Vad kostar det att lägga skiffertak? Pris i

 

2024

Ska du lägga skiffertak? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Skiffertak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Lägga skiffertak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln kan du läsa om de priser som du kan förvänta dig när du ska få ett skiffertak lagt på huset. Vi tittar även närmare på de parametrar som påverkar priset negativt i samband med den här typen av projekt, samt vad du kan göra för att hålla kostnaderna nere.

Hur mycket kostar det att lägga skiffertak?

Takskiffer är ofta betydligt dyrare att lägga jämfört med andra typer av takbeläggning. Likväl kan det vara en investering som lönar sig. Skiffer är ett så slitstarkt material att det inte sällan kan hålla i hundratals år. Dessutom innebär ett skiffertak ett stort visuellt lyft för ett hus. Ett skiffertak genererar inte sällan en värdeökning som gott och väl täcker kostnaden för själva takbytet.

Baserat på genomförda projekt där beställaren av uppdraget använt Byggstart för att hitta entreprenör, kan vi se att det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på omkring 2.000 kr per kvadratmeter takyta. Det här priset täcker både material och arbetstimmar. Det förekommer även projekt där kostnaden ligger nere på 1.600 kr kvadratmetern, men det finns samtidigt betydligt mer kostsamma projekt som hamnar på upp emot 3.200 kr per kvadratmeter takyta. Det finns alltså ett stort prisspann när det kommer till projekt där man lägger skiffertak.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad driver upp priset på ett skiffertak?

Skiffer är ett dyrare byggmaterial jämfört med flertalet andra typer av takbeklädnad. Det finns emellertid takskiffer i en rad olika prisklasser. Nedan hittar du en översikt av de faktorer som påverkar priset på olika typer av skiffertak:

 • Typ av skiffer: Skiffersten finns i många olika varianter. Beroende på var stenen är bruten skiftar den i både utseende, kvalitet och pris.
 • Formen på plattorna: Skifferplattor för taktäckning levereras antingen i form av fyrkantsskiffer (läggs diagonalt), rektangulära plattor, lappskiffer (droppformade) eller som oregelbundna plattor. Bland dessa är det den oregelbundna som är dyrast att ha med att göra, eftersom de är något mer komplicerade att hantera för takläggaren.
 • Takets storlek: Eftersom kostnaden för den här typen av material anges i pris per kvadratmeter kommer storleken på taket givetvis påverka storleken på totalsumman. Kvadratmeterpriset blir dock något lägre för större tak, eftersom vissa utgifter är i princip desamma oavsett om du har ett stort eller litet tak. Detta kan bland annat handla om kostnader för projektering, avfallshantering och byggnadsställning. Utöver detta kan man ofta få bättre priser på materialen när man gör inköp av större volymer.
 • Takets utformning: Slutsumman för projektet kommer också påverkas av hur taket ser ut i sin utformning. Det kostar mer att lägga skiffer på tak med många olika nivåer, ovanliga vinklar och andra specialkonstruktioner.
 • Behov av att förstärka taket: Skiffer är ett mycket tungt material. Vikten per kvadratmeter varierar mellan 50 kg och ända upp till 150 kg. Det är inte alla bostadshus som är konstruerade för att tåla vikter av den här magnituden. Därför behöver man addera en betydande extra kostnadspost i projektbudgeten för förstärkning av takstolar och bjälkar, om man ska lägga skiffertak på ett hus som från början varit dimensionerat för en lättare typ av takbeklädnad. 
 • Val av entreprenör: Olika entreprenörer kommer att kunna ge dig olika priserbjudanden. Därför lönar det sig alltid att hämta in flera anbud. På så vis kan du skaffa dig en bild av vad som utgör ett marknadsmässigt pris. Du bör också vara på din vakt när det kommer till entreprenörer som har en avsevärt lägre kostnadsbild än övriga. Detta kan vara ett tecken på att man sparar in på både kvalitén i materialen och på kvalifikationerna hos hantverkarna. När det kommer till komplexa arbeten som att lägga skiffertak kan den här typen av besparingar bli ödesdigra i längden.

Det är viktigt att påpeka att priserna ovan gäller för skiffertak som läggs med nya skifferplattor. Många som lägger skiffertak väljer att använda befintligt material, i samband med att man restaurerar äldre fastigheter. Eftersom skifferplattor är nästintill omöjliga att slita ut kommer ett skiffertak att ha en livslängd som är avsevärt längre än både undertak och takrännor. Av den anledningen är det nödvändigt att plocka ner plattorna omkring vart 50:e år, för att lägga nytt undertak. Under tiden behöver man hitta en bra plats att förvara takbeläggningen på. Att återanvända gammal skiffer är en tidskrävande process, men det lönar sig i längden. Man slipper ju den största utgiften som annars kommer med att lägga skiffertak, nämligen själva takskiffern.  

Lägga skiffertak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad ingår i anbudet från entreprenören?

När man ska lägga nytt tak kan man välja mellan totalentreprenad och delad entreprenad. Totalentreprenad innebär att man som byggherre endast skriver kontrakt med en part. Den här firman står då i sin tur som ansvarig för att ta in ytterligare arbetskraft på de områden där man inte själva har kompetens eller kapacitet, tillsammans med anskaffningen av allt material. Vid delad entreprenad är det istället du som byggherre som kontrakterar entreprenörer inom respektive fackområde. Utifrån de projekt som genomförs med hjälp av Byggstart kan vi se att merparten av alla husägare väljer totalentreprenad.

