Vad kostar det att gjuta platta? Pris i

 

2024

Ska du gjuta platta? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Gjuta platta

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Gjuta platta? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga grund innebär en till stor del oförutsägbar process. Det som gömmer sig i backen på den tilltänkta byggplatsen är till stor del avgörande för vilket arbete det är som kommer att behöva utföras. Typen av markmaterial som man möter när man påbörjar grävarbetet kommer att ha en stor påverkan på projektet - både vad gäller tidsåtgång, arbetsinsats och pengar. I denna artikel kan du få bättre koll på prisdrivarna i ett sådant här projekt. Du får också information om genomsnittspriserna för att gjuta platta på mark. Dessa priser är hämtade från prisdatabasen hos Byggstart och är baserade på en rad genomförda byggprojekt.

Priser

Hos oss på Byggstart har vi byggt upp en egen prisdatabas baserat på projekt som genomförts med hjälp av tjänsten. När det gäller grunder med gjuten bottenplatta till garage och enbostadshus så varierar priserna kraftigt. Nedan finns två prisexempel för två olika projekt – ett garage på 40 kvadratmeter och ett enbostadshus med en byggarea på 110 kvadratmeter. Dessa ska endast ses som illustrativa priser, för att ge en fingervisning om vad den här delen av byggprojektet kan komma att kosta. Notera att det krävs både ritningar och projektering för att få fram detaljerade anbud.

Garage:

  • Kantelement: 15.000 kr
  • Platta (120 mm oisolerad betong, stålglättad): 17.500 kr
  • Totalt: 32.500 kr

Enbostadshus:

  • Kantelement: 40.000 kr
  • Platta (80 mm betong med 300 mm isolering): 70.000 kr
  • Radonspärr: 25.000 kr
  • Totalt: 135.000 kr
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Tänk till inför schaktning 

Kostnaderna för grävarbetet tillkommer utöver de priser som anges ovan. Dessa varierar stort beroende på de markförhållanden som råder på platsen. Väljer du att bygga på ett ställe med berggrund kommer generellt schaktningsarbetet bli mer omfattande. Det är emellertid svårt att veta de exakta förhållandena i marken innan man börjar att gräva, om man inte gör en geoteknisk undersökning av platsen först.

Det är ofta lämpligt att tjälsäkra innan man börjar gjuta, vilket är något som man behöver ta i beaktande redan vid dimensioneringen av grävarbetet. Tjälhävning kan annars leda till omfattande skador på både platta och kantelement. Problem med tjäle är betydligt mindre kostsamt att förebygga än att åtgärda när skadan redan skett. 

Utöver detta behöver du komma ihåg att du med största säkerhet kommer att få jord- och/eller stenmassor över när du gräver. Mängden beror givetvis på hur omfattande schaktningen varit, men man bör tänka på att schaktmassor alltid utvidgar sig när de grävs upp. Detta gäller särskilt berg som kan utöka sin volym med upp till 50%. En del material kanske kan användas för att fylla ut på andra ställen på tomten, och om du har rena stenmassor kan du använda dem som underlag när du ska gjuta platta. Resten behöver forslas bort, vilket medför kostnader. En möjlighet som du har är att kontakta lokala entreprenörer för att se om de har behov av den typen av massor som du sitter med. Många entreprenörer fraktar gärna bort massorna från din tomt mot att de får materialet gratis.

Storleken på plattan påverkar

En annan faktor som kommer att ha betydelse för priset är storleken på plattan. Normalt sett blir kvadratmeterpriset lägre för en större platta, vilket beror på att flera kostnadsposter i princip består av fasta kostnader, utan koppling till storleken hos plattan. Kostnaderna för markberedning, samt för arbete och material kopplat till själva gjutningen, blir emellertid något lägre vid anläggningen av en mindre platta.

Du bör ha i åtanke att de flesta betongentreprenörer vill hålla det öppet i kontraktet för att justera för volym i efterhand. Detta beror helt enkelt på svårigheten med att uppskatta exakta mängder innan man kunnat göra en detaljerad projektering.

Gjuta platta? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vänd dig till professionella hantverkare

Plattan är ju det fundament som ska bära hela byggnadskonstruktionen – när du ska gjuta platta innebär det alltså att du lägger grunden för ett framgångsrikt byggprojekt. Av den anledningen är det extra viktigt att arbetet håller en hög kvalitet. Även om det kan vara frestande att spara pengar på att göra delar av arbetet själv, kan ett bristande arbete i det här läget leda till merkostnader längre fram i projektet. Fel i grunden kan vara svårupptäckta, vilket gör att de kan få stora konsekvenser för konstruktionen i övrigt.

Det finns ett antal olika val man behöver göra och en rad parametrar att ta i beaktning för att resultatet ska bli bra när man ska gjuta platta på mark. Man behöver bland annat veta hur tjock platta man behöver, hur underlaget behöver beredas och vilken typ av betong som ska användas. Därför är det oftast värt det att anlita professionell arbetskraft, så att jobbet utförs både effektivt och på ett korrekt sätt.

Det kan emellertid verka lättare i teorin än i praktiken att hitta rätt entreprenör till sitt projekt, men här kan vi på Byggstart hjälpa dig. Vi har samlat kvalitetssäkrade hantverksfirmor och entreprenörer på ett och samma ställe, så att det ska bli enklare för dig att göra ett bra val som du känner dig trygg med. Alla entreprenörer som du kommer i kontakt med via vår gratistjänst kvalitetskontrolleras kontinuerligt – avseende både kompetens, ekonomi och tillstånd. När du registrerar ditt projekt på Byggstart sätter vi dig i kontakt med flera entreprenörer som har den erfarenhet och det kunnande som krävs för att gjuta platta, men även till det övriga arbetet inom ditt byggprojekt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Var ute i god tid

Att påbörja förberedelserna i god tid gör det inte bara enklare att hinna planera projektet noggrannare. Det kan också vara avgörande för att kunna anlita den entreprenör som du vill samarbeta med. Duktiga hantverkare är populära och är gärna bokade för uppdrag under en lång tid framöver.

Genom att ha gott om tid för förarbete blir det även enklare att anpassa projektet efter säsong och väder. Eftersom betongen till så stor del består av vatten blir den känslig för frostskador under härdningstiden. Dessutom tar det väldigt lång tid för betongen att härda ordentligt om det är kallt i luften. Det kan därför vara en bra idé att undvika gjutning under vintern. En del betongentreprenörer har också vintertillägg med 5–10 % på normalpriserna.

Arbetet med att gjuta platta innebär en del okända parametrar, men ju bättre förberedd du är desto enklare blir det att göra eventuella justeringar under projektets gång. En kompetent hantverkare kommer i de lägena att kunna tala om för dig vad för arbete som måste till, samt vad det kan komma att kosta.

För att hitta rätt entreprenör till ditt projekt kan du registrera det på Byggstart. Vi kommer därefter matcha projektet med aktörer som har nödvändig kompetens och tidigare projekterfarenhet för att gjuta platta. Alla firmor i vårt nätverk bevakas kontinuerligt så att de håller en god kvalitet, både avseende kompetens, ekonomi och eventuella tillstånd. Därmed kan du vara trygg med att anbuden som du får kommer från pålitliga aktörer. Det är helt gratis att registrera uppdrag hos oss på Byggstart och anbud tas emot utan förpliktelser.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Gjuta platta? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.