Isolera taket: En komplett guide (typer, pris, tips)

 

Ska du isolera taket? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Isolera taket

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Isolera taket? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Mycket av de värmeförluster som förekommer i en bostad sker via taket. Av den anledningen är isolering av tak bland de mest lönsamma investeringar man kan göra för att göra sin bostad mer energieffektiv. På så vis förhindrar man att varm luft sipprar ut från boytorna och vidare ut i friska luften, alternativt upp på en kall vind. Med hjälp av ett välisolerat tak kan man sluta “elda för kråkorna” och få ner uppvärmningskostnaderna. Utöver detta kommer isoleringen leda till att boendekvalitén ökar, med en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö och bättre kontroll över inomhustemperaturen. I den här artikeln har vi samlat information som kan vara användbar för dig som planerar att isolera taket. Du kan bland annat läsa om olika isoleringstyper, vad det kostar att isolera, samt hur du hittar hantverkare till att utföra arbetet.

Varför isolera taket?

Isolering av tak innebär en relativt billig investering som för med sig en rad olika fördelar. Lägre uppvärmningskostnader är det vanligaste argumentet för att isolera. I ett välisolerat hus hindras den varma luften från att läcka ut genom taket och därmed minskar behoven av uppvärmning. Eftersom isolering redan från början är en relativt billig åtgärd kommer det oftast vara möjligt att tjäna in investerade pengar inom bara några få år. Exakt hur lönsamt det är med isolering av tak beror på energipriserna och kvalitén hos eventuell isolering som redan finns på plats.

God isolering gör det också enklare att kontrollera och reglera temperaturen inne i bostaden. Resultatet av detta blir en ökad boendekvalitet. Dessutom gör isolering av taket att risken för fuktskador och mögelangrepp minskar. Även detta ger en bättre inomhusmiljö, som är både fräschare och mer hälsosam.

Vid isolering av tak reducerar man även problemen vintertid, med snösmältning och isbildning. Ofta kan man isolera taket utan att förändra huset till det yttre. Detta är något som många anser är viktigt, särskilt om man har ett äldre hus och man inte vill göra åverkan på den ursprungliga fasaden och takprofilen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur isolerar man taket?

Det tillvägagångssätt som man ska välja för att isolera taket beror på bostadens konstruktion. Exempelvis är det stor skillnad på att isolera ett hus med ett innertak som är öppet till nock, jämfört med att isolera ett hus med kallvind.

I de fall som inte vinden ska användas till att vistas på är det ofta en god idé att bara isolera vindsgolvet. Detta är det absolut enklaste alternativet för att isolera taket. På en kallvind är ytan som ska isoleras lättillgänglig. Dessutom spelar det estetiska resultatet mycket liten roll eftersom det inte kommer att vara synligt, vare sig inifrån huset eller från utsidan. Om vindsgolvet har ett öppet golvbjälklag isolerar man mellan bjälkarna. Här finns det inte sällan gammal isolering redan. Denna bör man undersöka, både avseende fukt och slitage. Om den befintliga isoleringen ser fin ut kan den nya isoleringen läggas ovanpå. Består den gamla isoleringen av fyllnadsmaterial som torv eller spån kan detta sugas ut innan man lägger den nya isoleringen.

Den sammanlagda isoleringen på vinden bör ligga på minst 300–350 mm. Det är viktigt att man monterar en vindspärr vid luftspalten och att man inte täcker den här spalten när man isolerar. Luftspalten finns där för att säkra tillräcklig ventilation och motverka fuktskador. Utöver detta är det viktigt att fuktspärren är tät och placerad på den varma sidan av isoleringen.

När man isolerar taket behöver man komma ihåg att man ändrar förhållandena för både ventilation och temperatur. Det är viktigt att säkra att luftcirkulationen blir tillräcklig även efter att den nya isoleringen finns på plats. Detta är en förutsättning för att gammal luft ska kunna transporteras ut och ny friskluft komma in, samt för att torka ut kondens och motverka fuktskador.

När man isolerar ett snedtak invändigt måste man ta hänsyn till luftspalten. För att taket ska kunna torka ut bör det finnas diffusionsöppna material som kan transportera bort fukt mellan luftspalten och isoleringen. Luftspalten behöver även vara friskluftsansluten vid både nock och takskägg. En sådan spalt har två viktiga funktioner – den möjliggör för fukt att föras ut ur konstruktionen, samtidigt som den vintertid också bidrar till att förhindra snösmältning och isbildning på taket.

