Vad kostar det att renovera källare? Pris i

 

2023

Ska du renovera källare? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Renovera källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Renovera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur mycket det kostar att renovera just din källare beror på en rad olika faktorer. Projektets storlek och omfattning kommer självklart att spela in, liksom standardnivån och hur komplicerat genomförandet av de olika delmomenten är. I den här artikeln tar vi bland annat upp vad det är som påverkar priset, hur det går till att hitta rätt entreprenör och hur man organiserar projektet på bästa sätt.

Hur mycket kostar det att renovera källaren?

Byggstart är en gratistjänst som sätter husägare och kvalitetssäkrade entreprenörer i kontakt med varandra. Vi har utarbetat en prisdatabas som är baserad på flera hundratals projekt för att kunna ge dig en inblick i vad du kan förvänta dig att få betala för olika sorters byggprojekt.

När det kommer till renovering av källare ligger snittpriset på cirka 12.000 kronor per kvadratmeter.

Snittpriset inkluderar dränering, tilläggsisolering, arbetet med att bila upp 20 cm golv, gjutning av nytt golv, upptagning för nya eller större fönster samt insättning av dessa och inredning av normal standard. För en mer omfattande källarrenovering med inredning av hög standard kan snittpriset per kvadratmeter stiga upp till 16.000 kronor per kvadratmeter, medan enklare projekt kan gå att genomföra för 8.000 kronor per kvadratmeter.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilken värdeökning kan man förvänta sig?

Generellt sett är en renovering av källare ett projekt som gör att du kan förvänta dig en betydlig värdeökning på din fastighet. För att få en uppfattning om hur mycket en renovering kommer att påverka värdet på bostaden, kan du ta en titt på kvadratmeterpriset i det område som du bor i och jämföra det med kostnaden för renoveringen. En oinredd källare har alltid ett värde men den största värdeökningen uppstår normalt sett efter att källaren har inretts och utökat boytan.

Renovera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad omfattar en källarrenovering?

Om källaren inte är inredd sedan tidigare måste du först se till att de nödvändiga utvändiga grundarbetena är utförda. Som det har nämnts tidigare kan det vara nödvändigt att gräva ny dränering, tilläggsisolera källarväggarna, bygga källartrappa och gjuta upp grunden.

När det utvändiga arbetet är färdigt kan du börja med det invändiga arbetet. I många fall inkluderar det att bila upp golvet för att sänka det och därmed uppnå en tillräcklig takhöjd.

Den lagstadgade takhöjden är minst 2,30 meter för källare men det kan vara värt att bila upp lite extra eftersom en högre takhöjd ger känslan av ett luftigare rum, något som ökar trivseln. Mindre delar av taket får understiga kravet på 2,30 meter, men får aldrig vara lägre än 2,10 meter för horisontella tak.

Utöver att bila upp golvet vill du kanske ändra planlösningen, sätta in fler dörrar och fönster och kanske inreda badrum eller andra våtutrymmen i källaren.

Nästa steg omfattar tekniskt arbete som att dra nya rör och installera el. I samband med en källarrenovering kan det vara klokt att byta ut gamla rör och stamledningen som kopplar huset till kommunens avloppssystem i äldre bostäder. Det säkerställer att avloppssystemet är anpassat för den nya användningen och håller i många år framöver, samtidigt som värdet på fastigheten ökar.

Slutligen kommer själva inredningen av källaren. Här är det upp till dig att bestämma vilka material som ska användas och vilken budget som ska gälla. Läs vidare för att få en överblick över vad det är som påverkar priset på en källarrenovering.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka parametrar påverkar pris på renovering av källare?

Som du kan se i prisexemplet nedan är det många arbeten, och därmed kostnader, som rätt och slätt är oundvikliga för att källaren ska vara beboelig. Här har du mindre möjlighet att påverka priset eftersom det finns lagar och regler som måste uppfyllas, vilket även kan omfatta vilka material som måste användas. Det är till exempel nästan alltid nödvändigt att utföra utvändigt grundarbete i form av isolering och dränering, och det senaste kostar mellan 2.800 och 5.500 kronor per löpmeter. Dessutom är sänkning av golvet en stor utgiftspost, men det är en nödvändig åtgärd om takhöjden inte är tillräcklig.

