Vad kostar garage i betong? Pris i

 

2023

Ska du bygga garage i betong? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Garage i betong

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Garage i betong? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Idag är det många som är intresserade av att bygga garage i betong. I det kortsiktiga perspektivet är den här typen av garage ofta dyrare än en konstruktion i trä eller leca. Samtidigt har betongen många långsiktiga fördelar. I den här artikeln riktar vi strålkastarljuset mot kostnaden för att bygga garage i betong och vilka faktorer som kan styra priset i positiv eller negativ riktning. Hur man väljer entreprenör för byggprojektet är något annat som vi dyker ner i, eftersom även detta kan påverka slutpriset på ditt garage. Vi guidar dig till ett smart beslut i anbudsprocessen. 

Om du redan är redo att ta in anbud från hantverkare kan du registrera ditt projekt på Byggstart. I tjänsten finns kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor samlade på ett och samma ställe – allt för att det ska vara enklare att välja rätt. Tjänsten är gratis och de offerter som du tar emot via Byggstart är helt utan förpliktelser.

Vad kostar ett garage i betong?

Baserat på tidigare projekt som genomförts med hjälp av Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas. När det kommer till byggnationer av garage i betong kan vi här se att merparten av projekten kostat mellan 300.000 kr och 600.000 kr att genomföra. Ett projekt av genomsnittlig storlek och med en normal standard hamnar vanligtvis kring 400.000 kr. Det här priset inkluderar allt arbete och material som är kopplat till själva uppförandet. Eventuella kostnader för bygglovsansökan och arkitekt tillkommer utöver detta pris. Det finns besparingspotential inom ett flertal områden vid ett garageprojekt. Under nästa rubrik går vi igenom de olika kostnadsdrivarna vid just byggen av garage i betong. Vår prisstatistik visar även att byggen som rör garage i betong är en typ av projekt där anbuden varierar mycket från entreprenör till entreprenör. Vi går igenom orsakerna till detta längre ner i artikeln.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka faktorer driver upp priset när man bygger garage i betong?

Storlek och komplexitet:

Garagets storlek och projektets komplexitet är de överordnade faktorerna som avgör slutpriset för ett garage i betong. En del kanske vill ha dubbelgarage, alternativt inredd vind eller loft, verkstad eller annat arbetsrum som del av garagebyggnaden. Generella och lokala byggregler spelar också in – ju större bygget är, desto mer omfattande kan din bygglovsansökan bli. Det kan därför löna sig att kontakta en arkitekt eller annan fackman som kan ta sig an arbetet kring ett eventuellt bygglov. På så vis kan man vara trygg med att projektet inte bryter mot några lagar eller regler.

Mark- och grundarbete:

Beroende på hur just din tomt ser ut kan mark- och grundarbetet som krävs vara en betydande kostnadsdrivare. Berggrund är dyrast att ha att göra med, arbetet tar då ofta även avsevärt längre tid. Om hela eller delar av garaget ska stå på berggrund kan det bli nödvändigt att spränga som en del av markarbetet. Det som går lättast och snabbast att arbeta med är lermark eller andra mjukare underlag. Överflödiga schaktmassor behöver sedan forslas till en deponistation. Beroende på kommun, massornas volym och avståndet till deponin varierar både deponiavgift och transportkostnad. Totalsumman kan handla om ett antal tusen och uppåt, säkerställ därför gärna att kostnaden inkluderas i offerten från din entreprenör, alternativt kalkylera separat för den i din budget.  

Typ av formsättning:

Vilken slags formsättning man väljer spelar också in på projektkostnaden. Här finns flera olika varianter. Det finns både platsbyggda lösningar och färdiga gjutelement som snabbt kan monteras och demonteras. Bland de dyrare lösningarna är gjutformar som byggs i lösvirke, det vill säga av brädor eller plank. Detta ger en relief av träet i betongen, något som många arkitekter föredrar av estetiska skäl. Formsättning med hjälp av plattor ger oftare en lite grövre yta. Många väljer därför att efterbehandla den typen av betongelement genom att putsa eller måla dem.

