9 saker du behöver ha koll på när du ska lägga takpapp

 

Överväger du att lägga takpapp? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Takpapp

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Dagens takpapp är en kvalitetsprodukt som passar mycket bra för vissa takkonstruktioner. Det finns emellertid en del saker som skiljer takpapp från andra typer av takbeklädnad. I den här artikeln har vi på Byggstart samlat 9 tips som kan komma väl till pass när du ska lägga takpapp.

1. Verifiera att takpapp passar för ditt tak 

Idag använder man även benämningen “bitumentak” för takpapp. Detta beror på att man har utvecklat nya metoder för att framställa den här typen av takbeklädnad – modern takpapp innehåller inget papp. Idag produceras takpapp av en blandning av slitstarka och syntetiska råvaror, som glasfiber och gummi. Likväl fortsätter takpapp att vara det mest utbredda namnet på den här typen av takbeläggningar. Den moderna takpappen håller en betydligt högre kvalitet än vad den gjorde för några decennier sedan. Takpapp kommer med många fördelar:

  • Vattentätt
  • Lättviktsmaterial - ner mot 4 kg per kvadratmeter
  • Livslängd på upp till 30 år

Takpapp är både ekonomiskt och praktiskt, men används nästan uteslutande för underlagstak. Det är inte särskilt ofta man ser vanliga hus med takpapp i Sverige. Den främsta orsaken till detta är rent estetisk. Många anser att ett papptak är mindre attraktivt än ett tak som belagts med tegelpannor eller takplåt. Av den anledningen används takpapp främst till två typer av yttertak:

  • Platta eller låglutande tak
  • Pulpettak

När vi idag ser moderna bostadshus med papptak handlar det i regel om hus med flacka tak. Det finns nämligen få andra takbeklädnader som passar här. De vanligaste taktäckningsalternativen, takpannor eller takplåt, kan bara läggas på lutande tak. Takpapp däremot kan läggas på tak med en så liten lutning som 3 grader, och det är just på låglutande eller platta tak som materialet används mest som yttertaksbeklädnad. Det största undantaget är kanske pulpettak - en typ av tak som bara har fall åt ett håll. Många husägare med pulpettak väljer takpapp, särskilt när fallet har en lägre vinkel.

Om vi bortser från bostadshus används takpapp också flitigt på mindre byggnader – som stugor, garagebyggnader och liknande. Skälet till detta är ofta den låga vikten, den rimliga prislappen och att materialet är relativt okomplicerat att lägga.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Genomför projektet under rätt säsong

Papptak bör helst läggas under våren och sommaren. Materialet är självklistrande men behöver värmas upp för att ta fäste om det är för kallt. Många takläggare föredrar därför att ta sig an den här typen av uppdrag under varmare perioder. Med det sagt kan det faktiskt också bli för varmt för takpapp. Om takpapp utsätts för starkt solljus eller hög värme kan materialet bli för mjukt för att brukas. Det gäller alltså att hitta en tidpunkt med lagom temperatur. Man bör dock vara beredd på att takläggare som arbetar med papp kommer att vara mycket eftertraktade under den här perioden.

Det tar inte särskilt lång tid att lägga takpapp. Det är ett smidigt material att ha med att göra, och många takläggare uppskattar att använda det. Utifrån genomförda projekt kan vi på Byggstart se att det i normalfallet tar mellan 2 och 6 veckor att lägga ny takbeläggning på ett enbostadshus. Väljer man takpapp är chanserna goda för att man hamnar under 2 veckor. Själva läggningen kan ta så lite som ett par dagar. Detta beror givetvis också på storleken på taket och dess komplexitet (antal vinklar, genomföringar, osv.). Tidsåtgången påverkas även av hur tillgängligt taket är. Om huset står på en brant sluttning kan det till exempel vara svårt att komma till med en stege eller få en stabil byggställning på plats. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Välj en bra produkt

Det är flera olika aspekter som avgör vilken produkt som är bäst lämpad för just ditt projekt. Bland de viktigare finns:

  • Pris
  • Färg
  • Material

Priset på takpapp är generellt lägre än på andra typer av takbeklädnad. Men det finns ett visst prisspann även inom den här produktkategorin. En bra tumregel är att välja byggvaror av högsta möjliga kvalitet inom budgetens ramar.

Takpapp kommer i olika färger. Vanligast är rött, grönt, svart och grått. Eftersom man oftast lägger papp på platta tak har emellertid utseendet en något lägre prioritet, jämfört med tak som är synliga.

Den allra viktigaste parametern när du ska välja produkt är själva materialet som produkten är gjord av. Här skiljer det sig nämligen stort mellan olika takpapp-varianter. I den här frågan kan det vara vettigt att rådfråga en entreprenör. Det är inte många lekmän som bemästrar jämförelsen mellan olika typer av syntetiskt gummi eller glasfiber.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Ta höjd för oförutsedda utgifter

Oavsett typ av byggprojekt är det viktigt att man ser till att det finns visst svängrum när man sätter upp budgeten. Oförutsedda komplikationer kan alltid dyka upp. I samband med att man lägger ny takbeklädnad är det inte sällan som fuktskador eller brister i takkonstruktionen upptäcks och måste åtgärdas. Detta kan innebära betydande extrakostnader. Av den anledningen ska man aldrig stretcha ekonomin till bristningsgränsen när man planerar ett projekt av den här typen. Säkerställ därmed att du sätter av medel till att täcka eventuella oförutsedda utgifter.  

