Vad kostar det att bygga på en våning? Pris i

 

2024

Ska du bygga på en våning? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Bygga på en våning

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga på en våning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Bygga på en våning - hur mycket kostar det?

Att bygga på en våning på din fastighet kan vara en bra investering. Det höjer värdet på bostaden och du kan utforma det nya våningsplanet efter dina behov. Inte minst kommer åtgärden att betala sig själv den dagen du bestämmer dig för att sälja. Ett extra våningsplan öppnar upp för ett helt nytt kundsegment på marknaden och du kan förhoppningsvis tjäna in alla kostnader som utbyggnaden innebar. I den här artikeln kan du läsa om priser på sådana projekt. Du får även veta vad som påverkar priserna och vad du kan göra för att reducera dem. 

Påbyggnad är inte detsamma som tillbyggnad

Även om begreppen ofta används som synonymer till varandra är det en markant skillnad på en tillbyggnad och en påbyggnad. En tillbyggnad är en utökning av bostadens grundareal, ett arbete som innebär att man gjuter en ny betongsula, river delar av ytterväggen på den existerande fastigheten och bygger vidare från den nya öppningen. Tillbygget sammanfogas med den befintliga huskroppen, något som innebär stora ingrepp i den befintliga byggnaden.

En påbyggnad är en utökning av bostaden i höjdled och byggs ovanpå en existerande huskropp. Det är ett arbete som inte kräver att du behöver gjuta en ny grund men i gengäld måste du högst sannolikt förstärka husets bärande konstruktioner. Det leder ofta till att du även måste lägga om taket och förnya fasadbeklädnaden för att bevara husets helhetsintryck. När du ska bygga en ny våning kallas det alltså för en påbyggnad.

För att kunna uppskatta priset på ett sådant här projekt har vi på Byggstart utarbetat en egen prisdatabas. Vi har samlat in prisuppgifter från olika projekt som har utförts genom vår plattform för att kunna få en överblick över kostnaderna för den här typen av arbete.  Vi ser att en påbyggnad i genomsnitt kostar 25.500 kronor per kvadratmeter. Priset omfattar alla kostnader gällande arbete, hyra av utrustning och material. Kostnaden varierar dock mycket eftersom det är många faktorer som inverkar på priset. Det är inte ovanligt med priser från 15.000 kronor och upp till 35.000 kronor per kvadratmeter, beroende på vilka åtgärder som är nödvändiga och vilken standard som du väljer. Ettersom en påbyggnad innebär så pass mycket arbete på den existerande konstruktionen blir totalpriset i regel lite högre för en påbyggnad än för en tillbyggnad. Om huskroppen redan är dimensionerad för ytterligare en våning behöver du inte utföra det här arbetsmomentet vilket även innebär att priset sjunker.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur kan du påverka priset?

Det finns flera olika sätt som du kan påverka priset på när du ska bygga en ny våning. Ofta väljer husägare att spara in lite pengar på arbetstimmarna genom att göra en del av jobbet själv. Klä fasaden och lägga nytt tak är arbeten som du kan göra själv, förutsatt att du har den kunskap som krävs, men det är ett slitsamt och tidskrävande arbete. Om du inte har erfarenhet från liknande projekt är det smart att även överlåta det här arbetet till de som arbetar med det professionellt. Något som en del väljer att göra själva är ytskiktsarbeten, till exempel golvläggning, målning och tapetsering av väggar.

Ett annat sätt att reducera utgifterna på är att placera eventuella nya våtrum rakt ovanför ett våtutrymme i den underliggande våningen. Då behöver du inte dra nya vatten- och avloppsrör utan VVS-montören kopplar bara på de nya rören på de som redan finns en våning under. 

Vidare kommer valet av standard direkt att påverka kostnaderna, till exempel val av armaturer, badrumsinventarier, kakel, kök, parkett och dylikt.

Vilken entreprenör som du väljer är även det utslagsgivande på priset. Även mellan erfarna entreprenörer med solid ekonomi och alla certifieringar som krävs kan det vara stor skillnad i priset. De kan bero på att de tolkar projektet på olika sätt, bristfälligt prisunderlag eller olika behov och intresse från entreprenörens sida att ta sig an nya projekt. Entreprenörer har i regel mindre att göra under vinterhalvåret vilket gör att det kan löna sig att förlägga projektet till perioden november - februari. 

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Bygga på en våning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Anlita en betrodd entreprenör

När du ska välja entreprenör är det viktigt att du hittar en som kan visa upp referenser på liknande väl genomförda projekt. Den nya våningen ska hålla i många år framöver. Dessutom ska resten av huset klara av att bära upp vikten från ytterligare ett våningsplan. Därför är det extremt viktigt att entreprenören har tillräckligt med kompetens för att kunna genomföra ett arbete i de bärande konstruktionerna som är säkert både under själva genomförandet och när arbetet är färdigt.

