Vad kostar det att bygga garage? Pris i

 

2024

Ska du bygga garage? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
5 500 kr/kvm
Snittpris
8 000 kr/kvm
Högt pris
12 000 kr/kvm
Bygga garage

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar det att bygga ett garage? Vilka faktorer är det som påverkar priset - uppåt och nedåt? Och vad får du egentligen för dina pengar? Allt detta tittar vi närmare på här i artikeln om att bygga garage.

Monteringsfärdigt eller arkitektritat

När det kommer till att bygga garage finns det en grundläggande vattendelare. Förutsättningarna, processen och priset varierar mycket beroende på om man väljer att köpa ett monteringsfärdigt modulgarage eller hellre vill satsa på ett specialanpassat och arkitektritat garage, byggt på plats från grunden. Idag väljer många den monteringsfärdiga varianten. Dessa garage säljs i form av set med standardmoduler och monteras relativt enkelt enligt medföljande anvisningarna - som en IKEA-möbel. Du får allt du behöver levererat vid ett och samma tillfälle. Förutsatt att eventuella tillstånd, mark- och grundarbeten och andra förberedelser är avklarade, kan du alltså komma igång med bygget direkt. 

Flertalet leverantörer av modulgarage erbjuder även monteringstjänster om du inte skulle vilja göra jobbet själv. 

Eftersom ett monteringsfärdigt garage består av en uppsättning prefabricerade standardmoduler har du begränsade möjligheter till anpassning. Du får helt enkelt hålla till godo med den produkt du köpt. Har du särskilda behov eller önskemål som ett modulgarage inte kan svara mot, får du istället överväga ett arkitektritat eller specialanpassat garage. 

Överlag är prislappen på de monteringsfärdiga garagen något lägre än på ett specialbyggt garage. Dock ska man vara på det klara med att mark- och grundarbete oftast inte är inräknat i modulleverantörernas erbjudanden. Mark- och grundarbete utgör vanligtvis upp emot 20 procent av den totala projektkostnaden.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga garage?

Jämfört med andra byggnadstyper är ett garage generellt sett enklare rent byggtekniskt. Detta gör att kvadratmeterpriset blir lägre än för exempel ett bostadshus. 

Byggstart har vi en stor databas med priser och totalkostnader som samlats in från slutförda projekt där kunder har använt vår tjänst för att hitta hantverkare och entreprenörer. Vi får en kopia på offerter och fakturor från projekten och utifrån dessa har vi sammanställt kvadratmeterpris och andra byggrelaterade kostnader från hundratals projekt. Det är denna process som är underlaget för de genomsnittskostnader per kvadratmeter som anges här nedan.

Priset för ett enklare garage börjar på omkring 5.500 kronor per kvadratmeter. Priset innefattar i stort sett alla kostnader som är kopplade till projektet, även de inköp av material som du som kund gör på egen hand. Undantaget är eventuella kostnader för bygglov då dessa varierar mellan olika kommuner. Mindre garage kan i vissa fall också byggas utan bygglov, eftersom garaget då uppförs enligt kriterierna för en så kallad friggebod eller ett attefallshus.

I den övre prisklassen hittar man projekt som landat på 12.000 kronor per kvadratmeter. I genomsnitt kostar det dock runt 8.000 kronor per kvadratmeter att bygga garage. 

Våra siffror visar alltså att det finns stora variationer i pris, och av den anledningen är det generellt svårt att ge konkreta kostnadsuppskattningar. 

Priserna i den övre delen av spannet svarar mot arkitektritade garage som skräddarsytts för en specifik fastighet. Köper man istället ett modulgarage hamnar prislappen i den nedre delen av spannet.

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett exempel från verkligheten

För att ge en bättre förståelse för de faktorer som har påverkan på priset finns ett illustrerande exempel nedan. Kostnaderna svarar mot ett arkitektritat garage på ca 40 kvadratmeter. Notera att siffrorna kommer från ett specifikt projekt och att priserna varierar en hel del från projekt till projekt:

  • Projektering inklusive arkitektkostnader: 25.000 kr
  • Mark- och grundarbete: 40.000 kr
  • Snickerier och takarbeten: 230.000 kr
  • Installation och dragning av el: 32.000 kr

Totalt: 327.000 kr (drygt 13.000 kronor per kvadratmeter)

Exemplet inkluderar alla kostnader för byggprojektet, från start till mål, undantaget kostnader som är kopplade till bygglov. 

Kom ihåg att du kan vara berättigad till rotavdrag vid tillbyggnad, renovering och ombyggnation.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Faktorer med prispåverkan

Som byggherre kan du påverka priset för ditt garage inom ett antal områden. I exemplet ovan inkluderas elarbeten som uppgår till 32.000 kronor. Om du väljer bort elektricitet i garaget försvinner den kostnadsposten. Garageportar varierar också mycket i pris.

Genomgående för kostnadsbilden är att det i princip alltid är dyrare att göra förbättringar och standardhöjningar i ett senare läge, jämfört med att göra dem direkt i samband med byggnationen av garaget. Det är därför viktigt att tänka igenom såväl dagens behov som hur behoven kan förändras över tid. Vad gäller just installation och dragning av el kan detta bli mycket dyrt om det ska göras i efterhand i en garagebyggnad som inte varit avsedd för det från början. 

