Vad kostar grävning? Priser i

 

2024

Ska du gräva ut källare? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Grävning

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Grävning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många sorters projekt som innefattar grävning. Hur mycket du kan räkna med att betala beror på en rad olika faktorer. Priset påverkas bland annat av arbetets omfattning, vilka maskiner som behövs och hur tillgängligt området är. I den här artikeln får du en översikt över genomsnittspriserna på grävarbeten. Du kan även läsa om vad det är som driver upp priserna på liknande projekt och hur du hittar och anlitar rätt företag. Sist i artikeln hittar du fem tips på vad du kan göra för att hålla nere kostnaderna som är knutna till grävning. 

Hur mycket kostar det att gräva?

Byggstart har vi utvecklat prisdatabaser baserade på projekt som är utförda via plattformen. Här ser vi att grävarbete har ett snittpris på cirka 1.000 kronor i timmen. Priset varierar dock och vi har uppgifter för grävarbete som utförs för ett timpris ner mot 700 kronor. Vid de tillfällen då det krävs större maskiner stiger priset gärna upp mot 1.500 kronor i timmen. Alla priserna är inklusive moms. 

Grävkostnader kan vara svåra att beräkna i förväg eftersom du inte vet exakt vad du kommer att stöta på i marken innan du börjar gräva. Många grävfirmor sätter därför priset efter en idealtomt och visar det sig sedan att förhållandena är svåra, och exempelvis berggrund måste sprängas bort, tillkommer det kostnader utöver grundpriset. 

För att få ett mer exakt anbud på vad ditt grävprojekt kommer att kosta lönar det sig att begära in offerter från grävföretag baserat på en beskrivning av projektet och tomten. Vill du ha ett ännu mer exakt anbud än så kan du låta en markentreprenör göra en förhandsbesiktning eller en geoteknisk undersökning.

Det är svårt för markentreprenören att göra en rättvis prisberäkning på ditt projekt utan detaljerad information om tomten och arbetet som ska utföras. Det är nämligen många olika faktorer som påverkar priset på ett grävprojekt. Längre ner i artikeln hittar du en översikt över de budgetposter som driver upp priset vid grävning.

Kostnad för olika sorters grävprojekt

Här nedanför finner du en lista över vanliga projekt som innefattar grävning. Var och en av punkterna ställer olika krav på grävarbetet och kostar av den anledningen olika mycket: 

  • Grävning för att bygga nytt hus eller fritidshus: från 1.500 till 8.000 kronor / kvadratmeter
  • Dränering: från 3.000 till 5.500 kr per löpmeter
  • Dikesgrävning: från 400 kronor per löpmeter
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Typisk utrustning som används vid grävjobb 

Det finns många olika varianter av maskiner och utrustning som kan användas vid grävarbeten. Vilka maskiner eller vilken utrustning som är nödvändiga för att entreprenören ska kunna utföra grävningen på din tomt kommer att inverka på priset. Ju dyrare utrustningen är att använda desto större blir dina kostnader. Det är emellertid ingen garanti för att de billigaste maskiner gör projektet billigare. Genom att använda större maskiner är det möjligt att utföra arbetet fortare, vilket reducerar antalet arbetstimmar som du måste betala för.

En större grävfirma har ofta ett brett utbud av utrustning som de kan använda beroende på omfånget på ditt projekt. Det kan bland annat handla om bulldozers, grävmaskiner och lastbilar. 

Grävmaskiner och liknande är stora och tunga. Företagen lägger ner mycket pengar på maskinister och att underhålla maskinerna. Utöver det tillkommer kostnader för bränsle, och av den anledningen står maskindriften för en stor del av den summa du betalar för grävning. 

Det är ett smart drag att undersöka om grävfirman har de maskiner som krävs i sin maskinpark. Om de inte har det måste maskinerna hyras in från en extern aktör och då blir i regel kostnaden högre och det kan även leda till att projektet blir försenat.

Grävning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Grävdjup och mängden massa som ska flyttas 

Priset beror även på hur mycket och djupt du måste gräva. Du måste till exempel gräva betydligt djupare om du ska anlägga en bassäng än om du gräver för dränering. Vid arbeten där man måste gräva djupt ökar även arbetstimmarna för att forsla bort jord och annat grävavfall. 

Grävfirman tar ofta extra betalt för att forsla bort schaktmassorna och det priset anges i regel i kronor per kubik massa. Handlar det om bortforsling av sten anges priset per ton. 

När du skriver kontrakt med grävfirman ska du ta reda på om avlägsnande av avfall är inkluderat i jobbet. Om det inte är det får du betala för de maskiner som krävs för att köra bort schaktmassorna utöver det övriga jobbet. 

Ta reda på var närmaste avfallsdeponering ligger. Är det långt bort kan det tillkomma extra resekostnader. 

Tomtens läge och tillgänglighet

Kostnaden kan även variera beroende på hur arbetet ska utföras. Priserna är i regel högre på landsbygden än i de större städerna. Det sägs bero på bristen på konkurrens, men det beror även på hur långt bort från grävfirman din tomt ligger. Ju längre avståndet är desto mer måste du betala för att företaget ska transportera maskinerna till din tomt. 

