Vad kostar murputs? Pris i

 

2024

Ska du renovera fasaden med murputs? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
300 kr/kvm
Snittpris
800 kr/kvm
Högt pris
1 600 kr/kvm
Murputs

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Murputs? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många goda anledningar till att renovera fasaden med murputs, men det kan vara svårt att få en översikt över vilka alternativ man har och vad priserna för ett sådant projekt ligger på. I den här artikeln får du mer information om de olika kostnaderna du kan förvänta dig när du ska renovera fasaden med murputs. Du kan även läsa om vad som påverkar priset, vilken värdeökning du kan förvänta dig och vad som krävs för att projektet ska bli lyckat.

Vad kostar det att putsa fasaden?

Byggstart har vi tagit fram en prisdatabas som baseras på projekt som genomförts via vår plattform. När det gäller att lägga ny murputs ser vi att kostnaderna landar på mellan 1.500 och 3.000 kr per kvadratmeter väggyta. Snittkostnaden ligger på runt 2.000 kr/m2. Detta gäller för projekt där man använt standardmaterial, och huset har en standardutformning (medelstort hus med medelsvår tillgänglighet). Det finns alltså stora skillnader mellan priser för den här typen av projekt. I nästa punkt går vi närmare in på vad det är som påverkar kostnaden när man ska lägga murputs.

Priserna som anges ovan inkluderar allt material och arbete. Byggställningar inkluderas också i priset, men denna kostnad ingår inte alltid i entreprenörernas anbud. Priset inkluderar inte heller eventuella kostnader knutna till bygglovsansökan. Läs mer om detta här nedan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad påverkar priset när man lägger murputs?

När du ska klä fasaden i murputs finns det en rad beslut man måste ta som har en direkt inverkan på slutkostnaden. Det finns även faktorer som du inte kan påverka som också påverkar priset. Storleken på väggytan som du ska klä om är en av dessa, och du kan inte heller påverka framkomligheten eller hur enkelt det är att sätta upp byggställningar. För mindre bostäder kan det räcka med en mindre rullställning eller stege, vilket inte alls är lika dyrt som vanliga byggnadsställningar. Huruvida hantverkarna måste ta bort den befintliga beklädnaden eller inte påverkar också priset (dock är det ett måste i vissa fall). Valet av puts påverkar också kostnaden, men här måste man anpassa valet efter den befintliga byggnaden.

Arbetskraften är ofta den största utgiften vid fasadrenoveringar. Antalet arbetstimmar och timpriset är en stor del av totalkostnaden, och hur mycket arbete som krävs beror på husets storlek och utformning. Generellt så brukar hantverkare med lång erfarenhet kunna utföra arbetet snabbare och mer effektivt. Därför är det viktigt att du anlitar en firma som har relevant kompetens och erfarenhet. Läs mer om hur du väljer rätt entreprenör längre ner i artikeln.

Tänk även på att du kan eventuellt dra av upp till 30 % på arbetskostnaderna med hjälp av rotavdraget.

Hämta in anbud från kvalitetssäkrade entreprenörer via Byggstart.

Murputs? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka typer av puts finns det?

Priset på projektet påverkas också av vilken typ av puts du väljer. De dyrare alternativen har generellt en bättre hållbarhet, men vilket som lämpar sig för just ditt hus kan variera.

Puts av cement: Detta är den traditionella varianten. Den består av en blandning av cement och sand, och i vissa fall lera eller kalk. Den här typen kan man blanda själv.

Polymermodifierad murputs: Den här typen av puts är en teknologiskt mer avancerad version av traditionellt puts av cement. Det som skiljer de olika varianterna åt är hållbarheten. Polymererna förhindrar sprickning och gör att cementen fäster sig bättre mot väggen. Den finns i många olika färger, vilket innebär att man inte nödvändigtvis behöver måla i efterhand. 

Murputs av akryl: Detta är en nyare sorts puts som bland annat består av akryl. Man kan med fördel lägga den ovanpå befintligt murputs av cement eller andra underlag eftersom man måste lägga den flera tunna lager. 

Gips: Murputs av gips är torrare än de andra typerna. Den torkar långsammare, och används främst inomhus.

