Bygga gjutform: En komplett guide (pris, process, tips)

 

Ska du bygga gjutform? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga gjutform

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga gjutform? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

En gjutform är helt enkelt den form som betong gjuts i. Själva konstruktionen av en gjutform kallas i byggsammanhang för formsättning. I den här artikeln får du information om vad formsättning är och den roll som momentet har inom ett byggprojekt. Du introduceras även till vilken typ av gjutform som du kan behöva, vilka parametrar som du behöver tänka på för att välja rätt betong samt hur du hittar rätt entreprenör för jobbet.

Vad är formsättning?

Formsättning innebär att man bygger en gjutform som betongen ska gjutas i. När du ska gjuta en grund, till exempel, behöver du en konstruktion som håller den våta betongen på plats innan den har härdat. Det krävs ett noggrant förarbete när man ska bygga en gjutform, och det är flera faktorer som påverkar hur man bör gå tillväga – konstruktionens höjd och vikt behöver bland annat tas med i beräkningarna. Detsamma gäller för den temperatur som man ska gjuta i, eftersom betong härdar snabbare vid ett högre gradantal. Allt detta påverkar både valet av formsättningsteknik och hur man ska klä gjutformen.

En gjutform kan vara av olika typ:

  • Traditionell form: Här sker formsättningen med hjälp av trävirke, plywood och plank.
  • Systemform: Den här typen av gjutform byggs upp av moduler som sätts ihop, som en byggsats. Den går snabbt att montera och kan återanvändas.
  • Klätterform: Vid den här typen av formsättning lyfts gjutformen högre och högre upp, allteftersom arbetet fortskrider. Detta kan göras både med och utan lyftkran.
  • Glidform: Detta är en teknik som används exempelvis när man sätter upp oljeplattformar. Det är alltså inte något som du stöter på i samband med att du bygger hemma på tomten. Här glider gjutformen upp över konstruktionen i en konstant hastighet tills allt är färdiggjutet.

Det är inte ovanligt att gjutningsarbetet kräver en kombination av olika formsättningstekniker. Det kan också krävas att man konstruerar sin gjutform så att betongen hålls ihop i både horisontell och vertikal ledd - som exempelvis när man gjuter en trappa. I horisontalled behöver man då säkerställa att gjutformen kan bära vikten av betong och armering, så att den inte sviktar och geometrin blir fel. I vertikalled ser en korrekt formsättning till att gjutformen kan stå emot trycket från den våta betongen innan den härdat. Ju mer avancerad din betongkonstruktion är, desto mer behöver du planera och räkna. För att få din gjutform att stämma behöver du gå in på detaljer, både vad gäller ritningar och beräkningar. Detta gäller inte minst om du planerar att gjuta en svängd trappa eller ett valv.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Välj rätt betong

Betong lämpar sig till många ändamål. Materialet är mångsidigt och lätt att forma i flytande tillstånd. Det har också en lång hållbarhet. Det finns emellertid många olika typer av betong. För att kunna konstruera en gjutform på rätt sätt behöver man veta vad den ska användas till och vilken typ av egenskaper som betongen kommer att ha i det specifika fallet.

Begreppen “cement” och “betong” blandas ibland ihop med varandra. Det är inte så konstigt eftersom betong består av cement som blandas ihop med vatten, sand och sten. Betong framställs i olika kvalitéer med olika porositet eller täthet. Vilken täthet man ska välja för sin betong avgörs av användningsområdet, samt den miljö som konstruktionen ska stå i. Man bör göra skillnad på en betong som ska användas inomhus där det är torrt och varmt, jämfört med en som ska stå utomhus och därmed utsättas för frost, fukt och eventuellt vägsalt. Olika täthet gör att betongen får olika egenskaper vid även vid gjutningen – kort eller lång härdningstid, hög eller låg vikt, och liknande. 

När du ska bestämma dig för vilka egenskaper du ska ge betongen bör du alltså ha bruksförhållandena och användningsområdet som utgångspunkt. Hållfasthetsklassen ger en fingervisning om användningsområdet för betongen. För bostadshus och andra byggnader som inte är så hårt exponerade för salt och extrema väder, används ofta betong med beteckningen C25/30. För exempelvis vägbroar och havsnära konstruktioner är högre beteckningar standard, som C35/45. Ju högre tal desto större hållfasthet har betongen.

