Vad kostar arkitektritade hus? Pris i

 

2024

Ska du bygga arkitektritat hus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Arkitektritade hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Med ett arkitektritat hus får du en bostad som är specialanpassad till dina behov och önskemål. Det kan emellertid vara svårt att räkna ut hur mycket ett sådant hus kommer att kosta. I den här artikeln kan du läsa om snittpriserna för arkitektritade hus. Du får även reda på vilka parametrar som påverkar totalpriset mest och vad du kan göra för att hålla nere kostnaderna.

Kataloghus eller ett arkitektritat hus?

Många svenskar vill bygga arkitektritade hus men trots det väljer de allra flesta ett kataloghus. Vi ska titta lite närmare på för- och nackdelarna med de båda alternativen. 

Fördelarna med arkitektritade bostäder är först och främst att byggherrarna har fullständig kreativ frihet. Du kan utforma bostaden utifrån såväl dina behov som terrängen som kommer att omge huset. Den friheten får du inte fullt ut med ett kataloghus då många av lösningarna är utvalda för att passa så många köpare som möjligt, vilket gör att du kanske får kompromissa med det du hellre hade velat ha. En annan fördel med en arkitektritad bostad är att du har möjligheten att optimera kvadratmeterantalet och nyttjandegraden utifrån dina behov och önskemål. Nackdelen är att ett arkitektritat hus kan bli något dyrare än ett kataloghus. Det behöver dock inte vara fallet. 

Fördelarna med ett kataloghus är att projektet i regel går fortare att slutföra, bland annat för att byggarbetet inte kräver några speciallösningar. Det behöver dock inte ta avsevärt mycket längre tid att bygga en arkitektritad villa om hantverkarna är erfarna och kompetenta. En annan fördel med kataloghus är att du slipper att använda mycket tid på att anlita en arkitekt. Det kan även kännas tryggare att bygga något som har uppförts flera gånger tidigare. Dessutom kan det hända att entreprenören har visningshus som du kan besöka innan du tar ett slutgiltigt beslut. Nackdelen med kataloghus är att du har mindre möjlighet att få specialanpassade lösningar. Det kan leda till att bostadens areal inte nyttjas optimalt 

Behöver du hantverkare? Få flera kostnadsförslag här

Ta emot förbehållslösa anbud från kvalitetskontrollerade hantverkare via byggstart.se

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar ett arkitektritat hus?

Byggstart är en tjänst som hjälper byggherrar att komma i kontakt med kvalitetskontrollerade entreprenörs- och hantverksfirmor. Baserat på anbud och fakturor från projekt som har utförts av aktörer i vårt nätverk, har vi utvecklat en prisdatabas. Utifrån den statistiken kan vi beräkna snittpriset på en rad olika byggprojekt.

För arkitektritade hus ser vi att snittpriset ligger runt 30.000 kronor per kvadratmeter. Väljer man standardlösningar och de billigaste alternativen kan priset går ner till 26.000 kronor per kvadratmeter. Mer exklusiva projekt, med många specialanpassade lösningar, kan gå upp till 36.000 kronor per kvadratmeter, eller mer. Det är alltså stor skillnad på de billigaste och de dyraste projekten. Längre ner i artikeln kan du läsa mer om vad som kan påverka de olika budgetposterna mest.

Priserna inkluderar allt arbete och alla materialkostnader, både för det material som du själv köper in och det som hantverkarna vanligtvis står för.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur ser kostnadsfördelningen ut mellan de olika hantverksområdena?

Det kan vara relevant att få en överblick över hur kostnaderna fördelar sig mellan de olika hantverksområdena som är involverade i bygget av en arkitektritad villa. Här varierar det mycket från projekt till projekt, men i vårt exempel har vi utgått från en arkitektritad bostad på 230 kvadratmeter. Priserna är inklusive moms. 

Grävning och markarbeten: 520.000 kronor

Grund och annan betong: 450.000 kronor

Timmerarbete inkl. husstomme : 3.230.000 kronor

Plåtslagare: 230.000 kronor

Rörläggning (vattenburen värme inkluderad): 450.000 kronor

Elektriska arbeten: 260.000 kronor

Ventilation: 140.000 kronor

Plattsättning/tätskikt: 260.000 kronor

Målning: 230.000 kronor

Byggherrens egna inköp (kök, badrumsinventarier, armaturer, parkett, kakel): 4kronor

Montering, drift och projektledning: 500.000 kronor

Summa: 6.750.000

Det här projektet slutade alltså på cirka 29.348 kronor inklusive moms per kvadratmeter. Observera att det är priset för själva byggarbetet och att det tillkommer utgifter för arkitekt och bygglovsansökan till kommunen (cirka 230.000 kronor) och projektering (cirka 90.000 kronor).

