Tjärpapp: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du byta tjärpapp? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Tjärpapp

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Tjärpapp? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om tjärpapp? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om att lägga tjärpapp på ett nytt tak eller att lägga om ett befintligt tak med tjärpapp, dessutom vilka taktyper det går att lägga papptak på, vilka byggnadstekniska regler du måste ta hänsyn till, kostnader och mycket mer. Vet du att det går att lägga tjärpapp på så gott som alla typer av tak, och att tjärpapp är en relativt billig och hållbar takbeklädnad? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Vad är tjärpapp?

När någon i din omgivning säger tjärpapp eller takpapp tänker du kanske främst på koloni- eller sommarstugeområdets gytter av små hus i varierande färger och tak täckta med tjärpapp. På senare år har tjärpapp gått från att vara en takbeklädnad som nästan uteslutande har använts på mindre byggnader som garage och sommarstugor, till att även bli ett populärt taktäckningsmaterial på större bostadshus. 

Tjärpapp, eller asfaltspapp som det också kallas, har länge använts som underlagspapp mellan takets råspont och den läkt som det yttre takmaterialet, exempelvis tegelpannor, läggs på. Takpappens låga vikt och flexibilitet gör att det är ett material som går att lägga på så gott som alla typer av hustak; allt från enkla platta tak och pulpettak till mansardtak och valmade tak med många vinklar.

På en mindre byggnad, till exempel ett trädgårdsförråd, lekstuga eller taket till en inbyggd altan, kan du själv lägga tjärpapp. Små tak kräver ingen större mängd asfaltpapp och du kan köpa rullar på Bauhaus, Biltema, Byggmax, Jula och liknande detaljister, med klisterpreparerade kanter som garanterar att skarvarna bli vattentäta.

Ska du däremot lägga tjärpapp på ett nybyggt hus eller byta ut takbeklädnaden på ett befintligt hus mot tjärpapp, är det bättre att anlita en takläggare som är specialiserad på papptak. Detsamma gäller om du lägger om ett tak med exempelvis tegelpannor och även behöver lägga om underlagspappen. Det sista du vill är att det läcker in vatten på grund av att du inte har fått skarvarna helt täta, och det uppstår fuktskador som både är svåra att upptäcka och kostsamma att åtgärda.

Inte enbart ett taktäckningsmaterial

Men det är inte bara till tak som tjärpapp används, det är också ett vanligt förekommande material vid golvläggning på betonggolv. När man som golvläggare lägger ett massivt plankgolv på en betongsula, lägger man tjärpapp mellan betonggolvet och de klossar som regelverket, som plankgolvet ska läggas på, vilar på. Tjärpappen stoppar fukt från betonggolvet att tränga in i träreglarna och förebygger kostsamma och hälsofarliga fukt- och mögelproblem.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att lägga tjärpapp? 

Tjärpapp är i sammanhanget ett relativt billigt taktäckningsmaterial. Genomsnittspriset ligger på cirka 550 kronor, inklusive moms, per kvadratmeter takyta, och priset innefattar både arbets- och materialkostnader. Då det finns en hel del faktorer som spelar in och påverkar priset, kan det genomsnittliga kvadratmeterpriset för ett billigare projekt gå ner till 400 kronor per kvadratmeter. De dyrare projekten kan dra iväg med ett snittpris som går uppemot 800 kronor per kvadratmeter.

När du ska lägga tjärpapp, oavsett om det är på ett nybyggt hus eller på ett befintligt hus där taket måste bytas, finns det ett antal faktorer som påverkar totalkostnaden. Bland de parametrar som inverkar mest på priset hittar vi:

 • Materialval: Som vi nämnde lite tidigare är det här ett taktäckningsmaterial som är billigt i jämförelse med andra typer. Utbudet av produkter är stort, och de varierar i bland annat användningsområde, kvalitet och tjocklek. Det gör också att prisskillnaderna mellan produkterna kan vara stor.
 • Storleken på taket: Hur stort taket är, det vill säga hur stor kvadratmeteryta taket har, är den faktor som påverkar priset mest. Det kostar naturligtvis mer att lägga tjärpapp på ett större tak än på ett mindre. När det kommer till kvadratmeterpris är det dock högre för ett mindre tak. Anledningen är att en del av kostnaderna, till exempel byggställningar, frakt och projektering, är ungefär desamma oavsett hur stor takets area är.
 • Tillgängligheten till taket: Om det är svårt att komma fram till huset och/eller komma åt taket, blir arbetet mer komplicerat och tidskrävande. Det leder i sin tur till en högre totalkostnad. Är ditt hus högt med flera våningar eller har ett otillgängligt läge tillkommer det extra kostnader för exempelvis byggställningar och frakt.
 • Utformningen på taket: Tjärpapp kan läggs främst som underlagspapp, på mindre tak, platta tak eller pulpettak. När det kommer till platta tak finns det varianter där en del har inbyggt fall och andra inte. Bara några graders skillnad på takfallet kan ha stor inverkan på vilket material som går att använda och hur takläggaren måste lägga taket. Till det kommer fläktar, skorstenar och takfönster som kräver mer arbetet av hantverkarna. 
 • Val av entreprenör: Ett tjärpappstak kräver ofta specialkunskap hos takläggaren och det gör att anbuden kan varierar mer eller mindre från entreprenör till entreprenör. Därför behöver du begära in offerter från tre konkurrerande entreprenörer för att kunna avgöra vem som erbjuder det bästa marknadsmässiga priset.

