Garage intill hus: Våra 10 bästa tips

 

Överväger du att bygga garage intill huset? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Garage intill hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När man har tänkt bygga garage intill hus lönar det sig att först skaffa en översikt av processen framåt. I den här artikeln får du 10 goda råd kring vad du bör tänka på när du ligger i startgroparna för ett sådant projekt. Vi tittar bland annat på olika angreppssätt för att göra projektgenomförandet effektivt, samt strategier för att hitta de bästa entreprenörerna. Utöver detta får du tips om hur du kan hantera den formalia som krävs för att bygga garage intill huset.

Behöver du hantverkare till uppdraget? Lägg ut ditt projekt på Byggstart.

1: Investera tid i planeringen

När man ska bygga garage intill hus krävs det att garaget anpassas till en redan existerande byggnad. Detta utesluter användandet av standardiserade och monteringsfärdiga garage, eftersom de levereras som byggsatser för fristående byggnader. Av den anledningen bör man ta in en arkitekt tidigt i processen – utan arkitekten kommer man stå kvar och stampa på ruta ett.

Vi rekommenderar att man startar planeringsfasen av ett byggprojekt tre till sex månader innan byggstart. Har man arkitekten på plats tidigt kan man se till att projektet leds in på rätt väg från början. 

2: Få formalia på plats

När man bygger ett garage intill huset räknas detta som en tillbyggnad. En tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter kan i många fall uppföras utan bygglov, då i form av en “attefallstillbyggnad”. Projektet behöver då bara anmälas till kommunen och efter att man fått startbesked kan man dra igång konstruktionsarbetet. Om man bara är ute efter ett enklare och mindre garage – som en carport – kan detta eventuellt räcka. Man kan dock inte räkna med plats för förvaring i en sådan lösning, kanske inte heller få rum att öppna dörrarna på båda sidorna av bilen fullt ut. Vanligtvis krävs det alltså att man har bygglov för att bygga garage med direktanslutning till bostadshuset. Varje kommun har dock rätt att besluta om en lokalt minskad eller ökad bygglovsplikt. I ett tidigt skede bör du därför även alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen, så att du får den fulla bilden av förutsättningarna för ditt enskilda projekt. Om du redan har knutit en arkitekt eller entreprenör till projektet kan de även hjälpa dig med ansökningsprocessen.  

Inom 10 veckor ska kommunen normalt ha lämnat besked i ditt bygglovsärende. Krävs ytterligare utredningsarbete har de dock rätt att lägga till ytterligare 10 veckor för handläggning. För att undvika förseningar i bygglovsprocessen är det avgörande att alla nödvändiga handlingar finns med från start.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3: Gör materialvalen tidigt

En del av det material som du behöver för att bygga ett direktanslutet garage kan vara beställningsvaror med viss leveranstid. Det är därför bra att vara tidigt ute med att göra sina materialval och att beställa, så att allt nödvändigt material finns på plats när arbetet ska dra igång.

Vid beställningen av material har du möjlighet att spara in en del pengar. Även om en entreprenör kan vara behjälplig med att göra inköpen åt dig så finns det inget som hindrar dig från att beställa materialet på egen hand. Den här typen av egenarbete kan bidra till att det står en lägre slutsumma på sista raden när projektet är klart. Oavsett vem som ska stå för anskaffningen av material så är det kritiskt att detta klaras ut och förmedlas till involverade hantverkare. Du vill inte att det ska finnas något tvivel om vem som ska se till att saker och ting finns inköpta och tillgängliga när de väl behövs.

4: Var grundlig i arbetsplaneringen

Det är en stegvis process att anlägga garage intill hus. Progressen i projektet hänger på att allt arbete utförs både väl och i tid. För att projektet ska bli framgångsrikt är det alltså helt centralt att man sätter upp en arbetsplanering för projektet. I planen behöver det framgå med all tydlighet när vart och ett av de olika byggmomenten ska vara färdiga. Det är en stor fördel om planen kan utarbetas tillsammans med hantverkarna, både för att den ska bli realistiskt, men också för att undvika missförstånd kring hur projektet ska genomföras. Alla parter behöver få ta del av arbetsplanen så fort den är färdigställd, så att den kan fungera som projektets ryggrad under det fortsatta arbetet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

5: Välj rätt entreprenör

Om det är ett garage med direktanslutning till bostadshuset som du ska bygga är det viktigt att komma i kontakt med hantverkare som har tidigare erfarenhet av just detta. I anbudsprocessen bör du därför hålla utkik efter firmor som kan visa på kompetens och erfarenhet av de bitar som ingår i ditt projekt. Be gärna att få referenser skickade till dig som du kan kontakta för att skapa dig en bild av tidigare resultat och samarbeten. Att involverade entreprenörer har utfört relevanta uppdrag tidigare gör att du som byggherre kan känna dig trygg med att arbetet kommer att utföras med god kvalitet. Det står också som garant för att hantverkarna har arbetat fram goda och effektiva rutiner. Sammantaget kommer då arbetet löpa på smidigare och snabbare, vilket i slutänden också kan bli billigare för dig som kund.

