Vad kostar det att bygga entré? Pris i

 

2024

Ska du bygga en entré? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Bygga entré

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga entré? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Entrén är en del av huset som lätt kan bli överfylld av cykelhjälmar, kläder, ryggsäckar och skor. Därför kan det vara en praktisk lösninga att bygga ut entréhallen. På så sätt får man den extra förvaringsyta som krävs. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka kostnader du kan förvänta dig av ett sådant här projekt, vad som driver upp priserna och vad du kan göra för att hålla nere utgifterna.

Genomsnittspris för en entré 

Priset på byggprojekt varierar beroende på komplexitet och storlek. För att kunna göra en uppskattning om vad ditt projekt kommer att kosta måste du känna till faktorer som storlek, vilka funktioner som du behöver och vilka slags material som ska användas. Information som vi kan hjälpa dig med är snittpriserna för att bygga en ny entré, som baserats på prisuppgifter från vår databas.

I vår databas kan vi se att bygga entré i genomsnitt kostar 20.000 kronor per kvadratmeter. Precis som med många andra byggprojekt är det en rad olika faktorer som spelar in och påverkar slutsumman som projektet kommer att landa på. Vi har uppgifter som gör gällande att en del kunder har kunnat bygga entré för så lite som 17.500 kronor per kvadratmeter, medan det i den andra änden av skalan inte är ovanligt med priser som går upp över 28.000 kr per m2. Samtliga priser är inklusive moms, material och alla arbetskostnader. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka faktorer är det som driver upp priset?

Den totala storleken: Ju större entrén är desto lägre blir priset per kvadratmeter eftersom det är vissa skalfördelar med ett större byggprojekt. Det är flera hantverksområden som ska utföra olika typer av arbeten, till exempel markarbete, murning, snickeri och elinstallation. Samtliga hantverkare tar ut ett antal fasta kostnader för att utföra sitt arbete, kostnader som är desamma oberoende av hur stort projektet är, vilket gör att ett högre antal kvadratmeter att fördela priserna på ger ett något lägre kvadratmeterpris. Det gör att ett större projekt kan ha ett lägre kvadratmeterpris än ett mindre.

Tomtens egenskaper: I de fall som det är komplicerade markförhållanden kan priset för projektet stiga avsevärt, i värsta fall kan terrängen visa sig vara helt omöjlig för att den nya tillbyggnaden ska kunna uppföras över huvud taget. 

Standarden på de olika materialen: De flesta vill ha samma fasadbeklädnad, tak och beslag som på huset i övrigt och det finns inte så mycket att göra för att påverka priset här. Invändigt är flexibiliteten och valfriheten betydligt större. Här kan du välja billigare eller mer exklusiva lösningar, till exempel klinkergolv med värmeslingor. 

Val av entreprenör: De flesta väljer att organisera projektet som en totalentreprenad när de ska bygga entrén och det är ofta ett bygg- eller snickarföretag som tar på sig kontraktet. Denna huvudentreprenör engagerar sedan företag som de brukar samarbeta med som underentreprenörer för de övriga hantverksområdena. Entreprenörerna använder sig av olika priser och påslag, och för att kunna få ett bra jämförelseunderlag bör du ta in minst två anbud innan du bestämmer dig för ett företag. Det är smart att vara ute i god tid för att vara säker på att entreprenören har kapacitet och tid tillgängligt under den tidsperiod som du önskar få tillbyggnaden utförd.

Behov av arkitekt / projektering: Det här är avhängigt på projektets komplexitet och storlek, och det är även en faktor som påverkar slutpriset.

Få ett anbud på ditt projekt: Lägg in jobbet på Byggstart.

Bygga entré? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ta in offerter som går att jämföra med varandra

För att få en rättvisande offert på hur mycket bygget av din nya entré kommer att kosta behöver du kontakta en entreprenör som kan värdera ditt projekt. För att entreprenören ska kunna få en bra bild av projektet och ge ett korrekt pris är det viktigt att du bidrar med all nödvändig dokumentation och ritningar. De dokument som du kan förvänta dig att få frågor om är:

  • Ritningar: Fasad-, plan- och sektionsritningar samt situationsplan är ritningar som är nödvändiga för att entreprenören ska förstå vad du är ute efter.
  • Planlösning: Det här innebär en beskrivning av materialval, belysning och olika elinstallationer. 
  • Dörr- och fönsterschema: Entreprenören måste få en översikt över hur du har tänkt dig att utforma entrén gällande placering av dörrar och fönster. 

Om du gör en exakt projektbeskrivning när du presenterar ditt projekt är det även lättare för dig att jämföra de olika anbuden. Du bör alltid ta in offerter från flera entreprenörer under anbudsprocessen. På så sätt försäkrar du dig om att den entreprenör som du väljer erbjuder konkurrenskraftiga priser. Ju mer noggrann du är desto bättre underlag har entreprenören att beräkna anbudet utifrån. Se till att lämna samma information till alla aktörer som du överväger så att alla har samma underlag till det anbud som du sedan erhåller. 

Ibland kan det emellertid löna sig att inkludera entreprenören redan under planeringsfasen av den enkla anledningen att det är bra att få hjälp av en branschkunnig redan före projekteringen. En person som dagligen arbetar med den här typen av projekt kan komma med goda råd och infallsvinklar redan från början och hjälpa dig att spara såväl tid som pengar. Kanske kommer entreprenören med förslag på lösningar som du själv inte har tänkt på och som gör att du inte behöver bygga så stort som du först hade tänkt. 

Glöm inte heller att undersöka om du är berättigad till rotavdrag för utbyggnaden. Du kan läsa mer om skattesubventionen och dess villkor här.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Skriv detaljerade och juridiskt bindande avtal

Det är en fördel och säkerhet för båda parter att skriva ett kontrakt som är juridiskt bindande. På så sätt vet alla vad som gäller och ni undviker konflikter medan projektet fortlöper. Upprätta ett detaljerat kontrakt där det tydligt framgår vad som ska göras och hur ni ska hantera eventuella ändringar som kan uppstå under arbetets gång. Även om en entré inte är det största och mest omfattande projektet kan det ändå dyka upp oväntade utmaningar. Det kan handla om problem i samband med markarbete eller försenade materialleveranser. Genom att använda Konsumentverkets kontraktsmallar för köp av hantverkstjänster, kan du skriva ett utförligt och korrekt kontrakt.

Anlita kompetenta och seriösa hantverkare 

Dessvärre finns det många oseriösa aktörer i byggbranschen. Var därför noggrann när du väljer entreprenör. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksföretag på ett och samma ställe för att det ska bli enklare för dig att hitta bra fackfolk. När du registrerar projektet på vår hemsida blir du matchad mot kvalitetssäkrade entreprenörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för ditt projekt. Du kan jämföra offerterna och göra ditt val baserat på kvalifikationer och pris. Nyttjar du vår tjänst kan du känna dig helt trygg med att du väljer ett seriöst företag som tar arbetet på allvar och levererar ett slutresultat av hög kvalitet. Tjänsten är gratis och förbehållslös att använda.  

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga entré? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.