Vill du få offerter på ditt projekt? Lägg ut uppdraget på Byggstart.

Bygga gjutform? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Bygga gjutform själv?

Om du skulle vilja göra formsättningen och gjutningen på egen hand så är det viktigt att du har ordentlig koll på processen. Vid husbyggnation med gjuten grund är det just här i gjutningen som sätter förutsättningarna för hela det fortsatta byggprojektet. Grundens kvalitet är avgörande för att konstruktionen ska hålla över tid. För att gjutformen ska bli tillräckligt solid och inte falla sönder av trycket som uppstår när du fyller den med betong, behöver du se till att stötta upp formen på ett adekvat sätt. Betong är tungt och det krävs en hel del för att hålla den på plats. Samtidigt behöver man hålla i bakhuvudet att gjutformen också ska vara lätt att ta bort efter härdning. Du bör vara säker på att du har tillräckligt med erfarenhet och kunnande innan du tar på dig ett jobb av den här typen. Om du är osäker på någon del i formsättningsarbetet rekommenderar vi starkt att du pratar med en kunnig hantverkare innan du drar igång arbetet. Det är dock alltid säkrast att överlåta den här sortens jobb till proffs, då grunden ska hålla hela huset på plats. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hitta bra hantverkare för formsättning

Är byggprojekt relativt okänd mark för dig? I så fall kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att komma i kontakt med duktiga hantverkare – tyvärr finns det en hel del oseriösa aktörer i branschen. För att vara säker på att formsnickaren som du tar in för jobbet är pålitlig, är det klokt att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Gör en bakgrundskontroll på alla firmor som du överväger att anlita. En hel del företag använder sig av okvalificerad arbetskraft och prioriterar lågt pris framför god kvalitet. Med ett dåligt utfört arbete vid ett så grundläggande moment som bygget av gjutform, kan felen snabbt fortplanta sig till övriga delar av konstruktionen.

Även om det inte finns krav på yrkesbevis på den svenska marknaden så kan dessa vara värda att titta efter. Finns det yrkesbevis på att man är betongarbetare, exempelvis, kan man vara säker på att det finns kompetens inom gjutning. Givetvis finns det även andra hantverkare med mångårig erfarenhet som inte har dessa intyg. 

Hos oss på Byggstart finns kvalitetssäkrade och pålitliga entreprenörer samlade på ett och samma ställe – allt för att göra urvalsprocessen enklare för dig. Vårt uppdrag är att du ska kunna hitta rätt firma för just ditt uppdrag. När du har registrerat ditt projekt på vår hemsida kommer vi att matcha dig med de entreprenörer som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra jobbet. Du kommer att få anbud från flera potentiella firmor så att du kan välja det erbjudande som passar dig bäst. Det är gratis att nyttja tjänsten och du tar emot offerterna helt utan förpliktelser.

Behöver du hantverkare till uppdraget? Lägg ut ditt projekt på Byggstart.

Vad kostar det att leja en snickare för formsättning?

Entreprenörerna som du tar in för ett byggprojekt kommer alltid utgöra en av projektets större kostnadsposter. Därför är det en viktig parameter att se till att den entreprenör man anlitar erbjuder konkurrenskraftiga priser. För att försäkra dig om att du får ett bra pris bör du ta in anbud från flera entreprenörer. Genom att få tillgång till flera offerter kan man skaffa sig en bra bild av vad ett rimligt pris är. Skulle du få in anbud med en kostnadsbild som är väsentligt lägre än hos övriga anbudsgivare bör du dock vara på din vakt – oseriösa aktörer kan gärna erbjuda ett lägre pris. Om det lägre priset beror på att firman använder sig av okvalificerad personal eller material av bristfällig kvalitet, kan detta vara något som du får betala surt för i efterhand. Kanske snålar man in på kvalitetssäkring och kontroll, vilket kan resultera i både konstruktionsfel, olyckor och förseningar. Ett betydligt lägre pris kan också signalera att innehållet i anbudet skiljer sig från det som täcks av övriga offerter.

