5 smarta tips för isolering av vinden

 

Överväger du att isolera vinden? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Isolering av vind

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Efterisolering av vinden är en effektiv åtgärd om du vill reducera uppvärmningskostnaderna för din bostad. Otillräcklig isolering medför en stor värmeförlust på vintern och för att kompensera för det måste du höja värmen, vilket leder till ökade energikostnader. Av den anledningen är isolering av vinden en viktig del av arbetet när du vill göra om en kallvind till ett bostadsrum. I den här artikeln får du matnyttiga tips om vad du måste tänka på när du ska isolera vinden.

1. Anlita en hantverkare (om du inte har kompetensen själv)

De flesta som isolerar vinden väljer att anlita en snickar- eller byggfirma för att utföra arbetet. Isolering är en åtgärd som de flesta snickare har lång erfarenhet av men se ändå till att få referenser på liknande uppdrag när du väljer företag. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett ställe för att det ska vara enkelt att välja rätt. Lägg gärna in ditt uppdrag på Byggstart så tar vi kontakt med dig för en kort genomgång av projektet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Se till att ha en bra ventilation

Tilläggsisolering av vind är något som en del väljer att göra själv. Du rullar ut de nya isoleringsmattorna ovanpå bjälklaget och den existerande isoleringen. Den nya isoleringen lägger du på tvären över den gamla för att undvika att luft tränger igenom i skarvarna och skapar köldbryggor. Försäkra dig också om att den gamla isoleringen inte är fuktskadad och om den är det måste den tas bort och fukten torkas ut innan du kan fortsätta med isoleringen. 

Det kan också vara bra att undersöka var värmeförlusterna är som störst och var du behöver göra extra åtgärder. Lättaste sättet att kontrollera detta är med hjälp av en infraröd termometer, ofta benämnd som IR-termometer. Kom också ihåg att ventilationen på vinden är anpassad utifrån den isolering som man satte när huset byggdes, vilket innebär att förutsättningarna för ventilationen ändras när du gör en tilläggsisolering. Eftersom du minskar värmeförlusten i husets bodel blir vinden kallare och den faktiska luftfuktigheten ökar. 

När du efterisolerar en kallvind leder det till att värmeförlusten från de underliggande rummen minskar. Det medför i sin tur att temperaturen på vinden sjunker. När den varma luften från rummen stiger och möter den kallare luften på vinden kan det uppstå kondens. Därför är det viktigt att den ventilation som finns är tillräcklig för att transportera ut fukten. Var därför mycket noga med att inte lägga isoleringen så att det blir för tätt i övergången mellan väggar och tak. I gamla hus finns det för det mesta en luftspalt där väggen och taket möts. Dessutom finns det en ventilationskanal längst upp i taknocken. Luftspalten vid väggen och och ventilationskanalen i nocken är det som säkerställer att vinden ventileras. Se därför till att du inte sätter igen dessa när du tilläggsisolerar eftersom det kan leda till att varm luft blir instängd på vinden och orsakar fuktskador. Samtidigt riskerar du att snön smälter på taket under vintern, något som också kan resultera i fuktskador på vinden. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Kom ihåg ångspärr

En bostad utsätts ständigt för fukt och kondens som uppstår när du lagar mat, torkar kläder eller bara andas. Därför är det viktigt att sätta upp en ångspärr när du isolerar. Ångspärren är en plastduk som förhindrar att varm, fuktig luft sipprar igenom taket och vidare upp på vinden. Försäkra dig om att du inte har mer än en ångspärr monterad. Finns det mer än en ångspärr kan kondensen bli fångad mellan spärrskikten och skapa en grogrund för svamp. Ett annat tips är att sätta ångspärren ungefär ⅓ in i väggen. Du minskar du risken för att du av misstag gör hål i den senare. Det kan till exempel inträffa när du monterar infällda spotlights i taket på undervåningen. Dessutom avger skyddslådorna runt de infällda armaturerna mycket värme varför man generellt sett ofta avråder från att använda den här typen av ljuskälla i rum som ligger under en kallvind. 

Ångspärren ska sitta på den varma sidan av isoleringen och helst sättas underifrån för att säkerställa att den blir helt tät. Sätter du plast på den kalla sidan kommer värmen som stiger uppåt att träffa plasten och bilda kondens när den möter den kalla luften på andra sidan och mögelhärdar och fuktskador kan uppstå. 

