Bygga funkishus: 8 saker som du måste veta

 

Letar du efter tips när du ska bygga ett funkishus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Bygga funkishus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Funkisstilen har fått ett uppsving de senaste årtiondena, även om det som vi idag kallar för funkishus inte är riktigt detsamma som de ursprungliga funkishusen. Stilen skapades på 1930-talet när arkitekterna ville lägga fokus på funktion när de ritade hus. De arbetade utifrån en filosofi som gick ut på att husens funktionen skulle diktera utseendet och inte tvärtom. Alla val gällande formgivning gjordes utifrån att det skulle bli så behagligt och effektivt som möjligt att leva i bostaden. 

Det ledde till att hus som byggdes i klassisk funkisstil fick rektangulära huvudformer för att arealen skulle kunna nyttjas maximalt. Samtidigt ville arkitekterna utmana den traditionella byggstilen genom att rita detaljer såsom rundade fönsterkarmar och balkongräcken. Takterass över hela eller delar av bostaden var också vanligt. På ett klassiskt funkishus är fönstren strategiskt placerade, gärna i hörn, för att ge ett maximalt ljusinsläpp. Det är inte heller ovanligt med takfönster med välvda kupor och ljustunnlar, som släpper in dagsljus i mörkare delar av huset, till exempel trappor och badrum. I linje med tanken om att allt som byggdes skulle uppfylla en viss funktion har funkishuset sparsamt med detaljer och utsmyckningar. 

Har du en dröm om att bygga ett funkisinspirerat hus? Eller är du bara nyfiken på hur byggprocessen går till? Den här artikeln ger dig åtta matnyttiga tips för ett lyckat genomförande. Vi går igenom allt från planeringen av tidsåtgång och budget och vad du ska tänka på när du ska välja rätt arkitekt och entreprenör, till vad du måste tänka på under arbetets gång och innan du kan anse att projektet är slutfört. 

Ta emot anbud för ditt projekt: Lägg in uppdraget på Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

1. Skapa en realistisk uppfattning om din budget

Det första du ska göra för att få en översikt över vilken budget du har att röra dig med är att boka ett möte med banken så fort det bara går.

Vi ser att ett kvadratmeterpris som du kan ha som utgångspunkt ligger mellan 20.000 och 28.000 kronor.

Det här är ett snittpris, och ett husbygge med mer exklusiv standard kan ofta gå upp till 35.000 kronor per kvadratmeter, eller mer. Bygger du däremot i en enklare standard kan du komma ner till 17.500 kronor per kvadratmeter. Kvadratmeterpriset täcker själva bygget, utöver det måste du räkna med priset för tomten, om du inte redan har köpt en. Arvodet för arkitekten tillkommer också. Timpriset för en arkitekt ligger i regel mellan 550 och 1.200 kronor. 

När du sätter upp din budget bör du sätta av cirka tio procent av budgeten till oförutsedda händelser. Många husbyggare upptäcker saker som de har glömt att ta med eller sådant som de vill ändra på under byggets gång. Då är det bra att inte ha maximerat budgeten helt så att det faktiskt går att göra de ändringar ni vill utan problem. Det är inte heller ovanligt att oförutsedda händelser leder till ökade projektkostnader. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

2. Ta reda på hur du kan spara pengar

Om du vill spara pengar finns det många grepp att ta till. Under projekteringen kan du till exempel göra val gällande vilka lösningar och material som du vill ha i huset. Med tekniska lösningar avses sådant som uppvärmning, ventilation och elinstallationer. Material säger sig självt och inkluderar allt från kakel, klinker och badrumsinredning till målning och fasadbeklädnad.  Det finns alltid lösningar som kostar mindre än andra, och se till att hålla dig uppdaterad gällande kampanjer och andra prissänkningar. Köp gärna in material när det är billigt, förutsatt att du har möjlighet att förvara det på ett säkert sätt. Kom ihåg att många små besparingar kan gör mycket för den totala budgeten. 

Byggmetoden har också stor inverkan på din budget. När det gäller funkisinspirerade hus är det vanligt att de har en putsad fasad. Då ligger valet mellan att bygga den invändiga strukturen med murblock, i trä klädd med plattor som putsas, eller att gjuta delar av huset i betong. De sistnämnda är det mest hållbara men det är också dyrare. 

Kom ihåg att priset inte ska gå på bekostnad av kvaliteten och gör även val som du kan leva med i längden. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Hitta en arkitekt som har ritat liknande projekt

Se till att arkitekten har ritat hus i funkisstil tidigare. Om han eller hon inte har en digital portfolio kan du be om att få se tidigare arbeten. Du kan även undersöka möjligheterna att besöka de fastigheter som arkitekten har ritat för tidigare kunder. 