Tjärpapp? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Behöver du ansöka om bygglov för att lägga tak?

Som med så mycket annat när det gäller bygglov är svaret att det beror på vilken kommun du bor i och var i kommunen du bor. Enligt Boverket kan det i vissa fall krävas bygglov för att byta från ett taktäckningsmaterial till ett annat. Anledningen är att ett nytt taktäckningsmaterial avsevärt kan förändra byggnadens yttre och strida mot den kommunala detaljplanen som gäller i bostadsområdet.

Bor du innanför detaljplanerat område är det alltså sannolikt att du behöver ansöka om bygglov än om du bor utanför detaljplanerat område. För att komplicera det hela lite ytterligare finns det undantag för en- eller tvåbostadshus. Så länge du bara ska lägga om taket och ersätta det befintliga taktäckningsmaterialet med samma material, behöver du antagligen inte ansöka om bygglov.

Om du är minsta lilla osäker på vad som gäller är det ett klokt drag att ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun huset ligger i. Presentera ditt ärende för bygglovshandläggaren så hjälper personen dig vidare med dina frågor och ditt byggprojekt. Bygglovshandläggarna är skyldiga att upplysa dig om vilka byggnadstekniska regler som gäller vid en takläggning eller ett takbyte, och de är oftast måna om att vara tillmötesgående.

Många passar på att göra andra arbeten och ändringar på taket, till exempel flyttar eller tar bort skorstenar och bygger takkupor, i samband med att de lägger tjärpapp. Sådana ändringar kräver så gott som alltid bygglov eftersom de innebär ingrepp i husets bärande konstruktion. Takkupor är omgivna av en rad byggnadstekniska regler som du kan läsa mer om på Boverkets hemsida. Även här gäller att om du är osäker, kontakta kommunens byggnadsnämnd.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

För- och nackdelar med tjärpapp som taktäckningsmaterial

Tak i tjärpapp har fått ett oförtjänt dåligt rykte bland husägare i Sverige. Många tänker på de tidigare brister som tjärpappen hade då vatten i princip rann rakt igenom pappen vid vissa områden. Typiska sådana områden var skorstenar, takkupor och takluckor, där det var ett måste att förstärka tjärpappen.

De problemen är numera borta och inga papptak behöver förstärkas på utsatta ställen, särskilt inte om du väljer ett tak av tjärpapp, eller SBS som det vanligtvis kallas. Materialets flexibilitet gör att det går att lägga på i princip alla typer av hustak och framförallt på platta tak eller tak med en låg takvinkel. 

Fördelar med tjärpapp

Utöver flexibiliteten har papptak ett flertal andra fördelar. Som vi nämnde i början av artikeln är tjärpapp ett taktäckningsmaterial som är relativt billigt och har en låg vikt. Har du ett hus med ett platt tak är ett papptak i princip det enda alternativet.

Tjärpapp är ett vanligt täckningsmaterial på taken på arkitektritade hus och en anledning är att dessa hus ofta har tak med en mycket låg takvinkel. Papptak är i princip det enda taktäckningsmaterial som går att lägga på ett tak vars lutning är mindre än fem grader.

Allt fler husägare börjar dock se fördelarna med ett tak klätt av tjärpapp eftersom produkten har utvecklats betydligt. Den övre ytan på tjärpappen är täckt med krossad skiffer vilket både ger ett bra UV-skydd och ett elegant utseende. Dessutom går det snabbare att lägga tjärpapp än andra taktäckningsmaterial och det gör i sin tur också att arbetskostnaden blir lägre. 

Nackdelar med tjärpappstak

Det finns i princip inget här i världen som enbart har fördelar och det gäller även tjärpapp. En av de främsta nackdelarna som många tar upp - hållbarheten - är egentligen både en för- och nackdel.

Ett papptak har en kortare livslängd än övriga taktäckningsmaterial, men i förhållande till det låga priset är livslängden ändå förhållandevis lång. Ser du till att låta en takläggare inspektera taket regelbundet och sköter det obligatoriska underhållet ordentligt, så håller taket i minst 30 år. 

