Vad kostar det att bygga funkishus? Pris i

 

2024

Ska du bygga funkishus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Bygga funkishus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Funkisstilen kännetecknas av räta linjer, geometriska former och stora fönster. Ser man sig omkring i nybyggda bostadsområden i Sverige ser man tydligt att allt fler vill ha hus i den byggstilen. Observera dock att de hus som byggs i dag formellt sett inte kan räknas som funkishus eftersom funkisstilen hade några särskiljande stildrag som inte efterlevs i dag. Förutom det visuella uttrycket är funktionaliteten en genomgående faktor för den här typen av hus. Med en arkitektritad funkisbostad kan du nyttja arealen optimalt, maximera ljusinsläppet och få stora och stilrena ytor, både in- och utvändigt. 

Oavsett vad du vill inkludera i ditt funkisprojekt kan priset vara en avgörande parameter. Det kan vara tidskrävande att sätta sig in i hur mycket det kostar att bygga en ny bostad. I den här artikeln tar vi därför upp information gällande pris på funkishus. Du kan bland annat läsa om genomsnittspriset för liknande byggprojekt, vilka faktorer som påverkar priset och hur du hittar rätt entreprenör för jobbet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga ett funkishus?

Byggstart är en tjänst som hjälper byggherrar att komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksföretag. Baserat på anbud och fakturor från projekt som har utförts via vår plattform, har vi utvecklat en prisdatabas. Statistiken låter oss beräkna snittpriset för en rad olika byggprojekt. 

Statistiken visar att priset för bygge av funkishus (och andra arkitektritade hus) normalt sett landar mellan 17.500 och 32.000 kronor per kvadratmeter. För projekt med en genomsnittlig storlek och komplexitet hamnar kvadratmeterpriset vanligtvis runt 22.500 kronor. Projekt med hög standard och flera exklusiva lösningar kan sluta på 32.000 kronor per kvadratmeter, ibland ännu mer. Om du väljer standardlösningar, i kombination med att vidta andra åtgärder för att hålla ner kostnaderna, är det alltså möjligt att få ner priset till 17.500 kronor per m2.

Priserna ovan inkluderar allt material, både det som husägaren själv köper in och det som entreprenören står för. Priset inkluderar även allt arbetet som är knutet till själva bygget. Kostnaderna för arkitekten är däremot inte inkluderade i de här prisuppgifterna.

Du kan alltså i tillägg räkna med att betala mellan 120.000 och 320.000 kronor för arkitektens arbete. Som ett första steg kommer arkitekten att upprätta de ritningar och dokument som är nödvändiga för att du ska kunna ansöka om bygglov hos kommunen. Det här arbetet utgör huvuddelen av arvodet till arkitekten och hamnar i regel mellan 40.000 och 150.000 kronor, beroende på projektets komplexitet. Utöver det måste arkitekten även utforma en detaljprojektering innan arbetet kan påbörjas. Det utgör de resterande 80.000 till 150.000. Observera dock att det här varierar mycket mellan olika projekt.

Som prisstatistiken visar, finns det stora prisskillnader när man ska bygga en ny funkisbostad. Såväl kostnaderna för arkitekten och de som rör bygget regleras till stor del av hur stort och komplicerat projektet är. Trots det har större bostäder ofta ett lägre kvadratmeterpris jämfört med mindre bostäder av samma standard. Det beror på att det finns vissa skalfördelar när man bygger större bostäder. I nästa stycke tittar vi närmare på några av de viktigaste faktorerna när det kommer till pris. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer är det som påverkar priset mest vid ett bygge av funkishus?

För att kunna hålla nere kostnaderna för projektet är det bra att skaffa sig en översikt över vilka faktorer som påverkar priset för projektet mest, det vill säga vilka budgetposter som har störst spännvidd mellan de billigaste och de dyraste lösningarna. De faktorer som driver upp priserna vid ett bygge av ett funkishus är de samma som för andra arkitektritade bostäder. Vissa budgetposter är i gengäld särskilt relevanta när du bygger en funkisbostad. 

Komplexitet och konstruktionssätt. En av de största prisdrivarna när du ska bygga en ny bostad är projektets övergripande komplexitet. Om du vill bygga en bostad med lösningar som är specialanpassade för ditt hem kan det bli dyrare än om du väljer mer standardiserade konstruktionsmetoder. En hög komplexitet i byggnaden kräver omfattande kunskaper från entreprenörens sida. 