Under anbudsprocessen är det alltid smart att ta in anbud från flera aktörer. Då kan du jämföra priserna och välja den entreprenör som har den bästa kombinationen av kompetens och pris. Var på din vakt om en offert har ett betydligt lägre pris än de andra eftersom en låg slutsumma ofta går på bekostnad av kvaliteten.

Gör alltid en bakgrundskontroll på entreprenören innan du bestämmer dig. Du kan söka efter referenser och omdömen från tidigare kunder på nätet. Det kan även löna sig att kontakta referenserna direkt eftersom du då kan ställa konkreta frågor och få svar på exakt det som du funderar på. Undersök även företagets ekonomi och försäkra dig om att ekonomin är solid så att företaget klarar en eventuell nedgång i intäkterna. Det sista du vill är att riskera att företaget går i konkurs medan de håller på med ditt projekt och inte kan slutföra det. 

Om du tycker att det är svårt att hitta en entreprenör som du kan lita på kan vi på Byggstart hjälpa dig. Vi har samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer på ett och samma ställe för att göra det lättare för dig att göra ett bra val. När du registrerar ditt projekt på vår hemsida sätter vi dig i kontakt med pålitliga och kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare som gör ett hembesök hos dig för att kunna beräkna en förbehållslös offert för projektet. Du förbinder dig inte till något genom att använda vår tjänst och den är även gratis, allt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar för att kunna jämföra flera anbud innan du tar ett avgörande beslut. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Skriv ett detaljerat kontrakt

När du ingår ett avtal med entreprenören är det viktigt att du skriver ett exakt och juridiskt bindande kontrakt. Det är en säkerhet för såväl dig som entreprenören och övriga inblandade parter att alla vet vad projektet innebär. Specificera arbetet så mycket som det bara är möjligt. I kontraktet ska det framgå när arbetet ska vara färdigställt och hur ni ska hantera eventuella förseningar. Under arbetets gång kan det även visa sig att det tillkommer utgifter som du inte hade kunnat förutse eller räkna in i din budget. Hur sådana situationer ska lösas ska även det stå inskrivet i kontraktet och vara uppgjort på förhand. Konsumentverket har flera bra mallar för hantverkarkontrakt som täcker alla nödvändiga punkter. 

Håll till dig till budgeten och planeringen

Innan du påbörjar själva bygget måste du komma överens med entreprenören om hur lång tid byggprocessen får ta. Ni bör tillsammans utarbeta en tidplan för det här. En påbyggnad av en ny våning tar normalt sett 3-6 månader. Sätt gärna upp delmål så blir det lättare att följa arbetet och se hur det utvecklas. Delmålen gör det även enklare för hantverkarna att hålla sig inom den uppsatta tidsramen och det blir i förlängningen lättare att hantera eventuella förseningar som kan uppstå. 

För att ha kontroll på utgifterna är det viktigt att du gör en detaljerad budget med en post för varje kostnad. Undersök priset på material, dokumentera hur många arbetstimmar entreprenören sätter upp för att utföra hela projektet och överblicka alla löpande utgifter. Det är även en bra ide att sätta av lite pengar för oförutsedda händelser. När du minst anar det stöter hantverkarna på ett problem och då är det bra att ha förberett sig på det.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Första steget är att engagera en arkitekt 

Innan du vänder dig till en entreprenör behöver du i regel kontakta en arkitekt som kan rita de ritningar och skriva en projektbeskrivning, dokument som sedan ligger till grund för entreprenörens anbud. En del entreprenörer samarbetar med arkitekter vilket innebär att de kan hjälpa dig från dag ett. Observera att du inte kan få några anbud från entreprenörer innan projektbeskrivningen och alla ritningar är färdiga. En konstruktör kan vara ett fullgott alternativ till en arkitekt om du vet precis hur påbyggnaden ska se ut. Konstruktören kan bistå med de ritningar som kommunen kräver för att kunna handlägga ett bygglov. Är du däremot osäker på hur du vill att påbyggnaden ska se ut lönar det sig att anlita en arkitekt.

En arkitekt tar allt från 40.000 till flera hundratusen kronor för att rita en påbyggnad. Priset varierar beroende på projektets storlek, komplexitet och hur mycket arbete som krävs för att bygglovsansökan ska uppfylla alla de krav som kommunen ställer. 

Redo att börja?

Om du är redo för att börja leta efter rätt entreprenör till ditt projekt kan du registrera det på Byggstart. På Byggstart har vi samlat ihop kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe för att det ska bli lätt för dig att hitta rätt företag till ditt projekt. Du blir matchad mot flera olika entreprenörer, som alla har erfarenhet av påbyggnadsprojekt, och får ta emot offerter från dem efter att de har förhandsinspekterat arbetsplatsen

Bygga på en våning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.