Vad kostar en vindsisolering? Pris i

 

2024

Ska du isolera vinden? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Isolera vinden

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Vindsisolering? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Bor du i ett gammalt hus kan det vara en bra investering att tilläggsisolera vinden. Om du i dagsläget har 10 centimeter tjock isolering på vinden kan du spara in upp till 25 % av uppvärmningskostnaderna per år om du tilläggsisolerar. Om du tänker i banorna att investeringen är en engångskostnad medan besparingen på värmekostnaderna sker år efter år, är det lätt att se att det inte är mycket att fundera över. Här kan du spara mycket pengar. Men vad kostar det egentligen att tilläggsisolera?

Pris för tilläggsisolering av vinden

Vi på Byggstart har utvecklat en egen prisdatabas baserat på faktiska priser som vi har hämtat in från byggherrar och entreprenörer runt om i landet. Det gör att vi kan se vad liknande projekt normalt sett kostar. Vi kan se att genomsnittspriset för en tilläggsisolering av vinden ligger på cirka 120.000 kronor inklusive moms. Priset inkluderar alla kostnader som är knutna till projektet, så både arbetskraft och material är inräknat. Det varierar lite i pris mellan olika projekt men de flesta betalar 65.000-200.000 kronor för projektet. Vi har tittat närmare på vad som påverkar priset och vilket arbete du kan göra själva för att hålla nere totalkostnaden. Dessutom ska vi hjälpa dig att hitta de rätta hantverkarna till arbetet.

Med hjälp av Byggstart har vi gjort det enkelt för dig som byggherre att hitta kvalificerad arbetskraft till dina projekt. På vår hemsida kan du registrera ditt projekt och sedan sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade och pålitliga entreprenörer som har lång erfarenhet av liknande projekt. Du förbinder dig inte till någonting genom att använda tjänsten och det kostar heller inte något att använda den. När vi kontaktar dig får du ta del av offerter från flera aktuella aktörer och du väljer själv det företag som passar dig och ditt projekt bäst. 

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Varför isolera vinden?

Värme stiger uppåt och om du inte har tillräckligt med isolering i taket kommer mycket av den värme som ska värma upp huset försvinna ut i tomma intet. Värmeförlusten kan öka dina uppvärmningskostnader markant och göra det svårt att ha en behaglig inomhustemperatur året runt, men det slutar inte här. När temperaturen på vinden blir för hög kan det även leda till att snön som blir liggande på taket under vintern omväxlande tinar och fryser till is innan den slutligen smälter helt, något som kan orsaka fuktskador, mögel och röta.

Vindsisolering? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

U-värde

När du tittar på olika typer av isolering kommer du att stöta på begreppet U-värde med jämna mellanrum. U-värde är ett mått som anger en bostads isolationsförmåga. Tidigare hette det här värdet K-värde. Värdet anger hur mycket varm luft som passerar genom en kvadratmeter av husets konstruktion när temperaturskillnaden mellan in- och utsidan är en grad. Höga värden betyder att konstruktionen har en hög värmeledningsförmåga och av den anledning är mindre bra att isolera. Med andra ord, ju lägre U-värde desto bättre fungerar isoleringen. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Olika typer av isolering

Precis som allt annat påverkas och slits även isoleringen med tiden. Lyckligtvis är det enkelt att se när det är dags för att byta ut isoleringen på vinden. Gå upp på vinden och ta en titt på hur isoleringen ligger i förhållande till golvbjälkarna. Kan du inte se bjälklaget i golvet är isoleringen i bra skick men om du ser bjälkar som sitter ut mellan och under isoleringen är det dags att antingen byta ut den eller tilläggsisolera. I det här fallet måste du ta ställning till isoleringsförmåga, pris och vilken typ av isolering som är mest lämpad. Dessutom bör du fundera igenom hur krävande arbetet med isoleringen kommer att bli. Är det många skrymslen och vrår är det mer komplicerat att skära till isoleringen och det kommer att ta längre tid att lägga den. Om så är fallet har vi ett förslag på lösning; sprutisolering. 

