Valmat tak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du byta valmat tak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Valmat tak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Valmat tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om valmat tak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om vilka ritningar som krävs, byggnadstekniska regler för ett valmat tak, priser, faktorer som påverkar kostnaden och mycket mer. Känner du till exempel till för- och nackdelar med ett valmat tak? Eller hur takstolarna till ett valmat tak ser ut? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Vad kännetecknar ett valmat tak?

Du har kanske passerat eller besökt större, äldre hus och fascinerats av utrymmet på ovanvåningen, och ibland även ett mysigt vindsutrymme. Det är inte omöjligt att huset, eller husen, ifråga har ett valmat tak, eller valmtak som det också kallas. Ett valmat tak är en typ av sadeltak, men istället för att två takplattor som förenas i taknocken, har ett valmat tak fyra takfall. Med andra ord har ett hus med valmat tak även takfall på kortsidorna. Man skulle kunna säga att ett valmat tak är en kombination av ett sadeltak och ett mansardtak (brutet sadeltak).

I och med att taket har fyra takfall får regn och vind en mindre angreppsyta på ett valmat tak, något som är positivt i det minst sagt omväxlande svenska klimatet. Dessutom minskas vindlasten på takets konstruktion på ett effektivt sätt. Eftersom ett valmat tak täcker in hela husets övervåning skyddar det husets takkonstruktion och fasad bättre än andra taktyper som lämnar husgavlarna öppna. Om du vill läsa mer om vindlast och byggnadstekniska regler gällande valmat tak, kan du gå in på Boverkets hemsida.

Vilka typer av valmat tak finns det?

De finns i tre varianter av valmade tak: valmat tak, halvvalmat tak och nockvalmtak. Alla varianterna förekommer både på hustak och utbyggnader till huset, till exempel inglasade uterum. 

Som vi har tagit upp tidigare i artikeln är ett valmat tak ett tak som har brutna gavelspetsar. Det betyder att taket slutar i ett trekantigt takfall - valmsida - istället för ett spetsigt gavelparti. Du kan tänka dig ett sadeltak där de två takfallen förenas i taknocken, och där de triangulära takfallen på husets gavlar fäster i ytterkanterna på taknocken. 

Ett halvvalmat tak skiljer sig på så sätt att gaveln är utformad som en trapets (fyrhörning) istället för en triangel. Det innebär att kortsidornas takfall inte sträcker sig ända ner till takfoten (stället där taket och husväggen möts).

Ett nockvalmatak har samma konstruktion som ett halvvalmat tak men valmningen är bara utförd till en liten del. 

Valmade tak är vanliga på större hus i Sverige. Taktypen anses av många vara ett elegant tak som passar till många arkitekturstilar och husvarianter.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga ett valmat tak? 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar kostnaden för ett valmat tak. Ett valmat tak kostar mer att bygga än ett sadeltak, eftersom ett valmat tak har ett komplext system av takbjälkar och takstolar. Mellan tummen och pekfingret kostar det i snitt 1.600 kronor per kvadratmeter att bygga ett valmat tak. I genomsnittspriset ingår alla arbets- och materialkostnader som är knutna till projektet. Den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden kan bli både högre och lägre beroende på husets storlek.

En parameter som väger tungt när det kommer till pris för taket är, som tidigare nämnts, det komplexa system av takbjälkar och takstolar som ingår i konstruktionen av ett valmtak. Det leder i sin tur till att det går åt mer byggmaterial. Andra faktorer som påverkar kostnaden är:

 • Om du bygger nytt hus eller bygger om taket på ett befintligt hus
 • Hur stort huset eller tillbyggnaden som taket ska ligga på är
 • Vilket taktäckningsmaterial du väljer
 • Hur komplext konstruktionsarbetet är
 • Vilken entreprenadform du väljer
 • Om huset är byggt i vinkel
 • Antalet skorstenar och ifall dessa ska byggas om
 • Vilken typ det befintliga taket är
 • Takets höjd (ett högre tak kräver mer byggställningar)

Huruvida projektet kräver bygglov eller inte är också en faktor som påverkar priset. Är projektet bygglovspliktigt behöver du räkna på arvodet för arkitekten som framställer ritningarna i totalkostnaden.

När du räknar på hur mycket det kommer att kosta att bygga ett hus med valmat tak, eller ändra den befintliga taktypen, är det viktigt att du tänker på att takets yta och den markyta som huset täcker inte är densamma. Ju lägre takvinkeln - det vill säga takets lutning - är, desto större blir takytan. Priset för taket stiger ju större takytan är.

