Vad kostar det att gräva ut källare? Pris i

 

2024

Ska du gräva ut källare? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Gräva ut källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Gräva ut källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett av de vanligaste sätten att expandera bostaden på är att göra om källaren till boyta. Många bostäder har i dag en gammal, oinredd källare men det finns mycket outnyttjat värde under markytan; ett eller flera extra sovrum, en uthyrningsdel eller en gillestuga, och inte minst extra kvadratmeter som betyder ett högre pris när du ska sälja. Här går vi igenom de vanligaste och största kostnadsposterna.

Bra investering

Det är en hel del arbete med att gräva ut en källare. Kanske mer än vad du hade tänkt dig från början. Om du måste gräva ner ny dränering, nytt avlopp och isolera hela grunden kommer det självklart att påverka din budget och göra en stor inverkan på den slutliga kostnaden. I gengäld kan du få en större vinst när du bestämmer dig för att sälja bostaden, förutsatt att källaren är godkänd som bostadsrum. Extra kvadratmeter är bristvara på många ställen och många köpare är villiga att betala mer för att få lite mer plats. Om du har utrymme för det i din budget är det ett smart drag att låta en värderingsman uppskatta hur stor värdeökningen blir så att du redan på förhand vet vilka kostnader och vilken värdeökning du kan förvänta dig.

Ha en uppfattning om kostnaderna

Det är alltid smart att ha en detaljerad plan när du ska renovera så att du vet vad du kan förvänta dig gällande pris, tidsåtgång och slutgiltigt resultat. Eftersom utgrävning av källare innebär omfattande grundarbeten är det inte lätt för en lekman att beräkna kostnaden för arbetet. Därför är det viktigt att ta kontakt med en entreprenör så tidigt som möjligt och få en bra översikt över de olika posterna.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad innebär arbetet?

De flesta som gräver ut en källare vill göra om en kallkällare till bostadsrum. Då måste man i de flesta fall börja med en utvändig dränering för att se till att källaren blir torr. Därefter kan du påbörja de invändiga grundarbetena med att bila upp golvet för att få en tillräcklig takhöjd. Kom ihåg att du måste bila upp mer än själva minimihöjden på 2,30 meter eftersom du måste gjuta ny grund, lägga isolering samt ett nytt golv. Samtliga av de delmomenten bygger upp och stjäl takhöjd. 

Det är inte nödvändigtvis krävande att gräva i lös jord men stöter du på stora stenar och berggrund blir det genast mycket svårare. När du gräver runt huset måste du dessutom se till att husgrunden fortfarande står stadigt och kan bära upp husets tyngd. Husgrunden stöttas upp av marken runt om och när jord och stenar grävs bort försvinner även en del av stödet som de ger. Det är vanligt att man därmed gräver upp och fyller på allteftersom för att säkerställa hållfastheten.

Gräva ut källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar det?

På Byggstart har vi hjälpt otaliga kunder att hitta kompetenta entreprenörer till olika projekt och har även samlat in prisuppgifter från dessa uppdrag. Utifrån denna prisdatabas kan vi ge följande prissegment för utgrävning av källare.

  • Utvändig dränering: 3.000 - 5.500 kronor per löpmeter
  • Uppbilning av källargolv, inklusive bortforsling av avfallsmassor: 4.500 - 7.000 kronor per kubikmeter

Dessa är genomsnittspriser så den faktiska summan du kommer att få betala kan bli både högre och lägre. Passa på att begära in offerter från flera olika företag när du är på anbudsjakt, då kan du göra ett mer genomtänkt val. Kom ihåg att det billigaste alternativet inte alltid är det bästa. Det viktigaste är att arbetet utförs med hög kvalitet och inom överenskommen tid. Om du registrerar ditt projekt hos oss på Byggstart sätter vi dig i kontakt med flera duktiga entreprenörer. Alla entreprenörer och hantverkare som verkar via Byggstart har genomgått en grundlig kvalitetskontroll.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Krav för att få ett utrymme godkänt som boyta

När det kommer till utgrävning av källaren är det viktigt att tänka på takhöjden. För att få källaren godkänd som boyta måste takhöjden vara minst 2,30 meter. Det innebär dock inte att det räcker med att gräva ut så att du får 2,30 meter i takhöjd när utgrävningen är klar. Golvet måste gjutas, isoleras och fuktspärras och ovanpå det kommer eventuella värmeslingor och parkett eller klinker. Kom ihåg att måttet är ett minimikrav och det gör inget om takhöjden blir högre eftersom det kommer att gynna luftcirkulationen och ventilationen i källaren. 

Utöver takhöjden är det ett krav på att källaren har en behaglig inomhusmiljö året runt, både med tanke på temperatur och fukt. Det bästa sättet att isolera en källare på är att sätta isoleringen på utsidan av ytterväggarna, något som är lättast att göra samtidigt som du gräver för ny dränering. 

Det ställs även krav på utrymningsvägar, dagsljusinsläpp, brandsäkerhet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Allt det här är bra att ta reda på och sätta sig in i när du gör planeringen för källaren. Då vet du också hur mycket de olika delmomenten kommer att kosta.

Måste jag ansöka om bygglov?

Det kortaste svaret på den frågan är: högst sannolikt. Anledningen till att man överväger att gräva ut källaren är oftast för att man vill bygga om källarplanet till bostadsrum. Beroende på vilken typ av rum som du planerar i källaren är åtgärderna antingen anmälningspliktiga eller bygglovspliktiga. Så fort du ändrar ett rum från biarea till boyta måste du göra en anmälan om ändrad användning till kommunen, och din källare är högst troligt inte godkänd som bostadsrum sedan tidigare. Om du är osäker på vad vilka åtgärder som är anmälningspliktiga och vilka som kräver bygglov är det bästa att ta kontakt med din kommun. De kan svara på dina frågor och hjälpa dig vidare. Anlitar du en entreprenör bör de som arbetar på företaget veta vad som kräver bygglov. En bygglovsansökan, inklusive ritningar och sammanställning av ansökan, går normalt sett på cirka 30.000 - 80.000 kronor om du tar hjälp av en arkitekt. Det kan låta mycket men det lönar sig i regel i längden med tanke på den tid, energi och kunskap som krävs. 

Förhoppningsvis har du kommit lite längre i din tankeprocess med den här artikeln. Vi har många andra artiklar som tar upp såväl utbyggnad, inredning och isolering av källare såväl som andra renoveringsprojekt. Så ta gärna en titt på vår hemsida för att hitta inspiration och idéer som du kan utföra i hemmet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Gräva ut källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.