5. Välj rätt entreprenör

När man ska lägga ny takbeläggning kommer man i regel passa på att byta undertaket samtidigt. Detta är något som är viktigt att komma ihåg, både med tanke på budget och tidsplan, men även när det kommer till vilken entreprenör som man väljer att ta in för jobbet. När det kommer till tak med låg lutning finns det specifika faktorer att ta hänsyn till. Ibland saknas exempelvis undertak som på vanliga tak, vilket gör platta eller låglutande tak till riskkonstruktioner då det saknas ett extra skyddslager. Detta ställer högre krav på kompetensen hos den entreprenör som man anlitar. Det är långt ifrån alla hantverkare som har de färdigheter som krävs för att arbeta med platta tak.

6. Anlita en pålitlig firma för jobbet

När man planerar att byta takbeklädnad behöver man se till att den entreprenör som man anlitar för uppdraget har hög kompetens inom området. Här är det värt att upprepa att platta tak kräver specialkompetens – platta tak skiljer ju sig betydligt från sadeltak när det kommer till hur de är konstruerade. Detta betyder att man behöver hitta hantverkare med precis rätt kompetens och erfarenhet. Se därför till att klargöra för potentiella entreprenörer att det handlar om ett låglutande tak redan i tidigt skede.

Byggstart är en tjänst som kan hjälpa dig med att komma i kontakt med hantverksfirmor som har kompetens inom låglutande tak och erfarenhet av att lägga takpapp. Genom att registrera ditt projekt hos oss kommer du att få offerter från flera aktörer. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och tillstånd för alla entreprenörer som är anslutna till plattformen. Vi fortsätter därefter vår kvalitetskontroll löpande. Det är bara firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av nätverket. Du lägger upp uppdrag på Byggstart utan kostnad, och därefter matchas du med väl kvalificerade entreprenörer. 

7. Gör upp en tidsplan

När du kommit överens med en entreprenör blir nästa steg att göra upp en tidsplan för arbetet. Genom att göra detta får du en bättre översikt över hur projektet ska genomföras och det blir även enklare att följa upp framstegen under projektets gång. En genomarbetad tidsplan ger både dig som byggherre och entreprenören något konkret att förhålla sig till, och detta minskar risken för missförstånd och oenigheter.

8. Låt proffsen sköta jobbet

Att lägga takpapp på låglutande tak innebär att man konfronteras med en del unika lösningar. Även om man har erfarenhet av att lägga papp på friggeboden eller dylikt så är det inte säkert att man kan bidra positivt till den här typen av projekt, där både dimensionerna och komplexiteten är större. Om man lejt ut jobbet till en professionell hantverksfirma är det som regel bäst att överlåta så mycket som möjligt av arbetet till dem. Att jobba på tak är dessutom ett riskarbete som kräver både erfarenhet och specifika säkerhetskunskaper, även om det är platt. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

9. Genomför en opartisk slutbesiktning

När man är klar med ett större byggprojekt bör man alltid ta in en oberoende fackman för att utföra en slutbesiktning. Detta kan vara en besiktningsman eller någon annan med relevanta kunskaper. Syftet med besiktningen är att säkerställa att det inte förekommer fel eller brister i arbetet som behöver åtgärdas. När det gäller låglutande tak och takbeklädnad med papp, är det särskilt viktigt att kontrollera alla fogar och eventuella vinklar. Här gäller det att skarvarna är svetsade på ett sådant sätt att de är helt vattentäta. Om inte svetsningen utförs korrekt kan det få allvarliga följder för huset.

Man behöver också komma ihåg att få all relevant dokumentation skickad till sig av entreprenören. I denna ska det framgå tydligt vad det är för arbete som utförts samt vilka material som använts. Anledningen till att detta är så viktigt är för att framtida underhåll ska kunna utföras på ett lämpligt sätt, samt att kunna visa att arbetet har utförts på ett fackmannamässigt sätt vid eventuella försäkringsfrågor eller vid försäljning av huset.

Kom igång med anbudsprocessen

När man ska lägga om taket är första steget att ta kontakt med en entreprenör. Här kan vi på Byggstart hjälpa till. Hos oss finns kompetenta och pålitliga entreprenörer och hantverksfirmor samlade på ett och samma ställe – allt för att göra det enklare för dig som byggherre att komma i kontakt med duktiga fackmän. När du registrerat ditt projekt hos oss så sammanför vi dig med aktörer som har både kompetens och erfarenhet av att lägga takpapp på låglutande takkonstruktioner. Efter detta kommer du att få ta emot offerter på uppdraget från flera entreprenörer, som du sedan kan jämföra med varandra för att komma fram till den som passar ditt projekt bäst. Tjänsten är både gratis och utan förpliktelser.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.