Ändra taklutning: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du ändra taklutning:? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Ändra taklutning

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Ändra takslutning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Som illustrationen visar kan man ändra lutningen på taket utan att ändra på takets högsta punkt, det vill säga nocken på ett sadeltak. Man kan välja att höja bägge takfallen, eller den ena sidan av taket. Man kan även välja att ändra takformen på bara en del av taket, vilket oftast görs i form av takkupor med fönster på framsidan och eventuellt på sidorna. En takkupa är ett vanligt ingrepp som kan utföras utan bygglov i vissa fall, medan det är mindre vanligt att endast ändra lutningen på ett tak. Men man kan välja mellan dessa två alternativ om man inte får lov att bygga på höjden, och om snedtaket är för lågt för att inreda vinden som bostad. 

I denna artikel ger vi en överblick över kostnaderna för att bygga takkupor eller ändra lutningen på taket. Du får även reda på de största prisfaktorerna och vilken värdeökning på bostaden du kan förvänta dig. Som extra tips får du även veta hur du väljer rätt entreprenör för jobbet. 

Varför ändra på taklutningen?

Den främsta orsaken till att bygga takkupor eller ändra takets lutning är att man behöver mer plats i hemmet. Genom att ändra takets utformning från till exempel sadeltak till mansardtak kan man utnyttja större delar av övervåning, och eventuellt inreda vinden till boutrymme. Det ökar även ljusinsläppet, vilket är en stor trivselfaktor i bostäder. Överlag kan man se att det är ett kostnadseffektivt sätt att öka boytan utan att behöva bygga en helt ny våningsplan. 

Ändra taklutning, takhöjd eller bygga på en våning?

Det har blivit allt vanligare att bygga på höjden snarare än åt sidan idag. Bägge alternativen anses som en tillbyggnad då byggnadens volym ökar. Men en påbyggnad innebär att man inte tar tomten i anspråk. Man ökar boarean utan att öka själva byggnadsarean, det vill säga platsen som byggnaden tar upp på marken. Man kan även bygga nedåt genom att utvidga källaren. Detta kallas underbyggnad och kräver oftast schaktning och ny gjutning av grunden. 

När man ska bygga uppåt finns det flera alternativ. Man kan skilja på ett taklyft som höjer byggnadens höjd genom att bygga på en hel våning eller genom att höja takhöjden på en befintlig våning. Ett tredje alternativ är som sagt att modifiera takets utformning och lutning. Att bygga en helt ny våning är ett kostsamt projekt som dessutom inte alltid är möjligt på grund av den tyngre belastningen på husets underdel och eventuella begränsningar i kommunens detaljplan gällande antal tillåtna våningsplan. Att höja taket rakt av eller ändra takets lutning är också omfattande projekt som kan kräva förstärkning av underdelen samt förlängning av yttre väggar, men skillnaden är att man inte ändrar på den högsta punkten om man bara ändrar på taklutningen. Hur pass man behöver ändra strukturella delar av huset beror på enskilda fall, men ändring av taklutning är i regel mindre omfattande ingrepp.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att ändra takets lutning?

På Byggstart har vi en stor prisdatabas från projekt som utförts av kvalitetssäkrade entreprenörer inom vårt nätverk. Med hjälp av dessa prisuppgifter har vi kunnat räkna ut ett genomsnittspris på cirka 320.000 kronor för att ändra takets lutning och utformning. Många av dessa projekt innefattade byggen av takkupor, och bygget av en mindre takkupa landade runt cirka 80.000 kronor styck. Större projekt som inkluderade takomläggning och byte av takstolar kom upp till omkring 800.000 kronor. 

Läs mer om priset för taklyft.

Ändra takslutning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är de största prisfaktorerna vid ändring av takets lutning?

