Vad kostar hus på sluttande tomt? Pris i

 

2023

Ska du bygga hus på sluttande tomt? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Hus på sluttande tomt

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att en tomt sluttar eller har stora höjdskillnader behöver inte vara ett hinder när man ska bygga hus. Dessa förhållanden kräver dock mer planering och förarbete innan man kan börja bygga själva huset, och i förlängningen innebär det även högre kostnader. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka kostnader en sluttande tomt kan medföra. Du får även information om kostnader knutna till bygglovsansökan, samt vad du kan göra för att hålla nere slutsumman för projektet. Vi tipsar även om hur du går tillväga för att hitta rätt entreprenör.

Förväntade kostnader

När man ska bygga hus finns det många olika faktorer som påverkar priset. Slutkostnaden beror bland annat på materialval, förarbete, samt hur många specialanpassade lösningar man väljer att använda sig av. För att få ett konkret prisförslag för ditt projekt måste du ta fram en detaljerad projektbeskrivning tillsammans med en sakkunnig fackman.

Även om det är utmanande att uppskatta priset för ett husbygge så kan vi på Byggstart hjälpa dig på traven. På Byggstart har vi satt ihop en prisdatabas som baseras på tidigare projekt som genomförts via vår plattform. På så sätt har vi kunnat ta fram snittpriser för många olika byggprojekt. Priserna inkluderar alla kostnader för arbete och material.

Genomsnittskostnaden för att bygga ett nytt hus ligger på cirka 22.500 kr per kvadratmeter, men det råder stora skillnader mellan olika projekt. Olika hus byggs olika stort och komplext, och markförhållandena på tomten spelar även en stor roll för slutkostnaden. De flesta betalar mellan 17.500 och 35.000 kr per kvadratmeter, men det kan bli dyrare än så. Om du ska bygga hus på sluttande tomt krävs extra planering och grävningsarbete, och då kan man räkna med att priset kommer hamna i den övre delen av skalan. Det finns dock en del saker du kan göra för att dra ner på utgifterna.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta hantverkare tidigt

Att bygga hus på sluttande tomt är ett omfattande projekt. Därför lönar det sig att vara ute i god tid och involvera en sakkunnig rådgivare i ett tidigt skede. När man har en utmanande tomt är det guld värt att få råd och tips från branschkunniga. Med god vägledning hamnar du på rätt spår redan från start, och då slipper du ödsla pengar på att jobba mot lösningar som i slutändan ändå inte kommer fungera. Här kommer en arkitekt väl till hands. Arkitekten hjälper dig inte bara att rita huset, hen kan även komma med goda råd gällande dagsljusinsläpp, utsikt och optimal användning av tomten. En del entreprenörer vill inte ha med projektet att göra förrän du har utförliga ritningar på plats, och vissa kräver även att din bygglovsansökan ska vara godkänd innan de kommer med ett prisförslag. Å andra sidan kan arkitekten och entreprenören ibland samarbeta för att ta fram de bästa lösningarna rent praktiskt och byggtekniskt.

Det är dock viktigt att du lägger ner mycket tid på att hitta duktiga och seriösa aktörer. Kolla efter entreprenörer och arkitekter som har jobbat med krävande terräng tidigare. Kontrollera även företagen du tar emot anbud från noggrant. Det är bra att läsa recensioner från tidigare kunder, men det är oändligt mycket bättre att be om telefonnummer till dem så att du själv kan få en förstahandsberättelse om hur de upplevde samarbetet med entreprenören. Kontrollera att entreprenören har alla nödvändiga certifieringar på plats. Alla certifikat förutom auktorisation som elinstallatör är frivilliga i Sverige, men de är ett bevis på att entreprenören är seriös och att hen kan leverera ett kvalitativt arbete.

För att säkerställa att du får konkurrenskraftiga anbud bör du be om anbud från minst två firmor, helst tre. Om du får ett anbud som är betydligt lägre än övrigas så är det något som är fel. Antingen så har inte entreprenören inkluderat alla kostnader i anbudet, eller så rör det sig om en oseriös aktör som anställer okvalificerad arbetskraft och använder sig av lågkvalitativt material.