Gör en budget och håll den

Finansieringen är en tungt vägande faktor för många. För att få en bättre överblick över hur mycket pengar du kommer behöver investera i projektet, är det viktigt att du sätter upp en budget. Om du tar genomsnittspriserna från föregående stycke som utgångspunkt, är det väsentligt att du tar med följande i beräkningarna:

 • Genomsnittspriset på cirka 1.600 kronor per kvadratmeter, som vi hänvisade till ovan, omfattar inte en ombyggnad av en befintlig takstruktur. Att byta från en taktyp till en annan är komplicerat och omfattande projekt, som både kräver mer planering och en större budget. 
 • Ska du byta från en taktyp till en annan, ingår inte heller kostnader för eventuella fuktgenomträngningar, mögel- eller rötskador i den befintliga takkonstruktionen. Den här sortens skador är ofta dolda och upptäcks i regel först när hantverkarna börjar riva taket. 
 • Lägg in en enskild post för oförutsedda utgifter i din budget. 10-15 procent av den totala budgeten räcker vanligtvis. Har du en sådan post minskar du risken för att byggarbetet måste avbrytas halvvägs, bara för att det har uppstått ett oväntat problem som du inte har budgeterat för.
 • Beroende på om du bygger nytt eller renoverar ett befintligt tak kan du ha rätt till ROT-avdrag.

Valmat tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Finansieringsalternativ och val av entreprenör

När budgeten är klar har du också skaffat dig en bra uppfattning om inom vilka kostnadsramar projektet kommer att hamna. Med budgeten som grund kan du sedan bestämma på vilket sätt du ska finansiera byggarbetet. Här nedanför tar vi upp de vanligaste sätten att bekosta ett valmat tak på:

 • Buffert: Räcker de pengar du har sparade för att täcka kostnaderna för takprojektet, är det i regel det bästa valet att använda sig av dem. Det tar lite tid innan du har sparat ihop en buffert igen, men i gengäld slipper du räntekostnaderna som tillkommer på ett lån.
   
 • Öka ditt bolån: Förutsatt att du har amorterat tillräckligt på ditt bolån, kan du kontakta den aktuella banken för att undersöka dina möjligheter att höja bolånet för att finansiera takprojektet. Du kan låna upp till 85 procent av det totala bolånet, men tänk på att inte låna mer än nödvändigt för att klara de räntekostnader som följer med lånet.

 • Privatlån: Om du har en nära släkting eller liknande som har möjlighet att låta ut pengarna som behövs, kan det vara ett finansieringsalternativ. Var noga med att skriva ett avtal som är juridiskt bindande och samtidigt lägga upp en avbetalningsplan för lånet. Glöm inte att räkna på eventuell ränta.

 • Konsumentlån: Den här typen av lån har en ränta som är mycket högre än den på andra lån. Förutom att räntan är hög är även återbetalningstiden kort. Det är klokt att undvika den här typen av lån i så stor utsträckning som möjligt, och bara välja det här alternativet om du vet med dig att du kan betala tillbaka hela lånet på kort tid.

När det gäller finansiering är det ett smart drag att börja med att lösa den biten så fort som möjligt. Har du inte finansieringen klar innan du börjar kontakta och begära in offerter från entreprenörer, vet du inte heller om du klarar att hålla den budget som du har satt upp för projektet. 

Begär in och jämför offerter

Det finns inte två projekt som är lika. För att du ska ha optimala förutsättningar att välja det företag som har bäst kompetens, är det viktigt att du kontrollerar att kunskapen för att bygga ett valmat tak finns. Konstruktionen på ett valmat tak skiljer sig en hel del från andra taktyper, och av den anledningen behöver företaget ha spetskompetens inom området. 

Det är viktigt att du gör ordentliga efterforskningar på byggföretagen. Läs gärna omdömen på företagens hemsidor men tänk på att dessa ofta är utvalda av företaget och troligen inte ger en helt rättvisande bild. Vill du vara på den säkra sidan är det bättre att läsa recensioner på en oberoende omdömessajt. Glöm inte att kontrollera företagens soliditet, annars riskerar du anlita ett företag som går i konkurs medan de arbetar med ditt tak. Inträffar det kan du bli stående med ett halvfärdigt tak och måste börja leta efter en entreprenör som kan slutföra arbetet. 

När du ska lägga ut ett projekt på anbud, väljer du ut de tre aktörer som du tycker verkar bäst, baserat på den bakgrundskontroll du har gjort. Sedan kontaktar du dem för att få en offert på arbetet. Tänk på att ju mer detaljerat du beskriver arbetet, desto lättare är det för företaget att räkna på arbetet och lämna ett rättvisande kostnadsförslag. Det räcker med tre aktörer för att du ska kunna göra en bedömning huruvida priset är marknadsmässigt eller ej. 

När du har fått offerter från alla företagen jämför du kostnadsförslagen mot varandra. Här är det en klar fördel att mata in alla uppgifter i ett Excel-ark eller liknande, för att få en så bra överblick som möjligt. Det du ska titta på i offerterna är:

 • Vad som ingår i de olika kostnadsförslagen
 • Vilka arbeten som ingår i priset och vilka som tillkommer på timkostnad
 • Vad som ingår i varje kostnadspost
 • Om kostnaderna anges i fast pris, löpande räkning, riktpris eller takpris.

Om du noterar att en eller flera poster skiljer sig mycket från de övriga, kan en anledning vara att den aktuella aktören har tolkat arbetet på ett annat sätt. Det enklaste sättet att få reda på hur det ligger till, är att ta kontakt med företaget och fråga. 

