Funkishus: En komplett guide (pris, regler, process)

 

Ska du bygga funkishus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Funkishus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Funkisstilen kännetecknas av stora ytor, geometriska former och minimalistiska detaljer. Byggnader har ofta rektangulära huvudformer med runda inslag och platta tak för maximal platsutnyttjande. Hela eller delar av taket kan även användas som terrasser.

Funkishus släpper ofta in mycket naturligt ljus och har ofta minimalistisk dekoration. Stilen har fått en ny glansperiod och blivit alltmer populärt bland svenska husägare. Dessa hus behöver inte alltid vara i ren funkisstil. De är ofta inspirerade av ett modernt och unikt uttryck. I denna artikel får du en inblick i vad som är värt att veta om du funderar på att bygga ett funkishus.

Vad är ett funkishus?

Funktionalismen uppstod på 30-talet och grundar sig på tanken att funktion bör styra utformningen av ett hus, eller ett föremål. Det ska med andra ord vara praktiskt, effektivt och behagligt.

Arkitekterna som utvecklade funktionalismen tänkte alltså i första hand på funktionaliteten när de ritade ett hus. Det som var funktionellt ansågs också vara vackert, och förklarar minimalismen i dessa byggnadsverk. Allt som ritades och byggdes skulle ha en specifik funktion. Några kända arkitekter inom denna riktning är Le Corbusier, Sven Markelius och Ralph Erskine.  

Idag, allteftersom stilen har fått en pånyttfödelse, har funkis blivit ett något urvattnat begrepp som används i marknadsföringssyfte av husleverantörer för allt möjligt som har rena former och stora fönster. Vill du verkligen ha ett hus som bygger på funktionalismens grunder är det alltid bäst att vända sig till en arkitekt som jobbar i den stilen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan vad ett funkishus eller modernt hus kommer att kosta. Priset är beroende av otaliga faktorer, som läge, storlek, komplexitet och standard.

Baserat på husbyggen där byggherren kommit i kontakt med entreprenörer via Byggstart har vi kunnat räkna ut ett genomsnittspris per kvadratmeter som landar på cirka 22.500 kr.

Det är en snittpris som kan variera kraftigt från projekt till projekt, men du får räkna med cirka 17.500 kr/m2 för byggprojekt av lägre standard och upp emot 36.000 kr/m2 för de mer exklusiva. Priserna inkluderar allt arbete och materialkostnader för bygget av ett modernt hus.

Utöver byggkostnaderna bör du lägga till arkitektens, och eventuellt konstruktörens, arvode. Timlönen för en arkitekt varierar mellan 700 och 1.200 kronor beroende på erfarenhet och rykte. Att rita ett funkishus kostar i regel mellan 100.000 och 200.000 kronor, men det kan även bli mycket dyrare beroende på storlek och komplexitet. Läs mer om priset på ett funkishus.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer påverkar priset?

För de allra flesta är budgeten den allra viktigaste aspekten i ett husbygge. Lyckligtvis finns det flera områden där både stora och små besparingar kan göras. Diskutera gärna de olika drivkrafterna för priset med arkitekten för att ta reda på vad som kan bortprioriteras. Arkitekten har ofta en god förståelse av den ekonomiska aspekten i ett nybygge och kan hjälpa dig hitta de bästa lösningar inom din budget. Här är några av de viktigaste faktorerna som påverkar på priset:

Byggsystem: Byggsystemet är metoden och byggmaterialet som själva huset byggs i. Det allra vanligaste i Sverige är att bygga i trä, men det finns många andra alternativ som betong, tegel, leca med mera. Man kan välja mellan lösvirke eller byggsatser för trä, som antingen byggs på plats eller i förväg. Hustillverkare erbjuder en rad olika alternativ, och generellt sett så blir det inte nödvändigtvis billigare att välja byggsatser, men det kan ta mindre tid att montera. En annan fördel är att de inte har utsatts för dåliga väderförhållanden under tillverkningen, vilket inte alltid är möjligt att undvika när man bygger på plats.  

