Lägga skiffertak: Våra 9 bästa tips

 

Överväger du att lägga skiffertak? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Skiffertak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Genom att lägga skiffertak kan du ge huset ett verkligt tidlöst ansiktslyft - skiffertak kan hålla i hundratals år! Projektet innebär dock en hel del utmaningar. I den här artikeln har vi på Byggstart samlat våra 9 bästa tips på hur man genomför den här typen av projekt. Här kan du bland annat läsa om hur du förbereder dig bäst, vilka aspekter du behöver ta hänsyn till och hur du hittar rätt entreprenör till jobbet.

Behöver du hantverkare till uppdraget? Lägg ut ditt projekt på Byggstart

1. Säkerställ att taket tål belastningen

Skiffer är ett tungt material. Ett skiffertak kan väga från 50 kg och upp till 150 kg per kvadratmeter. Som en jämförelse kan man titta på motsvarande siffra för betongpannor som också klassas som en tung typ av takbeläggning – betongpannor väger omkring 40 kg per kvadratmeter. Detta medför att skiffer endast kan läggas på tak med en betydande bärkraft. Om man inte tidigare haft en tyngre takbeklädnad är det därmed nödvändigt att först undersöka om takkonstruktionen kommer att tåla vikten hos skifferbeläggningen. Skulle bärigheten hos takstolar och takbjälkar inte vara tillräcklig behöver man först stärka upp taket innan man kan lägga skiffer. Detta kräver betydande tillägg till både budget och tidsplan. 

Notera också att skiffer endast kan läggas på tak med fall på minst 22 grader. I områden med hård väderlek rekommenderas hela 34 grader som minsta fall på ett skiffertak.  

2. Kom ihåg att du kan återanvända skiffer

Skulle ditt tak redan ha en skifferbeläggning kan du återanvända plattorna, många gånger om. Själva stenen är i princip omöjlig att slita ut och kan ofta återanvändas i flera hundra år. Det är emellertid nödvändigt att byta undertak med omkring 50 års mellanrum. Man behöver också byta takrännor med ännu kortare intervall.

När man ska lägga nytt undertak och behöver ta ner skiffertaket krävs det att man göra detta med varsam hand. Därefter måste plattorna förvaras på ett lämpligt ställe medan det nya undertaket kommer på plats. Slutligen får man lägga sitt skiffer på plats igen på det nya underlaget. Det är betydligt mer tidskrävande att återanvända ett befintligt skiffertak jämfört med att lägga ett nytt. Genom att behålla den gamla beläggningen får man dock ett tak med historia, och när det väl ligger på plats är det nära nog underhållsfritt.  

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Ta höjd för oförutsedda kostnader

I alla byggprojekt är det viktigt att lämna utrymme i budgeten för oväntade situationer som kan uppstå. I samband med takbyten handlar detta inte sällan om rötskador. Har man ett gammalt hus med skiffertak som ska bytas, bör man vara beredd på att fukt kan ha orsakat skador på takkonstruktionen sedan förra gången någon lade om det. Upptäcker man den här typen av skador måste de åtgärdas innan man kan fortsätta arbetet. Alla utgifter som är kopplade till den eventuella rötskadan adderas då till det pris som du avtalat med takläggaren. Eftersom det är snudd på omöjligt att sia om vad man kommer att hitta när man lyfter på den gamla takbeläggningen är rötskador något som man alltid bör ha med i beräkningarna när man drar upp budgetramarna.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Hitta duktiga hantverkare med rätt erfarenhet

Skifferplattor är ett material som är mer krävande att lägga än många andra typer av takbeklädnad – som takpanneplåt eller takpannor av betong. Skiffer används dessutom betydligt mer sällan än andra takbeläggningar. Sammantaget resulterar detta i att det inte är så vanligt med hantverkare som har erfarenhet av skiffertak. Detta gör det desto viktigare att hitta rätt entreprenör till uppdraget.

Ett bra sätt att försäkra dig om att du anlitar en bra hantverksfirma är genom att registrera ditt projekt på Byggstart. Här har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer på ett och samma ställe, för att det ska bli enklare för dig att välja rätt. Vi har redan kontrollerat referenser, kreditvärdighet och eventuella tillstånd i samband med att firmorna fick tillgång till tjänsten, och vi fortsätter att kvalitetssäkra löpande. Det är bara de hantverksfirmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av nätverket hos Byggstart. Det är gratis att lägga ut uppdrag och du matchas då med entreprenörer som kvalificerar sig väl för ditt projekt. Dessa kommer initialt på platsbesök, varefter du får ett flertal anbud – helt utan förpliktelser.

