Vad kostar det att bygga grund? Pris i

 

2024

Ska du bygga grund? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
100 000 kr totalt
Snittpris
150 000 kr totalt
Högt pris
300 000 kr totalt
Bygga grund

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga grund? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När man ska bygga grund bör man vara medveten om att det finns en hel rad parametrar som har påverkan på slutpriset för projektet. Metoden man väljer för att bygga, markförhållandena på tomten och djupet som behöver schaktas ut – allt har effekt på prislappen. I den här artikeln får du reda på vad en genomsnittlig grund kan kosta att anlägga. Du får också information om vilka faktorer som kan driva upp kostnaderna, samt vad du bör titta efter när du väljer entreprenör till uppdraget med din grund.

Typ av grund

Det finns flera olika sätt att bygga en grund på och vilken grundlösning som passar bäst beror till stor del på de markförhållanden som existerar på din tomt. Vilken typ av konstruktion som ska byggas på grunden har givetvis också en stor påverkan.

Lättklinker (eller lecablock) är relativt enkelt att bygga med och kan köpas färdigisolerade. Vanligast är dock att gjuta en så kallad platta på mark. Betong är lättare att forma och står sig bättre mot kyla och väta. Betongkonstruktioner kräver dock formsättning, vilket gör de till något dyrare alternativ. Idag blir det allt vanligare att använda sig av prefabricerade kantelement eller grundelement för att bygga sin grund, vilket förenklar bygget avsevärt eftersom dessa grundelement utgör både gjutform och isolering i ett. Priset för dessa element är dock högre. För att avgöra vilken typ av grund som lämpar sig bäst till ditt byggprojekt är det alltid klokt att höra sig för med en professionell betong- eller grundarbetare.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Markförhållandena är A och O

Det är alltid svårt att få till en projektering som håller hela vägen när man ska bygga grund. Val av grundlösning styrs i stor grad av markförhållandena, och dessa vet man ofta mycket lite om innan man påbörjar grävarbetet. För att husgrunden ska kunna bära en större konstruktion gäller det att den står stadigt. En tomt med dålig bärighet i marken kan göra arbetet betydligt mer komplicerat än vad man kanske hade räknat med. Det samma gäller om man stöter på berg eller större stenblock. Det finns även flera faktorer som är avgörande för hur djupt din grund behöver ligga, och därmed hur mycket grävarbete som kommer att krävas.

Eftersom projektet till hög grad är oförutsägbart och styrs av en rad olika parametrar, är det också svårt att uppskatta vad den här typen av arbete kommer att kosta. För att kunna leverera pålitliga anbud krävs det alltså att entreprenörerna kommer på besiktning. Själva arbetet i sig behöver nödvändigtvis inte vara så svårt, men de val som man behöver göra – i form av rätt typ av betong, tillräckligt djup för grunden och vad som krävs för isolering och dränering i det specifika fallet – är sådant som kräver både erfarenhet och fackkunskap. Du behöver därför se till att den entreprenör som du väljer att ta in är lämplig för ändamålet. Många väljer att använda sig av samma firma för både schaktarbetet och konstruktionen av grunden i och med att momenten hänger tätt ihop.

Bygga grund? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Anlita hantverkare som kan sin sak

Det kan vara svårt att komma i kontakt med rätt hantverkare för ett specifikt byggprojekt. Här kan emellertid vi på Byggstart ge dig en hjälpande hand. Vi har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe, just för att det ska bli enklare för dig att välja rätt. Vi har kontrollerat referenser, begärt kreditupplysning och verifierat eventuella certifikat för alla firmor som anslutits till plattformen. Vi övervakar läget kontinuerligt och det är bara de entreprenörer som fortsätter att hålla en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av vårt nätverk. Det är gratis för dig som byggherre att lägga ut uppdrag. Efter platsbesök kommer du att få anbud från flera kvalificerade firmor, helt utan förpliktelser.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kan du förvänta dig för pris?

Eftersom totalkostnaden för bygget av din grund till stor del hänger på vad ni hittar när ni satt spaden i marken på just din tomt, är det svårt att göra någon uppskattning på vad det kommer att kosta. Emellertid kan det vara relevant att titta på vad tidigare projekt har kostat. Inom ramarna för tjänsten Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas med prisuppgifter från projekt som genomförts av entreprenörer inom vårt nätverk. Utifrån den här informationen kan vi beräkna ett genomsnittlig pris för en rad olika typer av byggprojekt. Priserna inkluderar alla kostnader som är knutna till arbetet, bland annat arbets- och materialkostnader samt hyra av utrustning.

Vi ser att snittpriset för att bygga en grund till ett enbostadshus ligger kring 150.000 kr. Priset motsvarar anläggningen av en grund på omkring 100 kvadratmeter och omfattar inte grävkostnader eftersom dessa kostnader varierar stort mellan olika projekt. Det är emellertid ett relativt stort kostnadsspann även när det kommer till själva grundkonstruktionen, men merparten av projekten landar på en prislapp på mellan 100.000 kr och 300.000 kr. Om ditt projekt varken är särskilt komplext eller väldigt enkelt kan du förvänta dig att priset på din grund hamnar inom detta intervall.

