Taklyft: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du lyfta taket? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Taklyft

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Taklyft? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Taklyft, takhöjning eller påbyggnad

Har man ont om plats där hemma har man som husägare oftast inte så många alternativ. Antingen måste man hitta en större bostad, vilket sällan är lätt eller billigt, eller så får man bygga ut den befintliga bostaden. Om du har kommit fram till att bygga på höjden är den bästa lösningen för att få mer boyta i hemmet är frågan om du ska bygga på en ny våning, höja taket på den befintliga våningen, eller nöja dig med en eller två takkupor. Svaret beror på en rad olika faktorer, exempelvis bestämmelser i ditt område, din budget och hur ditt befintliga hus är byggt. Det finns dock en del begrepp att ha koll på, så vi kan börja med att reda ut dessa. 

En påbyggnad är som ordet antyder en tillbyggnad på höjden, och innebär en höjning av taket som kan vara på några decimeter till flera meter. Ett taklyft kan ske på olika sätt, men oftast så bygger man antingen ett helt nytt våningsplan, exempelvis för att göra om ett enplanshus till ett tvåplanshus, eller så höjs taket på en befintlig vindsvåning för att den ska bli beboelig. I båda fallen är det fråga om omfattande projekt som kräver stora ekonomiska resurser samt noggrann planering.  

Ofta används begreppen påbyggnad, taklyft eller takhöjning som synonymer, men för enkelhetens skull har vi i den här artikeln valt att fokusera på takhöjning på befintlig våning.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att höja taket?

Som husägare är man alltid mån om att veta vad ett byggprojekt kommer att kosta på förhand. Det är inte bara nödvändigt för att veta om man har råd, det kan även avgöra vilka slags åtgärder man bestämmer sig för. Nedan hittar du genomsnittspriser som ger dig en bra uppskattning om vad det kan kosta att höja taket på en befintlig våning. 

Givetvis finns det prisskillnader beroende på var man bor och husets befintliga skick, men utifrån de prisuppgifter vi har samlat ihop runt om i landet har vi kunnat räkna ut ett genomsnittspris för taklyft på 20.000 kronor per kvadratmeter. De allra flesta projekten som vi har förmedlat inom vårt nätverk har landat mellan 12.000 och 28.000 kr/m2.

Dessa priser inkluderar kostnaderna för att höja taket på en befintlig byggnad, samt inredningen av den utvidgade våningen. Med andra ord ingår kostnaderna för takläggning, plåtslagning, snickeri, elektricitet, rörläggning och andra hantverksområden, samt materialinköp för både husägaren och entreprenören.

Varje hus har olika förutsättningar för ett taklyft, så ditt taklyft kan naturligtvis bli dyrare eller billigare än snittet. Vi hoppas dock att dessa siffror kan hjälpa dig i din planering. Om du vill få seriösa anbud från kompetenta entreprenören kan du enkelt registrera ditt projekt hos oss på Byggstart. Det är helt gratis.

Taklyft? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är de största utgiftsposterna?

Priset per kvadratmeter är en bra utgångspunkt för att göra en preliminär budget, men det är alltid bäst att få en noggrann uppfattning av kostnaderna så tidigt som möjligt. För att göra det behöver du veta vad som kommer att bli de största utgiftsposterna i din budget. 

Slutsumman är givetvis beroende på hur stort taket som ska lyftas är. Men den påverkas också av hur mycket taket ska höjas. Ett mindre lyft kräver mindre arbete och mindre material än ett större lyft, men framförallt så kan större lyft ha konsekvenser på den bärande strukturen. Måste huset förstärkas för att tåla de nya belastningarna kan det ha en stor inverkan på slutsumman.  

Inredningen av den nya våningen är också en viktig prisfaktor. Du som planerar ett badrum eller kök på övervåningen kommer sannolikt hamna i den övre priskategorin eftersom dessa rum är dyrare att bygga än vanliga rum. Detsamma gäller om du väljer produkter och material av hög standard för exempelvis golv, fönster, tak och väggar. Speciallösningar för exempelvis garderober är i regel också mer kostsamma än standardlösningar. 

