Vad kostar det att bygga små hus? Pris i

 

2023

Ska du bygga små hus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Små hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett litet hus för med sig en rad ekonomiska fördelar. En mindre yta betyder att man behöver mindre av det mesta som finns i en bostad. Kostnaderna för rengöringsprodukter, inredning och underhåll blir lägre samtidigt som energiförbrukningen är mindre än i ett större hus. Lägre byggkostnader är också ett tungt vägande skäl när man vill bygga ett litet hus. I den här artikeln har vi sammanställt information om olika kostnadsposter för den här typen av projekt. Du kan bland annat läsa om genomsnittspriset vid bygge av små hus, vilka faktorer som driver upp priset samt vad som är bra att tänka på när du begär in anbud. 

Om du redan har påbörjat projektet och letar efter en entreprenör som kan bygga ditt nya hus kan du registrera uppdraget kostnadsfritt på Byggstart. När du gör det sätter vi dig i kontakt med entreprenörer som är lämpade för ditt projekt och du får ta emot förbehållslösa anbud.

Vad innebär det att bygga ett litet hus?

Det finns ingen officiell definition av begreppet litet hus. Det är något som variera mellan olika leverantörer. Byggprocessen är däremot i princip densamma, oavsett om huset är stort eller litet. Här nedanför hittar du ett exempel på hur lång tid det kan ta att bygga ett litet hus. 

 1. Arbetet med arkitekten (inklusive bygglovsansökan till kommunen): 4 månader
 2. Begära in anbud från entreprenörerna: 2 månader. Det här arbetet kan du göra parallellt med arbetet i första punkten. 
 3. Markarbete: 1 månad
 4. Betongarbete/grundgjutning: 1 månad
 5. Vädertätad stomme (timmerarbete): 3 månader. Tänk på att det här steget går betydligt fortare om det handlar om ett elementhus istället för ett platsbyggt.
 6. Invändigt arbete: 3 månader. Det här steget inkluderar arbete med snickare, plattsättare, elektriker, rörläggare, målare och så vidare.

Totalt sett bör du räkna med minst ett år från det att du börjar med planeringen tills dess att huset står färdigt. 

Det är en rad aktörer som måste engageras när du ska bygga ett nytt hus. Här nedanför hittar du en lista över några av hantverkarna som vanligtvis är delaktiga i ett husbygge:

 • Markentreprenör
 • Betongentreprenör
 • Snickare
 • Elektriker
 • VVS-montör
 • Ventilation
 • Takläggare
 • Plåtslagare
 • Tätskiktsspecialist
 • Plattsättare
 • Målare

Med så många hantverksområden inblandade är det ett krävande jobb att organisera bygget av ett nytt hus. Därför väljer de allra flesta att organisera projektet som en total- eller generalentreprenad. Väljer du en totalentreprenad skriver du bara kontrakt med ett företag som tar hand om allt arbete, inklusive projektering och utförande. Med en generalentreprenad har du istället ett kontrakt för alla utförande entreprenörer och ett separat kontrakt för projekteringen. Det vanligaste alternativet för arkitektritade bostadshus är en generalentreprenad där man först får huset uppritat och ansöker om ett förhandsbesked eller bygglov innan man börjar begära in anbud. Här är det även möjligt att välja en delad entreprenad med flera separata kontrakt för de olika hantverkarna. Det kräver dock mer av dig som byggherre eftersom du måste ta ett större ansvar för koordinering och projektledning. De flesta privatpersoner som bygger hus väljer därför att organisera projektet antingen som en total- eller generalentreprenad. En del skiljer emellertid ut markarbetet som ett separat projekt. 

Vill du ta emot ett kostnadsförslag för projektet? Klicka dig vidare till Byggstart och få upp till tre förbehållslösa anbud.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga ett litet hus?

För att kunna räkna ut genomsnittspriset på olika byggprojekt har vi på Byggstart utarbetat en egen prisdatabas. Prisuppgifterna i databasen baserar sig på projekt som entreprenörer som är knutna till Byggstart har genomfört. 