Hur du vill att helhetsintrycket ska se ut kommer att vara en viktig faktor i ditt val av byggsystem. De flesta funkishus byggs i betong eller murverk, vilket ofta anses vara mer hållbart och lättare att underhålla, men det är också något dyrare än trä. Det ger även ett annat inomhusklimat, och här delar sig uppfattningarna om vilket material som lämpar sig bäst. Det samma gäller miljöpåverkan, ett mer och mer aktuell ämne, men återigen beror det på projektets specifika egenskaper.

Platsbyggda lösningar: Platsbyggda eller skräddarsydda lösningar är vanligtvis dyrare än standardlösningar. En rak vägg är till exempel billigare än en böjd. Och det gäller alltifrån kök, badrumsinredning, garderober, sängar och övrig inredning till fönster, trappor och skorstenar.  

Materialval: Ett husbygge innebär otaliga val av material. De flesta bör du redan bestämma dig för under projekteringen, och de kan ha en stor påverkan på slutpriset eftersom det alltid finns stora pris- och kvalitetsskillnader. Det gäller till exempel fasadbeklädnad, golv, ytskikt, färg, belysning osv.

Tekniska lösningar: De tekniska lösningarna i huset gäller till exempel el, ventilation, uppvärmning, rörsystem och belysning. Här kan man också spara en rejäl slant om man sätter sig in i de olika områdena. Dyrare lösningar kan dock löna sig i längden, inte minst när det gäller uppvärmningen av huset.

Bad och kök: Bad och kök är de dyraste utrymmena att bygga, så det kan vara värt att fundera på hur många rum av detta slag man behöver.

Gör det själv: Det finns många händiga människor i vårt land, vissa bygger till och med sina egna hus eller drömmer om det. Och det är så klart det billigaste sättet att bygga på om man har tid, pengar och kunskapen som krävs – vilket väldigt få har när det kommer till kritan. Men även om man inte är särskilt begåvad med en hammare kan man ta på sig några enklare jobb, som att måla inomhus, tapetsera eller lägga golv. Men det är fortfarande viktigt att det görs på rätt sätt och inte stör resten av bygget. Ofta tar man på sig dessa jobb mer för att man tycker det är kul än för att spara några tusenlappar.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad gör en arkitekt?

Arkitektens främsta uppgift är att rita ett hus som motsvarar dina önskemål och behov. Hen kan även bistå dig under hela processen genom att ansöka om bygglov, hitta en konstruktör för att ta fram konstruktionsritningar, ansvara för projekteringen och projektleda byggarbetet om entreprenören inte gör det.

Eftersom arkitektens jobb är att förverkliga dina visioner är det viktigt att du kan kommunicera dessa på ett tydligt sätt. Du kan till exempel visa exempelbilder som förtydligar dina önskemål, och gå in på djupet i vilka behov du och din familj har.  

Efter dessa samtal arbetar arkitekten fram ett par skissförslag som ni sedan antingen kan vidareutveckla eller revidera tills ni kommer fram till ett tillfredsställande förslag på hur ditt funkishus ska se ut. Tänk på att de praktiska lösningarna i huset är minst lika viktiga som dess utseende, och att arkitekten även måste ta hänsyn till de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som bostäder måste uppfylla när det gäller exempelvis tillgänglighet, brandsäkerhet, buller, ljusinsläpp och fukt.

En annan viktig aspekt är att arkitekten kan vara till stor hjälp med inredningen och belysningen. Önskar du specialanpassade lösningar eller en exklusiv interiör kan det vara värt att koppla in en inredningsarkitekt. Det är det bästa sättet att uppnå en fungerande och tilltalande funkisstil även inomhus.

När du och arkitekten har kommit överens om hur huset ska se ut är det dags att ta fram planritningar, fasadritningar, sektionsritning och en situationsplan som visar var huset ska placeras på fastigheten. Dessa huvudritningar utgör grunden för din ansökan om bygglov.

Därefter krävs det mer detaljarbete, som kan röra val av fönster, golv, dörrar, trappor osv. Detta kan göras samtidigt som konstruktionsritningarna som visar hur huset ska byggas, det vill säga dimensioner och materialkvalitet på de olika delarna. Dessa ritningar görs oftast inte av arkitekten utan av en konstruktör eller byggingenjör, och används av entreprenören för att bygga själva huset.  