Det säger sig själv att ju större del av taket som ska ändras desto dyrare lär det bli. En eller två takkupor kan göra att man måste ansöka om bygglov under vissa förutsättningar, men ska hela taket byggas om behövs det en noggrann planering, bygglov och fackmannamässiga ritningar. En annan viktig faktor är om man måste ändra på bärande delar av huset eller inte. Husets underdel är byggd för att tåla specifika belastningar, och läggs ytterligare vikt på övervåningen måste man oftast förstärka bjälklagen och bärande väggar. 

När man ändrar takets utformning är det inte alltid nödvändigt att byta takbeklädnad. I många fall är det exempelvis möjligt att ta ner befintliga takpannor och rännor och återanvända dem. Men allt som oftast måste man anpassa eller bygga nya takstolar samt lägga nytt underlagstak. Byter man lutning måste man alltid försäkra sig om att välja takmaterial som är anpassat till den nya lutningen. 

En annan sak som kan påverka slutpriset är tillgängligheten till taket. Ett takprojekt behöver i regel byggställningar runt huset, men i vissa fall måste man även hyra in lyftkran för vissa arbetsmoment, särskilt om de nya takdelarna byggs i fabrik eller på mark. Lutar marken eller hindras framkomligheten av exempelvis träd kan kostnaderna öka. 

Sist men inte minst påverkas slutpriset av antal, sort och storlek på fönster. Det finns stora prisskillnader i denna kategori och man vill helst släppa in så mycket ljus som möjligt utan för mycket energiförlust. Då är fönster av hög kvalitet ett måste. Tyvärr kan det betyda att man även måste byta befintliga fönster på undervåningen för att huset ska få ett enhetligt yttre utseende.   

En sista sak man inte får glömma är att man kommer att få en helt ny våning att inreda. Där kan kostnaderna lätt skena iväg, särskilt om man vill lägga till ett badrum då det kräver rörläggning och fuktspärr som måste utföras av certifierade hantverkare för att försäkringen ska gälla.   

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur väljer man rätt entreprenör?

Valet av entreprenör är en avgörande faktor för både slutpriset och slutresultatet. Att ändra på taket är ett tekniskt avancerat projekt som måste uppfylla samtliga byggregler, och inget man ger sig in på utan professionell hjälp. Med andra ord är det av yttersta vikt att hitta en firma som både erbjuder konkurrenskraftiga priser och har erfarenheten och kompetensen som krävs för ett liknande projekt. 

I Sverige finns det ett flertal entreprenörer som specialiserar sig på taklyft och som erbjuder allt från byte av takutformning till färdigbyggda övervåningar som kan monteras direkt på huset på ett par dagar. Man kan även vända sig till en byggfirma som har god erfarenhet av takarbete. Oavsett vilken sorts entreprenör man tänker anlita är det alltid viktigt att kolla dess referenser. Det räcker dock inte alltid att läsa omdömen på nätet. Vi rekommenderar starkt att begära kontaktnummer från tidigare kunder för att ha ett direkt samtal med dem. Det är det bästa sättet att få en objektiv uppfattning om kvalitén på levererat arbete. 

Ännu en viktig aspekt är om entreprenören har kapacitet att utföra arbetet vid uttalad tid. Oftast görs takprojekt på våren eller sommaren på grund av vädret, så det kan löna sig att planera arbetet på hösten eller vintern då efterfrågan är mindre. Regnar det mycket kan det fördröja tidsåtgången, men det är sällan som det omöjliggör genomförandet.  

Andra kriterier du bör tänka på när du ska välja entreprenör är certifieringar, försäkringar och garantier. Innehavandet av dessa kan skilja sig åt från firma till firma, men de är desto viktigare för att kunna lita på att allt går rätt till både under bygget och efteråt. I samma linje rekommenderar vi alltid att försäkra sig om att firmans ekonomi är i ordning. Du kan göra detta med en enkel kreditupplysning eller genom att slå upp företaget på Allabolag. Det händer tyvärr att entreprenörer med dålig ekonomi går i konkurs mitt under bygget eller under reklamationstiden. 