Om det är svårt att komma till på tomten kommer även det att öka kostnaden för grävningen. Anledningen är att företaget då får använda sig av mindre maskiner som inte är lika effektiva som de större. 

Typen av jordmån som ska schaktas bort 

Om jordmånen på din tomt har speciella egenskaper som komplicerar grävprocessen kan även det påverka priset. Det finns många olika sorters jord, och på tomter i Sverige kan man hitta det mesta från grus, lera, sandjord, trädrötter, berggrund och andra massor. 

Eftersom de geologiska förutsättningarna variera från tomt till tomt kommer även priset på samma typ av arbete att göra det. Det är exempelvis lättare att gräva i mjuka underlag. 

Av den anledningen kan en geoteknisk undersökning vara till stor nytta. Den talar om vad som finns under markytan, om det till exempel rör sig om berggrund eller om jorden är förorenad. För att kunna göra och få resultaten av en sådan undersökning måste man borra ett hål i marken och analysera borrkärnan av jorden man tar upp. 

En geoteknisk undersökning är relativt dyr och i många fall kan kostnaden vara högre eller lika hög för att åtgärda de problem som man upptäcker. 

Det kan löna sig att ta reda på om det här genomförts någon geoteknisk undersökning på din tomt eller i närområdet tidigare. Om det inte har gjorts några omfattande ändringar på tomten behöver du inte göra någon ny undersökning. 

Sprängning av berggrund och stenblock

Finns det berggrund på eller under tomten kan det bli nödvändigt att spränga på delar av egendomen. Berggrund kan vara synlig ovanför markytan men den kan även ligga dold en bit ner i marken. Därför riskerar man att upptäcka berggrunden först efter att man har genomfört en geoteknisk undersökning eller efter att grävarbetet har påbörjats. 

Spränga bort berggrund är relativt dyrt, normalpriset ligger på 150-250 kronor per kubikmeter. Det finns alternativ till att spränga, till exempel bryta bort sten, men den metoden fungerar bara på mindre stenblock och mindre partier av berggrund.

Om ditt projekt kräver sprängning är det viktigt att välja en entreprenör som har lång erfarenhet av att göra detta. På så sätt förbättrar du dina chanser att arbetet blir ordentligt utfört och minskar samtidigt risken för olyckor. 

Ta emot anbud på ditt projekt: Lägg in uppdraget på Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

När du ska välja grävföretag

När du ska ta in extern arbetskraft kan du välja mellan företag som har grävning som specialitet och totalentreprenörer som tillhandahåller grävning som en av sina tjänster. Om du planerar ett stort projekt kan det vara värt att välja en totalentreprenör som kan ta sig an hela projektet. Därmed behöver du bara förhålla dig till ett företag istället för att skriva kontrakt med företag inom alla relevanta hantverksområden.

Det finns ingen standardmall för prissättningen. Några tar ett fast pris för hela projektet medan andra tar betalt per timme. Det sistnämnda är dock vanligast för mindre projekt. Ofta är det en kombination av fast pris och varierande parametrar, där stenbrytning och sprängning tillkommer utöver det fasta priset. 

Innan du skriver under ett kontrakt med en grävfirma bör du se till att anbudet innehåller specifik information om varje tjänst. Kontrollera även om maskinhyra och bortforsling av schaktmassor är inkluderat i priset.

Var inte rädd för att fråga om det är något du undrar över. När du betalar dyra pengar för grävningen har du även rätt att veta vad företaget planerar att göra, hur lång tid det kommer att ta och hur mycket det kostar dig att anlita företaget.

Tips för hur du får ett billigare grävningsarbete gjort

Vi har sammanställt fem tips på vad du kan göra för att hålla nere kostnaden för grävningsarbetet:

  1. Utarbeta en grundlig projektbeskrivning. Gör en detaljerad beskrivning av arbetet innan du börja ta in anbud. Om du till exempel vet att det finns berggrund på tomten är det viktigt att det framgår i projektbeskrivningen. Det gör att grävfirman kan ge dig ett mer exakt pris. Om grävfirman är osäker på vad du vill få utfört kan de tvingas sätta ett högre pris för att kompensera för den osäkerheten. 
  2. Ta in flera offerter, helst från 2-3 olika grävfirmor. På så sätt kan du försäkra dig om att du bara tackar ja till konkurrenskraftiga priser. Var samtidigt försiktig om det verkar för billigt, för det kan vara ett tecken på att alla kostnader inte är medräknade. 
  3. Jämför innehållet i anbuden och välj den grävfirma som erbjuder bäst kvalitet till lägst pris. Lägg särskilt märke till vad som ingår. Det som ser ut att vara det billigaste företaget är inte nödvändigtvis det om det tillkommer dyra extra kostnader. 
  4. Gräv för dränering under vinterhalvåret. På våren har företagen i regel en lång kö med jobb och dessutom har tjälen i marken flera fördelar. Det blir till exempel mindre skador på tomten när marken är frusen.
  5. Lägg ut projektet på Byggstart. På Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe för att underlätta för dig att göra ett bra val. Om du registrera ditt projekt hos oss kopplar vi ihop dig med entreprenörer som är väl lämpade att utföra arbetet. Tjänsten är förbehållslös och kostnadsfri för dig som byggherre att använda, och du kommer att få ta emot anbud från flera aktörer. 
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Grävning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.