Vad kostar det att isolera källare? Pris i

 

2024

Ska du isolera källare? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Isolera källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Isolera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När du undersöker möjligheterna för att bygga ut din källare är det viktigt att se till att isoleringen är bra nog, både för att säkerställa en behaglig inomhustemperatur och för att motverka mögel- och rötangrepp. Den som byggde huset tänkte i regel inte att källaren skulle fungera som en del av bostaden och isolerade därför heller inte fullt ut. Det kan kanske upplevas som ett omfattande arbete att isolera källaren och det kan vara bra att på förhand ta reda på vad arbetet kommer att kosta och sätta upp en budget. I den här artikeln har vi försökt att sammanställa de viktigaste punkterna för att ge dig en realistisk bild av de olika kostnadsposterna.

Varför ska du isolera?

Isolering har flera bra egenskaper som hjälper till att hålla ett behagligt klimat i din källare. Den största fördelen med isolering märker du på temperaturen i en källare som ligger under marknivå. Marken utanför är kall och om du inte har en tillräckligt isolering, blir det även kallt i källaren. Även med tanke på uppvärmningskostnader finns det mycket att spara med en bra isolering. Det är både oekonomiskt och ineffektivt att använda en massa el på att värma upp källaren om du inte har isolerat väggarna, eftersom du då även värmer upp marken runt källaren. En bra isolering har även andra egenskaper. Den bidrar till bättre inomhusluft och gör det lättare att säkerställa att ventilationen i källaren är bra. Dessutom motverkar en bra isolering fukt och förhindrar att det bildas mögel och röta till följd av fuktskador, något som också bidrar till ett bättre inomhusklimat. Med andra ord finns det många anledningar att se till att isoleringsarbetet är ordentligt gjort. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Olika metoder för att isolera en källare

Det låter kanske omständligt, men en källare bör isoleras på utsidan av ytterväggarna. Det innebär att du måste gräva ut runt grunden, vilket är ett relativt stort och kostsamt jobb. Oftast görs detta samtidigt som man lägger ny dränering eller nytt avloppssystem för att få ut det mesta av grävarbetet.

Rekommendationen är att så mycket som möjligt av isoleringen sätts utvändigt och utgör minst ⅓ av isoleringen. Till våtutrymmen som är mer utsatta för fukt, till exempel badrum eller tvättstuga, rekommenderas minst ⅔ utvändig isolering.

Det är inte alltid så lätt att sätta utvändig isolering och av olika anledningar kan det vara svårt att komma intill ytterväggen. Även om det inte är optimalt kan man komma undan med en invändig isolering, men då är det ännu viktigare att isoleringsarbetet utförs på ett korrekt sätt för att förhindra fuktangrepp. Vid en invändig isolering hindrar du luften från att cirkulera och den stillastående luften och kondensen kan lätt bli en grogrund för mögel, rötsvamp och allt annat som detta medför. Därför är det av yttersta vikt att källaren är 100 % torr innan du påbörjar isoleringsarbetet.

Du bör även undersöka möjligheten till att isolera golvet. Många betonggolv är redan isolerade i någon form, men denna typ av isolering är inte anpassad till att källaren nyttjas som boendeutrymme. Golvet i en källare som ligger under marknivå blir snabbt kallt och en bra isolering har en positiv inverkan på problemet. Det finns flera olika sätt att lägga golv på och vilket som passar bäst för din källare beror på förhållandena där. Undersök de olika alternativen, särskilt om du planerar att lägga golvvärme. När du lägger värmeslingor i golvet är det viktigt att isolera ordentligt för att undvika att merparten av värmen försvinner rakt ner i marken. 

Isolera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Material vid isolering 

Vilka slags material du använder beror på flera olika parametrar men priset är självklart alltid en viktigt faktor. Isopor-plattor (polystyren) som XPS och EPS är vanligt att använda vid utvändig isolering och de har något olika egenskaper. XPS är kanske vanligast när det gäller att isolera en grund eftersom den tål lite högre tryck och absorberar mindre vatten än EPS. XPS kostar dock en hel del mer, upp till tre gånger så mycket som EPS. Så länge arbetet utförs på ett korrekt sätt och utifrån rekommendationerna kan EPS fungera väl så bra som XPS.

Vid invändig isolering är det många som föredrar att använda glasull. Den mest kända producenten är Isover och du känner nog igen de gula rullarna. Glasullen går även att köpa som plattor och lösull och är både ett relativt billigt och lättanvänt material. Nackdelen är att det är känsligt för kondens och fukt, vilket leder till att många proffs avråder från att använda glasull vid isolering av källare.

