Vad kostar en påbyggnad? Pris i

 

2024

Ska du göra en påbyggnad? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Påbyggnad

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Påbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

En påbyggnad är en utökning av bostaden i höjdled. Den byggs ovanpå en existerande konstruktion till skillnad från en tillbyggnad, som är en expandering av byggnadens betongsula. I den här artikeln går vi igenom snittpriset för påbyggnadsprojekt. Du kan läsa om vilka faktorer som påverkar slutpriset mest och vad du kan göra för att hålla nere kostnaderna.

Planera väl

Det första steget när du planerar en påbyggnad är att hitta en arkitekt. Arkitektens uppdrag är både att upprätta de ritningar som krävs och ta hand om projekteringen för uppdraget. Leta efter arkitekter som tidigare har varit inblandade i arbeten med påbyggnad eftersom du då kan vara helt trygg med att de har den kompetens och kunskap som krävs för att hjälpa dig med ditt projekt. 

Uttrycken påbyggnad och tillbyggnad används ofta som synonymer till varandra trots att det rör sig om två olika byggprojekt. En tillbyggnad är en utökning av byggnadens grundareal medan en påbyggnad är en expandering av fastigheten på höjden. Båda varianterna innebär dock olika former av arbeten i husets grundstruktur. En tillbyggnad kräver att du gräver ut och bygger en ny grundmur. Du måste även ta bort en yttervägg i den existerande bostaden för att kunna integrera tillbyggnaden i det övriga huset. En påbyggnad kräver däremot ingen brytning av berggrund eller bortgrävning av stenblock. Istället måste du i regel förstärka den bärande konstruktionen för att fastigheten ska klara att bära upp den vikt som ett nytt våningsplan medför. Det är inte heller ovanligt att man lägger om hela taket och beklädnaden på huset i övrigt som en del av påbyggnadsprojektet. Du måste även bygga en trappa upp till den nya våningen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det i genomsnitt?

Hur mycket en påbyggnad kommer att kosta beror till stor del på hur den existerande bostaden är konstruerad. Hur mycket man måste förstärka konstruktionen har en stor inverkan på slutsumman. Några fastigheter är redan dimensionerade för den extra vikten och därmed försvinner också en del arbete. I andra fall måste det göras betydande ingrepp i den existerande byggnadsstrukturen för att anpassa den till påbyggnaden. Den standard som du bestämmer dig för har även en stor inverkan på det slutgiltiga priset men i gengäld är det något som du som kund i stor utsträckning själv kan påverka.

För att kunna ge en uppskattning gällande pris för olika byggprojekt har vi på Byggstart utarbetat en egen prisdatabas. Den är baserad på ett stort antal projekt som är utförda av entreprenörer och hantverkare i vårt nätverk. I det här fallet definierar vi påbyggnad som ett nytt våningsplan byggt på ett existerande hus (vanligtvis en expandering från en till två våningar ovanför markytan). Vi ser att en påbyggnad i genomsnitt kostar 25.500 kronor per kvadratmeter. Det priset inkluderar allt arbete, material och hyra av utrustning. Priset per kvadratmeter för påbyggnad sträcker sig från 20.000 till 40.000 kronor, och ibland även högre än så, så det råder stora variationer.

Påbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett konkret exempel

För att du ska få en förståelse för ungefär var de olika kostnaderna ligger tar vi här nedanför upp ett konkret prisexempel för en påbyggnad på 60 kvadratmeter (nytt våningsplan som byggdes på ett existerande hus). Tänk på att alla projekt är olika så vårt exempel är bara menat som ett illustrativt exempel. Material och arbete är inkluderat i varje hantverksområde:

 • Timmer- och snickeriarbete, inklusive förstärkning av konstruktion: 950.000 kronor
 • Målare: 150.000 kronor
 • Elektriker: 140.000 kronor
 • VVS-montör (rördragning till ett nytt badrum): 65.000 kronor
 • Plattsättare (ett badrum): 30.000 kronor
 • Takläggare (plant tak): 55.000 kronor
 • Summa: 1.390.000 kronor

Det här projektet slutade på cirka 23.000 kronor per kvadratmeter, en summa som ligger något under genomsnittet för påbyggnadsprojekt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad är det som driver upp priset?