För att komma i kontakt med hantverkare och entreprenörer med erfarenhet av att bygga garage intill befintliga bostadshus kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Hos Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksföretag på ett ställe för att det ska bli enkelt att välja rätt. Vi har också översikt över vilka projekt som de olika firmorna har utfört tidigare, så att du kan identifiera hantverkarna med mest relevant bakgrund.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6: Ingå skriftliga avtal

Ytterligare en central bit för att säkra byggprojektet är att ingå skriftliga avtal med alla involverade parter. Dessa fungerar som en säkerhet, inte bara för dig men också för entreprenörerna. Muntliga avtal kan tyckas enkla och tidsbesparande, men så fort man stöter på bekymmer uppstår det gärna oenigheter kring vad man faktiskt kommit överens om. Har man avtalet svart på vitt kan ofta den här typen av konflikter undvikas. Kontraktet du skriver med respektive hantverksfirma bör innehålla både slutpris för arbetet samt deadline för när det ska vara utfört. Det är även vettigt att bifoga arbetsbeskrivning, projektplanering och andra relevanta dokument till avtalet. På samma sätt som med projektplaneringen bör kontraktet utformas i samråd med entreprenören. Detta för att säkerställa att man är överens om hur projektet ska genomföras. Passa även på att specificera eventuellt egenarbete i kontraktet. Detta kan bestå i konstruktionsmoment som du planerar att utföra själv eller exempelvis att du som byggherre kommer att stå för materialanskaffning.

7: Eget arbete inom projektet?

För en del är det ett överkomligt projekt att bygga garage helt på egen hand. Med tid på handen och en grundläggande kunskap om konstruktion och praktiskt bygge är det fullt möjligt att genomföra stora delar av ett garageprojekt själv. Det är emellertid ofta inte bara frågan om att ha kunskapen – att bygga garage tar tid. Innan du tar på dig att utföra för stora delar av projektet är det av största vikt att du försäkrar dig om att du faktiskt har den tid som krävs för jobbet. Genom att överlåta uppdraget till proffs säkrar man upp att inte garaget står ofärdigt under någon längre period. Ett halvfärdigt projekt kan bli väsentligt dyrare att överlåta till fackfolk, jämfört med om du skulle ha anlitat dem för att göra jobbet från grunden. En bra kompromiss kan vara att ta på sig vissa moment i arbetet. Innan du beslutar dig för ett exakt omfång för ditt egenarbete är det smart att prata med kunnigt folk, så att du får en känsla för hur mycket tid man behöver sätta av till de olika stegen i processen.

Tänk på att undersöka om du är berättigad rotavdrag för arbetskostnaderna inom ditt tillbyggnadsprojekt.

8: Engagera dig under projektets gång

Oavsett om du är direkt och praktiskt involverad i garageprojektet eller har överlåtit hela arbetet till en totalentreprenör, är det viktigt att du följer upp de framsteg som görs i arbetet. Se till att hålla en nära dialog med hantverkarna. Det ger dig insikt i projektprogressen och gör också att du snabbt får reda på om det uppstår problem. Att du som byggherre engagerar dig i projektet är också något som många hantverkare och entreprenörer värdesätter.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

9: Var noggrann i slutkontrollen

Även vid ett något mindre projekt som att bygga garage intill hus, är det viktigt att man gör en korrekt och grundlig besiktning när arbetet är avslutat. Om du inte har kunskapen eller tiden som krävs att bedöma arbetet själv kan du ta hjälp av en extern person med erfarenhet och kompetens inom området. 

Under slutkontrollen går ni igenom alla delar av projektet och verifierar att det utförda arbetet svara mot arbetsbeskrivning, projektbeskrivning och kontrakt. Skulle några fel eller brister uppdagas i samband med besiktningen skall dessa åtgärdas innan du betalar ut återstående kontraktsbelopp. Om projektet krävde bygglov kommer kommunen även begära en kontrollbesiktning utförd av en kontrollansvarig som de utser innan garaget får tas i bruk.

10: Kom ihåg dokumentationen

När ett byggprojekt har avslutats är det viktigt att man får all relaterad dokumentation skickad till sig. Vid projekt som rör garage med direktanslutning till bostadshuset är en av de viktigaste bitarna den kontrolldokumentationen som avser elinstallationen. Denna ska du få av elektrikern. Utöver detta gäller kontrakten med och fakturorna från involverade entreprenörer som dokumentation på övrigt arbete. 

Dokumentationen bör förvaras säkert så att den kan tas fram vid en framtida försäljning, vid skador eller andra potentiella problem. Försäkringsbolag kan neka ersättning om det inte finns dokumentation. Se till att få relevant dokumentation skickad till dig direkt efter att arbete är avslutat och besiktigat, annars finns risken att du glömmer bort det.

Hitta rätt entreprenörer

Besök Byggstart för att få hjälp med att hitta rätt entreprenörer för ditt byggprojekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.