Grov spritputs: Det här är en grövre typ av puts av cement som oftast används på socklar. Den ger inte en lika slät yta, och är en av de billigare varianterna.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilken värdeökning kan man förvänta sig på huset?

Huruvida nytt murputs på fasaden ökar värdet på bostaden eller inte beror på en rad olika faktorer. Det finns dock en del man kan säga om hur man kan få till en potentiell värdeökning.

En viktig faktor är fasadens skick före och efter renoveringen. Om fasaden är gammal och sliten och renoveringen medför en tydlig förbättring så kan du nästan alltid räkna med en värdeökning. Detsamma gäller om du i samma veva genomför andra åtgärder såsom tilläggsisolering eller byten av fönster. Detta är något som många potentiella köpare värdesätter.

Generellt ser vi också att värdeökningen är större när man putsar fasaden om huset ligger i ett attraktivt bostadsområde. I populära områden letar många efter hus som kräver så lite arbete som möjligt på kort sikt. Därför lönar det sig om man utfört en fasadrenovering och andra estetiska lyft.

Om du vill veta mer specifikt vad du kan vänta dig för värdeökning bör du prata med en mäklare. Du bör också vara uppmärksam på att man inte enbart genomför en fasadrenovering för att öka värdet. En renovering är också nödvändigt då och då för att förhindra skador på huset såsom fukt och röta. Sådana skador är väldigt kostsamma att åtgärda, så om man renoverar fasaden med nytt murputs och underhåller det kan man undvika obehagliga överraskningar. 

Måste man ha bygglov?

Om du redan har murputs på fasaden så behöver du förmodligen inget bygglov. Ska du däremot byta fasadbeklädnad så krävs nästan alltid bygglov, men det finns undantag för vissa hus i glesbebyggda områden. I Plan- och bygglagen står det att man måste ha bygglov om man ska göra väsentliga ändringar på fasaden. Detta innebär exempelvis att man sätter in fler fönster än vad man hade tidigare, installerar en ny ingång, eller ändrar fasadbeklädnaden. Det finns även många regler som bestämmer vad man får göra på hus som anses ha ett särskilt kulturhistoriskt eller historiskt värde. För att få en bra uppfattning om vad som gäller för just ditt hus kan du kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun. De ger dig alla svar du behöver gällande bygglov.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur hittar man rätt entreprenör för att putsa fasaden?

Valet av entreprenör har en inverkan både på projektets kostnad och slutresultat. Därför är det viktigt att du hittar en firma som har erfarenhet av liknande projekt. På så sätt garanterar du att de har den kompetens som krävs, samt att de har rutiner för att utföra kvalitetskontroller löpande. En erfaren firma kommer antagligen ta ut ett högre timpris, men samtidigt kunna göra arbetet snabbare och effektivare, vilket i slutändan leder till att du inte behöver betala för lika många arbetstimmar. När du väljer entreprenör bör du även be om referenser från liknande projekt. Då kan du själv ringa upp dessa kunder och ställa frågor om pris, kvalitet och entreprenörens generella kommunikationsförmåga.

Att jobba med någon som man enkelt kan kommunicera med är guld värt. Då blir det lättare att lösa eventuella problem som uppstår under projektets gång, och det blir lättare att undvika missförstånd. Du bör även se till att hantverksfirman du anställer har en solid och stabil ekonomi, vilket innebär att den inte har några skulder och riskerar att gå i konkurs.

Byggstart jobbar vi kontinuerligt med att kvalitetssäkra entreprenörer och hantverkare. Vi kontrollerar referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla firmor som har tillgång till vår plattform, och vi bevakar dessa parametrar löpande. Det är endast företag som konsekvent upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftig prissättning som får tillgång till projektet du lägger ut. Det är gratis för dig att lägga ut ditt uppdrag, och du åtar dig inga förpliktelser genom att ta in anbud från entreprenörerna. Om du registrerar ditt projekt hos oss hjälper vi dig komma i kontakt med firmor som har relevant erfarenhet och kompetens för att slutföra ditt projekt på ett tillfredsställande sätt.

Murputs? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.