Vad kostar det att byta ytterpanel? Pris i

 

2024

Ska du byta ytterpanel? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Byta ytterpanel

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Byta ytterpanel? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vid en eller annan tidpunkt behöver de allra flesta fastigheter med ytterpanel i trä genomgå ett panelbyte. Ibland räcker det med att du målar medan det i andra fall krävs att du byter ut hela eller delar av bostadens panel. Anledningen till att fasadbeklädnaden påverkas av tidens tand beror främst på påfrestningarna av väder och vind. I några fall kan det även vara fysiska skador som ger en utmärkt grogrund för röta eller svamp i konstruktionen, eller en dålig konstruktion som inte leder bort vattnet tillräckligt effektivt. 

Om du har upptäckt att fasaden på ditt hus har fukt- eller rötskador, är det nödvändigt att byta ut hela eller delar av beklädnaden. I den här artikeln tar vi bland annat upp hur mycket det kostar att byta ytterpanel och vad som bidrar till att öka eller minska kostnaderna.

Hur mycket kostar det att byta ytterpanel?

Det här är kanske den viktigaste frågeställningen som många husägare har när det är dags för att byta fasadbeklädnad. För att kunna svara på frågan har vi på Byggstart utarbetat en prisdatabas som utgår från hundratals projekt som har utförts med hjälp av hantverkare som ingår i Byggstarts nätverk. Vi tar emot en kopia av de olika anbuden som husägarna får och en kopia på fakturan för det anbud som byggherren har valt. Totalpriset för att byta fasadbeklädnad hamnar i regel mellan 1.400 och 2.500 kronor per kvadratmeter väggyta, med ett snittpris på 1.600 kronor per kvadratmeter. För ett helt hus kan alltså kvadratmeterpriset ha en stor inverkan på slutfakturan. Lite längre ner i artikeln går vi igenom vilka parametrar som avgör om ditt projekt hamnar på nedre eller övre halvan av prisskalan.

Priserna ovan inkluderar alla arbets- och materialkostnader som är knutna till projektet. De täcker alltså in både det material som entreprenören köper in och de som du själv ombesörjer inköpet av. Priserna är mest representativa för bostäder av normal storlek. Med normalbostäder menas fastigheter med två eller två och ett halvt plan. Ett sådant hus har en väggyta på cirka 240 kvadratmeter vilket ger ett totalpris på 380.000 kronor om kvadratmeterpriset ligger på cirka 1600 kronor. För större bostäder kan priset per kvadratmeter bli något lägre. Anledningen till det är att det finns några skalfördelar som gör att större projekt blir billigare i förhållande till de mindre. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka är prisdrivarna när du ska byta ytterpanel?

När du ska byta fasad har du som husägare flera val. Alla de här valen påverkar projektets slutpris. Exempelvis kommer valet av träslag i panelen ha stor inverkan. Det vanligaste träslaget för ytterpanel i Sverige är gran tätt följd av furu. Furu är lite dyrare än gran men har i gengäld en del fördelar på längre sikt. Det är ett träslag som är mer resistent mot väder och vind, vilket gör att det inte slits lika fort. Tallar som har fått växa sakta och naturligt har en högre naturlig motståndskraft mot fukt. Det gör att virket blir mer vattenavvisande och det blir svårare för röta och svamp att få fäste. Utöver furu och gran finns det några andra träsorter som används, till exempel ask och cederträ. De är bra lämpade för det svenska klimatet men det högre inköpspriset gör att de flesta som väljer de här virkesslagen gör det av estetiska skäl. 

Det finns även några faktorer som du inte kan påverka lika mycket. Storleken på väggytan som behöver kläs om er en av dessa parametrar. Tillgängligheten på tomten kommer även den att ha en del att säga till om eftersom det kan innebära att det tar längre tid att bygga upp byggställningar och försvåra materialtransporter, vilket innebär fler arbetstimmar. Utifrån uppgifterna i vår prisdatabas ser vi även att fasadbyte på äldre bostäder tenderar att bli dyrare eftersom oförutsedda utgifter är vanligare i de här fallen. Det beror på att man inte alltid vet vad man hittar under panelen på äldre bostäder. Det kan finnas rör, gamla vattenskador eller äldre typer av isolering. Allt det kan bidra till att de nödvändiga arbetena blir mer tidskrävande och även dyrare. I gengäld är det på äldre hus som ett fasadbyte och en eventuell tilläggsisolering har störst effekt och ger den största värdeökningen på fastigheten. Läs vidare för att få veta mer om varför ett panelbyte ökar värdet på huset och varför många väljer att tilläggsisolera i samma veva.

Ta emot förbehållslösa offerter från kvalitetskontrollerade hantverkare via Byggstart.

Byta ytterpanel? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Kommer panelbytet att öka värdet på bostaden?

De flesta husägare är självklart intresserade av att få reda på vilken värdeökning olika åtgärder på huset ger. Det är inte bara intressant att veta inför en eventuell försäljning, en värdeökning kan även användas när det är dags att lägga om bostadslånen. När det gäller byte av fasad är det så gott som synonymt med en värdeökning. Vi ser även att värdeökningen oftast är högre än kostnaden för att byta fasadbeklädnaden. Det beror självklart på vilket träslag som ni har valt, samt vilket estetiskt intryck bostaden får om hela eller bara delar av fasaden byts ut. Fastighetens skick före arbetet är också relevant. En markant förbättring ger även en större värdeökning. 