Vid ett bygge av funkisbostad kan det hända att det blir aktuellt att bygga hela eller stora delar av konstruktionen i betong eller någon typ av murblock. Det är material som användes när de första funkishusen byggdes, men det kan bli betydligt dyrare än att bygga konstruktionen i exempelvis trä och sedan klä väggarna med putsade plattor. Samtidigt finns det en rad fördelar med konstruktioner i betong och murblock. Bland annat håller den typen av hus värmen bra på vintern vilket innebär att du uppnår ett behagligt och stabilt inomhusklimat. En annan fördel med en här konstruktionsmetoden är att du slipper underhållskostnader. En fastighet som är byggd i betong eller murblock är nästintill underhållsfri så länge arbetet är utfört av erfarna och professionella hantverkare. 

Terräng och tillgänglighet. Vilket slags område du vill bygga din funkisbostad i kommer att inverka på slutpriset. Om framkomligheten till byggplatsen är begränsad eller krävande, kan det göra att entreprenören måste räkna med mer tid. Det innebär i sin tur att projektet blir dyrare. Samtidigt måste man värdera vad som är viktigast, att spara pengar på grund av tillgängligheten eller att man får bygga i en naturskön omgivning.

Utöver det kommer priset påverkas av vilken typ av jordmån som finns i marken. Består jordmånen av mycket berggrund kan det bli nödvändigt att spränga, vilket är dyrare än att bara gräva. Bortforsling av schaktmassorna är också en stor utgiftspost, några gånger lika stor som den för själva grävningen. Ibland kan det gå att tjäna pengar på den massa som grävs bort genom att sälja den till andra byggprojekt. 

Badrum och kök. De dyraste rummen när man bygger nya bostäder är normalt sett badrum, kök och andra våtutrymmen. Ett sätt att hålla nere priset är därför att begränsa antalet rum av det här slaget. Tänk igenom vad du har behov av både i dagsläget och i framtiden. Om man planerar att utöka familjen kan det bli nödvändigt med mer än ett badrum. Det är billigare att bygga ett extra badrum när du bygger huset än att göra det vid en senare tidpunkt.

Val av material. En annan faktor som påverkar priset är vilket material du väljer att använda, in- såväl som utvändigt. Här finns stora skillnader i pris och utförande. Du måste bland annat bestämma vilken fasadklädsel du vill ha, samt golv, dörrar, fönster och inredning. För att hitta kvalitetsmaterial till bra priser är det smart att hålla sig uppdaterad gällande kampanjer och utförsäljningar under projektets gång. Att köpa in material i förväg förutsätter dock att du har ett torrt och säkert ställe att förvara det på.

Tekniska lösningar. Här handlar det om allt från elinstallationer och uppvärmning till ventilation och eventuella energieffektiva lösningar. Även här kan du hålla utkik efter bra priser och det kan även vara värt att undersöka om entreprenören har några fördelaktiga avtal med leverantörer. Kom ihåg att energibesparande lösningar kan betala sig ekonomiskt över tid. I några fall kan man även få statliga bidrag för lösningar med förnyelsebar energi.

Val av entreprenör. På Byggstart vet vi att det kan vara stora skillnader mellan de olika anbuden. För att säkerställa att du väljer ett anbud med konkurrenskraftiga priser är det alltid bra att begära in offerter från minst två olika aktörer. Om alla aktörer har den erfarenhet och kompetens som krävs, räcker det att begära in tre anbud. 

När man ska bygga ett funkishus kan det vara relevant att anlita hantverkare som har en gedigen erfarenhet av att bygga i betong eller murblock. Genom att anlita en entreprenör som har erfarenhet av liknande projekt kommer husbygget att få fortare. Anledningen är att de som arbetar regelbundet med de här materialen har utarbetat rutiner som gör att de kan arbeta så effektivt som möjligt. På så sätt minskar du även antalet arbetstimmar och därmed även priset på projektet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur hittar du rätt hantverkare för att bygga ditt funkishus?

Om du har bestämt dig för att bygga ett funkishus kan nästa steg vara att hitta rätt entreprenör för projektet. För att gör det så lätt och tryggt för dig som möjligt kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra företagen i vårt nätverk. Om du registrera ditt projekt hos oss sätter vi dig i kontakt med entreprenörer i närheten av ditt bostadsområde och som har den erfarenhet och kompetens som krävs för ditt projekt. Registrera ditt projektet hos oss så kommer en av våra medarbetare att hjälpa dig komma igång med anbudsprocessen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.