Om Byggstart och hur vi arbetar

Byggstart gör det tryggt och enkelt att hitta hantverkare till ditt projekt.

Om oss

Byggstart startades 2016 med målsättningen att göra det enklare och tryggare att hitta hantverkare till de stora bygg- och renoveringsprojekten i hemmet.

Via Byggstart blir du enbart kontaktad av kvalitetssäkrade entreprenörer som har rätt erfarenhet och kompetens för just ditt projekt. På vår hemsida har vi även ett stort antal pris- och projektguider som hjälper dig att förbereda det planerade projektet. Vi följer även upp varje enskilt uppdrag för att underlätta anbudsrundan och göra den så lättöverskådlig som möjligt för dig som kund.

Byggstart har växt snabbt sedan 2016 och i dag hjälper vi husägare, bostadsrättsföreningar och byggherrar i så gott som hela Sverige med att hitta rätt hantverkare till olika bygg- och renoveringsprojekt.

Vår målsättning

Att göra det enkelt och trygg att hitta hantverkare till större bygg- och renoveringsprojekt i hemmet.

Våra värderingar. Vi bygger ett solitt företag och det här är de värderingar vi har som grund.

Kompetens. Vi ska förmedla fackkompetens av hög kvalitet.

Byggstart är uppbyggt på en grund av en gedigen fackkompetens som genomsyrar allt vi gör. Våra användare ska ha tillgång till den bästa rådgivningen och den rätta kunskapen, oberoende vilket slags projekt det handlar om.

Oberoende. Vi ska vara en oberoende rådgivare.

Byggstart ska vara konsumenternas guide under genomförandet av bygg- och renoveringsarbeten, och vi ska bistå de som använder vår tjänst med oberoende råd och rekommendationer inom alla områden.

Pedagogiskt. Vi ska förenkla det som du upplever som komplicerat.

Bygg, renovering och totalrenovering är komplicerade projekt med många fackuttryck och val. Vi ska hjälpa våra användare med att göra det som är komplicerat lättare att förstå och göra det enklare att genomföra ett byggprojekt.

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.