Efterarbete:

När det gäller efterarbetet presenterar sig en rad olika möjligheter avseende vad man bör och kan göra. Först och främst behöver man isolera. Ett garage i betong som inte isoleras kommer att bli fuktigt. Vill man slippa isolering av garaget är det bättre att bygga i trä eller leca. När isoleringen är på plats blir nästa steg att lägga på ett ytskikt av puts eller tillföra annan fasadbeklädnad. Typen av fasadbeklädnad har stor effekt på totalpriset för projektet. Utöver detta finns det flera olika val man kan göra vad gäller de invändiga ytorna, beroende på vad man tänkt använda garaget till. Du kanske vill ha ett separat och uppvärmt arbetsrum? I så fall krävs särskilt lufttätningsarbete för att undvika att det läcker in avgaser i arbetsrummet från utrymmet där man förvarar bilarna.

Speciallösningar:

Inne i garaget kan man vilja ha platsbyggd förvaring, till exempel. Skräddarsydda förvaringslösningar blir dock betydligt dyrare än motsvarande lösningar som köps i butik. Det finns även en del som vill installera automatisk vändskiva, eller en extra stor och välisolerad garageport. Detta är den typen av speciallösningar som gör att totalpriset stiger ytterligare. Bara en automatisk vändskiva kan kosta 200.000 kr. Mer exklusiva garageportar kan kosta från 40.000 kr och ända upp till 80.000 kr. Värmeslingor i uppfarten till garaget är en annan finess som driver upp priset.

Val av entreprenör:

En annan faktor som påverkar priset när man ska bygga garage i betong är valet av entreprenör.

Vi kan se att det finns en stor variation i de priser som olika hantverkare offererar. Den grundläggande orsaken till detta är att de entreprenörsfirmor som har stor erfarenhet av att bygga i betong kan utföra jobbet snabbt och effektivt. De med mindre erfarenhet kan ofta göra jobbet med samma goda kvalitet, men sällan i samma höga tempo. Detta gör dem dyrare. När du ska hitta rätt entreprenör bör du alltså därför kolla efter firmor med betongarbete som ett av sina specialområden. Längst ner i artikeln kan du läsa mer om vad du bör tänka på för att hitta de bästa hantverkarna.

Garage i betong? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett exempel från verkligheten:

Nedan har vi inkluderat ett konkret exempel på ett garagebygge i betong. Detta ska givetvis ses som ett illustrativt exempel och inte ett facit – alla projekt är olika. Det här specifika anbudet avser ett garage på 50 kvadratmeter och omfattar arbete och material (inklusive moms):

Mark- och grundarbete:

 • Grävning av byggschakt: 35.000 kr
 • Markduk till byggschakt: 1.500 kr
 • Stenkross till byggschakt: 10.000 kr
 • Totalpris mark- och grundarbete: 46.500 kr

Möjliga tillägg inom mark- och grundarbete:

- Röjning av berggrund, ca 800 kr per timme

- Bortforsling av schaktmassor, pris varierar betydligt beroende på volym, kommunal deponiavgift samt avstånd till depå

- Grävning för anslutning till vatten och avlopp, inklusive stenkross och återfyllning: ca 1.600 kr per löpmeter

- Grävning för anslutning till el: ca 800 kr per löpmeter

Betongarbeten:

 • Formsättning, armering och gjutning av garageplatta: 40.000 kr
 • Formsättning, armering och gjutning av väggar: 110.000 kr
 • Formsättning, armering och gjutning av tak: 95.000 kr
 • Gjutning av 30 cm sockel: 10.000 kr
 • Gjutning av betongbalk över garageport: 6.500 kr
 • Totalpris betongarbeten: 261.500 kr

Möjliga tillägg inom betongarbete:

- Putsning av synliga, utvändiga ytor (2 lager): 500 kr per kvadratmeter

Snickeriarbete och eldragning:

 • Montering av garageport, inklusive själva porten: 55.000 kr
 • Montering av fönster, inklusive själva fönstren: 17.500 kr
 • Eldragning: 12.000 kr
 • Totalpris snickerier och el: 84.500 kr

Totalpris utan tillägg: 392.500 kr, inklusive moms

Slutnotan för det här projektet landade på ca 400.000 kr inklusive moms, vilket svarar mot ett ungefärligt genomsnitt för liknande projekt. Garaget var på 50 kvadratmeter, vilket ger ett kvadratmeterpris på ca 8.000 kr.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur påverkas värdet på min bostad av ett garage i betong?

