Bygga villa: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga villa? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga villa

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Drömmer du om att bygga villa? Statistiskt sett så är vi svenskar bland de i världen som bygger flest egna villor. Men vilka utmaningar medför ett villabygge, och hur kommer man igång med projektet? Här kan du bland annat läsa om vilka priser du kan förvänta dig, hur lång tid projektet kan ta samt hur du hittar rätt entreprenör.

Arkitektritat hus eller modulhus

Ett arkitektritat hus är det självklara alternativet om man inte känner att det finns något i katalogerna som passar ens smak eller om man vill utforma huset själv med hjälp av en arkitekt. Fördelen med att låta en arkitekt rita huset är att man själv får bestämma hur allt ska se ut och ge huset sin unika prägel. Man kan själv bestämma vilka material som ska användas och hur planlösningen kommer att se ut, vilket är mer begränsat med modulhus. Många arkitektbyråer erbjuder också hjälp med bygglovsansökan.

Om du beställer ett modulhus, som även kallas “kataloghus”, så slipper du anlita en arkitekt, och i många fall är det även samma firma som ritar, projekterar och bygger modulhuset. Detta är så klart en smidig lösning, men då gäller det att man verkligen tycker om lösningarna som erbjuds av hustillverkaren. Oftast ökar priset markant om man vill göra ändringar på ett modulhus. 

Det råder givetvis skillnader i pris och byggtid mellan kataloghus och arkitektritade hus. En vanlig anledning till att folk väljer modulhus före arkitektritade hus är att de vill spara in pengar på bygget. Generellt sett är det dyrare att bygga ett arkitektritat hus, men det rör sig inte om några enorma summor om man jämför med ett kataloghus av samma storlek och utan kostsamma tillval. Det går dessutom snabbare att bygga ett modulhus då modulerna först byggs på en fabrik för att sedan monteras ihop på tomten. Själva huset kan betraktas som en byggsats och man behöver bara “följa instruktionerna” för att sätta ihop det. Att modulhuset har monterats flera gånger tidigare gör att det oftast blir ett effektivt och väl genomfört bygge. Ibland kan man dessutom besöka ett modulhus på förhand eftersom många hustillverkare har utställningshus som går att besöka. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga ett hus?

Byggstart har vi tagit fram en prisdatabas baserat på projekt där byggherrar har nyttjat vår tjänst för att hitta rätt entreprenör för sina byggprojekt. I dessa projekt har byggherren vanligtvis anlitat en arkitekt och fått bygglov innan entreprenören anlitats. Utifrån dessa uppgifter ser vi att genomsnittspriset för att bygga villa ligger på ca 22.500 kr per kvadratmeter inklusive moms. I tillägg till detta tillkommer kostnad för bygglov och eventuellt arkitekt om man väljer att gå den vägen. Det finns dock stora prisskillnader mellan olika husbyggen. De billigaste villorna kan kosta så lite som 17.500 kr/m2. Dessa byggs generellt sett med en enklare invändig och utvändig standard. För mer exklusiva bostäder kan priset snabbt hamna runt 35.000 kr/m2, och i vissa fall mer än så.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad påverkar priset?

Här nedan hittar du en översikt över de delar i projektet som påverkar priset mest när du ska bygga villa. Du får även tips på hur du kan hålla nere kostnaderna.

I anbudsprocessen är det viktigt att du hämtar in anbud från flera olika entreprenörer. På så sätt kan du försäkra dig om att du väljer en entreprenör som har ett konkurrenskraftigt pris. Att välja en entreprenör som är betydligt billigare än konkurrenterna är dock sällan den bästa lösningen. Om priset är anmärkningsvärt lågt kan detta vara ett tecken på att budet inte inkluderar samma kostnadsposter som de övriga förslagen. I värsta fall betyder det att firman anlitar hantverkare som inte besitter den kompetens som krävs för att göra ett bra jobb (vilket är anledningen till att de tar lägre betalt). När du jämför de olika anbuden är det därför viktigt att du kollar på vad de innehåller. Lägg in enskilda kostnadsposter i ett Excel-ark så får du en god översikt över de olika anbuden.

