Vad kostar det att bygga hus? Pris i

 

2024

Ska du bygga hus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Bygga hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det kan verka svårt att få en fullständig översikt över kostnaderna när du ska bygga hus. Projektet är omfattande, det råder inget tvivel om det, och det finns en rad faktorer som kan påverka priset såväl uppåt som nedåt. Därför är det nyttigt att få en insikt i ungefär vilka summor som du kan förvänta dig och hur du kan hålla nere de olika priserna. 

Hur mycket kostar det att bygga hus?

Byggstart är en tjänst som hjälper byggherrar att komma i kontakt med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. Baserat på anbud och fakturor från projekt utförda av aktörer från vårt nätverk har vi utvecklat en prisdatabas. Statistiken har vi sedan använt för att beräkna snittpriserna för en rad olika byggprojekt.

Utifrån vår prisstatistik ser vi att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta slutar på ett kvadratmeterpris runt 22.500 kronor. De billigaste projekten kan komma ner till 17.500 kronor per kvadratmeter. De projekten har i regel en enklare standard och består till stor del av baslösningar när det gäller utformning och inredning. Mer omfattande och exklusiva projekt kan ge ett kvadratmeterpris på 35.000 kronor, eller mer. 

De här priserna inkluderar alla kostnader gällande arbetskraft och material som är knutna till projektet. Vill du ha ett arkitektritat hus måste du räkna med extra utgifter för de extra ritningar och möten med arkitekten som kommer att krävas. Dessutom måste du lägga till det arvode som arkitekten, eller annan branschkunnig, tar för att sammanställa och göra en bygglovsansökan för din räkning. Läs mer om dessa extrakostnaderna här nedan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar andra nödvändiga tjänster?

När du ska bygga hus är det bara att förbereda sig på att det kommer att tillkomma utgifter utöver själva bygget. Här nedan hittar du en översikt över några av kostnaderna som du måste ta med i dina beräkningar.

 • Kostnad för arkitekt: från 80.000 kronor och uppåt. De här kostnaderna går till arkitekttjänster i form av arbetet med bygglovsansökan till kommunen. Om huset är arkitektritat och inte baserat på standardlösningar, kommer den här budgetposten att bli betydligt större. Det är inte ovanligt att den går upp mot 400.000 kronor eller mer.
 • Ansökningsavgift till kommunen, en kostnad som varierar beroende på vilken kommun du bor i. Därför lönar det sig att ta kontakt med en bygglovshandläggare i den aktuella kommunen för att ta reda på vilka kostnader du kan förvänta dig.
 • Rådgivande ingenjör: från 40.000 kronor. Det kommer troligtvis bli nödvändigt att ta in en konstruktör (eller annan fackperson med liknande utbildning) för att utföra projekteringen gällande betong- och träkonstruktioner. Priset blir högre om det är komplicerade konstruktioner. 
 • Uppmätning och planering av tomten: cirka 8.000 kronor. Inför grävarbetet är det nödvändigt att mäta upp tomten exakt.
 • Kontrollansvarig: cirka 8.000 kronor. Kommunen utser en oberoende kontrollansvarig som bistår byggherren under hela processen. Den som är kontrollansvarig är även med under slutbesiktningen av huset.
 • Projektering av vatten, avlopp och dagvattenhantering: 25.000 kronor. Det här är bara nödvändigt för vissa projekt.
 • Projektledning: varierande pris. Den här kostnaden är vanligtvis en del av anbudet från totalentreprenören men kan bli en egen budgetpost om du kontrakterar en hantverkare för respektive arbetsområde, en så kallad delad entreprenad.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är det som driver upp priset för en nybyggnation?

En faktor som påverkar priset mycket är storleken på bostaden du vill bygga. Samtidigt är kvadratmeterpriset i regel lägre för större projekt. Anledningen till det är att det finns vissa utgifter som inte är beroende av storleken på projektet utan blir detsamma oavsett om det är ett stort eller litet uppdrag. 

Konstruktionsmetoden spelar stor roll för priset på ditt bostadsbygge. Den vanligaste byggmetoden i Sverige är en huvudkonstruktion i trä eftersom det är dyrare att bygga i betong eller lättcement. Samtidigt kan det löna sig i längden att använda betong eller cement eftersom dessa material kräver mindre underhåll. En byggnad med en huvudkonstruktion av betong är så gott som underhållsfri.

En annan stor prisdrivare är antalet badrum, kök och våtutrymmen i bostaden. Dessa är i regel de dyraste rummen att bygga. Det är därför möjligt att spara mycket pengar genom att minska antalet rum av den här typen. Om budgeten är stram lönar det sig att göra en ordentlig värdering gällande behovet av dessa utrymmen. 

Tekniska lösningar utgör ofta en stor budgetpost. Med tekniska lösningar menar vi ventilation, uppvärmning och belysning. Här finns det lösningar i alla prisklasser och utföranden. Några lösningar som vattenburen golvvärme eller vissa värmepumpar är i regel dyra att installera. På sikt kan det löna sig att välja energieffektiva lösningar.

Som byggherre måste du själv välja ut vilka material som ska användas, såväl in- som utvändigt. Det gäller allt från fasadmaterial, kakel och målarfärg till badrums- och köksinredning. Här har du stora möjligheter till att göra val som håller nere utgifterna, men det lönar sig sällan att gå på pris före kvalitet. För att hitta kvalitetsmaterial till bra pris lönar det sig också att hålla sig uppdaterad gällande kampanjer och andra prissänkningar från olika detaljister och tillverkare. Är du tidigt ute med planeringen ökar chansen att du kan hitta de material och produkter du vill ha till ett lägre pris, men det förutsätter att du har möjlighet att förvara materialet innan det ska användas.