En annan nackdel med tjärpapp är att materialet är lite känsligare än andra. Det går till exempel inte att placera stegar hur som helst på taket då dessa kan skada tjärpappens yta. Snö blir också liggande lättare på ett papptak vilket gör att du kan behöva skotta taket om det kommer mycket snö.

Processen att lägga tjärpapp - steg för steg

Alla byggprojekt skiljer sig åt gällande komplexitet, kostnad, material och så vidare, men det finns några moment som är gemensamma. Dessa moment är:

 • Budget för projektet: För att kunna bilda dig en uppfattning om hur mycket projektet kommer att kosta kan du sätta upp en budget. Gör research och gör en grov kalkyl med alla kostnader och poster. Då får du fram de kostnadsramar du har att röra dig inom och får en bild över de ekonomiska medel du måste ha tillgängliga för att kunna genomföra arbetet med att lägga tjärpapp.
 • Finansiering av arbets- och materialkostnader: Det finns ett antal sätt att finansiera ett byggprojekt på. Är det ett mindre och inte så kostsamt projekt kan du täcka utgifterna med en eventuell buffert. Handlar det om stora projekt som att byta tjärpapp i samband med att du byter både under- och yttertak, kan du kontakta banken för undersöka om det går att öka huslånet för att finansiera takbytet.
 • Organisering av projektet: Här finns det i huvudsak två sätt att organisera ett byggprojekt på: totalentreprenad och utförandeentreprenad (delad entreprenad). Väljer du att organisera byggarbetet som en totalentreprenad tar företaget som åtar sig arbetet ansvar för både projektering och utförande. Vid en utförandeentreprenad ansvarar byggföretaget för utförandet och byggherren, det vill säga du, för projekteringen.
 • Planering med framförhållning: Om du behöver ansöka om bygglov är det viktigt att du gör det i god tid. Handläggningstiden för ett bygglov kan vara upp till 10 veckor. Det är ingen mening med att kontakta några entreprenörer innan du vet om du har ett godkänt bygglov eller ej. När du har fått bygglovet kan det också ta tid att hitta en entreprenör som har tillräckligt med lediga resurser för att ta sig an ditt uppdrag.
 • Begära in offerter: När du har fått ett eventuellt bygglov godkänt kan du börja kontakta potentiella aktörer. Det räcker att du begär in offerter från tre konkurrerande byggföretag för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om priset ligger på en marknadsmässig nivå. Är du inte nöjd med någon av offerterna du får in är det inget som hindrar att du gör en ny anbudsrunda med tre nya företag.
 • Beroende på om du bygger ett nytt hus eller renoverar taket på ett befintligt, kan du ha rätt till ROT-avdrag.
Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

10 användbara tips och råd när du ska lägga tjärpapp

För att ditt takprojekt ska löpa på så smidigt som möjligt och få ett bra slutresultat kan du utgå från vår lista med tips och goda råd här nedanför:

 1. Planera hela projektet så noggrant som möjligt. Börja i god tid med att ansöka om bygglov, kontakta en arkitekt för hjälp med eventuella ritningar och räkna på kostnaderna.
 2. Kontakta en takläggare som inspekterar taket och bedömer dess skick innan du börjar begära in offerter från byggföretag. Eventuella fukt- och mögelskador är ofta svåra att upptäcka.
 3. Sätt upp en budget och lägg till en buffert för oförutsedda utgifter. Då riskerar du inte att behöva avbryta arbetet för att pengarna tar slut.
 4. Bestäm om du vill organisera projektet som en totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Totalentreprenad är ofta att föredra om du inte har tidigare erfarenhet av att koordinera byggarbeten eller vara projektledare för större projekt.
 5. Begär in offerter från tre seriösa aktörer och jämför offerterna med varandra. Titta på alla poster och dess innehåll, inte bara slutsumman. 
 6. Titta på om priserna är angivna i fast pris, uppskattat pris eller löpande räkning.
 7. Sätt ihop en detaljerad projektbeskrivning och gör en tidplan tillsammans med takläggaren. Lägg gärna i fasta mötesdatum där du och entreprenören träffas på byggplatsen. Då är det enkelt att reda ut missförstånd innan de blir till problem.
 8. Skriv ett juridiskt bindande kontrakt och ta gärna hjälpa av en jurist för att göra det. Ange även hur ansvarsfördelningen ser ut vid eventuella fel eller förseningar och vem som ska stå för kostnaden.
 9. Ha en regelbunden dialog med hantverkarna och håll den på en respektfull och professionell nivå. Var konstruktiv i din kritik om det uppstår några problem. Att stå och skrika på hantverkarna nerifrån marken eller medan de gör sitt jobb är ingen bra lösning.
 10. Var med på slutbesiktningen tillsammans med entreprenören och den externa besiktningsmannen. Håll inne med den sista fakturan tills eventuella brister och fel som uppdagas under slutbesiktningen är åtgärdade.

Tjärpapp? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.