Badrum och kök är dyra utrymmen att bygga. Att bygga flera av dessa rum har därför en stor inverkan på slutkostnaden, så om du vill hålla nere kostnaderna så kan du begränsa antalet av dessa typer av rum.

Man kan spara in mycket genom att använda billigare lösningar för själva konstruktionen. Byggkostnader är en stor utgiftspost, och ju mer komplicerad konstruktionen är desto dyrare blir den att bygga. Exempelvis är det dyrare att bygga i betong än trä, men i gengäld är betong enklare att underhålla. Här är det viktigt att du rådgör med arkitekten innan du fattar ett beslut. För vissa tomter lämpar det sig bättre att bygga i betong, och då kan man i gengäld försöka spara in på andra delar av huset. Generellt sett så lönar det sig dock alltid att satsa på kvalitet på lång sikt.

Man kan också reducera kostnaderna genom att välja enklare tekniska installationer. Att välja bort exklusiva lösningar, eller förenkla tekniska installationer såsom belysning, uppvärmning, ventilation, osv, kan dra ner kostnaderna markant. Se dock till att du inte offrar bekvämlighet och funktionalitet bara för att få en lägre prislapp. Detta kommer du känna av när du väl har flyttat in, och om du planerar på att bo där en lång tid framöver kan det vara värt att lägga krut på komforten.

Det är många som väljer att utföra en del av arbetet själva när de ska bygga villa. Detta kan bespara dig en stor summa pengar, men det är viktigt att du gör en realistisk bedömning av din egen förmåga både sett till kompetens och tid. Det finns många saker man kan göra själv, men en professionell hantverkare kommer nästan alltid att kunna utföra samma arbete både snabbare och mer effektivt.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur lång tid tar det att bygga villa?

Här nedan hittar du en uppskattning över vilken tidsåtgång du kan förvänta dig när du ska bygga villa. Detta är bara en måttstock, och den faktiska tidsåtgången kan både bli högre eller lägre.

 1. Arbetet med arkitekten: 4-8 månader. Detta inkluderar projektering och bygglovsansökan till kommunen.
 2. Anbudsprocessen: 2-3 månader. Kan delvis göras parallellt med steg 1.
 3. Markarbete: Beror på tillgänglighet och tomtens beskaffenhet, men 1-2 månader brukar räcka.
 4. Grundanläggning: Detta varierar beroende på vilken typ av grund du vill ha, men brukar ta under 2 månader.
 5. Stomresning: Varierar beroende på storlek och konstruktion, men att bygga husets stomme brukar ta mellan 2-4 månader.
 6. Invändigt arbete: 3-6 månader. Detta inkluderar arbeten med snickare, plattsättare, elektriker, rörläggare, målare, etc.

Vanligtvis tar det alltså omkring ett år från det att man påbörjar processen med arkitekten tills dess att man har ett färdigt hus, men det kan variera kraftigt. 

Hur sätter man igång?

När du väl har bestämt dig för om du vill bygga ett arkitektritat hus eller ett kataloghus så är det dags att antingen kontakta en arkitektfirma eller en hustillverkare. Ska du beställa modulhus är det bara att kolla igenom företagets katalog innan du tar kontakt, men om du ska bygga ett arkitektritat hus kräver det lite mer förarbete. Spara gärna bilder på hus och husdetaljer som faller dig i smak och som du kan visa arkitekten när ni väl träffas.

Byggstart kan vi hjälpa dig komma i kontakt med seriösa entreprenörer och hantverkare. Vi har samlat och kvalitetssäkrat byggföretag runtom i landet för att göra det enklare för dig att hitta rätt på marknaden. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla firmor som har tillgång till plattformen, och vi bevakar dessa parametrar löpande. Det är endast firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får vara en del av vår verksamhet. Det är gratis att lägga ut ett projekt på plattformen, och du förbinder dig inte till något genom att göra detta. När du registrerat ditt projekt matchas du med entreprenörer som har erfarenheten och kompetensen som krävs för ditt uppdrag.