Värdeökningen kan även bli högre om du har gjort andra arbeten på huset i samband med fasadbytet. Har du till exempel tilläggsisolerat samtidigt blir värdeökningen i regel högre eftersom tilläggsisoleringen ger fastigheten en högre energibeteckning. Läs mer om det i nästa stycke. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Tilläggsisolera i samband med bytet av ytterpanelen?

Många väljer att utföra relaterade åtgärder i samband med fasadbytet. Har du valt ett obehandlat träslag kan du välja att måla det, även om en del träslag är så pass vattenresistenta att det inte behövs något skyddande färglager. Några väljer även att byta dörrar och fönster i och med att byggställningarna redan är monterade och hantverkarna på plats. 

En annan åtgärd som är vanligt i samband med att byta fasadbeklädnad är tilläggsisolering. Det vill säga att man sätter ny, eller ett extra lager, isolering innan man sätter upp den nya panelen. Energimyndigheten rekommenderar att alla fastigheter som är byggda före 1980 ska tilläggsisoleras. Anledningen till det är att isoleringsmaterialen har utvecklats mycket sedan dess. Genom att tilläggsisolera i samband med exempelvis ett panelbyte gör att du kan hålla nere totalkostnaden. Genom att tilläggsisolera förbättrar du husets energiklassificering, som anges med bokstavsskalan A - G där A är den bästa klassificeringen och G den sämsta. Bokstavsmarkeringen säger en del om bostadens förväntade värmeförlust och energieffektivitet. Många som köper ett nytt hus lägger stor vikt vid vilken energiklass huset har och av den anledningen kan en tilläggsisolering höja försäljningsvärdet på huset. Dessutom bidrar tilläggsisoleringen till mindre drag, bättre inomhusklimat och en jämnare temperatur i bostaden. 

Hur går det att hålla nere priserna?

Förutom valen du kan göra när det kommer till material och projektering, finns det även andra åtgärder som kan hjälpa till att hålla nere de budgeterade kostnaderna. 

Bra planering: För själva panelbytet finns det inte så mycket utrymme för att ändra sig under arbetets gång. Detsamma gäller de eventuella åtgärder som du vill utföra i samband med fasadbytet. Bestäm redan från början om du vill byta dörrar och fönster och/eller göra en tilläggsisolering. Att ta de besluten efter att arbetet med panelbytet är påbörjat kommer att förlänga arbetstiden markant och leda till extra utgifter. Gör därför en bra planering redan innan du påbörjar anbudsprocessen så att du och hantverkarna är överens om vad som ska göras redan från början.

Flera anbud: När du ska börja begära in anbud är det smart att begära in flera offerter för att vara säker på att du väljer en entreprenör som erbjuder ett konkurrenskraftigt pris. Vi rekommenderar att du alltid efterfrågar minst två anbud. Om alla offerter som du begär in kommer från kvalitetssäkrade hantverksföretag räcker det att ta in tre anbud. Anledningen är att offerter från entreprenörer med samma erfarenhet och kompetens ofta ligger på samma prisnivå. 

Budget: Gör en detaljerad budget så tidigt som möjligt i projektplaneringen. Budgeten ska ha utrymme för oförutsedda utgifter och kostnader som kan uppstå till följd av exempelvis förseningar. Avsätt minst tio procent för oförutsedda utgifter. Försök att uppdatera budgeten löpande och håll dig till den i så stor utsträckning som möjligt. 

Utöver det är det alltid smart att hålla utkik efter prissänkt material och värdera huruvida du kan göra delar av arbetet själv, till exempel målningsarbetet. När det gäller egen insats är det viktigt att komma ihåg att arbetet måste utföras med en hög kvalitet utan att det skapar förseningar för hantverkarna.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta rätt entreprenör för att byta ytterpanel

När du ska hitta hantverkare till ditt projekt är det först och främst viktigt att de har erfarenhet från liknande arbeten. Fråga gärna kontaktpersonen på företaget om personen i fråga kan ge dig kontaktuppgifterna till några referenser eftersom den typen av referenser är mer pålitliga än de omdömen som du kan läsa på nätet. Företaget som du väljer måste även ha alla certifieringar och försäkringar i ordning, plus en solid ekonomi.

Hur går du vidare?

När du ska byta fasadpanel och har bestämt dig för vad du vill göra är nästa steg att kontakta kompetenta hantverkare som kan utföra arbetet. Normalt sett behöver du inte ansöka om bygglov, såvida du inte ändrar fasadens utseende väsentligt (kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller.) Byggstart är en gratistjänst som kopplar ihop husägare med hantverkare som blir speciellt utvalda till ditt projekt. Genom att registrera ditt projekt på Byggstart, kan du få hjälp med att begära in kostnadsförslag från de hantverkare som har den erfarenhet och kompetens som gör att de är lämpade för arbetet med att byta ytterpanel. 

Byta ytterpanel? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.