När man får anbud från en totalentreprenör vid den här typen av projekt kommer följande att inkluderas:

 • Takskiffer: Allt material omfattas av offerten, även skifferplattorna. Många husägare tar hjälp av entreprenören för att komma fram till vilken typ av skiffer man ska välja. 
 • Takrännor och tillhörande material: Vanligtvis byter man också hängrännor i samband med att man lägger om taket. Även detta är en utgift som inkluderas i anbudet från entreprenören.
 • Arbetstid för takläggare: Allt arbete för takläggare som ska utföra skifferarbetet.
 • Arbetstid för snickare: Allt arbete för snickare som ska lägga det nya undertaket.
 • Arbetstid för plåtslagare: Allt arbete för plåtslagare som ska montera nya rännor och beslag.

Vid totalentreprenad kommer du som husägare alltså få ett komplett anbud där alla utgifter som är kopplade till projektet täcks. Det enda undantaget är de eventuella utgifter som kan uppstå i samband med att man upptäcker skador på huset under arbetets gång. När det gäller takarbeten betyder detta oftast någon typ av rötskada. Stöter man på en rötskada tillkommer alla kostnader för att åtgärda problemet, i tillägg till det ursprungliga priset.

I det fall du redan har skiffer på taket, och plattorna är i ett sådant skicka att de kan återanvändas, kommer materialkostnaderna att bli betydligt lägre. I gengäld kommer man att behöva lägga på en del kostnader i form av ytterligare arbetstid för takläggaren. Det är en tidskrävande uppgift att ta ner takskiffer på ett sådan sätt att de kan användas på nytt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar materialet till ett skiffertak?

Skifferplattor är bland de dyraste varianterna av takbeläggning. Samtidigt är det få av alternativen, om något, som håller lika länge. Skiffer är också ett material som kan innebära ett stort ansiktslyft för huset. Utöver detta är det en praktisk produkt som både verkar isolerande och är vattentät.

På den svenska marknaden finns det idag många olika typer av skiffer, som bryts i flera olika länder. De varierar både i färg, struktur och pris. Nedan finns några av de vanligaste ursprungsländerna för skiffer som lämpar sig för takbeklädnad i svenska förhållanden:

 • Sverige, exempelvis offerdalskiffer
 • Norge, exempelvis otta- och oppdalskiffer 
 • Spanien, Storbritannien, med flera

Många av de husägare som funderar över vilken sorts skifferprodukt de ska använda, väljer att rådfråga en entreprenör eller skifferleverantör. Dessa kan ofta ge bra information och tipsa om vilken typ av skiffer som lämpar sig bäst för ett specifikt projekt.

Vad kan man göra för att hålla priset nere?

Det är viktigt att understryka att det inte alltid lönar sig att gå den billigaste vägen. På lite sikt är det i regel klokt att prioritera kvalitet. Alltså bör valet falla på den lösning och de produkter som håller högst kvalitet och samtidigt ryms inom budgetramarna. Om man från början har valt att investera i ett så pass exklusivt och kostsamt projekt som att lägga skiffertak, så bör man rimligen lägga tillräckliga medel på arbetskraft och material för att säkerställa ett resultat av hög kvalitet. Detta innebär exempelvis att man byter undertak och takrännor samtidigt.

Det finns emellertid några knep som man kan ta till för att hålla kostnaderna i schack:

 • Hämta in offerter från konkurrerande entreprenörer: Detta är något som är helt avgörande för den totala kostnadsbilden. Det är bara genom att jämföra olika anbud som man kan försäkra sig om att man betalar ett pris som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt.
 • Bevaka leverantörerna avseende erbjudanden på material: Det kan mycket väl hända att det dyker upp erbjudanden med tillfälliga kampanjpriser även i den prisklass där takskiffer hör hemma. Man hittar dem gärna genom att prata med entreprenören som allt som oftast har ett bra kontaktnät som inkluderar leverantörer.
 • Var förberedd på oförutsedda utgifter: Under ett byggprojekt kan oväntade utgifter uppstå. I samband med att man byter tak handlar detta inte sällan om fuktskador. Av den anledningen är det viktigt med en budget som tar höjd för oförutsedda kostnader. Alternativet kan annars vara att man får ta till dyra, kortfristiga lån.

Vid upprustningsprojekt som att lägga om taket på ditt hus, kan du vara berättigad till rotavdrag för arbetskostnader.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur hittar man kvalificerade hantverkare för uppdraget?

Hos oss på Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe. Detta för att det ska vara enklare för dig att jämföra och i slutänden välja rätt firma för uppdraget. Vi kontrollerar referenser, kreditvärdighet och tillstånd för alla företag som ansluts till tjänsten, och vi fortsätter vår kvalitetsbevakning löpande därefter. Det är bara de hantverkare och entreprenörer som fortsätter att hålla god kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid, som får fortsätta vara en del av nätverket. Det är gratis att lägga ut uppdrag och du matchas då med entreprenörer som kvalificerar sig väl för ditt projekt. Dessa kommer på platsbesök och lämnar sedan anbud till dig – helt utan förpliktelser.

Lägga skiffertak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.