Behöver jag bygglov från kommunen?

När man ska bygga villa behöver man alltid bygglov från kommunen. Bygglovsansökan måste vara godkänd och man måste även ha fått ett startbesked innan man får påbörja något arbete. Det finns många olika regler och bestämmelser som måste följas när man ska bygga hus. Man måste bland annat ta hänsyn till avstånd till grannar, avstånd till offentliga vägar, detaljplan, tillgänglighet, osv. Detaljplanen innehåller områdesspecifika bestämmelser som anger vad du får bygga eller inte. Det kan exempelvis gälla vilket takmaterial man får använda, antal våningar, fasadbeklädnad, osv.

Ett nybygge är ett omfattande projekt, och du behöver i regel alltid ta hjälp av ett proffs när du ska ansöka om bygglov. Det är vanligt att låta en arkitekt eller byggkonsult sammanställa ansökan å dina vägnar. 

Omfattas tomten av en detaljplan kan man söka om bygglov direkt eftersom man vet vad som får eller inte får byggas på förhand. Är den däremot obebyggd och utanför ett detaljplanerat område så brukar man börja med att ansöka om ett förhandsbesked. Då får du reda på om det är möjligt att bygga på tomten eller inte. Det kan vara klokt att ansöka om förhandsbesked innan du köper tomten, då det kan hända att man inte får lov att bygga på den. I förhandsbeskedet inkluderar man inte lika detaljerade ritningar som man gör i en bygglovsansökan, men den är bindande om man ansöker om bygglov inom två år. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Projektdokumentation

För att entreprenören ska kunna komma med realistiska prisförslag på bygget av din villa är det viktigt att du förser dem med ett detaljerat och utförligt projektunderlag. De dokument du skickar till entreprenören behöver du också när du ska ansöka om bygglov från kommunen, så genom att anlita en arkitekt till att slutföra dessa slår du två flugor i en smäll. För nybyggen behövs bland annat följande dokument när man ansöker om bygglov från kommunen:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan

För att du ska få korrekta anbud från potentiella entreprenörer bör du också ha en projektbeskrivning. Detta inkluderar vanligtvis följande dokument:

Rumsschema: Beskrivning av materialval, belysning, uppvärmning, etc, för varje rum.

Dörr- och fönsterschema: Beskrivning av storlek/typ för dörrar/fönster och deras placering.

Konstruktionsritningar: Dessa ritningar är mer detaljerade än de andra ritningarna och visar hur huset ska byggas. Normalt görs dessa ritningar av en konstruktör eller byggingenjör, men även vissa entreprenörer kan ta fram dem själva.

Dessa dokument utgör ett förfrågningsunderlag som möjliggör det för entreprenören att ge dig konkreta anbud. På så sätt blir det även enklare för dig att jämföra de olika anbuden du får in eftersom samtliga grundats utifrån detaljerade beskrivningar som inkluderar allt som ska göras i projektet. Vi rekommenderar alltid att man hämtar in anbud från minst två entreprenörer. Av erfarenhet ser vi dock att det räcker med tre anbud så länge aktörerna är seriösa.

Var uppmärksam på att vissa entreprenörer gärna vill vara med och utarbeta projektbeskrivningen. Detta gäller exempelvis företag som bygger modulhus. Även om huvudritningarna redan är på plats, måste detaljerna utarbetas separat för varje hus. 

Om du vill komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare kan du registrera ditt projekt hos Byggstart. Det är gratis för dig att registrera ditt projekt, och du kommer få ta emot anbud från flera entreprenörer som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bygga din bostad. Du åtar dig inga förpliktelser genom att registrera ditt projekt.

Hur ska man organisera projektet?