När det kommer till interiören bör du även komma ihåg att de lösningar som finns tillgängliga i en butik generellt sett är betydligt billigare än platsbyggda speciallösningar. Det gäller såväl köksinredning och badrumsmöbler som förvaringsutrymmen och garderober. Några material är det vanligare att entreprenören köper in. Det handlar i regel om fasadbeklädnad, takmaterial eller annan beklädnad till tak och fönster. Även i det här fallet kan du informera entreprenören om vilken prisklass du har tänkt dig och vad som ryms inom din budget.

Som husbyggare kan du även spara in på vissa budgetposter genom att göra en del av arbetet själv. Arbete som de flesta klarar av och har kompetens för är till exempel målning, golvläggning och montering av exempelvis dörr- och fönsterfoder eller lister. Samtidigt är det ett klokt drag att inte ta på sig för mycket arbete på egen hand. Kom även ihåg att allt eget arbete måste stämmas av med entreprenören när ni skriver kontrakt och gör en tidsplan. Det är nämligen viktigt att arbetet som du gör själv inte ger upphov till förseningar för de övriga hantverkarna. Försäkra dig även om att din insats håller en tillräckligt hög kvalitet så att inte bostadens värde sjunker. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Ett konkret exempel

För att få en förståelse för vilka faktorer det är som driver upp priset när du bygger hus har vi sammanställt ett prisexempel här nedanför. Exemplet baserar sig på en villa på totalt 205 kvadratmeter och tre våningsplan. Notera att alla projekt skiljer sig åt. Det här är bara ett exempel, och alla tal är avrundade till närmaste tiotusental. Alla priser är inklusive material. 

Priser inklusive moms:

 • Grävning: 360.000 kronor
 • Grund: 330.000 kronor
 • Snickare, plattsättare och målare: 2.000.000 kronor
 • Elektriker: 220.000 kronor
 • VVS-montör, inklusive vattenburen värme: 660.000 kronor
 • Ventilation: 95.000 kronor
 • Takläggare och plåtslagare: 225.000 kronor
 • Montering och drift: 320.000 kronor
 • Badrumsinredning (tre badrum): 100.000 kronor
 • Parkett och klinker: 150.000 kronor
 • Två kök: 280.000 kronor

Summa inklusive moms: 4.740.000 kronor

Det här projektet slutade alltså på cirka 23.000 kronor per per kvadratmeter, inklusive moms och arbets- och materialkostnader. Utöver det tillkom följande kostnader:

 • Arkitekt: 185.000 kronor
 • Projektering, snickare och betong: 95.000 kronor
 • Kontrollansvarig: 8.000 kronor
 • Diverse administration, bygglovsansökan: 25.000 kronor

Är det mer ekonomiskt lönsamt att köpa hus än att bygga nytt?

Det finns inget facit för den frågan. Du kan hitta billiga hus som har en standard som du är nöjd med och i det fallet är det bäst ur ett ekonomiskt perspektiv att köpa hus istället för att bygga nytt.

Det ändrar sig dock om du anser att husets standard är för låg och det måste till en invändig totalrenovering, något som kommer att innebära ett omfattande arbete och kostnader. Här nedan jämför vi valet att köpa hus med att bygga ett nytt. 

Köpa hus:

Pris för ett hus på 250 kvadratmeter: 7 miljoner

Kostnader för invändig renovering: 10.000 kronor x 250 kvadratmeter = 3 miljoner (En gjennomsnittlig invändig totalrenovering kostar cirka 10.000 kronor per kvadratmeter).

Totalkostnad för köp av hus och renovering upp till dagens standard: 9.5 miljoner

Bygga nytt:

Tomtpris: 2.5 miljoner

Byggkostnader: 22.500 kronor x 250 kvadratmeter = 5,6 miljoner (Genomsnittligt kvadratmeterpris för bygge av hus med normal standard ligger på 22.500 kronor).

Arkitekt och projektering: 0,3 miljoner

Totalt: 8,4 miljoner

I det här exemplet blev nybygget det billigaste alternativet men priset varierar som du kan se mycket beroende på en rad olika faktorer.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur hittar man rätt entreprenör för att bygga nya hus?

När du har bestämt dig för att bygga hus är nästa steg att komma i kontakt med lämpliga entreprenörer. För ett så här omfattande projekt är det vanligast att organisera projektet som en totalentreprenad, det vill säga att du bara skriver kontrakt med ett företag. Det företaget gör delar av arbetet själv och anlitar sina fasta samarbetspartners som underentreprenörer för de övriga arbetsområdena. Alternativet till en totalentreprenad är en delad entreprenad. Då skriver du kontrakt med olika hantverkare för respektive arbetsområde som omfattas av projektet. Oberoende av hur du väljer att organisera ditt husbygge kan Byggstart hjälpa dig att hitta de rätta aktörerna.

Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe för att det ska bli enklare för dig att hitta hantverkarna som är bäst lämpade för ditt uppdrag. Du kan vara helt trygg med att de aktörer som du hittar via vår tjänst har såväl certifieringar som ekonomi och kompetens i ordning. Registrerar du projektet hos oss får du ta emot anbud från flera olika aktörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bygga ditt nya hus.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.