Vad kostar det att bygga ut huset? Pris i

 

2023

Ska du göra en utbyggnad av huset? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Bygga ut hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga ut huset? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga till huset är för många ett sätt att lösa bostadssituationen i ett hus som är för litet om man vill undvika att flytta till ett nytt hus. Värdet i att kunna behålla en bostad och ett område som man trivs i är högt för många men när det står mellan en tillbyggnad eller köpa ett nytt hus kommer priset troligen vara en ännu tyngre vägande faktor. I den här artikeln tittar vi närmare på av det kostar att bygga till huset, vilka faktorer som påverkar priset och hur man bör gå tillväga för att sätta upp en budget och förbereda själva byggprocessen. Artikeln täcker ett brett område som omfattar så väl tillbyggnad (utökning av husets grund), påbyggnad (utökning på höjden) och underbyggnad (ett nytt källarplan). 

Bygga till eller flytta?

I många fall är det genomförbart så väl ekonomiskt som bygg- och regelmässigt att bygga till huset. Fördelarna med att bo kvar är många eftersom en flytt både är tidskrävande, kostsam och kan upplevas som en påfrestning för familjen. Många anser att ett byggprojekt är en enklare lösning än flera vändor med visningar, budgivning, ner- och uppackning av bohag och roddande av flyttbilar. När man bygger ut själv kan man dessutom utforma den nya arealen efter behov och smak. Oavsett om du vill ha ett nytt sovrum, utöka takhöjden eller behöver mer förvaringsplats är det en betydligt billigare lösning än att flytta.

Vid andra tillfällen är en flytt det rätta alternativet. Ofta tycker man att projektet blir för dyrt att genomföra i förhållande till den värdeökning som utbyggnaden ger. En annan vanlig anledning som talar för en utbyggnad av huset är att tomten redan är fullt utnyttjad och att möjligheterna för att bygga till är begränsade. Om du är osäker på vilket av valen som är det rätta kan du undersöka möjligheterna att bygga på en våning uppåt. Det är en åtgärd som nästan alltid genererar en stor värdeökning.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga till?

Att bygga på huset är ett brett begrepp och kostnaden bestäms självklart av vilken sorts byggarbete som ska utföras och i vilken omfattning. Ett förråd utan isolering och el är betydligt billigare att bygga än ett fullt utrustat badrum. Vidare beror det även på vilka material du vill använda, hur mycket av arbetet du gör själv och vilka hantverkare som du väljer att överlåta projektet till. 

Vi på Byggstart kan ge en indikation på vad det kommer att kosta att bygga till huset. Baserat på liknande projekt utförda av entreprenörer och hantverkare som ingår i vårt nätverk har vi utvecklat en egen prisdatabas. Enligt vår databas ligger det genomsnittliga priset för att bygga till huset på 22.500 kronor per kvadratmeter. Priset inkluderar alla kostnader gällande arbete, material och moms. På grund av de stora skillnaderna gällande  komplexitet och omfång för till- på- och underbyggnationer är differensen mellan de billigaste och de dyraste projekten stor. I vår prisdatabas varierar priserna från cirka 18.500 upp till 35.000 kronor per kvadratmeter. Enklare projekt kan även hamna utanför det här prisintervallet men i den här artikeln har vi valt att inte ta med enklare byggprojekt eftersom det gör att kvadratmeterpriset blir missvisande. Exempelvis gör ett projekt med en oisolerad vinterträdgård eller utbyggnader som kan räknas om ombyggnad av en existerande areal att kvadratmeterpriset inte blir helt korrekt. 

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Bygga ut huset? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett konkret exempel

Det kan vara bra att titta närmare på ett konkret exempel för att få en bättre förståelse för de olika kostnaderna. Exemplet här nedanför är hämtat från ett projekt där det utfördes en utbyggnader på cirka 55 kvadratmeter över två våningar och där den nya arealen innehöll ett nytt badrum, två sovrum och vardagsrum. Observera att varje projekt är unikt och att de här siffrorna bara är avsedda som ett illustrerande exempel. Arbets- och materialkostnaderna för varje område fördelade sig enligt följande:

  • Grävarbete: 50.000 kronor
  • Betongarbete: 65.000 kronor
  • Snickare, inklusive förstärkningar av den befintliga ytterväggen: 950.000 kronor
  • Målare: 135.000 kronor
  • Elektriker: 150.000 kronor
  • VVS-montör (rördragning för ett nytt badrum): 65.000 kronor
  • Plattsättare (ett badrum): 25.000 kronor
  • Takläggare (sadeltak): 70.000 kronor
  • Summa: 1.510.000 kronor

Det här projektet slutade på cirka 27.500 kronor per kvadratmeter, ett pris som ligger något över genomsnittet för till- på- och underbyggnad i vår prisdatabas. Det som drog upp priset i det här projektet var omfattande timmerarbete efter att en bärande vägg togs bort helt samt ett stort nytt badrum. Generellt sett är våtrum dyrare än torra rum som sov- och vardagsrum. Att sätt in en dörr i en bärande vägg är också betydligt billigare än att ta bort hela väggen. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kan jag göra för att det ska bli billigare med en utbyggnad?