Hur ansöker man om bygglov?

Vid nybygge måste man alltid ansöka om bygglov och få ett startbesked innan något arbete kan påbörjas. Vilka dokument som behövs för ansökan beror lite på kommunen man söker i, men vanligtvis ingår planritningar, fasadritningar, sektionsritningar och en situationsplan som visar husets placering på tomten. Arkitekten brukar kunna ta hand om dessa handlingar. Kommunen har högst 10 veckor på sig för att ge ett besked om ansökan är komplett men kan förlänga denna tidsfrist med ytterligare 10 veckor om det krävs.  

Du kan även söka om ett förhandsbesked om du är osäker på om bygglovet kommer att beviljas. Bor du inom ett detaljplanerat område är det möjligt att funkisstil inte överensstämmer med grannskapet arkitektur, och det kan vara bara att veta innan man påbörjar ritningarna. Får du ett positivt förhandsbesked har du två år på dig för att söka och beviljas bygglov, om det gäller samma byggnad.

Tänk på att du även måste anlita en certifierad kontrollansvarig för att se över att kontrollplanen följs och att samtliga byggregler efterlevs.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur lång tid tar byggprocessen?

Förarbete: helt upp till dig

Ju bättre förberedd du är desto snabbare kan arkitekten sätta igång. Om du redan vet vilken stil du vill bygga i är det bra att samla några exempel på bilder som du gillar som kan peka arkitekten i rätt riktning. Inspirationskällorna är oändliga; använd Google, Pinterest, Instagram eller liknande.

Projektering och lovansökan: fyra till sex månader

Som vi redan nämnt börjar arbetet med att bygga ett funkishus, eller vilket arkitektritat hus som helst, vid ritbordet. Du behöver en arkitekt för att ta fram arkitektritningar och ansöka om bygglov, samt en konstruktör för konstruktionsritningar. Dessa kompletteras med en projektplan som går in på detaljnivå och som tillsammans med ritningarna utgör ett förfrågningsunderlag.  

Anbudsprocess: två till tre månader

Anbudsprocessen kan ta längre tid än vad många förväntar sig. Därför är det viktigt att ha ett grundligt förfrågningsunderlag för att kunna få precisa anbud. Du kan börja anbudsprocessen så fort ni har tillräckligt underlag och finjustera detaljerna när du har valt entreprenör.

Schaktning och grundläggning: en till två månader

Tidsåtgången av detta moment är beroende av markens förutsättningar. Lutande eller svåråtkomliga marker kräver mer arbete.

Grundmur och betongarbete: en till två månader

Om du ska bygga större delar av byggnaden i betong kommer detta steg dröja längre, medan nästa steg kommer att bli betydligt kortare.

Stomme och tätning: två till fyra månader

Beroende på huskonstruktion avser detta steg resning av bärande väggar och balkar, samt utvändigt arbete för att skydda byggnaden mot regn och vind. Detta steg kan ta mindre tid om du bygger med byggsatser.

Invändigt arbete: minst tre månader

Detta steg innefattar allt resterande invändigt arbete för ett nyckelfärdigt hus. Har du valt många specialbyggda eller exklusiva lösningar kan det ta betydligt längre tid.  

Sammanlagt tar det alltså minst ett år från det att man kontaktar en arkitekt till att man har ett färdigbyggt funkishus.

Vilka fackområden är involverade i ett bygge?

De vanligaste hantverksområden i ett husbygge är:

Maskinentreprenad för grundarbete

Snickeri

Murning

Elinstallation

Rörläggning

VVS

Takläggning

Plattsättning

Plåtslagning

Målning

Det är alltså många specialiserade hantverkare som behövs för ett husbygge och det är inte alltid lätt att samordna alla arbetsmoment. Läs vidare för att få veta hur du organiserar ditt projekt.

Hur organiserar man ett bygge?

Det finns två grundläggande former att organisera entreprenaden på.

Utförandeentreprenad: Delad entreprenad eller generalentreprenad innebär att en eller flera entreprenörer ansvarar för utförandet av bygget, medan du eller en annan firma står för projekteringen.

