Vad kostar det att tilläggsisolera? Pris i

 

2024

Ska du tillaggsisolera? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Tilläggsisolera

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Tilläggsisolera? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Tilläggsisolering av bostaden är ofta en lönsam investering. Att lägga ny isolering eller förstärka den befintliga isoleringen reducerar värmeförlusterna så att du under en överskådlig framtid slipper lägga lika mycket pengar på uppvärmning. Dessutom är själva isoleringen mycket billig. Emellertid kan vissa fördyrande omständigheter uppstå beroende på vilken del av huset som du väljer att isolera. Detta är anledningen till att man ofta väljer att tilläggsisolera i samband med att man gör något annat renoverings- eller dräneringsarbete kopplat till bostaden. Efter att ha läst den här artikeln kommer du ha en god känsla för vilka kostnader som du bör räkna med i samband med tilläggsisolering. Du får också veta vilka parametrar som har störst kostnadspåverkan i ett sådant projekt, samt vad det är som gör att du i slutänden faktiskt kan tjäna på att tilläggsisolera huset.

Så mycket kostar det att tilläggsisolera hus

Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas baserat på byggprojekt som genomförts via vår plattform. Vi ser att snittpriset för en utvändig tilläggsisolering av ett bostadshus (inklusive byte av fasadbeklädnad) ligger på omkring 1.600 kr inklusive moms per kvadratmeter väggyta. Priset omfattar kostnader för både arbete och material. Prislappen varierar något mellan olika projekt, men de allra flesta betalar någonstans mellan 1.300 kr och 2.500 kr per kvadratmeter väggyta.

Det är flera faktorer som styr slutpriset för en tilläggsisolering. Bland kostnadsdrivarna finns hantverkarnas timlön och produktivitet, valet av ny fasadbeklädnad, samt hur lätt det är att komma åt den delen av huset som ska isoleras. När man plockar bort fasadpanelen på ett hus händer det också att man upptäcker fuktskador, vilket givetvis bidrar till oförutsedda kostnader och ett dyrare projekt.

Vid projekt för tilläggsisolering kan du vara berättigad till rotavdrag för arbetskostnader.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Varför tilläggsisolera?

En av de viktigaste orsakerna till att man tilläggsisolerar är att det ger en bättre kontroll över inomhustemperaturen, samt att det minskar värmeförlusten. All den värme som försvinner ut genom dåligt isolerade väggar, fönster och tak behöver ersättas. Resultatet blir att man i många fall eldar på sina element betydligt mer än vad som borde vara nödvändigt. Om man bor i ett gammalt hus, från första halvan av 1900-talet eller tidigare, kommer tilläggsisolering kunna ha en stor inverkan på värmekostnaderna. Fram till dess stod bostäderna i stort sätt oisolerade. Inte sällan fyllde man istället hålrum med material som mossa och sågspån – något som isolerar dåligt. Med åren kom det senare att bli allt vanligare som isoleringsmaterial. Men det är bara isolering från senare decennier som kan möta dagens krav på energieffektiva bostäder.

Skyddet mot fuktskador är en annan anledning till att tilläggsisolera. Bra isolering som appliceras på rätt sätt kan begränsa risken för fuktproblem avsevärt. En viktig effekt som kommer av den minskade fukten i huset är ett bättre inomhusklimat, eftersom dålig luft inte sällan beror på fukt och mögel. Att bo eller vistas i ett hus med fuktproblem medför stora risker för hälsan, med en ökad benägenhet att drabbas av allergier och luftvägsproblem. Andningsbesvär, eksem och bronkit är ofta ett resultat av en dålig inomhusmiljö. Upplever man något av dessa symptom kan det vara lämpligt att undersöka isoleringen.

Tilläggsisolera? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Tilläggsisolera i samband med annat arbete

Ett sätt att hålla kostnaderna för själva tilläggsisoleringen nere är att kombinera projektet med andra förbättringsarbeten på bostaden. För att få ut maximalt av sin tilläggsisolering är det lämpligt att lägga isoleringen på utsidan av ytterväggarna. Full kontroll över hela situationen får man först om man avlägsnar hela fasadbeklädnaden. Detta kan vara ett omfattande arbete som gör att panelen blir förstörd. Om du ändå tänkt byta fasadbeklädnad blir dock bytet eller utökningen av husets isolering en liten kostnad. Förarbetet blir till största del detsamma. Mängden isolering som du kan tillföra begränsas ofta av den befintliga huskonstruktionen. Tilläggsisolering kräver att du sätter upp ett nytt regelverk och ny spikläkt. Emedan den existerande konstruktionen står uppstöttad av grundmuren, kommer de nya reglarna hänga på väggen. Det är därför helt avgörande att bärigheten i väggen är tillräcklig för att hålla uppe det nya regelverket. Fönster och dörrar behöver också flyttas ut när väggen blir tjockare. Det är även av största vikt att det blir tillräckligt tätt runt öppningarna, så att man slipper luftläckage.

