Rotavdrag: Vad är det och hur använder man det?

 

Är du osäker på vilka kriterier som gäller för att du ska vara berättigad att ansöka om rot-avdrag? i den här artikeln kan du läsa om vad rot-avdraget är, vilka kriterier som gäller, vilka arbeten som omfattas och beloppsgränser. Gå inte miste om möjligheten att kunna ansöka om rot-avdrag och få lägre renoveringskostnader. Läs experternas tips för mer information!

Rotavdrag

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Rotavdrag är säkert en term du kommit i kontakt med tidigare, men det är inte alla som har koll på vad avdraget faktiskt innebär och hur man nyttjar det. Avdraget kan användas av privatpersoner som anställer hantverkare för att utföra hemförbättringar. Hemförbättringar är ett brett begrepp som kommer tydliggöras längre ner i artikeln, men generellt gäller det renoveringsprojekt och byggprojekt av alla möjliga slag. Dock finns det vissa undantag som inte omfattas av rotavdrag, och vi kommer gå igenom hur du ska göra för att se vad som gäller för just ditt projekt.

Begreppet avdrag kan också leda till en viss förvirring, då det egentligen inte handlar om en faktisk kostnad som man sedan drar av i deklarationen. Det framkommer tydligt i exemplen nedan att avdraget liknar mer en rabatt på arbetskostnader, snarare än en utgift som du sedan får tillbaka pengarna för. För enkelhetens skull håller vi oss till begreppet avdrag i förhoppningen om att det blir tydligt vad det egentligen innebär.

Över åren har reglerna för rotavdrag sett lite olika ut, men från och med 1 juli 2019 har maxtaket för avdraget per år och person fördubblats vilket är en klar fördel för dig som planerar att utföra ett avdragsberättigat byggprojekt där hemma. Så hur ser processen ut och vilka summor kan man väntas spara in?

Hur fungerar rotavdrag

Rotavdraget innebär att du slipper betala upp till 30 % av arbetskostnaderna till hantverkare för arbetstimmar som omfattas av regelverket. Varje person som uppfyller kriterierna för rotavdrag får göra avdrag på max 50.000 kr varje år, och man får endast göra avdrag för fakturerade arbetstimmar (inte material- eller resekostnader). Här nedan kan du se ett exempel på hur man nyttjar rotavdraget:

En husägare ska helrenovera sitt badrum. Totalsumman för entreprenörens och hantverkarnas arbetstimmar landar på 110.000 kr. Husägaren har inte tidigare under räkenskapsåret 2019 nyttjat rotavdrag, och är därför berättigad avdrag för arbetskostnaderna. Då summan som husägaren betalar inkl. moms för arbetstimmarna är 110.000 kr räknar man bort 30 %, vilket blir 44.000 kr. Husägaren får då alltså en “rabatt” på arbetet på 44.000 kr, vilket ger en slutfaktura på 66.000 kr. Den här rabatten får husägaren direkt på offerten, och hen behöver inte tänka på att rapportera ärendet till Skatteverket.

Det är hantverkarfirman som sköter inrapporteringen av begäran om ersättning till Skatteverket, och därför är det viktigt att man vet hur mycket rotavdrag man har rätt till innan arbetet sätter igång. De flesta hantverkare har rutiner för att säkerställa att de får ersättning från Skatteverket efter utfört arbete, men det lönar sig att ha uppgifter som styrker din rätt till hands då det skapar tillit. Du hittar enkelt hur mycket rotavdrag du har kvar för ett räkenskapsår genom att logga in på Skatteverkets hemsida.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kriterier för avdragsrätten

För att du ska kunna nyttja rotavdrag måste du som privatperson uppfylla vissa kriterier. Du har alltså inte per automatik rätt till avdrag bara för att du beställer tjänster från en hantverkare. Dessa generella kriterier gäller från och med 1 juli 2019. Beställaren är personen som beställer tjänsterna från hantverkaren.

 • Beställaren ska vara 18 år gammal vid räkenskapsårets slut.
 • Beställaren ska vara bosatt i Sverige och betala skatt i Sverige för minst 90% av sin totala inkomst.
 • Beställaren måste betala en minimisumma i skatt för räkenskapsåret. Du kan aldrig göra ett avdrag som är större än den totala skattesumman du betalar för ett år.
 • Beställaren måste äga bostaden som arbetet utförs på.
 • Beställaren måste helt eller delvis bo i bostaden. Om man har dubbla bostäder så räknas det som att man bor i båda. Avdraget gäller för småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter samt fritidshus.

