Bygga nytt hus: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga nytt hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga nytt hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga nytt hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om att bygga nytt hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om förberedande arbete, ansökan om bygglov, byggnadstekniska regler, kontakt med fackkunniga, kostnader och prisdrivare, kostnaden för att riva hus och bygga nytt och mycket mer. Vet du till exempel vilka kostnader bygget av ett nytt hus omfattar, eller hur du väljer den bästa entreprenören? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Vad innebär det att bygga nytt hus?

Det är många som drömmer om att bygga nytt hus, men på grund av det är ett stort och i många fall kostsamt projekt med komplex process, är det många som väljer att köpa hus istället. Tillhör du de som planerar eller står i startgroparna för att bygga nytt hus är det en mängd saker som du behöver känna till och sätt dig in dig.

Det finns flera scenarion till processen som omgärdar bygget av ett nytt hus. Du kan till exempel ha köpt en tomt som kräver lite förberedande markarbete; ha köpt en tomt som sluttar eller har en kuperad terräng som kräver en hel del markarbete innan det ens går att bygga gjutformen till grunden eller så äger du kanske redan en tomt som det står ett hus på. I det sistnämnda blir processen att riva hus och bygga hus, något som gör projektet lite mer komplext och tidskrävande.

När du ska bygga nytt hus går det också att fundera på hur mycket som måste vara nytt för att det ska vara ett nytt hus. Räknas det som ett nytt hus och du sparar en mindre del av en befintlig byggnad och bygger ett hus runt den? Måste man bygga ett nytt hus på samma plats som det som stod på tomten tidigare stod på? Och kanske den största frågan av alla, ska du låta en arkitekt rita huset eller ska du välja en nyckelfärdig husmodell ur någon av alla färdighusproducenters kataloger?

Som du ser kan det vara svårt att få överblick över alla moment och kostnader när du ska bygga hus. Det finns en rad faktorer som kan påverka priset både nedåt och uppåt. I den här guiden kommer du att få mycket matnyttig information som hjälper dig att planera husbygget på ett optimalt sätt och hålla styr på kostnaderna. Självklart kommer vi även ta upp hur du hittar och väljer en lämplig entreprenör för att utföra arbetet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga nytt hus?

Det går inte att ge något exakt svar på hur mycket det kostar att bygga nytt hus eftersom det är så många faktorer som inverkar på priset. Några exempel på sådana faktorer är:

 • Husets storlek och antal våningsplan
 • Om huset ska var utan eller med källare
 • Terrängen på tomten
 • Tekniska lösningar
 • Val av fasad- och takmaterial
 • Antal badrum, kök och andra våtrum
 • Val av ytskiktsmaterial
 • Om huset byggs i modern eller gammal stil

Ett enfamiljshus med interiör och tekniska lösningar av normal standard kostar i snitt 22.500 kronor (inklusive moms) per kvadratmeter att bygga. I det priset ingår alla arbetskostnader för hantverkarna och alla materialkostnader. Observera att kostnaderna för arkitekten och projektering inte ingår i snittsumman utan tillkommer utöver det. Dessa kostnader kan variera från 200.000 kronor upp till över 1.000.000 kronor beroende på projektets storlek och komplexitet.

Det går att bygga hus för cirka 17.500 kronor (inklusive moms) per kvadratmeter, men då handlar det om hus med en enkel konstruktion samt billiga tekniska lösningar och inredning. För ett exklusivt hus kan kvadratmeter priset hamna på 36.000 kronor per kvadratmeter eller ännu högre. Som byggherre kan du påverka kostnaden relativt mycket genom att välja enklare lösningar eller hålla utkik efter kampanjer och utförsäljningar och på så sätt få tag i dyrare produkter till betydligt lägre priser än de ordinarie.

Vilka finansieringssätt finns det att tillgå?

Det är av yttersta vikt att du har löst finansieringsfrågan innan du drar igång med byggprocessen. Att bygga nytt hus är ett omfattande projekt och involverar stora summor pengar. Den bästa finansieringslösningen är alltid att bekosta ett projekt med eget kapital, men få av oss har de summorna som krävs sparade. Av den anledningen är den vanligaste finansieringslösningen en kombination av eget kapital och ett byggnadslån från banken.

Med ett byggnadslån, eller byggnadskredit som det egentligen heter, använder banken fastighetens framtida värde som säkerhet och ger dig som byggherre en kredit som är tillgänglig under byggprocessen. Precis som med ett vanligt huslån kräver banken en kontantinsats för en byggnadskredit. Utöver det är räntan också något högre än för ett ordinarie huslån.

När det nya huset är färdigbyggt läggs den använda delen av byggnadskrediten om till ett vanligt bolån med en ränta som ligger på samma nivå som andra bostadslån. Du ska vara strikt med att varken påbörja projektering eller begära in offerter från entreprenörer innan du har finansieringen helt klar.