Om det inte går att kombinera tilläggsisolering av ytterväggarna med annan renovering är det sällan ekonomiskt försvarbart att lägga isolering på väggens utsida. Det alternativ som då kvarstår är isolering från insidan, vilket tyvärr inte är lika effektivt som en utvändig isolering. Det ställer också höga krav på att man har koll på kondensbildning och potentiella fuktskador. Därutöver är invändig isolering ett tidskrävande arbete. Precis som vid utvändig isolering behöver man komma år reglarna i väggen, genom att tapet, skivor och panel tas ner. Det blir svårt att bo i huset medan arbetet pågår, om man inte tar ett rum i taget. Arbetet kan alltså blir mer utdraget, samtidigt som man kan utföra det i relativt behändiga steg.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kan man göra det själv?

För att man inte ska hamna med ett halvfärdigt evighetsprojekt i knäet är det viktigt att ha realistiska förväntningar på den egna insatsen, både när det gäller tid och kunskap. Det är kritiskt att din tilläggsisolering blir korrekt utförd. Man behöver säkerställa att det inte uppstår köldbryggor och se till att luftcirkulationen blir god för att motverka fuktskador.

När du ska ta in hantverkare för isoleringsuppdrag bör du försäkra dig om att du får tag i seriösa aktörer. Bland annat kan du göra detta genom att kontakta referenser och genom att höra dig till dessa för att få en förstahandsupplevelse av entreprenörens tidigare projekt. Var vaksam på om det är någon firma som erbjuder priser som är avsevärt lägre än övrigas. Detta kan vara ett tecken på att man sparar in pengar genom att använda bristfälligt material eller okvalificerad arbetskraft. Bra hantverkare vet vad deras kompetens är värd och sätter priser därefter. Att spara pengar när man ska renovera kan leda till fel och brister som kan bli kostsamma på sikt. Använd dina medel väl och satsa på en entreprenör som är kompetent och erfaren.

Hämta in anbud på ditt projekt genom att lägga ut uppdraget på Byggstart.

Vi hjälper dig att hitta rätt hantverkare

I tjänsten Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe. Med Byggstart blir det både enkelt och tryggt att hitta den entreprenör som är bäst lämpad för att ta sig an just ditt projekt. Vi kontrollerar referenser och gör kreditupplysning innan en firma godkänns och får tillgång till plattformen. Bara de entreprenörer som fortsätter att upprätthålla hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får stanna kvar i vårt nätverk. För dig som byggherre är det gratis att lägga ut uppdrag och de anbud som du får från de entreprenörer som gallras ut medför inga förpliktelser.

Vi på Byggstart rekommenderar alltid att man tar in offerter från minst två entreprenörer, gärna tre. På så vis kan du jämföra erbjudandena och försäkra dig om att du väljer en aktör med ett konkurrenskraftigt pris. Titta särskilt efter entreprenörer som kan visa upp flera tidigare lyckade isoleringsprojekt. En expert på tilläggsisolering vet vad som lönar sig att göra och vilka ingrepp som ger de största besparingarna. Olika byggnadskonstruktioner kräver också olika sorters isolering. Detta är något som en erfaren hantverkare har god insikt i.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Stora potentiella besparingar

Det finns stora pengar att spara med hjälp av tilläggsisolering. Om man kan kombinera isoleringsarbetet med andra förbättringsarbeten på bostaden kommer själva isoleringen bara medföra en relativt liten merkostnad.

Storleken på de summor som man sparar hänger på energipriser, utomhustemperatur och vilken isolering som finns på plats idag. Det beror även på vilken del av huset som man väljer att isolera. Eftersom värme stiger kommer tilläggsisolering av en eventuell kallvind kunna ge de allra största besparingarna. Som en extra bonus så är den här typen av isolering ofta den billigaste som man kan ge sig i kast med. Detta eftersom golvet redan är öppet och det då går att lägga den nya isoleringen direkt på den befintliga. Något som blir svårare är dock att få full koll på eventuella fuktskador eller andra befintliga brister.

Kontakta gärna en energirådgivare för att få hjälp med att räkna på energibesparingarna som du kan uppnå med hjälp av en tilläggsisolering.

Tilläggsisolera? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.