Vad kostar det att renovera badrum i Stockholm? Pris

 

2024

Ska du renovera badrum i Stockholm? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Renovera badrum Stockholm

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Renovera badrum? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

En badrumsrenovering kostar, komplexiteten i ett badrum gör det till det med omfattande renoveringsprojektet som man kan utföra i en bostad.

En totalrenovering av badrummet innebär att man river ner allt till den råa väggen och sedan bygger man upp på nytt. Här är det inte tal om att lägga lite nytt kakel eller måla om taket. Med andra ord är det både tidskrävande och dyrt. Kraven på ett modernt badrum gör också att renoveringskostnaden blir betydligt högre än för andra rum. En renovering är mycket mer omfattande än att fixa till ytskikten i badrummet som vanligtvis innebär att sätta kakel på kakel och byta ut badrumsinventarierna.

Badrummet är kanske det rummet i våra bostäder som har genomgått den snabbaste och största utvecklingen. Det är inte särskilt många årtionden sedan det fortfarande var relativt vanligt med torrdass ute på gården. Om det fanns en toalett inne så var badkar och dusch en lyx som få hade tillgång till. I dag ställer vi helt andra krav på badrummet. Även om vi i snitt tillbringar mindre tid i badrummet än något annat rum i bostaden så vill vi ha en skön känsla när vi är där. Badrummet ska gärna vara rymligt, ombonat, ha värmeslingor i golvet och en stor dusch eller ett skönt badkar. Eller kanske till och med båda delar.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar renoveringen av ett badrum?

Baserat på de projekt där kunder har nyttjat Byggstart för att hitta entreprenörer, ser vi att genomsnittspriset för att renovera badrum i Stockholm ligger på cirka 185.000 kronor inklusive moms och kostnaden är ungefär densamma i övriga landet med.

Det här är totalkostnaden som inkluderar allt som har med renoveringsprojektet att göra, det vill säga allt från material till själva arbetet och inventarier. Alla inköp kan du som kund självklart göra själv och därmed få ett lägre pris. De lägsta priserna i vår databas ligger på 145.000 kr inklusive moms medan de högsta priserna ligger på över 400.000 kr. Slutpriset för ett totalrenoverat badrum skiljer sig med andra ord mycket åt.

Det är en stor utgift och ett projekt som man definitivt ska planera noga innan man påbörjar arbetet. Vid en bostadsvärdering är det inte ovanligt att badrummet utgör 10 procent av det totala värdet.

I vissa fall kan projektet berättiga rotavdraget.

Renovera badrum? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar de olika delarna?

När du har fått reda på att totalkostnaden för ett badrum i regel ligger mellan 160.000 och 250.000 kronor kan det vara skönt att skaffa sig en överblick över vad de olika delmomenten kostar. Kom ihåg att de flesta väljer att lägga upp ett sådant här projekt som en totalentreprenad där en VVS-montör, plattsättare eller snickare koordinerar hela uppdraget. Fördelen med den här lösningen är att du bara har ett företag som du behöver hålla kontakten med.

Här nedan följer ett prisexempel för ett badrum på fyra kvadratmeter med normal standard. Alla priser är inklusive moms, arbetskostnad och material.

1. Anbud från entreprenör:

 • Rivning och avfallshantering: 12.000 kr
 • Rörläggare: 35.000 kr
 • Elektriker: 26.500 kr
 • Snickare: 29.000 kr
 • Tätskikt: 7.000 kr
 • Ventilation: 4.000 kr
 • Plattsättare: 20.000 kr
 • Målare: 6.500 kr
 • Riggning och drift: 12.000 kr

Summa anbud från entreprenör: 152.000 kr

2. Egna inköp:

 • Kakel (golv och väggar): 8.000 kr
 • Armaturer: 11.000 kr
 • Badrumsinredning: 9000 kr

Summa egna inköp: 28.000 kr

Totalsumma, entreprenörens anbud + egna inköp: 180.000 kr

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Mycket som spelar in

Det är främst det som du inte ser som gör att det kostar mycket att renovera badrum. Bara interiören i sig kan dra upp priset men rörläggning, ytskikt, ventilation och fast el är den kostnadspost som är absolut störst.

Det är svårt att ge en exakt summa på en totalrenovering av badrum eftersom slutpriset påverkas av en mängd olika faktorer. Så väl standarden på det befintliga badrummet som placering i bostaden och arbetets komplexitet bidrar till att dra upp priset. Badrummet är det enda rummet i en fastighet som ställer höga krav på tätskikt som ska förhindra fuktskador. Även om du inte behöver ansöka till kommunen så finns det en mängd krav och regler som måste uppfyllas när det gäller badrum. Det är också viktigt att understryka att ett badrum inte är ett rum där det lönar sig att ta genvägar. Priset som du får betala för att strunta i de formella kraven kan bli skyhögt. När du säljer bostaden måste du kunna visa upp dokumentation på att badrummet är renoverat enligt gällande regelverk. I annat fall får du vara beredd på att försäljningspriset blir rejält mycket lägre.

Badrummet är inte heller det rum som du ska ge dig på att totalrenovera själv. Så vida du inte besitter all nödvändig kunskap och kompetens är en badrumsrenovering något du ska överlåta till professionella hantverkare. Rent juridiskt sett är det bara elinstallationen som du inte får göra själv, men att dra rör och sätta tätskikt är inte något man ska ge sig på om man inte är utbildad eller har mycket erfarenhet av arbetet. Felaktigt satta tätskikt kan ge fuktskador som gör att du får riva upp golvet igen. Felkopplade rör inne i väggen kan medföra att du måste riva både badrummet och det angränsande rummet/rummen om det uppstår ett läckage. Försäkringsbolaget ser inte med blida ögon på badrumsarbete som inte är utfört av professionella hantverkare och har i det fallet även full rätt att neka dig ersättning, så det är av största vikt att du anlitar bra hantverkare.