En typ av isolering som blir allt vanligare i källare är sprutisolering med polyuretan. Det är enkelt att använda då materialet sprutas in i väggarna, och har ett högt isolervärde. Men som alltid när det gäller källarisolering kan det uppstå fuktproblem om det appliceras på ett felaktigt sätt. Sprutisolering är även dyrare än glasull, men är lättare att få helt tätt då man undviker skarvar och därmed köldbryggor. Detta blir extra intressant om du ska isolera många hörn och svåråtkomliga utrymmen. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kostnader

På Byggstart har vi skapat en prisdatabas som är baserad på hundratals projekt där kunder har använt oss för att hitta rätt entreprenörer och hantverkare. Enligt dessa uppgifter ligger snittpriset på att att isolera en källare på cirka 4.000 kronor per löpmeter. 

I priset ingår kostnader för dränering och tilläggsisolering av grunden. Det varierar stort vilken typ av arbete som krävs för olika källare, men normalt sett ligger priset mellan 3.000 och 5.500 kronor per löpmeter.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Hur kan man påverka priset?

Det finns flera faktorer som inverkar på priset. En större källare får normalt sett ett lite lägre löpmeterpris än en liten källare eftersom delar av arbetet ofta har en uppstartskostnad. Exempelvis kostar det inte mycket mer att gräva upp 15 meter än 10 meter. Det kräver också mindre koordination och organisation per löpmeter ju större projektet är. 

Det är heller inte ovanligt att du måste ta bort gammal isolering innan du kan sätta en ny. I många äldre hus, eller om du tidigare har haft översvämning eller problem med kondens, är det ett måste att ta bort den gamla isoleringen för att eliminera fuktproblem.

Materialval har självklart också en stor inverkan på den slutgiltiga kostnaden och det finns många olika sorters isolering att välja mellan. Inte minst är det viktigt att använda rätt isolering till rätt användningsområde. När du väljer mellan olika material är det även ett klokt drag att ta reda på vilket U-värde isoleringen har för att välja rätt sort. U-värdet anger hur effektiv isoleringen är, och ju lägre värde desto bättre isoleringsförmåga. Isoleringsförmågan påverkar naturligtvis priset.

Övriga prisfaktorer, till exempel markförhållanden, åtkomst, hur djupt det måste grävas eller skicket på grunden, kan vara svårare att förutse.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Anlita professionella hantverkare eller göra jobbet själv?

En stor del av kostnaden vid en källarisolering är såklart arbetskostnaden. Hantverkare har oftast ett fast timpris och med grävning, borttagning av gammal isolering och uppsättning av ny dito, kan timmarna lätt springa iväg. I samma veva kan du även behöva lägga ny dränering, gjuta om grunden och gjuta nytt golv. Om du har kunskapen och tillgång till den utrustning som behövs är det inget som hindrar att du gör arbetet själv, men det bör påpekas att isolera källare inte är någon enkel uppgift. Det är viktigt att arbetet blir rätt gjort redan från början för att slutresultat ska bli optimalt. Sätter du inte isoleringen tillräckligt tätt, eller gör andra fel under arbetets gång, kan det uppstå fuktskador som både är svåra och kostsamma att rätta till i efterhand. Fukten kan även sprida sig till resten av huset och orsaka mögel och röta på andra våningsplanen. Fukt ger ett dåligt inomhusklimat och kan vara direkt hälsovådligt.

En annan fördel med att anlita hantverkare är möjligheten att få bra priser på materialet. Många entreprenörer samarbetar med olika leverantörer och ibland kan de erbjuda rabatt på det material du behöver. Med tanke på eventuell försäljning av bostaden är det även viktigt att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt och inte sätter stopp för försäljningen vid överlåtelsebesiktning. En kvalitetssäkrad hantverkare som är specialiserad på isoleringsarbeten kommer garanterat se till att det blir rätt gjort. Och med alla papper i ordning kan du snabbt och enkelt höja det slutliga försäljningspriset ett par snäpp. 

Vi på Byggstart hjälper dig gärna att komma i kontakt med den rätta entreprenören. Vi har ett utbrett nätverk av företag och hantverkare som har både lång erfarenhet och bra referenser. Med andra ord kan du känna dig helt trygg i att arbetet blir slutfört inom den avtalade tidsramen och med högsta kvalitet. Det är bara att registrera ditt projekt hos oss, helt gratis och utan förpliktelser, och sedan vänta in erbjudanden från flera certifierade entreprenörer.

Isolera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.