Skriv bra avtal med hantverkarna

Detaljerade och noggrant utformade avtal är en fördel för både dig som byggherre och entreprenören. I kontraktet behöver det framgå tydligt vem som har ansvar för vilka moment under projektets gång. Detta gäller inte minst för anskaffningen av material. Kom också överens om hur eventuella förseningar, fördyrande omständigheter och andra problem ska hanteras under projektet. I tillägg till detta bör det uttryckligen stå vad som ska ske om det skulle visa sig att marken inte lämpar sig för byggnation. Ett genomarbetat kontrakt gör det enklare att undvika missförstånd och oenigheter under projektets gång.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka är kostnadsdrivarna?

Att bygga grund är som sagt ett projekt som påverkas av en rad olika faktorer. Inte sällan är flera av dem omöjliga att förutspå innan grävarbetet dragit igång. På förhand kan det därmed vara svårt att peka på vad man bör göra för att hålla kostnaderna nere. Några generella tips finns det däremot att ta till sig.

När man ska gjuta en grund är det viktigt att underlaget är plant. Det är alltså ingen dum idé att välja ut en plats på tomten som redan är förhållandevis platt. Detta är ett tilltag som kan ge lägre grävkostnader. Det kommer dock vara nödvändigt med viss grävning för att kunna göra en utvändig isolering och dränering. Om det finns risk för tjälhävning av tomtgrunden behöver man dessutom tjälsäkra. Detta innebär bland annat att man isolerar marken i ett område kring grunden. Man behöver då ta sig ner till frostfritt djup.

En grund kan antingen vara ytlig eller djup. En ytlig grund grävs upp till en meter ner i marken och för därmed över vikten från huset ner i berggrunden eller annan fast mark. Om marken är svag eller instabil krävs det att grunden går längre ner än så. Man kan även anlägga en grund högre upp i de fall man behöver lyfta upp huset från marken - som vid översvämningsrisk. En djup grund är vanligtvis dyrast att bygga då den kräver mer i form av material, grävning och konstruktionsarbete. Vid krävande byggförhållanden kan man även behöva involvera en byggnadsingenjör som kan säkerställa att grunden kommer att hålla. Även detta är något som gör att prislappen går upp.

Håll dig inom budget

När du ska sätta igång ett projekt av lite större storlek är det en kritisk framgångsfaktor att du har en realistisk budget på plats. För att få till en verklighetsförankrad budget behöver du först undersöka relevanta priser, så att du har klart för dig vad saker och ting kostar. Med en  budget som går ner på detaljnivå blir det lättare för dig att följa upp och se till att projektet landar inom budgetramarna. Det underlättar även i de fall som du behöver göra justeringar längs vägen, vilket inte är sällsynt när projektet är så pass oförutsägbart. Sätt därför gärna av medel till oförutsedda kostnader.

Grävarbetet kommer sannolikt producera överskottsmassor som du behöver bli av med. I vissa fall kan man använda delar av massorna för att fylla ut andra delar av tomten, men man bör alltid räkna med att få spendera en del pengar på att forsla bort schaktmassor. Ibland blir kostnaderna för detta relativt höga – beroende på typ av massor, kommunala avgifter och avstånd till deponi. Det kan därför vara värt besväret att kolla upp med lokala entreprenörer om det finns andra byggprojekt i närheten som kan ha användning för schaktmassorna. Det kan i så fall vara smart att hålla olika typer av markmaterial avskilda från varandra. Har du mycket sten, till exempel, bör du lägga sten i en separat hög. Rena material är mer attraktiva än de som behöver sorteras. Kom ihåg att material som tas upp under grävningen expanderar. Detta gäller särskilt stenmassor som kan bli upp mot 50% större när de hamnar ovan mark.

Hitta rätt entreprenör

Under anbudsprocessen är det viktigt att hämta in anbud från flera entreprenörer. På så sätt kan man jämföra de olika erbjudandena och försäkra sig om att man väljer en entreprenör med konkurrenskraftiga priser. Samtidig är det viktigt att prioritera kvalitet i den utsträckning som budgeten tillåter. Offerter som är betydligt lägre i pris kan ge dig en signal om att firman sparar in genom att använda sämre material eller okvalificerad arbetskraft. Försäkra dig därför om att entreprenören som du väljer är en seriös och pålitlig aktör.

För att komma i kontakt med entreprenörer och hantverksfirmor kan du registrera ditt projekt på Byggstart. Här har vi byggt upp ett nätverk med kvalitetssäkrade entreprenörer inom bygg och renovering. Med hjälp av vår tjänst blir det enklare för dig att hitta rätt hantverkare för just ditt projekt. Om du anlitar en entreprenör genom Byggstart kan du vara säker på att företaget har både kompetensen som krävs för att utföra uppdraget och ekonomin i ordning. Genom att registrera ditt projekt på Byggstart kommer du att få anbud från flera pålitliga aktörer. Tjänsten är gratis att använda och innebär inte några förpliktelser från din sida.

Bygga grund? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.