Totalentreprenad: liknar generalentreprenad då man bara behöver förhålla sig till en huvudentreprenör som i sin tur anställer underleverantörer, men i detta fall står företaget även för projekteringen.

Totalentreprenad används oftast när man beställer ett kataloghus. Ska en arkitekt rita huset på beställning, är det vanligast med generalentreprenad. Och vill man själv samordna projektet eller ta på sig en del av byggarbetet är delad entreprenad det bästa alternativet.

Tänk på att en huvudentreprenör lägger ofta till ett kostnadspåslag på sina underleverantörer, vanligtvis i storleken 10 till 15 %. Men ett bygge är ett komplext projekt som kräver både kunskap och erfarenhet så det kan löna sig att överlåta detta arbete till en kompetent entreprenör. De har ofta samarbetat med underleverantörerna i tidigare projekt så det försäkrar även en högre effektivitet.  

Hur hittar man rätt entreprenör för jobbet?

Oavsett vilken entreprenadform du väljer är nästa steg att hitta en lämplig entreprenör. På Byggstart rekommenderar vi att hämta in anbud från minst två seriösa firmor. Det räcker gott med två eller tre offerter om dessa kommer från kompetenta och erfarna entreprenörer.

Ofta styrs valet av entreprenör av priser, men det är viktigt att ta hänsyn till en rad andra kriterier. De två viktigaste är om de har goda referenser från liknande projekt samt solida ekonomier. Lita inte bara på omdömena du kan läsa online. Försök att ta personlig kontakt med några tidigare kunder för att ställa relevanta frågor. Kolla gärna företagens ekonomiska situation genom att begära en kreditupplysning eller använda gratistjänsten Allabolag. Du bör helst undvika företag som har stora skulder och riskerar att gå i konkurs under bygget eller under reklamationsperioden. Garantipolicyer kan också vara värda att jämföra, då inte alla entreprenörer erbjuder garanti på entreprenaden. Det är också viktigt att kontrollera relevanta certifieringar och försäkringar. Till sist bör du även grunda ditt val på om företaget du vill anlita har kapaciteten att utföra jobbet inom den önskade tidsramen.

Genom att använda Byggstart slipper du den ovannämnda processen, eftersom vi kvalitetssäkrar alla företag som ingår i vårt nätverk. Det innebär att du endast får anbud från seriösa aktörer som har sin ekonomi i ordning och har genomfört liknande projekt tidigare. Tjänsten är gratis för dig som byggherre.

10 tips för ett lyckat husbygge

  1. Förbered dig väl inför mötet med arkitekten så att hen kan komma igång på rätt spår från början.
  2. Lägg till goda marginaler i tidsplanen för att undvika att ett arbetsmoment försenar det andra.
  3. Se till att kolla med banken vad du har råd med innan du kopplar in en arkitekt.
  4. Det är viktigt att hitta en arkitekt som har erfarenhet av funkisarkitektur och att ni kommer bra överens (hens jobb är att förverkliga dina visioner, så det gäller att ni förstår varandra så bra som möjligt).
  5. Ta fram ett grundligt förfrågningsunderlag och sätt igång anbudsprocessen så fort som möjligt då det ofta tar längre tid än förväntat att hitta rätt entreprenör.
  6. Skriv ett tydligt skriftlig kontrakt med entreprenören som inkluderar ansvar vid eventuella fel eller förseningar.
  7. Överskatta inte din egen arbetsinsats då det kan försena andra viktiga arbetsmoment och bli kostsamt att åtgärda om du inte utför det fackmannamässigt.
  8. Besök byggarbetsplatsen regelbundet för att kontrollera dess framsteg och håll god kontakt med entreprenören och hantverkarna.
  9. Begär alltid en slutbesiktning av en certifierad och oberoende besiktningsperson för att kontrollera att entreprenaden har utförts korrekt och enligt avtal (håll inne den sista betalningen för att försäkra dig om att eventuella fel åtgärdas).
  10. Det är viktigt att du begär in alla relevanta dokument i samband med bygget, som certifieringar, kvitton och garantier (du kan behöva dem vid eventuell reklamation eller försäljning).

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.