4. Förbered dig inför det första mötet med arkitekten

Om du planerar att bygga något specifikt, som exempelvis ett funkisinspirerat hus, har du troligen redan en bild av hur du vill att huset ska se ut. Samla gärna på dig bilder och inspiration som du kan visa för arkitekten. Utöver de önskemål du har gällande estetiken kan du med fördel även tänka igenom och skapa dig en uppfattning om vilka slags tekniska lösningar och material som du vill ha. 

Det underlättar arkitektens förståelse för vilka behov och önskemål du har gällande det nya huset. Ju tydligare bild du har över vad du vill göra desto mer pengar sparar du på arvodet till arkitekten. För att hitta inspiration och bilder som du behöver kan du till exempel använda dig av sociala medier som Instagram och Pinterest och/eller besöka bostadsmässor.

5. Planera tidsåtgången för projektet

Du kan alltid räkna med att ett byggprojekt kommer att ta längre tid än vad du har tänkt dig. Av den anledningen ska du lägga in tidsmarginaler mellan de olika arbetena som ska utföras. Kom dessutom ihåg att oförutsedda händelser, som exempelvis väderförhållanden eller väntetid på material, kan ge upphov till förseningar medan arbetet pågår. Därför ska du alltid lägga in ett visst spelrum i tidsplanen. Vi ser att tidsåtgången för att bygga ett funkishus kan se ut enligt följande:

  • Först och främst ska du räkna med att lägga någonstans mellan fyra och åtta månader på arbetet med arkitekten. Det inkluderar processen för ansökan om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. 
  • Därefter kommer det att ta mellan två och fyra månader att jämföra de olika anbuden från entreprenörerna, välja ett företag och skriva kontrakt.
  • När det är dags för att sätta igång med själva bygget, är mark- och grundarbete det första steget, och det tar mellan en och två månader att slutföra.
  • Du måste räkna med att använda ungefär lika lång tid, alltså en till två månader, för att gjuta grund och övriga fundament. Om du ska uppföra huvuddelen av husets stomme i betong kommer du behöva längre tid för det här momentet, men det kan eventuellt minska tidsåtgången i nästa steg.
  • När betongarbetet är färdigt tar snickarna över och färdigställer vädertätningen, det vill säga bygger husets stomme, sätter upp ytterväggar och takstolar, lägger tak samt sätter in dörrar och fönster. Det här arbetet tar i regel två till fyra månader att slutföra. 
  • Resterande snickeriarbeten och allt invändigt färdigställande tar ytterligare tre månader, ibland mer. 

När du har valt en entreprenör kan ni upprätta en mer detaljerad tidsplan. Lägg in milstolpar för när olika åtgärder ska vara slutförda så kan du använda tidsplanen som stöd för att se att arbetet fortlöper som avtalat. 

Kom ihåg att några material har lång leveranstid och att det även kan finnas en väntelista för specialbeställt material. Det här är viktigt att undersöka så att du faktiskt vet att du får produkterna i tid. Om du inte kan få det kommer det antingen att skapa förseningar eller så kan du tvingas använda material som du egentligen inte vill ha. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Bestäm dig för hur du vill organisera ditt projekt 

Det finns flera olika sätt att organisera ett byggprojekt på. För mindre projekt kan du ta hand om projektledningen själv. Då är det din uppgift att koordinera de olika hantverkarna som behövs till arbetet, och se till att rätt person finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

För större projekt, som att bygga ett hus från grunden, är det smart att överlåta projektledningen till någon som har erfarenhet av stora byggprojekt. Om du inte redan har en omfattande erfarenhet från byggbranschen kommer det att vara mycket tids- och energikrävande att koordinera ett projekt av den här storleken. Om du ändå väljer att anlita de olika entreprenörerna separat, är det ett klokt drag att anlita en av hantverkarna som projektledare. 

Det vanligaste för sådan här projekt är däremot att välja en totalentreprenör. Totalentreprenören tar då på sig att koordinera de olika hantverksområdena under hela byggtiden. När det kommer till arbeten som totalentreprenören inte själv har kompetens för att utföra anlitar företaget underentreprenöre. Det fungerar i regel bättre att organisera projektet som en totalentreprenad eftersom underentreprenörerna ofta har arbetat ihop under en längre tid, vilket gör att deras samarbete är effektivt och fungerar smärtfritt. 

7. Följ upp projektet och ha en tät kontakt med entreprenören 

Under projektets gång bör du hålla en ordnad och professionell kommunikation med entreprenören/entreprenörerna. Skulle det till exempel uppstå oenigheter eller förseningar måste du ändå se till att hålla styr på känslorna och hålla dem utanför projektet. 

