Isolering: Vad kostar det? (Priser 2020)

Isolering

Innehåll:

1. Vad kostar det att isolera? 2. Vad påverkar priset på isolering? 3. Hitta rätt hantverkare för jobbet?

Här i denna artikel får du veta mer om snittpriserna för isolering av bostaden. Vi informerar också om olika faktorer som påverkar slutpriset för ett sådant projekt, samt vilka grepp som du kan att ta till för att hålla kostnaderna nere.

Isolering – ett sätt att spara pengar

Isolering är ett av de projekt som leder till de tydligaste och mest omedelbara besparingarna. Många standardhöjande projekt kan föra med sig att värdet på bostaden stiger och att man kan tjäna mer pengar vid en eventuell försäljning. Med isolering får du dock ta del av de ekonomiska fördelarna redan från dag ett. Detta kommer av att isolering har en avsevärd effekt på uppvärmningen av bostaden. I bostäder som inte isolerats eller som isolerats dåligt, försvinner stora mängder värme rakt ut genom väggarna. Med hjälp av isolering reducerar man värmeförlusterna, håller kylan ute och får därmed en lägre energiförbrukning. Man får också en omedelbar, positiv påverkan på boendekvalitén när inomhusklimatet blir mer trivsamt att vistas i.

Som ytterligare en bonus innebär isolering inte några jättestora kostnader, om man jämför med andra förbättringsprojekt i hemmet. Av den anledningen lönar det sig snudd på alltid att genomföra ett projekt av det här slaget.

Vad ska isoleras?

När man ska isolera sin bostad är det i synnerhet två parametrar som har stor påverkan på projektet. Den första handlar om vilken del av huset du ska isolera. Beroende på om du ska isolera en vägg, taket eller källaren påverkas omfattning, komplexitet och kostnad olika. Den andra parametern är det isoleringsmaterial som du bestämmer dig för att använda. Valet kommer att få påverkan på hur stor effekt som ditt isoleringsprojekt kommer att kunna få på värmekostnaderna. Det kommer även kunna vara det som till stor del avgör om du kommer att behöva ta in professionell hjälp för att utföra projektet eller ej.

Del av byggnaden och valet av material har påverkan på isoleringens effekt, både när det kommer till värmeförluster och till oljud. I den här artikeln har vi dock full fokus på värmeisolering.

Vad kostar det att isolera?

Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas utifrån genomförda projekt. Merparten av isoleringsprojekten utförs i samband med att man byter fasadbeklädnad. Av den anledningen inkluderar priserna nedan även byte av ytmaterial.

Vi kan konstatera att genomsnittspriset för byte av ytterpanel och isolering ligger på omkring 2.000 kr per kvadratmeter. Detta omfattar alla kostnader som är knutna till projektet – även inköp av material. Prisstatistiken visar också att en del projekt kostar ned mot 1.700 kr kvadratmetern och andra hamnar närmare 3.000 kr per kvadratmeter.

Förutsatt att du inte utför hela isoleringsarbetet på egen hand kan du vara berättigad till rotavdrag för projektet. I den här artikeln kan du läsa mer om vad som gäller för att man ska få göra avdrag för arbetskostnader.

Notera att det vanligtvis krävs bygglov inom detaljplanerat område för förändringar i en byggnads utseende, som vid byte till en ny typ av fasadbeklädnad. Eventuella kostnader som uppstår i samband med bygglovsprocessen är inte inkluderade i prisexemplen ovan.

Märk väl att priserna inte heller inkluderar eventuella skador och brister som man kan upptäcka i samband med projektet. Eftersom isolering kräver att panel och annat ytmaterial avlägsnas är det inte osannolikt att man stöter på fel och brister i husets konstruktion. Detta är sådant som gör att det kan tillkomma väsentliga kostnader som inte budgeterats för.

Jämför offerter från flera proffs

Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis idag.

Start her

Vad driver upp priset?

De största och viktigaste kostnadsfaktorerna är priset på den arbetskraft som eventuellt anlitas samt valet av nytt material till fasaden. Olika typer av fasadbeklädnad varierar stort i pris – från exklusiv sibirisk lärk till enklare varianter i furu. Antalet arbetstimmar och snickarens timpris är också utslagsgivande. Själva isoleringsmaterialet är i sig en relativt liten del av totalpriset och varierar också ganska lite, men det kan inverka på totalsumman på annat sätt.

Valet av typ av isolering kan påverka prisbilden i ditt projekt genom att det kan vara avgörande för om du har behov av att ta in en entreprenör att utföra jobbet, eller inte. Vid användning av traditionella isoleringsskivor, som sten- eller glasull, kan du i många fall utföra arbetet själv. Bara du först ägnar lite tid till förberedelser. Samma sak gäller vid användning av cellplast eller om du behöver täta kring fönster och dörrar, eller liknande. Om du istället har ett lite större projekt och väljer en mer modern metod som blåsisolering av lösull, är detta något som du inte har möjlighet att göra på egen hand. För den här typen av isolering krävs professionella hantverkare med specifik utrustning och erfarenhet, och att ta in extern hjälp kostar givetvis pengar.

Tyvärr är det inte ovanligt att man upptäcker fuktskador i samband med byte av fasadbeklädnad och isolering. Detta kan addera till projektkostnaderna storskaligt. Om det är svårt att komma åt den del av huset som ska isoleras är detta en annan kostnadsdrivare, då hyran för byggnadsställning och/eller lift kan vara hög.

Hitta rätt folk för uppdraget

I det fall som du vill eller måste överlåta jobbet till en professionell hantverkare blir även valet av entreprenör en viktig faktor som påverkar prisbilden. Innan man drar igång ett isoleringsprojekt är det avgörande för både totalkostnad och genomförande att man jämför anbud från flera olika aktörer. Titta då inte enbart på priset, utan försäkra dig också om att de olika offerterna innehåller samma saker. Det vill säga att det arbete och material som ingår stämmer överens över alla offerter.

Att hitta rätt hantverkare till jobbet kan ofta både vara tidskrävande och komplicerat. Detta är anledningen till att vi på Byggstart har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer på ett och samma ställe. Vi har gått igenom alla firmors referenser och kontrollerat deras ekonomi. Det är endast entreprenörer som över tid upprätthåller en genomgående god kvalitet och konkurrenskraftiga priser som får fortsätta att vara en del av vårt entreprenörsnätverk. Det är gratis att lägga upp ett projekt och du blir då matchad med entreprenörer som har de erfarenheter och kompetenser som krävs i ditt projekt.

Nästa steg:

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta pålitliga proffs för bygg och renovering. Få flera olika offert på ditt byggprojekt.