till exempel XPS-cellplast, EPS-betong och Glava isolering eller Rockwool. Vilket materialval som är lämpligast beror på förhållandena i källaren och vad man föredrar.

Glasull:

Glasull är kanske det vanligaste isoleringsmaterialet och de lång tunna fibrerna gör att glasullen är lätt att hantera. Glasull tillverkas i flera olika format, till exempel lösull och pressade plattor. Den norska tillverkaren Glava använder glasull i sina isoleringsprodukter där alla fibrerna ligger på samma håll, vilket gör att glasullen blir mer elastisk. 

Stenull:

Stenull tillverkas genom att stenmaterial smälts ner och transformeras till fiber. Även om sten har en ganska dålig isoleringsförmåga, gör sammansättningen av materialfibrerna att det bildas mängder av luftfickor inne i massan som förhindrar luftens genomströmning.

En isoleringsplatta av stenull består till ungefär 90 % av luft och materialet är relativt brandsäkert då det klarar 1000 grader utan att smälta. Dessutom drar stenull inte till sig vatten, något som gör materialet särskilt lämpligt för konstruktioner som utsätts för fukt. Den mest kända tillverkaren av stenull är Rockwool.

Skumplast:

Plattor som EPS och XPS tillverkas av cellplast och används ofta vid isolering. EPS och XPS har lite olika egenskaper och vilken variant som är lämpligast beror på användningsområde och pris. XPS är stora blå cellplastplattor som är vanligast att använda i fundament. EPS är billigare men har också en högre fuktupptagningsförmåga. Plattor i cellplast tål en hög belastning och bryts inte ner av mögel eller röta.

Isolera själv eller anlita hantverkare?

Det är som vi har nämnt tidigare viktigt att isoleringen görs på rätt sätt, både avseende fukt och temperatur. Om man väljer att göra jobbet själv är det av yttersta vikt att ha tillräckligt med kunskap. Även om det går att spara pengar genom att inte anlita hantverkare, kan det bli betydligt dyrare i slutändan om något blir fel. Dessutom kan det ta lång tid innan man som lekman upptäcker vad som är fel. Därför är det värt att betala en fackman som har den kunskap och utbildning som behövs för att göra arbetet på ett korrekt sätt. Vi hjälper dig gärna att hitta en entreprenör och har ett stort nätverk av duktiga hantverkare med bra referenser. Du kan helt förbehållslöst registrera ditt projekt hos oss och ta emot flera offerter som du kan jämföra med varandra.  

Isolera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.