Bygga nytt hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ansökan om förhandsbesked och bygglov

När du ska bygga nytt hus måste du ansöka om bygglov från byggnadsnämnden i den kommun som du ska bygga huset i. Såvida du inte är utbildad arkitekt eller konstruktör själv måste du dessutom ta hjälp av en arkitekt som ritar alla de ritningar som måste bifogas i bygglovsansökan. Vanligtvis tar också arkitekten på sig ansvaret för projekteringen och ansöker om bygglov för din räkning.

När du ska bygga nytt hus har du två varianter av bygglov av välja mellan: förhandsbesked och bygglov. Om du är osäker på om det är möjligt att bygga ett nytt hus så som du har tänkt dig är det ett klokt val att ansöka om ett förhandsbesked. Då går bygglovshandläggarna igenom din ansökan och ger dig antingen ett jakande eller nekande besked. Om du inte får bygga som du har tänkt dig har du med ett förhandsbesked möjlighet att ändra ritningarna innan du ansöker om bygglov. På så sätt kan du göra de anspassningar och ändringar som behövs och undvika ett avslag på bygglovsansökan. 

Ansöka om bygglov är exakt vad det låter som. Du skickar in en ansökan med alla nödvändiga ritningar och dokument till kommunens om sedan handlägger din bygglovsansökan. Så fort bygglovet är godkänt och du har fått ett startbesked från kommunen, kan du börja bygga ditt nya hus.

Vid ett större projekt, som att bygga nytt hus, är det vanligaste att byggherren, det vill säga den som ska bygga och äger det nya huset, börjar med ansöka om ett förhandsbesked och därefter bygglov.

En kvalitetsansvarig är ett krav vid bygglovsplikt

Så fort ett projekt är bygglovspliktigt krävs det också att det finns en person som är kontrollansvarig som bistår dig som byggherre under hela byggprocessen. Du kan läsa mer om exakt vad en kontrollansvarig gör på Boverkets hemsida. Där hittar du också ett register över certifierade kontrollansvariga.

Det är byggnadsnämnden i den kommun där du ansöker om bygglov som utser vem som ska vara kontrollansvarig när du bygger nytt hus. Namnet på personen i fråga hittar du i beslutet om bygglov och även i startbeskedet. Den som är kontrollansvarig medverkar även på slutbeskiktningen av huset för att kontrollera att allt arbete är utfört i enlighet med gällande lagstiftning.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Välj entreprenadform och hitta rätt hantverkare

Med ett så omfattande och tidskrävande projekt som det är att bygga nytt hus är det viktigt att du drar nytta av expertisen hos kompetenta och professionella entreprenörer och hantverkare. Därför ska du avsätta extra tid för att hitta och välja rätt aktörer.

Det första steget i den här processen är att bestämma vilken entreprenadform du vill ha till husbygget. Det gäller oavsett om du ska bygga ett arkitektritat hus eller har köpt en nyckelfärdig lösning. De två vanligaste entreprenadformerna är totalentreprenad och delad entreprenad, och de skiljer sig enligt följande:

 • Totalentreprenad innebär att ett företag tar på sig hela ansvaret för bygget, det vill säga projektledning, projektering och allt byggarbete. Det är entreprenören som har ansvaret för att huset står färdigt i tid och att allt arbete genomförs på ett korrekt och regelmässigt sätt. Som byggherre har du bara en person att förhålla dig till.
 • Delad entreprenad betyder att du som byggherre kan välja och anlita de hantverkare du vill, till exempel elektriker, snickare, takläggare och VVS-installatör. Vid en delad entreprenad är det också du som byggherre som står som projektledare och är ansvarig för att koordinera allt arbete, det vill säga se till att alla hantverkare är på rätt plats vid rätt tillfälle och har tillgång till allt material de behöver.

Det vanligaste för ett så stort och tidskrävande projekt som det är att bygga nytt hus, är att byggherren väljer totalentreprenad. Det blir ett lite högre pris men den extra kostnaden kan snabbt betala igen sig om det uppstår problem, till exempel försenade materialleveranser.

Gör en bakgrundskontroll på entreprenörerna

Oavsett entreprenadform är det viktigt att gör en noggrann bakgrundskontroll av alla potentiella aktörer innan du gör ditt slutgiltiga val och skriver kontrakt med den valda entreprenören. Du kan utgå från nedanstående checklista när du gör bakgrundskontrollen.

 1. Omdömen: Undersök alltid eventuella omdömen som finns om firman från tidigare kunder. Ta reda på vilket arbete som har utförts och hur gamla referenserna är.
 2. Ekonomisk soliditet: Vid alla byggprojekt i allmänhet och husbyggen i synnerhet är det ett klokt drag att ta en kreditupplysning på alla aktuella aktörer. Ett företag med en solid ekonomi klarar en plötslig konjunktursvängning och du riskerar inte att företaget går i konkurs mitt under arbetet med ditt hus. 
 3. Kapacitet: Ett företag med större kapacitet har fler anställda, något som har inverkan på hur effektivt husbygget kan genomföras. 
 4. Kommunikation: En aktör som kan upprätthålla en bra och professionell kommunikation skapar förutsättningar för en smidig byggprocess. Under anbudsrundan har du en bra möjlighet att skapa dig en uppfattning om aktörernas kommunikationsfärdigheter. 
 5. Certifieringar: Se till att alla entreprenörer har utbildade hantverkare anställda. Elektriker måste enligt lag vara auktoriserade och när det gäller våtrums- och VVS-arbete är det enbart certifierade företag som kan ge dig ett våtrumsintyg.

