Vad kostar nyckelfärdigt hus? Pris i

 

2024

Ska du bygga nyckelfärdigt hus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Nyckelfärdigt hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Nyckelfärdigt hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett nyckelfärdig hus är en praktisk lösning för de som vill bygga en ny bostad men inte vill ha ansvar för själva processen. Det är en rad faktorer som styr priset på ett sådant här projekt. Vilket slags hus du vill bygga har självklart stor inverkan på slutpriset. I gengäld kan du påverka priset genom att ta på dig ansvaret för vissa delar av projektet. I den här artikeln har vi sammanställt information gällande vilka priser som du kan förvänta dig när du bygger ett nyckelfärdigt hus. Du kan även läsa om hur du kan hålla nere kostnaderna och vad du bör vara uppmärksam på i anbudsprocessen.

Vad innebär ett nyckelfärdigt hus?

Det finns ingen juridisk definition av begreppet nyckelfärdigt. I de flesta fall är det upp till byggherre och entreprenör att bestämma vad det innebär. Av den anledningen kan begreppet leda till en del förvirring. Många tolkar nyckelfärdigt som att det går att flytta rakt in när huset är levererat. Många elementhusproducenter marknadsför emellertid sina hus som nyckelfärdiga även om det ofta återstår en del arbete innan huset är färdigt. Bostaden går i regel att bo i men kan sakna ytskikt som lister och målade ytor.

Ett nyckelfärdigt hus behöver inte komma från en leverantör av elementhus. I samarbete med en arkitekt kan du rita ett hus som har exakt de rum och faciliteter som du önskar, och därefter anlita en entreprenör som kan uppföra den nyckelfärdiga leveransen av det arkitektritade huset. 

Behöver du hantverkare? Få flera anbud här

Ta emot förbehållslösa offerter från kvalitetskontrollerade hantverkare via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar ett nyckelfärdigt hus?

Priset för ett nyckelfärdigt hus varierar mycket. Slutsumman beror på vilka lösningar som du väljer, hur avancerad bostaden ska vara och vilka markförhållanden som finns på tomten. 

Baserat på projekt som har lagts in på Byggstart, har vi beräknat ett genomsnittspris på cirka 22.500 kronor, inklusive moms, per kvadratmeter. Summan inkluderar både material och arbete. Ett lågt snittpris ligger på 17.500 kronor, inklusive moms, per kvadrat, medan ett högt snittpris landar på 35.000 kr inklusive moms, och ibland högre än så.

Var på skalan ditt husbygge hamnar beror på en rad faktorer och alla projekt är olika. Det är viktigt att diskutera prisbilden med arkitekten under tiden som han eller hon ritar huset så att du inte börjar bygga ett hus som du inte kan finansiera. Det är inte alla arkitekter som har insyn i byggkostnader vilket gör att det är bra att involvera en entreprenör eller konstruktör som kan bidra med olika infallsvinklar. Observera att det är god sed att betala en entreprenör, som tidigt är en del av projektet och agerar bollplank, per timma.

Nyckelfärdigt hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer påverkar priset?

Det är många olika faktorer som påverkar priset på ett nybygge. Här nedan tar vi upp några av de viktigaste parametrarna.

  • Markarbeten: Kostnaden för markentreprenören kan variera från några hundra tusen till över en miljon beroende på arbetets omfång och komplexitet. Är det mycket jord som ska avlägsnas och mycket sten som måste brytas eller sprängas kan priset bli högt.
  • Konstruktion: Val av byggmetod bestäms ofta utifrån vilken fasad du önskar. Om du vill ha en traditionell träpanel, byggs i regel även husets stomme i trä. Vill du ha en putsad fasad är det vanligast att bygga huset i betong, något som i regel är dyrare än både trä och mursten. Den klart vanligaste byggmetoden i Sverige är trä. 
  • Standard på material: Valet av standard har en direkt inverkan på priset. Allt ifrån val av kök, badrumsinventarier, armaturer, kakel, parkett, fasadbeklädnad, takpannor och så vidare spelar in på slutpriset. 
  • Tekniska installationer: Även valen av ventilation, elinstallationer och rörläggning kommer att inverka på slutpriset.
  • Utvändigt arbete: Om man har stora utvändiga ytor som ska göras i ordning tillkommer det som en extra utgift.
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur lång tid tar projektet?