Se till att följa upp arbetet regelbundet och besöka byggplatsen och tomten så ofta du kan. Det gör att du kan upptäcka eventuella dilemman och missförstånd i ett tidigt skede. Ta gärna bilder på byggplatsen. De är inte bara roligt att ha för att kunna titta tillbaka på byggprocessen vid ett senare tillfälle, utan det kan även vara bra att ha bilddokumentation om det skulle uppstå några problem i efterhand. 

Använd tidsplanen som du har upprättat tillsammans med entreprenören som en guide när du ska överblicka byggarbetet. Kontrollera att det som ni har avtalat sker och att det sker i rätt tid.

8. Var med på slutbesiktningen och få all dokumentation 

Innan du här helt färdig med byggarbetet är det några saker som du bör komma ihåg. Först och främst ska du inte betala hela slutfakturan innan slutbesiktningen är genomförd och eventuella brister och fel är åtgärdade. Normalt sett håller byggherren inne 5-10 % av totalsumman. 

Du ska även se till att få kopior på alla dokument och papper som kan bli relevanta vid en senare tidpunkt. Om du till exempel ska göra underhållsarbeten, sälja eller om det uppstår problem som täcks av din hemförsäkring är det guld värt att redan ha all nödvändig information tillgänglig och slippa spendera tid på att få tag i dokumentationen.

Hur hittar du en entreprenör för jobbet?

Att välja entreprenörer är kanske det viktigaste valet du gör när du ska bygga ett hus. Det är en rad saker som du måste ha med i beräkningen när du ska ta det slutgiltiga beslutet. 

Det första kriteriet som man som privatperson tänker på när det är dags att välja entreprenör  är i regel priset (i kombination med kvaliteten såklart). Priset är dock bara en av faktorerna som du ska värdera när du ska hitta de rätta hantverkarna för ditt projekt.

Högst troligt har du en önskan om att projektet ska färdigställas så fort som möjligt och därför är även företagets kapacitet en viktig parameter. Det är bra att få en klar bild av när entreprenören kan börja, hur hög produktionstakt företaget kan hålla och när de kan ha arbetet slutfört, innan du tar ett beslut.

Att bygga ett funkisinspirerat hus, eller någon annan typ av bostad, är både ett komplicerat och tidskrävande projekt. Du måste räkna med mycket kommunikation fram och tillbaka med hantverkarna, oavsett om du väljer en delad entreprenad eller totalentreprenad. Entreprenören som du väljer bör vara någon som du kommer bra överens med och kan ha en bra dialog med. Försök att bilda dig en uppfattning om hur kommunikationen fungerar under anbudsprocessen och välj sedan det företag som du känner att du kan samarbeta med länge utan att alltför många missförstånd uppstår.

För att vara så säker som möjligt på att arbetet kommer att gå som det ska måste du även undersöka företagets grad av ekonomisk soliditet. En solid ekonomi betyder att företaget inte riskerar att gå i konkurs och att de klara av att förlora ett kontrakt utan att behöva vidta åtgärder. Om företaget går i konkurs medan de håller på att bygga ditt hus säger det sig själv att det blir problem. Förutom att företaget inte kan slutföra ditt husbygge kan det även bli problem med att få eventuella fel och brister som finns i det som entreprenören har hunnit bygga åtgärdade. Företagets ekonomiska situation kan du kontrollera via olika upplysningstjänster på nätet eller genom att ringa Kronofogdemyndigheten.

När du ska bygga ett funkisinspirerat hus ska du även se till att anlita en hantverksfirma som har bra referenser från liknande projekt. Ett sådant hus ska till exempel gärna byggas i betong eller murblock, så säkerställ att entreprenören har gjort det här flera gånger innan. Fråga även efter referenser som du kan ringa till eftersom omdömen på nätet är mindre omfattande och mindre trovärdiga.

Utöver det finns det en del grundläggande krav som entreprenören måste uppfylla gällande försäkringar och certifieringar.

Alla entreprenörer som verkar via Byggstart har genomgått en noggrann kvalitetskontroll. Vi ombesörjer även att de entreprenörer som vi kopplar ihop dig med har genomfört liknande projekt tidigare och att företaget har en solid ekonomi.

På så sätt kan du som kund vara helt trygg med att anbuden som du får via oss kommer från de bästa entreprenörerna i ditt närområde.

Registrera ditt projekt på Byggstart om du vill att vi ska hjälpa dig komma i kontakt med entreprenörer för ditt projekt. Det är kostnadsfritt att använda tjänsten och du förbinder dig inte heller till något när du tar emot anbud från entreprenörer från Byggstart.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.