Sprutisolering

Isoleringen består av polyuretan som sprejas direkt på väggen och sedan utvidgar sig och tränger in i och täcker alla sprickor och tomrum. Isoleringen finns med både slutna och öppna celler. Öppna celler är den billigaste varianten men den stora nackdelen är att du inte får någon ångspärr. Med stängda celler får du en bra barriär mot luft och vatten men det kostar också mer. Sprutisolering är emellertid en dyr form av isolering, plus att den avger en del hälsovådliga gaser medan den härdar. I gengäld är den enkel att få på plats och har i regel ett lägre U-värde än mineralull. Sprutisolering kan inte sättas eller läggas på en existerande isolering vilket gör den mest lämpad för nybyggen. 

Mineralull

De flesta associerar nog isolering med stora rullar med mineralull. Den kan tillverkas av sand, sten eller glas och tål höga temperaturer. Mineralullen innehåller stora mängder luft som gör att den är både effektiv och enkel att hantera. Den kräver inte heller någon specialutrustning, en bra kniv och en tumstock räcker. Mineralull kan orsaka en hel del klåda och om du ska jobba med den här sortens isolering rekommenderar vi att du använder heltäckande kläder. Tänk på att inte pressa ihop isoleringen eftersom det är luften mellan fibrerna som isolerar.

Cellulosa

Isolering av cellulosa tillverkas av återvunnet papper och träflis. För att göra isoleringen mer brandsäker tillsätter man mineralsalter vid tillverkningen. Cellulosa har samma egenskaper som virke när det gäller att ta upp fukt, något som gör att den här typen av isolering har en större motståndskraft mot fukt än vad mineralull har. Eftersom isoleringen tillverkas av återvunnet material är den även hållbart tillverkad. Du kan få cellulosaisoleringen i stora plattor men även som lösull.

Lösullsisolering

Lösullsisolering tillverkas av flera olika material såsom cellulosa, glasfiber eller stenmjöl. En stor blåsmaskin blåser in isoleringen i väggen och det gör att alla tomrum och små utrymmen fylls helt. Dessutom är installationsprocessen både enkel och snabb. Den kräver dock lite utrustning och du måste anlita professionella installatörer för att utföra arbetet. Lösullsisolering passar bäst när du har mycket hinder, till exempel takstolar, och en oregelbunden form på vindsutrymmet.

Få ut den optimala effekten av tilläggsisoleringen

När du efterisolerar vinden är det viktigt att du passar på att göra det så effektivt som möjligt. Innan du börjar måste du gå över hela vinden och lokalisera eventuella tecken på mögel- och svampangrepp eller fuktfläckar. Kontrollera inte bara själva isoleringen utan undersök även bjälkar och takbeklädnaden för att hitta eventuella skador. Finns det tecken på fukt måste du ta reda på varifrån det kommer innan du går vidare. Det hjälper inte att bara sätta upp ny isolering över den som är angripen av fukt. Det kommer bara leda till förvärrade fuktskador.

Det är även några fler saker som du måste tänka på för att upprätthålla isolationsförmågan. Till att börja med måste du täta alla källor för luftläckage. Glipor runt fönster och friskluftsventiler är stora syndabockar och bidrar antingen till att kall luft kommer in eller att varm luft läcker ut. Enklaste sättet att täta de här gliporna är att använda fogskum. Gör detsamma runt öppningar, ledningar och rör. Om du lägger eller sätter isoleringen själv är det viktigt att du kommer ihåg att sätta vartannat lager horisontellt och vartannat vertikalt för att undvika att få glipor mellan skarvarna och undvika potentiella köldbryggor. Det är lite lättare att få täta skarvar med isolering på rulle än med plattor. Därmed blir det också lite mindre luftläckage och i förlängningen även lägre uppvärmningskostnader. Dessutom är det lättare att få upp rullarna på vinden. 

Se även till att du inte tätar igen luftspalten som finns mellan taket och väggarna. Det är här som luften kommer in. Luftspalten är kombinerad med en luftkanal som sitter under takåsen och tillsammans håller de igång luftcirkulationen på vinden. Om du använder vinden som förvaringsutrymme måste du också se till att du inte ställer upp föremål som täcker luftspalten. En bra ventilation transporterar ut varmluft, avlägsnar kondens och torkar ut fukt innan den får fäste och blir ett problem. Kom ihåg att sätta en vindspärr av papp eller liknande för att hindra den kalla luften från att komma in i isoleringen. Glöm inte vindsluckan! Den är ofta gjord av bara en tunn spånplatta och bidrar till en stor värmeförlust. Det kan leda till kondens och isbildning som minskar effekten av den övriga isoleringen. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vindsisolering? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.