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka är de största kostnadsposterna när man ska bygga ett arkitektritat hus?

Storlek: Storleken på din bostad kommer självklart att påverka totalpriset mest. Ändock är det värt att notera att ett mindre hus inte nödvändigtvis har ett lägre kvadratmeterpris. Det finns vissa skalfördelar med större projekt, vilket gör att du kan räkna med ett något lägre kvadratmeterpris om du planerar att bygga en större bostad. 

Komplexitet: Konstruktionens komplexitet och timmerarbete kommer också att ha stor inverkan på slutpriset. Betong och murblock är exempel på dyrare konstruktionsmaterial medan trä i regel är något billigare. I det här fallet måste du även räkna med underhållskostnaden och på sikt kan det löna sig att välja de dyrare konstruktionsmaterialen med lägre underhållskostnader. 

Terräng: Hur lätt det är att komma fram till byggplatsen kan påverka totalpriset för din arkitektritade bostad. Det samma gäller det eventuella behovet av sprängnings- och stenbrytningsarbete, vilken slags jordmån tomten består av och hur mycket det kostar att köra bort schaktmassorna. Eftersom de här kostnaderna beror på var din tomt är belägen är det svårt att säga något exakt om priserna innan entreprenörerna har gjort en förhandsinspektion. 

Materialval: En annan parameter som driver upp priset är vilka sorters material som du väljer att använda, såväl in- som utvändigt. Här finns stora variationer gällande pris och formgivning. Du ska bland annat välja fasadbeklädnad, golv, väggfärg, dörrar, fönster och inredning. För att hitta kvalitetsmaterial till bra pris är det smart att hålla sig uppdaterad gällande kampanjer och andra priserbjudanden medan projektet fortlöper. Att köpa material i förväg förutsätter att du kan förvara det på ett bra och säker sätt. Tänk på att material av hög kvalitet i regel håller längre vilket gör att det kan vara en bra investering i det långa loppet.

Specialanpassade lösningar: Ju fler specialanpassade och platsbyggda lösningar du väljer desto mer får du troligtvis betala för den arkitektritade bostaden. Det kan till exempel bli aktuellt att nyttja platsbyggda lösningar för garderober och skåp samt köks- och badrumsinredning. Även om sådana lösningar är dyrare kan de bidra till att husets areal används optimalt. På så sätt kan du spara pengar genom att bygga lite mindre än du hade tänkt.

Badrum och kök är tillsammans med andra våtrum de rum som är dyrast att bygga. Om du vill hålla ner priset så mycket som möjligt kan det löna sig att tänka igenom hur många rum av den här typen som du egentligen behöver i bostaden. Kom emellertid ihåg att det lönar sig att bygga sådan rum på en gång istället för att göra en tillbyggnad vid ett senare tillfälle.

Tekniska lösningar ger även dessa möjlighet att spara lite pengar gällande exempelvis uppvärmning, elinstallation och ventilation. Vill du har lösningar för att kunna använda smart-funktioner eller vill du ha mer traditionella elektriska lösningar? Har du bestämt om du vill ha golvvärme, bergvärme eller en mer traditionell uppvärmningsmetod? Allt det här påverkar totalpriset för ditt husbygge men kom ihåg att energieffektiva lösningar ofta betalar för sig över tid.

Val av entreprenör är också en faktor som kan påverka slutpriset betydligt, precis som de val du gör under projekteringen. Det är viktigt att du väljer en entreprenör som har byggt upp bra rutiner utifrån erfarenheter från flera liknande projekt, eftersom den erfarenheten gör att hantverkarna kan utföra arbetet snabbt och effektivt. 

Några byggherrar väljer även att spara pengar genom att ta på sig delar av arbetet själva. Tänk dock på att en professionell hantverkare kan utföra arbetet mer tidseffektivt. Av den anledningen är det viktigt att beräkna hur mycket du faktiskt sparar genom att göra delar av arbetet själv. 

Hur sätter jag igång?

Om du vill sätta igång med att utforma ditt nya arkitektritade hus kan första steget vara att engagera de rätta hantverkarna. Det kan du enkelt och tryggt göra genom att registrera ditt projekt på Byggstart. På Byggstart arbetar vi löpande med att kvalitetskontrollera entreprenörer och hantverksföretag. När du registrerar ditt projekt hos oss kopplar vi ihop dig med lokala entreprenörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för ditt projekt. Såväl förhandsinspektion som att begära in anbud är kostnadsfritt och förbehållslöst. Registrera ditt projekt på vår hemsida så hjälper en av våra medarbetare dig komma igång med anbudsprocessen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.