Hur länge håller ett badrum?

Många som ska göra vid sitt badrum funderar på om de måste göra en totalrenovering eller om det är tillräckligt att renovera ytskikten. En ytskiktsrenovering kan dock aldrig ersätta en totalrenovering. En totalrenovering gör vi för att det är av behovet påkallat och alla badrum måste, förr eller senare, totalrenoveras. Som tur är behöver det inte göras särskilt ofta.

Det norska forskningsinstitutet SINTEF använder två huvudsakliga parametrar när de beräknar livstiden för badrum: rekommenderad användningstid och teknisk livslängd. Teknisk livslängd är den absoluta förväntade livslängden på de olika komponenterna i badrummet. När den tidsperioden är passerad kan man inte längre förvänta sig att artiklarna eller monteringen fyller sin funktion och det är förväntat att det uppstår funktionsproblem som inte går att åtgärda.

Enligt SINTEF har en toalettstol en teknisk livslängd på 50 år. Den rekommenderade livslängden är dock bara hälften så lång. SINTEF rekommenderar att man renoverar badrummet vart 20 - 30 år. När du köper en bostad bör du vara extra observant när du är på visningen och dessutom räkna med en större renovering om det närmar sig 40 år sedan det aktuella badrummet senast genomgick en totalrenovering. I det fallet är det nämligen bara en tidsfråga innan du måste göra något. Ett så pass gammalt badrum är inte heller i linje med dagens krav på tätskikt mot fukt och vatten. Vi använder badrummet på ett helt annat sätt i dag och det är betydligt vanligare med dusch än badkar, vilket ställer helt andra krav på tätskikten som äldre badrum inte är byggda för.

Det är också viktigt att vara på sin vakt mot hemmabyggen. Väldigt många badrum har varit föremål för renoveringar utförda av amatörer och lättvindiga lösningar. Ett nytt lager med klinker och några snygga detaljer kan se väldigt bra ut på ytan men om inte ett ordentligt underarbete har utförts kan det få ödesdigra konsekvenser och kostnaderna kan bli obehagligt höga. Om bostaden har en träkonstruktion kan fuktskador få fatala konsekvenser som omfattar totalrenovering av betydligt mer än bara badrummet.  Därför är det återigen viktigt att understryka vikten av att ta den extra kostnaden och anlita kvalificerade hantverkare. Då har du en garanti för att badrummet är renoverat enligt gällande lagstiftning och kan ha det som stöd ifall det skulle uppstå problem i efterhand. En majoritet av klagomålen i samband med försäljning eller köp av en bostad handlar om badrum som inte är renoverade på ett fackmannamässigt sätt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

När ska projektet genomföras?

Att totalrenovera badrum i Stockholm eller övriga delar av landet är kostnads-, resurs- och tidskrävande. Därför är det viktigt att noggrant tänka igenom när det är en optimal tidpunkt för att få arbetet gjort. Om det inte finns mer än ett badrum i bostaden är det så gott som omöjligt att bo i huset eller lägenheten så länge renoveringen pågår. Det gör att många väljer att resa bort eller bo hos familj och vänner under renoveringen. På så sätt undviker man både att vara i vägen för hantverkarna och besväret med att bo mitt i en byggarbetsplats.

En badrumsrenovering kan pågå i allt från 2-6 veckor beroende på storlek och komplexitet. Det är alltid klokt att räkna med någon vecka extra för att täcka in eventuella oväntade händelser.

När det gäller tidpunkt på året har hantverkare i regel väldigt mycket att göra på våren och i skiftet mellan sommar och höst. Vintermånaderna är ofta lite lugnare så inomhusprojekt kan med fördel planeras in i januari/februari för att få entreprenörens fulla uppmärksamhet på projektet, och kanske även ett lite bättre pris.

Jämför flera företag

När du tar in anbud från entreprenörer är det smart att jämföra flera företag. På Byggstart kan du jämföra offerter från flera olika entreprenörer och hitta den som passar ditt projekt bäst.

Innan du börjar med att begära in kostnadsförslag är det viktigt att ha en tydlig plan för vad det är som du vill ha genomfört. Det gör det mycket enklare för entreprenören att ge ett så bra anbud som möjligt. Innan ni skriver ett kontrakt måste båda parter ha en gemensam översikt av detaljerna så att det inte uppstår några tvetydigheter under arbetets gång. Entreprenören är skyldig att meddela byggherren eventuella avvikelser som kan uppkomma under renoveringsprocessen.

Om det till exempel behöver göras mer omfattande åtgärder än man trodde på förhand skall byggherren kontaktas omedelbart och innan det tillkommande arbetet påbörjas. I ett kontrakt skall det även stå vilket datum projektet ska vara slutfört, och gärna även slutdatum för olika delmoment, så att du som byggherre kan följa hur renoveringen fortgår. En totalrenovering av badrum är så pass kostsam att det inte finns någon anledning att ta lätt på den saken. Från entreprenörens synvinkel är det även en stor fördel om kontraktet är så detaljerat som möjligt eftersom det förhindrar att det uppstår missförstånd och meningsskiljaktigheter. Samtidigt är det mycket lättare för entreprenören att planera och koordinera arbetet (om det är en totalentreprenad) utifrån ett detaljerat kontrakt. Använd gärna Konsumentverkets mallar för kontrakt.

Renovera badrum? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.