Värdet på din bostad kan öka betydligt om du bygger garage i betong. Ett betonggarage kommer att vara i det närmaste underhållsfritt under många år framöver. Detta är något som potentiella köpare värdesätter när de letar bostad. Värdeökningen är dock inte bara till nytta för de som planerar att sälja – det ökade värdet kan även ge bättre belåningsmöjligheter och ränta hos banken.

Det är svårt att fastslå exakt hur stor värdeökning som ett garage i betong kommer att generera. Ökningen påverkas av en rad faktorer, där bostadens placering är en central del. I områden där tomter och hus generellt är dyrare kommer ett garage kunna ge en större värdeökning. I ett sådant område kan det vara just garaget som faktiskt ger bostaden det som köparen letar efter, i form av förvaringsmöjligheter och extra faciliteter.

Måste jag ansöka om bygglov? Vad kostar det i så fall?

Reglerna för uppförande av nya byggnader på en hustomt är omfattande. För att slippa ansöka om bygglov måste garaget uppfylla kriterierna för komplementbyggnad i form av friggebod (max 15 kvm/3 m till taknock) eller attefallshus (max 25 kvm/4 m till taknock). Uppförs garaget som ett attefallshus krävs det dock att man anmäler bygget till kommunen och inväntar startbesked. Utöver dimensionerna definierar reglerna även var och hur en sådan komplementbyggnad får placeras – om friggeboden/attefallshuset placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs grannarnas godkännande, byggnaden får inte placeras i direkt anslutning till bostadshuset, och så vidare. De grundläggande kriterierna för byggnation utan bygglov hittar du på Boverket, men en kommun har rätt att besluta om en minskad eller ökad bygglovsplikt. En minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för byggprojekt som i normala fall skulle kräva det. För en utökad bygglovsplikt gäller det motsatta. Det är alltid att rekommendera att man i ett tidigt skede kontaktar byggnadsnämnden i sin kommun, för att verifiera om man kommer att behöva ansöka om bygglov eller ej.

Skulle det visa sig att du behöver ansöka om bygglov varierar både kostnad och tidsåtgång för ansökningsprocessen, beroende på exempelvis detaljplanen i området. I vissa fall, som ifall ditt byggprojekt påverkas av strandskyddet, kan du även behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen för ditt projekt. En bygglovsansökan för ett garage, inklusive framtagning av nödvändiga handlingar, kan kosta allt mellan 8.000 kr och 40.000 kr, men det kan ibland bli ännu dyrare. För att få reda på vilka ansökningshandlingar som krävs samt vilka priser som gäller i din kommun, kontakta byggnadsnämnden. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur hittar man entreprenörer till projektet?

När du ska bygga garage i betong bör du ta in hantverkare med stor erfarenhet kring den här typen av projekt. Detta är inte bara en garant för att arbetet kommer att utföras med hög kvalitet. Det ökar också chanserna att garaget kommer att bli byggt i enlighet med alla lagar och regler. Du bör även se till att du får numret till en eller flera referenser som du kan kontakta. På så vis kan du förhöra dig om allt som rör byggarbete, pris och tidsåtgång. Det är också värdefull att få reda på hur samarbetet med entreprenören har fungerat under projektets gång. 

Du kan använda gratistjänsten Byggstart för att hitta de entreprenörer som är bäst lämpade att bygga garage i betong. Registrera ditt projekt på hemsidan och ange lite kortfattad information. Du blir sedan kontaktad av en av våra medarbetare, varefter vi drar igång med kartläggningen av den kompetens som krävs för ditt byggprojekt. När vi är klara kommer vi att kunna sätta dig i kontakt med de hantverkare som har bäst kompetens inom området.

Garage i betong? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.