Enplanshus: Hur mycket kostar det att bygga? (2020 Pris)

Enplanshus

Innehåll:

1. Om enplanshus 2. Hur mycket kostar det att bygga? 3. Hur hittar jag rätt entreprenör?

Vi lever allt längre och många av oss har en bättre livskvalitet även när vi når en hög ålder, vilket gör det möjligt för oss att bo kvar i våra hem längre. Kanske är det den bakomliggande anledningen till att enplanshus blir allt mer populära, både att bygga och köpa. Enplanshus är praktiska att bo i när åldern gör att det blir svårare att röra sig. Avsaknaden av trappor kan även vara en fördel för småbarnsfamiljer.

I den här artikeln kan du läsa om vad det kostar att bygga enplanshus. Du får uppgifter om genomsnittspriser, vilka faktorer som ökar kostnaderna och vad du kan göra för att minska dem. Du får även tips om vad du bör tänka på när du ska välja entreprenör.

Om enplanshus

Ett enplanshus kan vara en praktisk lösning under flera faser i livet. För småbarnsfamiljer kan avsaknaden av trappor reducera risken för olyckor. För dem som börjar få svårt att gå har även de en fördel av att ha alla faciliteter på ett plan. Det är även lättare att ta sig in och ut ur bostaden.

Behöver du anlita hantverkare? Få flera offerter här

Ta emot förbehållslösa anbud från kvalitetssäkrade entreprenörer via byggstart.se

Jämför offerter från flera proffs

Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis idag.

Start her

Hur mycket kostar det att bygga ett enplanshus?

En vanlig benämning när man pratar om byggkostnader är pris per kvadratmeter. Man räknar ut det genom att summera alla byggkostnader och dela dem med totalarean. När det gäller ett enplanshus ser vi att kvadratmeterpriserna ligger på ungefär samma nivå som för hus i flera etage. Här är det några olika faktorer som spelar in; det är ofta mer mark- och betongarbeten för enplanshus men i gengäld väger konstruktionen, som är lättare att bygga, upp det.

Utifrån uppdrag som är inlagda på Byggstart har vi beräknat att snittpriset för ett husbygge ligger på cirka 28.000 kronor inklusive moms per kvadratmeter. Priset omfattar alla kostnader som är knutna till bygget. Ett lågt pris ligger på cirka 22.000 kronor inklusive moms per kvadratmeter medan ett högt pris ligger på 45.000 kronor inklusive moms, ibland högre än så.

Det är svårt att säga något om vad enskilda projekt kommer att kosta utan att ha tillgång till detaljerad information om vad det är som ska byggas. Priserna ovan kan emellertid ge en uppfattning om vilka kostnader du kan förvänta dig när du ska bygga ett enplanshus. Senare i artikeln ska vi titta på vilka faktorer som är avgörande för priset för ett sådant här projekt. 

Ett konkret exempel

Här nedanför har vi ställt upp ett konkret exempel för att göra det lättare att förstå ungefär hur stora de olika budgetposterna blir. Observera att exemplet bara är avsett för att ge en indikation och att alla projekt är olika. I vårt exempel har vi utgått från ett enplanshus på 160 kvadratmeter. Priserna täcker arbete och material samt moms.

Anbud från entreprenörer

 • Markarbeten: 850.000 kronor
 • Grund: 720.000 kronor
 • Timmerarbete: 1.100.000 kronor
 • Elektriker: 350.000 kronor
 • Plattsättare: 210.000 kronor
 • VVS-montör: 470.000 kronor
 • Ventilation: 110.000 kronor
 • Målning: 190.000 kronor
 • Takläggare och plåtslagare: 60.000 kronor

Anbudssumma från entreprenören: 4.060.000 kronor

Egna inköp

 • Kök: 450.000 kronor
 • Badrumsinventarier och armaturer: 250.000 kronor
 • Parkett: 90.000 kronor
 • Kakel och klinker: 70.000 kronor

Summa egna inköp: 860.000 kronor

Summa totalt 4.060.000 kronor + 860.000 kronor = 4.920.000 kronor inklusive moms

Det här projektet slutade alltså strax under 5 miljoner kronor, det vill säga cirka 31.000 kronor per kvadratmeter. Observera att arkitekt, projektering och slutbesiktning tillkommer och här bör du räkna med minst 200.000 kronor för allt.

Hur lång tid tar husbygget?

Alla byggprojekt varierar vilket gör att det är omöjligt att säga en exakt slutsumma. Totalkostnaden beror på faktorer som komplexitet, storlek, markförhållanden, materialval och standard.  

Vilka faktorer är det som gör att totalkostnaden stiger?

När du ska bygga ett enplanshus utgör tomten en stor andel av totalkostnaden. Det beror på att du behöver gjuta en dubbelt så stor grund för att få samma areal som om du hade byggt ett hus med två våningar.

Dessutom kräver en större areal mer markarbete och en större betongsula. Hur mycket markarbetet som krävs beror på lutningen och terrängen på tomten. Krävande terräng eller markförhållanden bidrar till högre kostnader. Du får även en större takyta men i gengäld behöver du inte installera några trappor.

Storlek och komplexitet påverkar också priset på huset, till exempel så skiljer sig kvadratmeterpriset mellan olika typer av rum. Badrum, kök och andra våtrum har både dyrare inventarier och tekniska lösningar som el, rör och ventilation.

Val av material är en annan viktig faktor som påverkar slutpriset. En högre standard kostar i regel mer oavsett om det gäller större budgetposter som badrumsinredning, dörrar, fönster, köksinredning och trappor eller mindre områden som val av golvmaterial, kakel och klinker eller målning. Bland annat kan den billigaste köksinredningen kosta ner mot 50.000 kronor, medan de mest exklusiva lösningarna kostar hundratusentals kronor. 

Hur hittar jag rätt entreprenör?

Arbetstimmarna är en stor del av de totala utgifterna, men trots det ska du vara försiktig med att spara in för mycket på den här budgetposten. Att välja de lösningar som är billigast i dagsläget kan ofta bli dyrt på längre sikt. Därför lönar det sig att prioritera kvalitet i så stor utsträckning som budgeten tillåter. Håll utkik efter entreprenörer som har fått bra omdömen på liknande projekt. Kontrollera även att entreprenören har ekonomisk soliditet och alla nödvändiga certifieringar och försäkringar. Var observant på om du får ett kostnadsförslag som är betydligt lägre än de övriga. Det kan vara ett tecken på att entreprenören kan erbjuda ett lågt pris genom att använda sig av dåliga material eller okvalificerad arbetskraft. I andra fall kan det vara ett tecken på att anbudet inkluderar mindre arbete. Se därför till att jämföra de olika kostnadsposterna, inte bara totalpriset.

Det kan vara svårt att hitta rätt entreprenör när du ska bygga ett enplanshus. För att göra den processen enkel och trygg, kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra företagen i vår nätverk. Lägger du upp ditt projekt hos oss sätter vi dig i kontakt med de lokala entreprenörer som erfarenhets- och kompetensmässigt är mest lämpade för ditt projekt. Såväl förhandsinspektion som att begära in anbud är förbehållslöst och kostnadsfritt. Registrera ditt projekt hos oss så hjälper en av våra medarbetare dig komma igång med anbudsprocessen.

Nästa steg:

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta pålitliga proffs för bygg och renovering. Få flera olika offert på ditt byggprojekt.