Isoleringen bör helst läggas på utsidan av den bärande konstruktionen, eftersom det då leder till mindre problem med köldbryggor. Detta är emellertid inte alltid möjligt att göra, och det är både enklare och billigare att isolera på insidan av byggnaden.

Isolering av tak på äldre hus

Effekten av isoleringen kvantifieras av husets U-värde. God isolering ger ett lågt U-värde. Eftersom bilden av vad god isolering är har förändrats så markant sedan 90-talet är det många äldre hus som med dagens mått mätt har en bristfällig takisolering – ibland är den till och med obefintlig. Det är därför just i äldre hus som det finns mest att spara in genom att tilläggsisolera. Lite grovt kan man skatta U-värdet på ett tak med 100 mm mineralull till omkring 0,4. Enligt gällande riktvärden i Boverkets byggregler ska U-värdet vid nybyggnation vara 0,13, som en jämförelse. Det finns flera parametrar som påverkar U-värdet, men som en tumregel kan man säga att det idag krävs 300–350 mm mineralull för att isolera ett tak i tillräcklig utsträckning. (Vad gäller lösull ligger motsvarande siffra kring 500 mm.) Fram till 90-talet var isoleringen sällan tjockare än 100–200 mm. Om ditt hus är äldre kan du ha mindre isolering eller ingen isolering alls. Det är tveklöst så att detta har en betydande effekt på både värmeförluster och boendekvalitet.

Isolera taket? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Isolera taket på egen hand

Många överväger möjligheten att isolera taket själv. För att ge sig på den här typen av arbete krävs det dock att man har koll på hur man säkrar tillräcklig luftning och samtidigt ser till att isoleringen blir tät nog. Avgörande för resultatet är också att man vet hur man monterar vindspärr, undviker köldbryggor och lägger fuktspärren på rätt sätt.

För att försäkra sig om att resultatet blir kvalitetsmässigt, är det en rekommendation att man överlåter isoleringen till professionella hantverkare. Detta är inte nödvändigtvis särskilt dyrt. För rutinerade fackmän går isolering snabbt att lägga, vilket gör att kostnaderna för arbetskraften blir relativt låg. Det som däremot kan bli dyrt är om arbetet inte håller måttet, så att man i ett senare läge behöver rätta till brister och följdproblem. Av den anledningen är det alltid en bra affär att ta in kompetenta hantverkare.

Ytterligare en anledning till att ta in professionell hjälp är att isoleringsprojekt ofta kan innebära fler ingrepp än att bara få själva isoleringen på plats. I en del fall är det också nödvändigt att lyfta av takbeklädnaden, och då gärna på ett sätt som gör att man kan återanvända den. Utöver detta finns det många olika varianter att välja mellan när det kommer till isolering. En del av dem måste installeras av en entreprenör med specifik utrustning.

För att komma i kontakt med seriösa hantverksfirmor med en bred erfarenhet av isolering kan du lägga ut ditt projekt på Byggstart. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe, för att det ska bli enklare och tryggare för dig i urvalsprocessen. Vi har redan gjort jobbet med att kontrollera kreditvärdighet, referenser och eventuella tillstånd redan innan du hittar dem via tjänsten. Vi fortsätter sedan med kvalitetsbevakningen löpande. Det är bara de firmor som visar på fortsatt hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser som får fortsätta att vara en del av nätverket. Det är gratis att lägga ut uppdrag. Efter platsbesök får du sedan offerter från flera kvalificerade entreprenörer, helt utan förpliktelser.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad kostar isolering av tak?

Hur mycket det kostar att isolera taket hänger på flera olika faktorer. De är exempelvis dyrare att isolera utvändigt jämfört med att göra det invändigt. Utvändig isolering kräver att man tar ner takpannor eller annan beklädnad, för att sedan förvara den på lämpligt ställe medan man utför själva isoleringsarbetet. När detta är klart behöver man lägga taket på nytt. Emellertid är det ofta så att en utvändig isolering ger större energibesparande effekter än en invändig. I vissa fall är det dock tillräckligt att lägga ut isolering på rulle direkt på vindsgolvet. Processen blir då betydligt mindre komplicerad och tidskrävande.

