Kvalitetssäkring

Via Byggstart kommer du enbart i kontakt med professionella aktörer som samtliga har genomgått vår grundliga kvalitetssäkringsprocess. Vi kontrollerar företagets certifieringar, ekonomi och referenser och bedömer företagets prisnivåer löpande.

Referenser. Löpande återkopplingar och kontroll av referenser.

För din trygghet har alla entreprenörer som du kommer i kontakt med via Byggstart genomgått en grundlig bakgrundskontroll. Utöver det får vi löpande återkopplingar från kunder som har hittat hantverkare via Byggstart. Bara de aktörer som får bra omdömen över tid får nyttja plattformen.  

Soliditet. Kreditvärdering via Dun & Bradstreet.

Bara entreprenörer med kreditvärdering B eller bättre från Dun & Bradstreet får tillgång till nya uppdrag via Byggstart.

Certifieringar. Översikt gällande relevanta certifieringar.

Byggstart har en överblick över vilka relevanta auktoriseringar och certifieringar som respektive företag innehar, till exempel BKR (Byggkeramikrådet), GVK Svensk Våtrumskontroll, Elsäkerhetsverket, ID06, Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen, Säker Vatten och Byggföretagen.

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.