När man har ett underlag att lämna över till entreprenören är det dags att överväga hur man vill organisera projektet. Här finns det huvudsakligen två alternativ att välja mellan: totalentreprenad och delad entreprenad. Totalentreprenad innebär att man skriver kontrakt med en enda firma. Denna firma är sedan ansvarig för att hämta in rätt kompetens för att slutföra arbetet, och det är även denna huvudentreprenör som koordinerar arbetet mellan de olika hantverkarna. Vid delad entreprenad skriver man kontrakt med varje enskild firma för de olika yrkesområdena. Man kan också kombinera de olika alternativen genom att exempelvis anlita en firma som utför allt mark- och grundarbete, och en annan firma som sköter resten. 

Fördelen med att organisera projektet som totalentreprenad (där huvudentreprenören sköter både projekteringen och utförandet) är att man endast har en kontaktpunkt att förhålla sig till under hela byggprocessen. Entreprenören gör vanligtvis ett påslag på ca 10 % för att organisera underleverantörerna, men detta är en praktisk investering som besparar dig mycket krångel och eventuella problem. Entreprenören du anlitar samordnar arbetet för hela projektet, och hen ser till att allt görs på rätt sätt. Det är vanligt att huvudentreprenören besitter kompetens inom något av de vanligaste yrkesområden som snickeri eller murning och att de sedan anlitar underleverantörer som har mer specifik kunskap. Denna entreprenadform gör att det blir väldigt enkelt att utröna ansvarsförhållandena om det skulle uppstå fel eller brister i bygget. Totalentreprenören är ansvarig för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt, oavsett om de har kompetensen för arbetet själva eller om de hyr in extern hjälp. De flesta som ska bygga villa väljer att organisera projektet som totalentreprenad.

Här nedan hittar du en översikt över vilka yrkesområden som vanligtvis involveras när man ska bygga villa:

 • Mark- och grundentreprenör
 • Betongentreprenör
 • Murare
 • Snickare
 • Elektriker
 • Rörläggare
 • Ventilationsinstallatör
 • Takläggare
 • Plattsättare
 • Målare

Förutom dessa så ingår även arkitekt eller byggingenjör, samt en extern besiktningsman som kontrollerar projektet efter att det slutförts.

Hur hittar man rätt entreprenör?

Valet av entreprenör är bland de viktigaste beslut du fattar när du ska bygga villa. Det finns en rad olika kriterier du bör förhålla dig till under anbudsprocessen:

 • Referensprojekt
 • Pris
 • Utförandekapacitet
 • Ekonomisk soliditet (kreditvärdighet ger en bra bild över detta)
 • Certifieringar
 • Försäkringar
 • God kommunikation

När du är redo för att komma igång med anbudsprocessen kan du registrera ditt projekt på Byggstart. Då blir du matchad med flera kvalitetssäkrade entreprenörer i ditt område som ger dig ett pris för att ta sig an projektet.

Hur man säkerställer ett lyckat projekt: 10 tips

 1. Utför en bra projektplan. Inkludera tillräckligt mycket tid till projektering och utförande.
 2. Prata med banken i ett tidigt skede för att få koll på budgetramarna.
 3. Anlita en arkitekt först, och vänta med att kontakta entreprenören tills dess att du har ett förfrågningsunderlag att visa upp.
 4. Projektera huset i detalj innan uppstarten så undviker du många problem som kan uppstå i efterhand.
 5. Inhämta anbud från 3 olika firmor.
 6. Ta fram ett tydligt kontrakt med entreprenören där det framgår vem som ansvarar för vad.
 7. Ta inte på dig mer arbete än du klarar av.
 8. Ha en kontinuerlig kontakt med entreprenören under projektet, och besök arbetsplatsen med jämna mellanrum.
 9. Ta in en extern besiktningsperson till slutbesiktningen. Håll inne med den sista betalningen till entreprenören tills eventuella fel och brister har åtgärdats.
 10. Kom ihåg att be om alla relevanta dokument när projektet är avslutat.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.