När det kommer till att bygga små hus ser vi att snittpriset ligger runt 25.000 kronor per kvadratmeter. Priset inkluderar allt arbete och material (även det som du själv köper in). Vi ser dock projekt som har ett genomsnittspris på ner mot 20.000 kronor per kvadratmeter medan de mer exklusiva projekten har ett kvadratmeterpris på 40.000, eller mer. Observera att priserna inte inkluderar kostnaden för arkitektens arbete. Den kostnaden hamnar i regel någonstans mellan 160.000 och 400.000 kronor.

Även om det är billigare att bygga ett litet hus än ett stort, har större hus ofta ett lägre kvadratmeterpris. Det beror på att vissa kostnader inte påverkas av projektets storlek, till exempel transport av byggställningar. Eftersom priset är detsamma oavsett storlek fördelas utgiften på fler kvadratmetrar och blir därmed lägre.

Förutom bostadens storlek kan du även påverka priset utifrån vilken standard du väljer på material, tekniska lösningar och liknande, något som du kan läsa mer om i nästa avsnitt.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer driver upp priset?

Byggmetod är en faktor som påverkar slutpriset mycket. Betong är i regel det dyraste medan mursten och trä ligger på ungefär samma prisnivå. Fasadens uttryck och material har även de en stor inverkan på husets totalkostnad. För små hus är det i regel inte aktuellt att bygga med prefabricerat material eftersom det kräver en viss storlek på projektet för att det ska vara lönsamt.   

Något annat som driver upp priset är om du väljer speciallösningar, som exempelvis specialbyggda garderober och skåp. Om du vill hålla nere kostnaderna lönar det sig att välja standardlösningar istället. 

Ett sätt att minska utgifterna utan att det blir på bekostnad av kvalitet eller standard, är att leta efter bra priser och erbjudanden på de material som du vill använda. Det gäller till exempel parkett, kakel, trappa, badrums- och köksinredning. Det är även möjligt att hitta billigare system för uppvärmning och ventilation. Se även över möjligheten att välja billigare alternativ för fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial och fönster. Ju tidigare du vet vilka produkter som du vill använda desto större är chansen att du hittar dem till ett bra pris. 

Några sorters rum kostar mer än andra att bygga. Badrum, kök och andra våtutrymmen är de dyraste och kommer att ha stor inverkan på slutsumman. Överväg därför hur många sådana rum du verkligen behöver. Genom att begränsa våtutrymmen kan projektet få ett markant lägre slutpris. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Måste du ansöka om bygglov för att bygga små hus?

När du ska bygga ett nytt hus måste du alltid ansöka om bygglov från kommunens byggnadsnämnd. Som privatperson kan du inte själv ansöka om bygglov för ett sådant här projekt, utan du måste anlita en projektör. Den personen har som uppgift att förbereda all dokumentation som krävs för bygglovet och sedan ansöka om bygglov för din räkning. I regel är det en arkitekt som tar på sig rollen som projektör. Själv kostnaden för bygglovet utgör normalt sett en liten del av budgetposten för bygglovsansökan; det är istället arvodet till projektören som är den stora utgiften. 

Du kan ansöka om bygglov från kommunen i ett eller två steg. Väljer du att ansöka i två steg börjar du med att ansöka om ett förhandsbesked. När du har fått förhandsbeskedet godkänt skickar du och projektören in bygglovsansökan. Väljer du istället att ansöka i ett steg skickar du in din bygglovsansökan på en gång.

Hitta rätt entreprenör med Byggstart

Om du har bestämt dig för att bygga ett litet hus är det viktigt att anlita rätt entreprenör. Den biten kan vi på Byggstart hjälpa dig med. På Byggstart har vi samlat ett nätverk av kvalitetskontrollerade entreprenörer på ett ställe. Det gör att det blir lättare för dig att hitta och välja ut hantverkare till ditt husbygge. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till vår plattform, och följer upp de här uppgifterna löpande. Det är bara företag som fortsätter att upprätthålla en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser som får fortsatt tillgång till plattformen. Det är kostnadsfritt och förbehållslöst att lägga in uppdrag och ta emot flera olika anbud.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.