Inom ramarna för tjänsten Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas baserat på genomförda byggprojekt. Vi ser här att isolering av tak kommer med en genomsnittlig prislapp på omkring 950 kr per kvadratmeter. Detta är inklusive alla kostnader för arbete och material. Av statistiken framgår det också att priset varierar beroende på storlek, tidsåtgång, hur komplext arbetet är, samt typ av isolering. De flesta landar på att betala mellan 400 kr och 1.600 kr per kvadratmeter.

I sammanräkningen bör man dock inte endast föra upp kostnadsposterna som relaterar till att isolera taket. Man bör även kalkylera in de besparingar man uppnår genom att göra bostaden mer energieffektiv. Det är emellertid svårt att ange exakt hur stora summor som man kan förvänta sig att spara in efter investeringen. Vinsten hänger på energipriser, temperatur samt existerande isolering. Det man kan säga med säkerhet är att det i de allra flesta fall kommer att löna sig att isolera taket. Ofta tar det bara några år att tjäna in investeringen. 

Olika typer av isolering

Många sätter gärna likhetstecken mellan isolering och mineralull från Rockwool eller Isover (tidigare Gullfiber). Det finns dock en rad olika isoleringstyper. Vilken variant som man bör välja beror helt och hållet på vad som passar bostaden i fråga.

Mineralull

Mineralull är den vanligast förekommande typen av isolering. Denna produceras av glas eller sten som smälts ner och omvandlas till fibrer, innan materialet slutligen tvinnas samman till en ull. Både glas- och stenull produceras på liknande sätt, men slutprodukterna har ändå olika egenskaper. Stenull har bland annat en något högre smältpunkt och tål dessutom väta något bättre än glasull. Mineralull kommer i flera olika former: som lösull eller rörisolering, i styva isolerskivor och på rulle. Även om både sten och glas i sig själva isolerar dåligt gör fiberformen att det bildas massor av luftfickor som isolerar. En isolerskiva består till mer än 90 procent av luft.

Cellulosafiber

Isolering av cellulosa tillverkas av återvunnet returpapper eller träfibermassa som mals ner. Även hos den här typen av isolering påminner konsistensen om ull. För ett bättre brandmotstånd behandlas cellulosan med brandhämmande medel. Cellulosa är ett organiskt material som torkar upp fukt genom att suga upp det. Risken för fuktskador i konstruktionen blir därmed mindre. Cellulosaisolering kan även användas utan fuktspärr. Utöver att ge en bättre kontroll över inomhustemperaturen, vilket all välfungerande isolering gör, isolerar cellulosan även mot ljud.

Sprayisolering

Den här formen av isolering sprayas in i konstruktionen. Väl på plats expanderar den 30–100 gånger på någon sekund. Genom att använda sprayisolering undviker man skarvar och sprayen tränger samtidigt in i alla sprickor och hålrum. Resultatet blir därmed både luft- och vattentätt. Sprayisolering fungerar mycket väl i jämförelse med andra typer av isolering, och den väger relativt lite. Nackdelarna med den här typen av isolering är att den är hälsovådlig att arbeta med och den är mer brandbenägen än övriga lösningar.

Blåsisolering

Till skillnad från de varianter av isolering som nämnts ovan är inte blåsisolering ett eget material. Namnet speglar istället den metod som man använder för att applicera isoleringen. Blåsisolering sker genom att små bitar av mineralull eller cellulosaisolering blåses in i väggen eller det som ska isoleras med hjälp av en stor slang. Detta är ett effektivt och smidigt sätt att isolera på, och det gör att alla hörnor och hålrum fylls ut på ett bra sätt. Blåsisolering kräver en del teknisk utrustning och förutsätter därför att man tar in en professionell hantverkare för jobbet. Eftersom appliceringen är relativt enkel behöver man inte räkna med särskilt många arbetstimmar. Detta kan göra blåsisolering till ett kostnadseffektivt alternativ att överväga.

För att ta reda på vilken typ av isolering som passar bäst för ditt tak rekommenderar vi på Byggstart att du rådfrågar en entreprenör eller annan fackkunnig person. Utöver detta bör man starkt överväga att leja ut själva arbetet till professionella hantverkare. För att komma i kontakt med kvalitetssäkrade hantverksfirmor kan du lägga ut ditt projekt på Byggstart. Här har vi samlat kontrollerade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe, för att det ska bli tryggare och enklare för dig att välja. Om du anlitar aktörer med hjälp av vår gratistjänst kan du vara trygg med att de har både ekonomi, tillstånd och försäkringar i ordning.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Isolera taket? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.