Formsättning utgör en del av ett större arbete, vilket inte nödvändigtvis är klart i och med att man har gjutit. Någon kanske bara behöver gjuta en stödmur, medan andra planerar att gjuta grunden till en större byggnad. Även om arbetet med att konstruera gjutform är sig likt oavsett storleken på projektet, så behöver man ändå ta helheten i beaktning när man ser över anbuden. Det kan vara svårt att planera ett jobb i detalj innan man kommit ut på plats och drar igång. Det kan uppstå oförutsedda problem. När man börjar gräva ut för en grund kan markförhållandena exempelvis visa sig vara andra än de man räknat med. Både temperatur och väder är andra parametrar som man inte har kontroll över och som kan påverka betongens härdningstid avsevärt. Allt detta är saker som du behöver förhålla dig till under projektets gång och som kan påverka pris och tidsplan.

Likväl går det att uppskatta ett kostnadsintervall för hur mycket det kostar att ta in en formsnickare för arbetet med formsättning. Baserat på prisstatistiken hos oss på Byggstart kan vi dra slutsatsen att en snickare tar mellan 380 kr och 650 kr inklusive moms per timme för att bygga en gjutform. Priset är avhängigt både erfarenhet och formell utbildning.


Läs mer om priset för gjutform.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Planera väl

För att ett byggprojekt ska bli lyckat krävs det alltid att man har ägnat nödvändig tid till förberedelser. Vid formsättning är det emellertid även viktigt att man kan anpassa sig längs vägen. Anledningen till detta är att man sällan vet exakt hur det ser ut i marken innan man tagit första spadtaget. För att kartlägga markförhållandena kan det löna sig att göra en geoteknisk undersökning av marken. Detta är givetvis ett arbete som kommer med en prislapp, men vid ett lite större projekt kan det samtidigt göra att du i slutänden sparar pengar. Genom att undersöka markförhållandena kan du beräkna markens bärförmåga med större säkerhet, vilket ger dig ett bättre underlag för att bestämma vilken typ av husgrund som du bör gjuta.

För att gjuta en husgrund behöver man utföra grävjobb och annat förarbete. Beroende på den typ av grund som ska ha blir schaktningen olika omfattande och komplex – en krypgrund skiljer sig stort från en källargrund i det här avseendet. I samband med detta behöver man också se till att terrängen blir plan. För att markera var det ska grävas är det viktigt att du är noggrann med hur du mäter och stakar ut grunden. Det är också viktigt att tänka igenom tillgängligheten till byggplatsen. Kommer betongbilen eller hantverkarna att komma fram med all utrustning eller behöver du ordna med temporära lösningar? Det sistnämnda medför i så fall en extra utgift.

Att välja gjutform

Typen av gjutform som du bör använda beror på vad du ska gjuta. Att bygga en gjutform för att gjuta en husgrund med plana sidor är betydligt enklare än att konstruera en motsvarande för gjutning av valv eller andra mer komplexa konstruktioner. Om marken är plan och det också är rätvinkliga ytor som ska gjutas, är det ett snabbt och enkelt arbete att sätta upp en systemform. Detta är ofta ett något dyrare alternativ jämfört med att göra en traditionell form från grunden. I gengäld besparar du dig en hel del arbete. En systemform kan dessutom användas många gånger.

När du sätter ihop de olika elementen är det viktigt att du är noggrann med fogarna. Ska du gjuta med egentillverkad, traditionell gjutform behöver du komma ihåg att ta bort virket när betongen satt sig. Exakt hur lång tid det tar för betongen att härda beror på temperatur och typen av betong. Undvik spånskivor vid formsättning – då betong innehåller mycket vatten löser spånskivor upp sig relativt snabbt.

För att komma igång med ditt projekt kan du registrera det på Byggstart. Nästa steg blir att vi kontaktar dig för en kortfattad genomgång av dina byggplaner. Alltihop är gratis och utan förpliktelser.

Bygga gjutform? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.