Det finns flera saker som du kan göra för att hålla ner slutpriset när du bygger ut. Det som är absolut viktigast är en bra planering. Börjar du planera tidigt har du möjlighet att ta höjd och utforma projektet med utgångspunkt i de faktorer som inverkar mest på priset. Dessutom kan en väl genomtänkt planering bidra till att byggprocessen flyter på bra för alla inblandade. Det är inte säkert att arkitekten eller entreprenören som du vill anlita har möjlighet att ta sig an ditt projekt förrän om några månader. Planerar du bygget i god tid är det mindre sannolikt att det här problemet uppstår. Med en bra planering är det även enklare att nyttja aktuella kampanjer och andra prissänkningar på material. 

Att ta hjälp av en arkitekt är i många fall en bra investering. Om du vill hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt kan det vara en del av arkitektens uppdrag. En duktigt arkitekt kan anpassa olika lösningar och projektets omfattning till den uppsatta budgeten samt se till att de tekniska detaljerna beskrivs på ett sådant sätt att de är lättare att förstå för entreprenören som ska utföra uppdraget. 

Om du tar in anbud från flera olika entreprenörer är det lättare att förstå vad som är ett rättvisande pris, och du kan då även se vilka entreprenörer som verkligen har förstått vad du vill ha ut av projektet. Offerterna från de olika företagen kan variera mycket och en sund konkurrenssituation säkerställer att du som byggherre inte betalar mer än vad du behöver. 

När du har hittat rätt entreprenör är det viktigt att vara noggrann med kontraktet. Både byggherre och entreprenör gynnas av ett detaljerat och tydligt kontrakt eftersom ni på så sätt undviker onödiga missförstånd och oenigheter. Ha klart för dig redan på förhand hur eventuella förseningar, tillägg och ändringar ska hanteras för att undvika risken för konflikter under projektets gång.

Värdera din insats

Arbetstimmarna är i regel det som utgör den största delen av kostnaden när du ska bygga till huset. En viktig källa till besparingar är därför att göra delar av arbetet själv. Men för att din insats ska löna sig är det viktigt att tiden för arbetet som du gör själv inte skapar mer arbete eller försenar de professionella hantverkarna. Innan du bestämmer dig för att göra delar av arbetet själv är det viktigt att du värderar din kapacitet och kompetens, för om du inte klara av att utföra arbetet inom den uppsatta tidsramen stoppar du hela projektet, vilket leder till förseningar som kan stå dig dyrt. I de flesta fall är det bättre att överlåta allt arbete till entreprenören eller hantverkarna.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Tänk på värdeökningen

En viktigt faktor när man ska värdera om det lönar sig med en utbyggnad är att titta på vilken värdeökning utbyggnaden ger huset. I några fall lönar en utbyggnad sig, det kan till och med generera en vinst. Det gäller särskilt om du bor i ett eftertraktat bostadsområde med höga kvadratmeterpriser eller om bostaden efter utbyggnaden attraherar en större kundgrupp. Värdeökningen beror även på vad du bygger. Ett extra sovrum bidrar till ett högre värde på bostaden än ett förråd i motsvarande storlek. Värdeökningen blir emellertid inte verklighet förrän den dag du säljer bostaden. Därför är det heller inte en summa som du kan värdera på samma sätt som de andra posterna i din budget, så vida du inte planerar att sälja inom en snar framtid.

Håll dig till budgeten

För att kunna ha full kontroll på ditt projekt är det viktigt att göra en detaljerad och så exakt budget som möjligt, och därefter se till att hålla dig till budgeten. Det är lätt att svepas med och därför är det en klok idé att lägga in en buffert innan du sätter igång med projektet. På så sätt är du även bättre rustad för oförutsedda utgifter eller prisökningar. 

På vår hemsida Byggstart kan du registrera ditt projekt och komma i kontakt med välkvalificerade entreprenörer som har utfört liknande projekt. Om du inte är redo för att inleda en dialog med en entreprenör men behöver hjälp med att definiera projektet eller vill få din budget verifierad, kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig vidare i processen. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något genom att använda den.

Bygga ut huset? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.