Byggstart jobbar vi dagligen med att kvalitetssäkra företagen som ingår i vårt nätverk, vilket innebär att du endast kommer i kontakt med seriösa aktörer i ditt område som har erfarenhet av att ändra på taklutning och montera takkupor. 

Vilken värdeökning kan man förvänta sig?

Det går knappast att ge några exakta siffror som svar på denna fråga. Men som tumregel bör du kunna räkna ut värdeökningen på din bostad genom att multiplicera boytans ökning efter arbetet med genomsnittspriset på kvadratmetern i ditt område. Är priset i ditt område 20.000 kronor per kvadratmeter, och du har ökat boarean med 40 kvadratmeter, är värdeökningen 800.000 kronor. Detta är dock bara en grov uppskattning och marknadsvärdet på din bostad är alltid konjunkturberoende. Man kan i alla fall fastslå att värdet ökar när boytan gör det. 

Funderar du på att sälja ditt hus kan det vara bra att höra med en mäklare om det är lönt att ändra på taklutningen och öka boytan. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Behöver man bygglov?

Svaret kan variera beroende på var du bor, men i de allra flesta fall så är det svaret ja. Bygglov behövs sannolikt om du ska öka bostadens volym (tillbyggnad) eller ändra på det yttre utseendet, bärande delar av konstruktion eller användningen av ett utrymme. Om du behöver bygglov eller göra en anmälan kan variera beroende på om du bor inom ett detaljplanerat område, och det enda sättet att ta reda på vad som gäller är att kontakta byggnadsnämnden i din kommun. 

Det finns dock undantag för takkupor. Du får i vissa fall upprätta upp till två takkupor utan bygglov eller anmälan om åtgärden uppfyller samtliga krav: 

 • du bor utanför ett detaljplanerat område
 • huset saknar takkupor sedan tidigare (finns det redan en kan du få bygga en till utan bygglov) 
 • takkuporna upptar inte mer än hälften av takets längd 
 • inga ändringar på bärande delar görs  

Börja alltid med att ta reda på vad som gäller i ditt område. Även om det bara krävs en anmälan måste du invänta ett startbesked för att kunna sätta igång arbetet, och det är få entreprenörer som uppskattar att lämna offerter på byggen som inte är tillåtna. Vissa av dem kan hjälpa dig med ansökningen, andra kräver att bygglov har beviljats för att ens lämna en offert. 

Du kan även ta hjälp av en arkitekt eller en byggingenjör för att färdigställa ansökan och ta fram nödvändiga ritningar.  

7 tips för ett lyckat genomförande:

 1. Kolla med banken vad du har råd med: Innan du sätter igång ett liknande projekt är det alltid bäst att höra med banken hur stort lån du kan ta och anpassa byggprojektet till din ekonomi.
 2. Planera väl: Ju bättre planerat desto bättre resultat. Sätt dig in i projektets olika arbetsmoment så du vet vad du vill ha när du kontaktar arkitekt och entreprenör. Det sparar både tid och pengar.
 3. Hämta in minst 2-3 anbud: Genom att jämföra specifika utgiftsposter i enskilda anbud kan du försäkra dig om att du väljer den mest konkurrenskraftiga entreprenören.
 4. Teckna ett detaljerat kontrakt: Det bästa sättet att undvika konflikter under och efter projektet är att teckna ett detaljerat kontrakt. Det bör bland annat specificera hur eventuella förseningar, fel och extra kostnader ska hanteras.
 5. Överskatta inte din egen arbetsinsats: Se till att inte ta på dig arbeten som kan försena resten av projektet. Med andra ord är det säkrare att måla eller tapetsera än att riva eller lägga isolering. 
 6. Gör en slutbesiktning: Anlita en extern och certifierad besiktningsman som utvärderar entreprenaden. Vänta med att betala den sista betalningen (vanligtvis 10 % av totalsumman) tills eventuella fel har åtgärdats. 
 7. Samla in all dokumentation: Kvitton, intyg, ritningar, garantier… Be om en kopia för allt som har med projektet att göra. 

Ändra takslutning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.