Man bör även tänka igenom allt som rör elektricitet, uppvärmning och ventilation på den nya våningen. Har man råd kan man passa på att göra om hela husets elsystem när man ändå är igång med bygget, och detsamma gäller för fönstren om man vill att huset ska ha samma typ av fönster överallt. Då ökar givetvis dessa kostnadsposter. 

Läs mer om priset för taklyft. Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Lönar det sig med ett taklyft?

De flesta som höjer taket gör det för att de behöver mer plats och inte vill eller har råd att flytta. Ett taklyft är en stor investering men det ökar samtidigt värdet på fastigheten markant. Det är värt att veta att ytan på en vindsvåning med takhöjd under 1,90 m inte räknas med i totalytan av en byggnad i Sverige. För att en övervåning med snedtak ska mätas som boyta eller biyta måste takhöjden på delar av utrymmet vara minst 1,90 på ett utrymme av minst 60 cm bredd. Det innebär att ett taklyft ibland kan fördubbla boytan på ett 1,5-planshus som har lågt i tak på övervåningen. Och ju större boyta, desto högre blir marknadsvärdet på ett hus. Tänker man sälja huset kan man även dra av kostnaderna för bygget vid reavinstdeklarationen under vissa förutsättningar.  

Hur lång tid tar det?

När det gäller tidsåtgången för ett taklyft är det viktigt att räkna med både planeringen och byggprocessen, som ofta går snabbare än planeringen. När man ansöker om bygglov har kommunen max 10 veckor på sig för att ge ett besked (om ansökan är komplett), och därefter tar det minst 4 veckor till innan man kan få ett startbesked. Projekteringen, som innefattar både arkitektritningar och konstruktionsritningar, kan ta flera månader beroende på lyftets komplexitet. Anbudsprocessen, som kan ske i samband med projekteringen, kan ta 4 till 8 veckor, ibland mer. 

Själva bygget beror på vilken metod man väljer. Ska det byggas med lösvirke tar det längre tid än att montera färdigbyggda satser, men räkna med allt från en till tre månader. Inredningen av våningen kan i sin tur ta ungefär en till flera månader beroende på vilka slags rum som ska byggas.  

Hur lång tid själva bygget tar beror även på hur välplanerat det är. En sak man bör tänka på är att vissa material har lång leveranstid, så det kan vara smart att beställa in dessa i god tid för att undvika onödiga förseningar. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Ansökan om bygglov

Du behöver alltid bygglov för ett taklyft eftersom det både är en fasadändring och tillbyggnad. Men det är inte alltid möjligt att få bygglov för denna typ av ändring på huset om du bor inom ett område där en detaljplan eller områdesbestämmelser reglerar byggnadshöjden och antal tillåtna våningar. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att utreda saken så tidigt som möjligt. Om det är möjligt att bygga på höjden bör du ta reda på vilka handlingar som krävs. Vanligtvis krävs arkitektritningar för bygglovet och konstruktionsritningar inför det tekniska samrådet, som avgör om du kan få ett startbesked eller inte. 

Ett taklyft är ett tekniskt avancerat projekt så du kommer antagligen att få anlita en kontrollansvarig som ser till att bygget följer en kontrollplan och gällande byggregler. 

Även om det inte är nödvändigt att kontakta sina grannar, vilket är kommunens ansvar, är det ingen dålig idé att höra hur de inställer sig till bygget. En överklagan på ett bygglov kan försena processen avsevärt så det kan vara klokt att ta hänsyn till deras åsikter i den mån det går. 

Vad behövs för ett utförligt förfrågningsunderlag? 

När du tillsammans med arkitekten kommit fram till hur huset ska se ut efter taklyftet kan du samtidigt som du ansöker om bygglov påbörja anbudsprocessen. Vi brukar rekommendera att hämta in minst två eller tre anbud från seriösa entreprenörer. Men för att de ska kunna ge precisa kostnadsförslag är det viktigt att tillhandahålla ett komplett förfrågningsunderlag. 