Vi på Byggstart har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plats så att det ska bli enklare för dig som byggherre att hitta kompetenta och pålitliga företag. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla firmor som har tillgång till vår plattform, och vi genomför dessa kontroller löpande. Det är endast firmor som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får vara en del av vårt nätverk. Det är gratis för dig att lägga ut ditt projekt på plattformen. Efter vi gjort en kort genomgång av projektet tillsammans med dig så kommer du få ta emot anbud från entreprenörer som har erfarenhet av att bygga hus på sluttande tomt.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur kan man påverka priset?

När man ska bygga hus rör det sig alltid om väldigt stora summor. Det finns dock en del man kan göra för att hålla nere kostnaderna. Materialet man bygger huset i har en stor inverkan på slutkostnaden. Ett hus i betong eller tegel är exempelvis dyrare att bygga än ett trähus, men även om ett hus i betong eller tegel är dyrare i första skedet så kan du tjäna in kostnaden på sikt då de är billigare att underhålla. Valet av material styrs ofta av personliga preferenser. Vissa tycker att hus i tegel och betong är kala och opersonliga, och föredrar därför trähus. Andra uppskattar dessa egenskaper då det ofta ger huset ett mer modernt intryck. Hus i tegel och betong har också en bättre isoleringsförmåga. På sluttande tomter kan detta vara en fördel då huset delvis kommer vara byggt under mark, vilket medför att det är extra utsatt för fuktskador.

Ett annat uppenbart sätt att tjäna in pengar på är att bygga mindre. Ett mindre hus innebär att man använder mindre material, och det går även snabbare att bygga. I vissa fall behöver man dock ett större hus för att uppfylla ens behov, så det här är en avvägning man bör lägga mycket tid på innan man bestämmer sig. Att tumma på komforten är sällan ett bra alternativ om man vill hålla nere kostnaderna. Det finns dessutom vissa skalfördelar när man bygger stort, då man sprider ut de fasta kostnaderna på fler kvadratmeter. Grävning måste exempelvis göras oavsett om huset är stort eller litet.

Besluten du fattar gällande interiören har också en stor påverkan på priset. Här finns det många valmöjligheter både när det kommer till pris och kvalitet, och det är upp till var och en att bedöma vad som är viktigast. I slutändan så bör du välja lösningar som du kommer trivas med på lång sikt i den utsträckning som din budget tillåter det.

Ett annat sätt att reducera slutkostnaden på är att begränsa antalet kök och badrum. Dessa rum är dyrast att bygga, och de drar upp kvadratmeterpriset avsevärt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kom ihåg bygglovsansökan

När man ska bygga nytt måste man alltid söka om bygglov. I regel brukar en komplett ansökan behandlas inom 10 veckor. Avgiften för ansökan beror på kommunen du bor i, men den är inte särskilt stor i jämförelse med resten av kostnaderna för projekteringen som du får räkna med att lägga ut mellan 100.000 och 200.000 kronor för. Du behöver alltid arkitektritningar för att ansöka om bygglov, och sedan konstruktionsritningar att presentera vid det tekniska samrådet som avgör om du kan få ett startbesked för att börja bygga eller inte. Man måste alltså vända sig till en arkitekt, byggenjör och/eller konstruktör när man ska bygga nytt hus och ta fram alla ritningar som krävs till bygglovsansökan. Dessa ritningar blir sedan ett bra underlag för att hämta in anbud från entreprenörer.

När du väl har bestämt dig för att bygga nytt hus så kan det vara dags att koppla in en entreprenör. Detta kan du göra på ett enkelt och tryggt sätt genom att använda gratistjänsten Byggstart. Vi jobbar kontinuerligt med att kvalitetssäkra alla företag i vårt nätverk. Registrerar du ditt projekt hos oss så blir du sammankopplad med entreprenörer i ditt område som har relevant erfarenhet och kompetens för att genomföra ditt projekt. Bedömning och inhämtning av anbud är gratis, och du åtar dig inga förpliktelser genom att använda tjänsten. Registrera ditt projekt hos oss, så kommer någon av våra medarbetare hjälpa dig komma igång med processen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.