Uppförandet av en villa tar minst nio månader från det att markarbetet börjar tills du kan flytta in. Du bör som en tumregel räkna med minst ett år från det att du tog första kontakten med arkitekten tills huset är inflyttningsklart. Utöver det tillkommer tiden för arkitektens arbetet och kommunens handläggningstid för bygglovet. Här nedan kommer en översikt för ungefär hur lång tid de olika stegen i processen tar när man uppför en ny bostad:

  • Arbetet med arkitekt och bygglovsansökan till kommunen: 4-12 månader (vanligtvis mindre än ett halvår, men det kan även ta längre tid än ett år)
  • Markarbeten: 1-2 månader
  • Grund: 1-2 månader
  • Konstruktion/vädertät stomme: 3-4 månader
  • Invändigt arbete: 2-6 månader

Hur hittar du bra entreprenörer?

För att ett nyckelfärdigt hus ska hålla en hög kvalitet är det av yttersta vikt att engagera en pålitlig och kompetent entreprenör. Se till att begära in offerter från flera aktörer. På så sätt försäkrar du dig om att du får anbud med konkurrenskraftiga priser. Kom samtidigt ihåg att bra entreprenörer vet vad deras tjänster är värda och prissätter dem därefter. Att investera lite extra i en kompetent entreprenör minskar riskerna för att det uppstår brister och fel under projektets gång. Väljer du däremot en av de billigare entreprenörerna kan det valet få dyra konsekvenser på sikt. 

För att vara säker på att de anbud som du begär in kommer från kompetenta och pålitliga entreprenörer kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra aktörerna på vår plattform för att det ska vara lättare för dig att anlita rätt hantverkare. Hittar du ett företag genom att använda vår hjälp kan du vara säker på att de har en solid ekonomi och de nödvändiga auktorisationer som krävs för att bygga ditt nyckelfärdiga hus. Det är gratis att lägga in uppdrag och anbuden som du får är förbehållslösa.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Undvik obehagliga överraskningar och extra utgifter

När du har valt entreprenör ska du försäkra dig om att ni är överens om vad som ingår i avtalet. I kontraktet måste det bland annat tydligt framgå vad som menas med nyckelfärdigt. Medan en entreprenörer kallar ett hus med omålad fasad för nyckelfärdigt är det inte säkert att det är det som kunden förväntar sig när kontraktet skrivs. Sådana missförstånd kan skapa stora problem. Genom att utarbeta ett detaljerad och exakt kontrakt reducerar man risken för att att det uppstår oenigheter. Specificera även hur ni ska hantera eventuella förseningar eller oförutsedda utgifter som kan dyka upp under arbetets gång.

Kom ihåg att det kostar pengar att ansöka om bygglov

När du ska bygga ett nytt hus måste du alltid ansöka om bygglov hos kommunen. Även om det inte behöver vara ett problem att få husbygget godkänt är det ändå en komplicerad process. Dessutom behöver du en projektör som kan ansöka om bygglov för din räkning. Arkitekten tar ofta på sig rollen som projektör och tar hand om all nödvändig dokumentation för bygglovet. Kostnaden för att ansöka om bygglov varierar från kommun till kommun så lättaste sättet att få reda på hur hög avgiften är, är genom att kontakta kommunen.

Komma igång

Har du bestämt dig för att låta uppföra ett nyckelfärdigt hus är det av yttersta vikt att hitta en entreprenör med relevant erfarenhet och kompetens. På Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe för att det ska vara lätt för dig att hitta rätt aktör. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till plattformen och övervakar uppgifterna löpande. Endast företag som upprätthåller konkurrenskraftiga priser och en hög kvalitet över tid får fortsatt förtroende att använda plattformen. Det kostar ingenting att lägga in ett uppdrag och du förbinder dig inte heller till något när du tar emot de olika anbuden. 

Nyckelfärdigt hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.