Samma sak gäller eventuella utökningar av garaget. Om du skulle vilja bygga ut garaget i ett senare skede tillkommer det betydligt större kostnader än om arbetet skulle ha utförts samlat. Det är därför nog så viktigt att poängtera att eftertanke och en noggrann planering lönar sig. Man tänker gärna att ett garage är något okomplicerat och enkelt. Och i grund och botten är ju detta helt rätt, men att vid upprepade tillfällen upptäcka behov av förändringar och utökningar är garanterat både tidskrävande, kostsamt och frustrerande. 

Inköp av material är ett annat område med avsevärd sparpotential. Merparten av det material som används vid ett garagebygge är standardiserat och kan därför ibland hittas till ett lägre pris. Materialval har också en betydande påverkan på den totala byggkostnaden.

Ett garage kan byggas med trästomme, muras eller uppföras i betong. Det sistnämnda är den dyraste byggmetoden, medan lecablock är ett mer kostnadseffektivt byggmaterial. 

Det finns även annat material som spelar in. Antal och typ av fönster och dörrar, garageport och golv är andra parametrar som kan styra in priset i en billigare eller mer kostsam riktning. 

Eget arbete är ytterligare ett område där du som byggherre verkligen kan spara pengar. Givetvis förutsätter det att du har kompetens att utföra delar av arbetet själv. Med snickarkostnader på uppemot 250.000 kronor är det i så fall fullt möjligt att spara många tiotals tusenlappar genom att sätta de egna händerna i arbete.

En sista kostnadsdrivare är självklart ditt val av entreprenör. Byggstart är en samlingsplats för kvalitetssäkrade fackmän, med kontrollerade referenser och en verifierat stabil ekonomi. Genom att registrera ditt projekt på hemsidan kan du hämta in offerter helt gratis, utan förpliktelser. Vi ser till att du sätts i kontakt med rätt entreprenör för jobbet.

Genom att hämta in anbud från flera entreprenörer och jämföra dem med varandra, kan du göra betydande besparingar på ditt garagebygge

Fristående eller direktanslutet

Även detta är ett av de val som har stor effekt på kostnaden för att bygga garage: ska garaget uppföras som en fristående byggnad eller ska det vara direktanslutet till bostadshuset?

Som nämnts ovan kan mindre garage i vissa fall byggas utan bygglov genom att garaget uppförs enligt kriterierna för en så kallad friggebod eller ett attefallshus. Därmed förenklas byggprocessen och eventuella kostnadsposter kopplade till bygglov försvinner. Dock så kräver detta att undantagsreglerna för attefallshus och friggebodar inte har nyttjats på tomten tidigare. Kolla med din hemkommun vad som gäller för just ditt hus innan du sätter igång.

Genom att bygga ett direktanslutet garage slipper man ju kostnaden för en av väggarna. Samtidigt tillkommer utgifter för nödvändiga anpassningar mot existerande byggnad samt arkitektritningar. 

En stor fördel med ett anslutet garage är att det går att få till bekväma lösningar som ger tillgång till garaget direkt från bostaden utan att man behöver gå ut. Ett sådan tillbyggnad kan också nyttjas till fler ändamål - som arbetsrum, förråd eller verkstad.

Vad ingår i priset?

Till dig som tänkt bygga ett monteringsfärdigt garage kommer leverantören ge ett antal olika alternativ. Utöver storlek och viss anpassning av de moduler som ingår, kan du vanligtvis också välja om du vill ha garaget levererat färdigmonterat eller som en byggsats. 

Som tidigare nämndes gällande modulgarage, är mark- och grundarbete i regel inte inkluderat i leverantörernas offerter. Det som ingår i priset är nödvändigt material för att montera garaget, samt eventuellt den arbetskraft som krävs. I många fall innebär ett monteringsfärdigt garage en ekonomiskt fördelaktig lösning, men det som avgör om det är en helt igenom bra lösning är utformningen på modulsetet då det är viktigt att det passar för ändamålet.

Med ett specialbyggt garage är det lättare att få en totalbild av kostnaderna. Som regel kommer då en enda entreprenör kunna ge dig ett totalpris för ett komplett uppfört garage, inklusive grundarbete och elinstallation. Det senare får du som regel inte av modulleverantören om du inte också beställer monteringsarbetet av dem.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Sammanfattning

Kostnaden för att bygga garage varierar stort och faktorerna som påverkar priset i endera riktningen är flera. 

Storlek, materialval och funktionalitet är några av de variabler som styr priset. På så vis skiljer sig inte ett garagebygge nämnvärt från andra byggprojekt. Valet av en kompetent entreprenör med pålitliga fackmän är en annan självskriven faktor. Här är det viktigt att inte stirra sig blind på priset för själva uppförandet, utan att också nyansera bilden med eventuella framtida kostnader och långsiktiga konsekvenser. Det är inte taget ur luften att man brukar säga att “det kan vara dyrt att köpa billigt”.

Givetvis finns det en del kostnader som är fixerade när det kommer till garageprojekt, men som byggherre har du ändå stora möjligheter att påverka slutsumman. Något så enkelt som garagets placering på tomten kan ha en substantiell inverkan på byggkostnaden. Nyckeln ligger i att ägna tid till och vara noggrann i planeringsfasen, innan du börjar göra dina val. När man har identifierat sina behov och önskemål är det betydligt enklare att göra rätt val som också står sig över tid.

När du känner dig redo att komma igång med ditt garageprojekt får du gärna registrera projektet på Byggstart så kontaktar vi dig för en genomgång.

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.