5. Ta in flera offerter

I anbudsprocessen är det helt centralt att man tar in offerter från flera olika entreprenörer. Det är bara då som man kan veta med säkerhet att priset som man accepterar är relevant och marknadsenligt. Se till att anbuden som du får in är jämförbara. Det vill säga att de innehåller samma saker, i form av material och arbetsmoment.  

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Sätt upp en tidsplan som är realistisk

När beslutet kring entreprenör för uppdraget är taget är det dags att dra upp en tidsplan för genomförandet. Syftet med denna är bland annat att ge båda parter en gemensam bild av vad som ska göras och inom vilka datum. Det finns dock aldrig några garantier att en tidsplan kan hållas till punkt och pricka, utan det blir ett levande dokument. Har man en genomtänkt tidsplan från starten blir det emellertid betydligt enklare att ta ställning till och förstå påverkan av de förändringar som kan uppstå längs vägen. En tidsplan gör också att du kan upptäcka eventuella förseningar under projektets gång.

7. Undvik arbete utan tillräcklig kompetens

För många husägare är det frestande att låta sig involveras i det faktiska byggarbetet. Det är något som också är möjligt om man har den tid och erfarenhet som krävs. Att lägga skiffertak är dock ett jobb som man bör överlåta till professionella hantverkare. För det första är det ett specialistarbete som kräver en betydande nivå av yrkesskicklighet och erfarenhet. För det andra sker arbetet på hög höjd. Om man inte är van vid takarbete kan eventuella misstag få fatala konsekvenser. Man kan sätta både sig själv och andra i fara. Taket är helt enkelt inte en arbetsplats som lämpar sig för hemmafixare.

Detta betyder samtidigt inte att du som husägare och byggherre ska hålla dig undan från byggplatsen. Tvärtemot bör man besöka byggplatsen med jämna mellanrum – vilket är lätt avklarat om det är på ditt bostadshus som du ska lägga nytt tak. Man bör finnas på plats både för att försäkra sig om att arbetet blir utfört i enlighet med planen, men också för att hantverkarna kan ha frågor till dig som byggherre. Detta kan exempelvis handla om att man har behov av att veta vilket slags arbete som utförts på taket tidigare. Det kan också vara nödvändigt att ses för att ta beslut kring frågor som rör material eller budget.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Genomför slutbesiktning

Efter att ett byggprojekt blivit fullgjort bör man så snabbt som möjligt genomföra en slutbesiktning. Denna kan utföras av en självständig besiktningsman eller annan fackkunnig person. Det här momentet är särskilt viktigt när det kommer till tak. Föreligger det brister i arbetet med ett tak behöver de identifieras och åtgärdas så snart som möjligt. När man lägger ny takbeläggning är det viktigaste målet med slutkontrollen av verifiera att det inte finns några läckage. Om man även har gjort förbättringar på själva grundstrukturen behöver man även försäkra sig om att arbete och material lever upp till alla gällande krav och normer.

9. Glöm inte att be om dokumentationen

När projektet är klart återstår ett viktigt moment i form av att få sig tillsänt alla relevanta dokument som rör projektet. I dokumentationen bör det framgå tydligt vad det är för arbete som utförts och vilka material som använts. På så vis kan man underlätta för framtida underhåll och eventuella ombyggnationer. Materialet kan också komma till användning när fastigheten ska taxeras, eller om bostaden ska värderas inför en försäljning. Givetvis är det också viktigt att ha alla kvitton och garantibevis i ordning om det skulle uppstå ett garantiärende eller behov av reklamation.

Kom igång med anbudsprocessen

När man ska igång med ett projekt som innefattar att man ska lägga skiffertak kan det vara relativt svårt att hitta rätt entreprenör för jobbet. Skiffer är ett exklusivt och krävande material som långt ifrån alla har erfarenhet av. Urvalet av möjliga hantverksfirmor blir alltså relativt begränsat.

För att göra det enklare för dig att hitta lämpliga hantverkare kan du registrera projektet hos Byggstart. Här har vi har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe. Det är bara firmor som visar på att man upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av vår tjänst. Det är gratis att lägga ut uppdrag och du kommer då att sättas i kontakt med entreprenörer som är väl lämpade för just ditt projekt. Efter att dessa varit ute på plats för besiktning kommer du att få in anbud, helt utan förpliktelser.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.