Vad kostar tillbyggnad? Pris i

 

2024

Ska du göra en tillbyggnad? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Tillbyggnad

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Tillbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Tillbyggnad är en utökning av byggnadens grund. Det innebär att delar av tomten grävs upp så att det går att anlägga en ny betongsula. Därefter bygger man upp väggar och tak och sammanfogar dessa med den existerande bostaden. Det handlar alltså om ett ganska omfattande projekt. I den här artikeln kan du läsa om hur mycket det kostar att bygga till och du får även veta vilka de största budgetposterna är och hur du själv kan påverka slutsumman. 

Påbyggnad eller tillbyggnad?

Begreppen tillbyggnad och påbyggnad används ofta som synonymer till varandra men det handlar emellertid om två olika byggprojekt. En påbyggnad är en utökning av bostaden på höjden, till exempel att bygga på ett våningsplan på den existerande huskroppen. En tillbyggnad är istället en utökning av byggnadens grundarea. Tillbyggnaden sammanfogas med det existerande huset och man tar bort väggarna för att integrera tillbyggnaden i den övriga bostaden. Den nya delen måste stå på samma grund som det övriga huset, vilket innebär att gräva upp delar av tomten för att gjuta en ny betongsula insåg som en del av arbetet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad innebär arbetet?

Tillbyggnadsprojekt varierar mycket både gällande komplexitet och storlek, det kan handla om allt från att bygga in en farstubro, till tillbyggnader på mer än 100 kvadratmeter som inkluderar flera våningsplan, badrums- och köksbyggen. I regel är följande fackområden inblandade: 

  • Arkitekt
  • Grävning/grundarbeten
  • Murare/betong
  • Snickare
  • Elektriker
  • VVS-montörer
  • Ventilation
  • Plåtslagare

Vilka yrkesområden som du behöver ta hjälp av beror på vilket arbete som ska utföras. De flesta organiserar projektet som en totalentreprenad där byggfirman står som huvudansvarig och anlitar sina fasta underleverantörer inom de övriga områdena.

Tillbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur mycket kostar en tillbyggnad?

Byggstart har vi byggt upp ett nätverk med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. När byggherren anlitar någon i vårt nätverk får vi en kopia på anbudet och slutfakturan. Utifrån de siffrorna har vi utarbetat en egen prisdatabas som gör det möjligt för oss att uppskatta hur mycket olika byggprojekt kommer att kosta. Vi uppdaterar databasen löpande, och därför har vi en bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad går på. Du kan registrera ditt projekt hos oss på Byggstart, så hjälper vi dig att komma i kontakt med de hantverkare som är bäst lämpade för ditt projekt. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något genom att använda den.

Vår prisdatabas visar att genomsnittspriset för en tillbyggnad ligger på cirka 22.500 kronor per kvadratmeter. Snittpriset beror emellertid på vilken slags tillbyggnad du vill göra. Priset på en tillbyggnad ligger vanligtvis mellan 18.500 och 35.000 kronor per kvadratmeter. Några projekt hamnar även utanför det här spannet. Priserna inkluderar allt material, arbetskostnad och administration, men inte arkitektkostnaderna som varierar från 16.000 till över 160.000 kronor beroende på projektets komplexitet och storlek.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur kan jag påverka priset?

Flera av dem som överväger att bygga till ser det som ett alternativ för att slippa flytta, och av den anledningen är priset ofta en avgörande faktor. Vi ska titta närmare på vad det är som driver upp priserna i ett sådant projekt. 

Storleken på tillbyggnaden är något som har stor inverkan på totalpriset. Å andra sidan är det även så att kvadratmeterpriset ofta blir lägre ju större bygget är. Anledningen är att större arbeten har några volymfördelar för entreprenören, till exempel är transport och planering poster som i liten utsträckning, eller inte alls, påverkas av arbetets omfattning.

Materialet har också en stor inverkan på slutpriset. Det finns många valmöjligheter och det kan vara stora skillnader både i funktionalitet och kvalitet. Det här är en budgetpost som du i stor utsträckning kan påverka själv, beroende på vilken standard du vill ha. Våtutrymmen som badrum och tvättstuga är också två faktorer som bidrar till att dra upp priset. Även här har valet av material mycket att säga till om. Dessutom kommer priset att stiga om det krävs komplicerade grundarbeten, till exempel att bryta berggrund eller dra nya vatten- och avloppsrör.

En annan stor budgetpost som påverkar priset är arbetskostnader. Många vill göra en del av arbetet själva för att spara pengar. I det fallet är det viktigt att inte överskatta sin förmåga och kunskap. Även om en egen arbetsinsats kan spara pengar kommer en professionell hantverkare alltid att göra ett bättre arbete och dessutom utföra det på ett mer effektivt sätt. Det är också viktigt att du inte tar på dig mer arbete än du har tid med eftersom det kan leda till att projektet stannar upp, vilket i sin tur kan leda till både frustration och förseningar. Har du tid och kompetens är det dock inget som hindrar dig från att göra en insats.

Lönar det sig att bygga ut?

Hur mycket tillbyggnaden kommer att öka värdet på ditt hus beror på vilken typ av tillbyggnad som du ska göra, men i gengäld behöver du inte bygga till mycket för att det ska ge en värdeökning. Ett förråd eller ett vedskjul kan räcka. Ska du bygga ett bostadsrum eller våtrum stiger värdet på bostaden betydligt, något som kan göra att kostnaden för tillbyggnaden går jämt ut och i några fall kan det även ge en vinst. Hur stor en eventuell värdeökning blir vet du dock inte förrän du säljer bostaden. För att göra ett överslag på bostadens ökade värde kan du ta reda på kvadratmeterpriset för de bostäder som säljs i ditt närområde. I stadsnära områden ligger kvadratmeterpriset på bostäder högt över kvadratmeterpriset för att bygga till. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Planera ordentligt

En bra planering är viktig för att tillbyggnaden ska löpa på så smidigt som möjligt. Ta kontakt med en entreprenör i god tid och involvera vederbörande i processen. Duktiga hantverkare med relevant erfarenhet kan hjälpa dig att planera projektet effektivt. En arkitekt kan till exempel ge dig tips om hur du får ut så mycket yta som möjligt i den nya tillbyggnaden. En noggrann planering rustar dig även mot eventuella problem och förseningar som kan uppstå. Dessutom kan många entreprenörer ge dig ett bättre anbud om du påbörjar anbudsprocessen så tidigt som möjligt.

Måste jag ansöka om bygglov?

Om du ska bygga ut och den nya tillbyggnaden överskrider 15,0 kvadratmeter måste du ansöka om bygglov. Även om din tillbyggnad är under 15,0 kvadratmeter så behöver du oftast göra en bygganmälan, och i vissa fall får du kanske inte ens göra en tillbyggnad enligt detaljplanen för ditt område. Det finns också vissa utbyggnader som är undantagna bygglov och för att vara säker på vilka dessa är eller om ditt byggprojekt tillhör undantagen kan du kontakta din kommun för mer information.

Hur hittar jag rätt entreprenör?

En avgörande faktor för om ditt projekt blir lyckat är valet av entreprenör. På Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörs- och hantverksfirmor på ett och samma ställe för att göra det enklare för dig att välja rätt företag för arbetet. Vi kontrollerar referenser, kreditvärdighet och relevanta certifieringar innan vi matchar dig med 2-3 lämpliga aktörer. Tjänsten är gratis och förbehållslös att använda. Gå gärna in på Byggstart för mer information.

Tillbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.