Priset på projektet kommer alltså i stor utsträckning bero på förutsättningarna i din källare. Därtill kan valet av entreprenör och entreprenadform ha en stor betydelse för slutsumman. Därför är det viktigt att undvara tid åt att hitta en entreprenör som inte bara erbjuder ett konkurrenskraftigt pris och ett arbete av hög kvalitet, men även kan ge bra priser på materialinköp.

Valet av entreprenör har alltså en stor inverkan på projektets totalpris. Det är viktigt att alltid välja en hantverksfirma som är kvalitetssäkrad och har erforderliga certifieringar. För det första är det en rad byggtekniska lagar och regler som entreprenören måste ha god kunskap om och följa. Eventuella brister och fel kan bli mycket kostsamma att åtgärda i efterhand. Dessutom är det viktigt att tänka på att olika entreprenörer har varierande kapacitet och tillgänglighet. Detta påverkar hur snabbt den valda entreprenören kan påbörja och slutföra ditt projekt. Ska du till exempel bygga en uthyrningslägenhet är det kanske ett mål att arbetet ska bli klart så snabbt som möjligt så att du kan börja tjäna pengar på uthyrningen. Läs vidare för att ta reda på vad du måste tänka på när du ska välja entreprenör.

De mest kostsamma utrymmena i ett vanligt renoveringsprojekt är bad-/våtutrymmen och kök. Om den inredda källaren ska inneha några av dessa rum kommer det att öka kostnaden för projektet. Samtidigt är det dessa utrymmen som ger mest värdeökning på den nya boytan.

Tekniska lösningar, det vill säga husets elsystem, uppvärmning, ventilation och liknande har också en stor inverkan på slutsumman. Det är bra att tänka på att även här finns det  lösningar i olika prisklasser och kvalitet. Entreprenören kan ofta vara behjälplig när du ska göra de olika valen. Som lekman kan det vara svårt att på ett bra sätt värdera för- och nackdelar gällande dessa tekniska lösningar. Dessutom är det vanligt att entreprenören har avtal med olika tillverkare och underleverantörer och kan därmed komma att rekommendera ett av dessa alternativ. Priset blir i så fall fördelaktigt, men det kanske inte alltid är bästa lösningen för just dina behov. Diskutera dessa tekniska aspekter i ett tidigt skede, helst innan du skriver på avtalet. Och ta hjälp av en tredje part om det råder tvivel.

När det gäller inredningen av källaren är det du som tar besulten om material och olika lösningar. Du måste bestämma dig för vilken standard, kvalitet och utförande på alla material som ska användas i källaren, till exempel golvmaterial, målning, klinker, badrumsinredning, dörrar och fönster. Det finns till exempel slitstarka vinyl- och laminatgolv som kostar under 150 kronor per kvadratmeter, och lyxiga golv i massivt trä som betingar ett pris på flera tusen kronor per kvadratmeter. När det kommer till golvmaterial finns det alltså alternativ i alla prisklasser och det är ofta ett material som du själv köper in. Det lönar sig därför att hålla ett öga på erbjudanden och kampanjer för att kunna köpa in materialet när priset är lägre.

Tänk på att specialanpassade lösningar kostar en hel del mer i jämförelse med standardlösningar.

Många renoverar källaren för att använda det till speciella ändamål, till exempel träningsrum, vinkällare, hemmabio eller spa-avdelning. Sådana rum kräver ibland specialanpassade lösningar samtidigt som inredningen hamnar i en högre prisklass eller måste specialbeställas. Om detta är fallet kan det alltså blir en markant budgetökning, men det tillför å andra sidan ett extra värde för fastigheten och större glädje för familjen.

Ett konkret prisexempel

Här nedan finner du en detaljerad prisberäkning för ett källarprojekt som utfördes av en av Byggstarts entreprenörer. Det ger dig en uppfattning om de grundläggande utgiftsposterna i en typisk källarrenovering:

I det här specifika fallet byggdes två uthyrningslägenheter på 40 kvadratmeter vardera med en gemensam ingång i ett äldre enbostadshus. Källaren var oisolerad och hade inga godkända utrymningsvägar, vilket innebar att man var tvungen att riva ner och bygga upp en stor del av källaren. Arbetet inkluderade även sänkning av golv samt in- och utvändig fuktsäkring och isolering. Renoveringsytan var på cirka 80 kvadratmeter:

  • Dränering: 40 löpmeter * 3.200 kronor = 128.000 kronor
  • Upptag för nya fönster: 8 stycken * 5.500 kronor = 44.000 kronor
  • Trappa i betong och dörr: 40.000 kronor
  • Utgrävning av källare inklusive bortforsling av schaktmassor: 50 kubik * 3.200 kronor = 160.000 kronor
  • Färdigställande för gjutning av golv: 75 kvadratmeter * 400 kronor = 30.000 kronor
  • Gjuta golv med radonspärr: 75 kvadratmeter * 1.200 kronor =  90.000 kronor
  • Bad: 2x: 320.000 kronor
  • Kök, 2x: 160.000 kronor
  • Inredning: 60 kvadratmeter * 3.200 kronor = 192.000 kronor

Projektets slutkostnad hamnade runt 1.164.000 kronor eller cirka 14.550 kronor per kvadratmeter. Den totala kostnaden för renoveringen blev något högre än genomsnittspriset på grund av det krävdes omfattande grundarbete och för att man inredde två lägenheter med varsitt badrum och kök.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur lång tid tar en källarrenovering?

Du kan räkna med att själva byggarbetet tar mellan 6 och 18 veckor om allt flyter på som det ska. Dessutom måste du lägga till tiden det tar att ansöka om ändrad användning eller bygglov samt handläggningstiden innan du får ett startbesked. Hur lång tid projektet tar att slutföra beror naturligtvis även på hur komplext projektet är, dess omfattning och entreprenören. En firma har kanske möjlighet att låta flera av deras anställda arbeta på ditt projekt, men kan i gengäld inte påbörja arbetet när startbeskedet kommer. Ett annat företag kanske kan börja med en gång men inte avsätta mer än några få anställda till projektet. Av den anledningen ska du alltid ta med entreprenörens kapacitet i beräkningen när du väljer entreprenör och arbeta fram en detaljerad tidsplan tillsammans.

Hur koordinerar man projektet?

Du har flera valmöjligheter när du ska bestämma hur renoveringen av din källare ska koordineras. Det vanligaste för den här typen av projekt är att samordna det som en totalentreprenad, det vill säga att du skriver ett kontrakt med en huvudentreprenör som har de hantverksområden som krävs inom företaget eller underentreprenörer som kan komplettera på de områden där expertisen saknas. Huvudentreprenören är den enda firman som du behöver hålla kontakt med och det företaget står även som ansvarig för arbetet.

Vid en totalentreprenad gör huvudentreprenören i regel ett extra påslag på priset från sina underentreprenörer, vanligtvis 10 - 15 %. Det är en summa som du kan spara in på andra budgetposter eftersom en totalentreprenör får vanligtvis ett bra pris av sina underentreprenörer och även lägre pris på material i vissa fall.

En annan fördel med att välja totalentreprenad är att du kan vara trygg med att de olika hantverkarna har ett bra samarbete. Det är inte en självklarhet om du själv kontrakterar de olika företagen till respektive hantverksområde, eftersom de troligen inte har arbetat ihop tidigare.

En del väljer att dela upp källarprojektet i två sektioner, en som omfattar maskinentreprenören (dränering, tilläggsisolering av grunden, bilning, upptag för nya fönster, gjutning och så vidare) och en som innefattar en entreprenör som har kompetens för invändiga arbeten (snickare, målare, elektriker, plattsättare, VVS-montör).

Hur finner man rätt entreprenör?

Vid en renovering av källare är det mycket viktigt att hitta erfarna och kompetenta hantverkare. Entreprenören som du väljer bör ha genomfört liknande källarrenoveringar tidigare och god kännedom om de gällande lagar och byggregler som måste följas när det kommer till renovering av källare.  Som redan nämnts kan det leda till omfattande reparationskostnader om arbetet inte är korrekt utfört.

När du är redo att börja leta efter en lämplig entreprenör, kan du nyttja gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar dagligen med att kvalitetssäkra hantverkare samt med att sätta fastighetsägare och rätt entreprenörer i kontakt med varandra. Registrera ditt projekt på Byggstart så kontaktar vi dig för att ta reda på lite mer om projektet innan vi sammanför dig med ett hantverksföretag som passar just ditt projekt.

Renovera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.