Ju mer detaljerade ritningar och beskrivningar är över vad som ska göras desto enklare är det för en entreprenör att räkna ut kostnaderna. Om du redan skickat in ansökan om bygglov har du redan arkitektritningar, det vill säga fasad-, sektions- och planritningar. Utöver dessa kanske du redan har begärt konstruktionsritningar som entreprenören ska utgå ifrån för att bygga. De består av lastberäkningar, val av material och dimensionering av konstruktionsdelar. Under projektering bör du och arkitekten även komma fram till hur de olika rummen ska utrustas och inredas, med andra ord var fönster, dörrar, kablar och eventuella rör ska placeras. 

Hur komplett förfrågningsunderlaget bör vara beror lite på i vilket skede du tar in entreprenören. Väljer du till exempel totalentreprenad tar huvudentreprenören hand om både projekteringen och utförandet, och hjälper till att ta fram alla nödvändiga ritningar. Läs vidare för att veta mer om de olika entreprenadformerna.

Hur väljer man rätt entreprenör och entreprenadform för projektet?

När du väljer entreprenör måste du även välja entreprenadform. Det finns olika sätt att organisera arbetet på, och det kan vara bra att känna till skillnaderna mellan dem.

Vid totalentreprenad anlitar du en huvudentreprenör, vanligtvis en byggfirma eller takentreprenör, som tar på sig hela jobbet, inklusive projekteringen. Fördelen med totalentreprenad är att du endast behöver teckna ett kontrakt och har en enda motpart att förhålla dig till. Uppstår något fel under eller efter bygget är det enkelt att veta vem som är ansvarig. 

Vill du hellre anlita en arkitekt eller byggingenjör för projekteringen så ingår du antingen i en generalentreprenad eller delad entreprenad. Generalentreprenad liknar totalentreprenad, i den mån att en huvudfirma tar på sig ansvaret för utförandet och anlitar underleverantörer vid behov. I en delad entreprenad väljer du själv vilka entreprenörer eller hantverkare som ska göra de olika jobben. Det kräver både tid och erfarenhet att koordinera ett bygge, så det brukar inte rekommenderas till de som saknar erfarenhet av liknande projekt. 

Oavsett vilken entreprenadform du väljer finns det vissa saker som du alltid bör kolla upp innan du anlitar en entreprenör. Börja med att kolla upp referenser från liknande projekt. Det är viktigt att entreprenören har erfarenhet av taklyft, och det bästa sättet att få en uppfattning om deras kompetens är att fråga tidigare kunder. Omdömen man kan läsa på nätet är inte alltid pålitliga, så vi rekommenderar att begära kontaktinformation till tidigare kunder. 

Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är företagets kapacitet och ekonomi. Taklyft görs ofta på våren eller sommaren på grund av vädret, så det är inte säkert att firman du vill anlita är ledig vid önskad period. Ta därför reda på när de tidigast kan sätta igång jobbet. Ska du anlita flera entreprenörer kan detta bli svårt att koordinera, så det gäller att vara ute i god tid. Det är även viktigt att firman har sin ekonomi i ordning. Tyvärr händer det att byggen inte avslutas på grund av att entreprenören går i konkurs, eller att fel som upptäcks under garantiperioden inte kan åtgärdas av firman som är ansvarig för dem av samma skäl. Du kan enkelt kolla om företaget har stora skulder med en kreditupplysning eller söka information om företaget på nätet. 

Några andra saker som kan vara avgörande för ditt val av entreprenör är certifieringar, försäkringar och garantier. 

Med andra ord är det mycket man bör kolla upp innan man bestämmer sig för vilket anbud man ska tacka ja till. För att underlätta jobbet för dig har vi på Byggstart skapat ett nätverk med duktiga hantverkare och seriösa entreprenörer. Det är bara att registrera ditt projekt på Byggstart för att få anbud från kvalificerade och kvalitetssäkrade aktörer i ditt område. Det är både gratis och utan förpliktelser för dig som husägare. 

Taklyft? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.