Det är många olika faktorer som är inblandade och som på olika sätt påverkar slutpriset för en påbyggnad. Här nedan är några av de viktigaste:

 • Val av entreprenör. Det är stora prisskillnader mellan olika aktörer. Välj en entreprenör som har erfarenhet av liknande projekt så att du kan få så mycket värde som möjligt för pengarna. 
 • Antal badrum/kök. Det här är de dyraste rummen att bygga i ett hus. 
 • Placering av badrum/kök. Om du placerar våtrum rakt ovanför ett existerande våtrum kan det reducera priset eftersom rördragning och andra tekniska arbeten kan bli enklare att utföra.
 • Standard på material och ytskikt; kakel, klinker, parkett, fasadklädsel, takpannor och dylikt finns i alla prisklasser. Dessutom är själva badrums-, garderobs- och köksinredning ofta kostsamma komponenter.
 • Behov av ändringar i den bärande konstruktionen. Om byggnaden inte är dimensionerad för ytterligare en våning blir projektet betydligt dyrare.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Bakgrundskontrollera entreprenörerna

När du ska hitta potentiella entreprenörer till ditt projekt är det viktigt att hitta en som har erfarenhet av påbyggnad. Att entreprenören kan visa referenser på lyckade påbyggnadsprojekt är en förutsättning för att arbetet i ditt projekt ska bli utfört i en hög kvalitet och i enlighet med gällande regelverk. Be gärna entreprenören om referenser och kontaktpersoner från tidigare projekt som du kan kontakta. Utöver det ska du ta reda på vilka certifieringar entreprenören har. De allra flesta auktorisationer i Sverige är frivilliga men de fungerar ändock som en kvalitetsstämpel.

Byggstart har vi gjort det enklare för dig att hitta kvalificerade entreprenörer och hantverkare. Vi har samlat kvalitetskontrollerade företag på ett ställe så att det blir lättare och tryggare för dig att välja aktörer till ditt projekt. På vår hemsida kan du registrera ditt projekt gratis och du förbinder dig inte till något genom att göra det. Därefter matchar vi dig mot de entreprenörer som är bäst lämpade för ditt projekt. Du erhåller offerter från flera erfarna och kompetenta aktörer.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Gör jobbet själv

Ett sätt som du kan minska projektets slutsumma på är att göra delar av arbetet själv. Här gäller det emellertid att vara helt ärlig mot sig själv, både när det gäller kapacitet och kompetens. Ge dig inte på uppgifter som kräver en erfarenhet som du inte har. Utan tillräcklig utbildning och erfarenhet är det mycket som kan gå snett. Vi rekommenderar att du som minimum överlåter allt arbetet med konstruktion och teknik till professionella hantverkare. Ytskiktsarbete, som exempelvis att lägga golv, måla och sätta kakel är däremot något som du kan klara av att göra själv. Men även här är det viktigt att inte överskatta sina kunskaper. Ytskiktsarbetet är det som syns mest och ett bristfälligt utfört arbete kan förstöra hela känslan i rummet.

Det är även viktigt att inte undervärdera tidsåtgången. Ska du göra en egen insats i projektet genom att göra en del av arbetet måste du med säkerhet veta att du kan avsätta den tid som krävs. Om du inte gör det riskerar du att stoppa upp hela projektet vilket kommer att skapa både frustration och förseningar för de övriga inblandade.

Kom ihåg att ansöka om bygglov

En påbyggnad är bygglovspliktig och du behöver en projektör. Det innebär att du måste anlita en arkitekt som kan stå som ansvarig för bygglovsansökan å dina vägnar. Projektören är i regel en tredje part och ibland kan entreprenören tipsa dig om en arkitekt eller konstruktör som har den kunskap som krävs. Har du dessutom anlitat arkitekten för att rita påbyggnaden har personen också redan en bra insikt i ditt projekt. 

Arvodet för en arkitekt till ett påbyggnadsprojekt ligger vanligtvis mellan 40.000 och 160.000 kronor beroende på projektets komplexitet och storlek. Om det måste ansökas om dispens från detaljplanen eller tillstånd från andra myndigheter blir det dessutom extra pappersarbete för arkitekten, något som medför en del extra kostnader. Om du vet exakt vad du vill göra innan du engagerar en arkitekt kan kostnaden bli lägre än om du lägger mycket av tiden tillsammans med arkitekten på att utforska nya möjligheter för planlösningar och dylikt. 

Var noggrann med kontrakten

När du ingår avtal med såväl arkitekt som entreprenör är det viktigt att parterna vet vad som ska göras. Beskriv projektet så detaljerat som möjligt och var noggrann när ni skriver kontrakt. Se till att det är juridiskt bindande. Skriv även in i kontraktet hur eventuella förseningar, fel eller oförutsedda kostnader ska hanteras.

Komma i gång

Om du har ritningarna klara och vill hitta rätt entreprenörer kan du registrera ditt uppdrag på Byggstart. Här kan du få kontakt med kvalitetskontrollerade entreprenörer med erfarenhet från liknande projekt. Vi på Byggstart gör en grundlig kvalitetssäkring av alla entreprenörer i nätverket för att du bara ska få erbjudanden från seriösa aktörer. Vi kontrollerar referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till plattformen.

Påbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.