Detta är de generella kriterierna. För särskilda fall kan du läsa dig till vilka villkor som gäller. Så länge du är bofast i Sverige och har ett stadigvarande arbete så har du generellt sett rätt till rotavdrag. De regler för rotavdrag som gäller är inte så komplicerade, men det gäller att vara uppmärksam på hur mycket man har kvar att använda för ett räkenskapsår så att hantverkaren i slutändan inte behöver betala den del av notan som Skatteverket skulle stå för. Som tidigare nämndes har de flesta firmor rutiner för att säkerställa att du är berättigad avdraget, och om du har uppfyllt årets kvot så kan du vänta till nästa år, alternativt betala fullpris.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Åtgärder som omfattas av rotavdrag

Att skriva en lista över alla de arbetsområden som omfattas av rotavdrag kräver en helt egen artikel. Skatteverket har tagit fram en komplett lista över vanliga åtgärder som berättigar till rotavdrag, och de har även listat vilka åtgärder som inte gör det på samma sida.

Man kan dock generellt säga att de flesta typer av arbeten som hantverkare utför ger rätt till rotavdrag. Avdraget är till för att främja bygg- och tjänstebranschen, vilket är anledningen till att det täcker så stora delar av branschens arbetsområden. Här nedan följer några typiska åtgärder som ger rätt till avdrag:

 • Slipa och byta golv, tak och väggar
 • Lägga kakel och klinkers
 • Byta och reparera köksluckor, dörrar, fönster, m.m.
 • Förbättra standard, som exempelvis byte av plastmatta till trägolv
 • Bygga om boendets planlösning
 • Installera och förbättra elanläggningar
 • Målning
 • Avfallshantering på byggarbetsplats
 • Reparera/installera våtrumsinstallationer (ej reparation av diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare)
 • Byta och reparera fasader
 • Tillbyggnad (ej fristående byggnad)

Listan är betydligt längre, och för att vara helt säker på att det arbete du vill ha hjälp med berättigar till rotavdrag bör du bläddra igenom länken ovan. Många åtgärder, till exempel nybygge av hus eller uppförande av fristående attefallshus/friggebod, omfattas inte av rotavdrag. Entreprenören du anlitar har ofta god översikt över vilka arbetsmoment som berörs av rotavdrag och vilka som inte gör det. Men om du vill få koll på kommande utgifter inför ett byggprojekt rekommenderar vi att du använder dig av materialet vi länkat till ovan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Rotavdrag - Hur stora belopp rör det sig om?

Det här är en fråga som ofta dyker upp. Lagen anger tydligt att varje person får göra avdrag upp till 40.000 kr per år om de uppfyller alla kriterier, men hur fungerar det om man är två eller fler som bor ihop och även äger bostaden tillsammans?

Återigen är det lättast att illustrera med ett exempel. Det är nämligen möjligt att flera personer gör avdrag för en och samma fastighet då avdraget är knutet till individer och inte fastigheter.

Alex och Lo äger en bostadsrätt tillsammans som de vill renovera. De anlitar en entreprenör som uppger att totalkostnaden för arbetstimmar landar på 550.000 kr för hela projektet. De vill båda nyttja rotavdraget. Efter kontroll konstaterar entreprenören att både Alex och Lo har rätt till hela avdraget för 2019, och delar därefter upp fakturan mellan dem. De får alltså en faktura på 275.000 kr minus avdraget var. Då 30 % av 275.000 kr blir mer än 50.000 kr så använder båda alltså hela sitt rotavdrag för 2019 på det här projektet. Den totala summan de betalar för renoveringen blir då 225.000 istället för 550.000 kr.

Var dock uppmärksam på att det är den som mottar fakturan som måste betala den. Om exempelvis Lo betalar båda fakturorna, och Alex i efterhand betalar sin andel till Lo, så räknas det som att det endast är Lo som stått som beställare för entreprenörens arbete. I den här kalkylen är både Alex och Lo folkbokförda på samma adress, och de betalar årligen över 50.000 kr i skatt i Sverige. Att båda parter betalar sin egen faktura är en otroligt viktig detalj då det nyligen fastställdes i domstol att tre delägare av en bostad blev utan ⅔ av avdraget till följd av att det endast var en av dem som betalade samtliga fakturor. Entreprenören har med stor sannolikhet stött på det här upplägget förut, så det bör inte uppstå några problem med att lägga upp betalningen på det här viset.

Hur använder man rotavdrag?

När du kontaktar en entreprenör och ber om ett anbud på ett byggprojekt så kommer ni nästan alltid in på rotavdrag. Avdraget är en fördel för er båda då priset för dig blir lägre samtidigt som entreprenören får ut den totala summan för arbetet. När du registrerar ditt projekt på Byggstart kommer du i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer i ditt närområde. Tjänsten är gratis att använda, och du åtar dig inga förpliktelser genom att ta emot offerter från entreprenörerna. Du kan använda rotavdrag när du anlitar någon av entreprenörerna i vårt nätverk, förutsatt att du uppfyller de kriterier som vi gått igenom ovan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.