Det kan vara frestande att välja det företag som erbjuder den lägsta summan för arbetet. Här gäller det att vara på sin vakt eftersom markant lägre kostnader kan vara ett tecken på att aktören anlitar okvalificerad arbetskraft eller material av låg kvalitet.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Viktiga termer kopplade till valmat tak

Det finns en del begrepp som du behöver känna till och ha kunskap om när du ska bygga ett hus med valmat tak, eller ändra husets befintliga konstruktion för att bära upp ett valmtak. De viktigaste termerna är:

 • Bygglov: Husbygge eller ändring av takkonstruktionen (om du ska bygga om taket och/eller byta tak eller hela takkonstruktionen) på ett befintligt hus är alltid bygglovspliktigt. Du måste alltså ansöka om bygglov och få det godkänt innan du kan börja bygga. Förutom bygglov måste du också få ett startbesked från kommunen. Du behöver med största sannolikhet ta hjälp av en arkitekt för att upprätta de dokument och ritningar som behövs till bygglovsansökan. Även om du bara behöver lägga om taket eller byta takpannor, vilket i teorin inte alltid är bygglovspliktigt, ska du fortfarande lämna in en anmälan till byggnadsnämnden eller åtminstone kontakta kommunen för att få bekräftat att du inte behöver ansöka om bygglov. 
 • Ritningar: I en bygglovsansökan ingår så gott som alltid fasadritning, konstruktionsritning, planritning, sektionsritning och situationsplan. Utöver det kan du också behöva rätta dig efter den kommunala detaljplan som gäller i området där du bor.
 • Entreprenadform: Det är du som bestämmer hur projektet ska organiseras. De två entreprenadformer som är vanligast är delad entreprenad och totalentreprenad. Väljer du delad entreprenad är det du som är projektledare och ansvarar för att kontraktera och organisera alla hantverkare, det vill säga göra en tidplan och se till att rätt person är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vid en totalentreprenad skriver du kontrakt med ett företag som tar huvudansvaret och sköter all kontraktering och planering av underentreprenörer.

Det kan ta tid att hitta en arkitekt som kan hjälpa till, och innan du har ritningarna kan du inte ansöka om bygglov. Kontakta därför en arkitekt i god tid innan du planerar att byggarbetet ska börja. Handläggningstiden för bygglovsansökan är upp till 10 veckor; är inte ansökan komplett kan det ta upp till ytterligare 10 veckor att få ett godkänt bygglov.

För- och nackdelar med valmat tak

Hur bra ett tak passar till en viss hustyp styrs av olika faktorer, till exempel husets konstruktion, var i Sverige huset ligger, den kommunala detaljplanen och vädrets påfrestningar. Ett valmat tak passar bra i det nordiska klimatet då den branta takvinkeln gör att regnvatten rinner av snabbare och snön inte bli liggande på taket utan rasar ner av sig självt.

Övriga fördelar med ett valmat tak är: 

 • Vindlasten på takkonstruktionen minskar
 • En större del av huset skyddas mot väder och vind
 • Det går att använda i princip vilken takbeklädnad som helst, såväl lättare material som takpapp och shingelplattor, som tyngre betong- och tegelpannor
 • Konstruktionen ger ett elegant och lite annorlunda tak.

Få saker här i världen har enbart fördelar och det gäller även för valmade tak. Nackdelarna blir dock färre med ett halvvalmat tak än ett valmat. Det som främst ökar på nackdelarna med ett valmat tak är att det stjäl mer av vindsytan, något som kan vara väsentligt att känna till om du planerar att inreda vinden som bostad

Bland de övriga nackdelarna finns:

 • Taklutningen på gavlarna kan göra det svårare att sätta in vanliga fönster. Lösningen är ofta takfönster eller fönsterkupor som är dyrare att installera.
 • Takläggningen är mer komplicerad än för andra taktyper och kräver ofta spetskompetens av takläggarna. Det kan i se sin tur leda till högre kostnader när det är dags att lägga om taket.
Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

10 tips för ett lyckat valmat tak

 1. Tänk igenom vilken typ av valmat du vill ha, och kontrollera så den kommunala detaljplanen godkänner den typen. 
 2. Välj den takbeklädnad som passar både dig och huset. Här krävs det lite materialresearch.
 3. Gör en budget och ordna finansieringen så fort som möjligt. 
 4. Kontakta en arkitekt som ritar och sammanställer ritningarna som måste bifogas bygglovsansökan.
 5. Ansök om bygglov och gör det i tid eftersom handläggningen kan ta upp till 10 veckor.
 6. Begär in kostnadsförslag från tre aktörer och jämför offerterna.
 7. Invänta startbesked från kommunen innan du påbörjar något som helst byggarbete.
 8. Informera grannarna tidigt, så att de är förberedda, särskilt på den del av byggarbetet som är högljutt.
 9. Ha en löpande och tät dialog med entreprenören så undviker ni missförstånd och kan ta tag i problem innan de blir omfattande.
 10. Vänta med att betala 10-15 procent av slutfakturan fram till att slutbesiktningen är genomförd och eventuella brister är åtgärdade.

Valmat tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.