Genom att göra en grundlig bakgrundskontroll av företagen minskar du risken för obehagliga överraskningar under byggprocessen.

Bygga nytt hus - steg för steg

Som vi har varit inne på tidigare är det en omfattande och tidskrävande process att bygga nytt hus. Det är inte ovanligt att det tar 12-18 månader från första mötet med arkitekten till dess att huset är slutbesiktigat och godkänt för inflyttning. Det är många steg i processen och det gäller att genomföra dem i hyfsat rätt ordning.

 1. Budgetramar och finansiering: Oavsett typ av byggprojekt är första steget alltid att lösa finansieringsbiten och sedan sätta upp en budget. Ramarna för budgeten styr husets storlek, standard och byggmetod. 
 2. Bygglov och ritningar:  När du ska bygga nytt hus måste du ansöka om bygglov hos kommunen. Till bygglovsansökan behöver du ritningar av husets planlösning, konstruktion och läge på tomten. Vanligtvis anlitar byggherren en arkitekt som tar fram alla ritningar och ansvarar för projekteringen. En utbildad arkitekt är också väl insatt i alla byggnadstekniska regler. Väljer du en lösning med nyckelfärdig hus ingår både arkitektens arbete och projekteringen i priset.
 3. Detaljprojektering: Det är en bra idé att du har en plan för vilket byggmaterial och byggmetod du vill använda. Vill du till exempel ha en husfasad i gammal stil med träpanel och snickarglädje eller en modern fasad i cortenplåt? Du sparar pengar om du har tänkt igenom detta innan du har första mötet med arkitekten eller färdighusleverantören.
 4. Anbud och val av entreprenör: När du har gjort den bakgrundskontroll som vi gick igenom i föregående avsnitt på alla intressanta aktörer, är det dags att begära in anbud. Du behöver inte begära in offerter från mer än tre företag för att du ska kunna avgöra om priset är marknadsmässigt. Titta inte enbart på slutsumman utan jämför alla kostnadsposter mot varandra. När du har valt en entreprenör du vill anlita är det viktigt att du skriver ett juridiskt bindande kontrakt.
 5. Tidplan: För att de ska vara lättare för dig som byggherre att följa med i processen kan du sätta upp en tidsplan tillsammans med entreprenören. Skriv in milstolpar och fasta mötesdatum för byggmöten. Då har ni möjlighet att reda ut eventuella missförstånd innan de blir stora problem. En bra, regelbunden och professionell kommunikation gynnar alla inblandade. 
 6. Slutbesiktning: När allt arbete är färdigt ska huset slutbesiktigas för att kontrollera att det inte finns några brister eller regelrätta fel. På slutbeskitningen medverkar byggherren, det vill säga du, entreprenören och kontrollansvarig. Kontrollansvarig noterar de eventuella fel och brister som upptäcks under slutbesiktningen och dessa ska åtgärdas innan du betalar slutfakturan.
 7. Slutdokumentation: Efter slutbesiktningen är det viktigt att du ser till att få alla relevanta dokument från entreprenören. Det handlar till exempel om bruksanvisningar, garantipapper och kopior på fakturorna.
Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Våra 10 bästa tips när du ska bygga nytt hus

 1. Gör en projektplan och sätt av ordentligt med tid till projektering och utförande.
 2. Ta kontakt med banken i ett så tidigt skede som möjligt för att kartlägga finansieringsbiten och ta reda på vilken budget du har att röra dig med. 
 3. Kontakta en arkitekt först och vänta med att kontakta några entreprenörer innan du har ett fullständigt underlag till ett anbud.
 4. Gör en detaljprojektering innan byggstarten för att undvika obehagliga överraskningar under byggprocessen. 
 5. Begär in offerter från tre konkurrerande aktörer. Om du inte tycker att ett eller flera anbud är bra, gör en ny anbudsrunda tills du hittar den entreprenör som känns bäst.
 6. Gör en gedigen bakgrundskontroll på alla aktuella hantverksföretag. 
 7. Skriv ett detaljerat och juridiskt bindande kontrakt med entreprenören.
 8. Tid är pengar, så ta inte på dig mer arbete än du har tid och kompetens till.
 9. Ha en regelbunden kommunikation, sätt gärna upp fasta datum för byggmöten, under hela byggtiden och besök byggplatsen med jämna mellanrum. 
 10. Håll inne med 10-15 procent av slutfakturan till dess att slutbesiktningen är gjord och eventuella fel och brister är åtgärdade. Se till att få alla slutdokumentation gällande huset.

Bygga nytt hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.