Ångspärren kan fästas på flera olika sätt. Den vanligaste lösningen är skjuta fast den med häftklammer i taket. Kom ihåg att tejpa över alla klammer så att inte fukt sipprar igenom hålen. Använd bara en tejp som är avsedd för att försegla plastskarvar för du kommer även att använda tejpen till skarvarna mellan ångspärrslängderna. Det kan alltså löna sig att investera i en bra tejp eftersom den billigaste kan få dyra konsekvenser på sikt. Ska du fästa ångspärren på murverk gör du det med ett speciellt lim avsett för ångspärr. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Välj rätt sorts isolering

När du ska isolera måste du först ta reda på vilket material du ska använda som isolering. Materialen har olika egenskaper och det är upp till dig vilket du väljer att använda. Några parametrar som du måste ta ställning till är till exempel pris, förmåga att isolera mot ljud, och U-värde. U-värdet är måttet för hur bra värmeledningsförmåga materialet har. Ett lågt värde betyder att lite värme släpps igenom materialet och ju lägre U-värdet är, desto bättre är isoleringsförmågan. 

Sprayisolering

Sprayisolering är den dyraste formen av isolering och finns i två olika varianter. Den ena är en sprayisolering med öppna celler. Det är den billigaste av de båda varianterna men den ger ingen ångspärr. Sprayisolering med stängda celler är något dyrare men ger också en tätare barriär mot vatten och luft. Det ska emellertid inte vara helt lufttätt i isoleringen eftersom det hindrar luften från att cirkulera och torka ut eventuell fukt. Sprayisolering är den bästa isoleringen om du ska göra om vinden till bostadsrum. 

Mineralull:

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glas- och stenull. Isoleringen är tillverkad av smält sten eller glas som är spunnet till trådar som sedan har limmats ihop. Mineralullen kan tillverkas i flera olika format, till exempel de vanlig rullarna som levereras av företag som Glava och Rockwool. Rullar är billiga och effektiva när du ska isolera stora ytor men är lite mer omständigt att hantera när du ska isolera i trånga skrymslen och vrår. Isoleringen måste skäras till för att passa bjälkar och andra hinder, något som tar tid och är stökigt pga rullens storlek. När du isolerar vill du ha så få skarvar som möjligt där fukt och kall luft kan leta sig igenom så det är inte att rekommendera att skära av många mindre bitar från rullen. Vet du att vinden är trång på sina ställen, köp några plattor med mineralull som är lättare att hantera och skära till. Mineralull kan användas i princip överallt och har en hög isolationsförmåga, även när det gäller ljud. Materialet har en tendens att klia när det kommer i kontakt med huden så det är en fördel att använda heltäckande klädsel när du arbetar med materialet. 

Cellulosa:

Den här typen av isolering är tillverkad av återvunnet papper som man har tillsatt brandskyddsmedel i form av mineralsalter i. Cellulosaisolering har förmågan att suga åt sig och transportera bort fukt. I och med det är det möjligt att isolera med cellulosa utan att sätta upp en ångspärr. Cellulosa har en högre densitet än mineralull vilket gör att den också har ett större luftmotstånd och isolerar bättre mot ljud.  

Isopor:

Isopor tillverkas av råolja och används vanligtvis i vägg- och golvdelar. Materialet består av endast 2 % fast materia, resten är luft. Därför väger det lite och är enkelt att hantera. I gengäld tål det inte höga temperaturer och är komplicerat och energikrävande att producera. På grund av brandrisken ska Isopor helt gjutas in i konstruktionen, vilket gör att det sällan är aktuellt att använda vid vindsisolering. 

Lösullsisolering:

Lösullsisolering är inte ett material utan själva tekniken som används för att få isoleringen på plats. Det kan vara lösull som är gjord av cellulosa, glasfiber eller mineralull. Namnet kommer av att isoleringen blåses in mellan bjälklagen. Det är ett arbete som ska göras av fackfolk som använder en särskild isoleringsmaskin för att få in isoleringen i alla hörnor och vrår. Lösullsisolering kan även läggas ovanpå den existerande isoleringen och är ett bra alternativ vid tilläggsisolering. 

5. Hitta bra hantverkare

När du ska isolera vinden lönar det sig i regel att leta upp hantverkare som har bra referenser från liknande projekt och som även har konkurrenskraftiga priser.  På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe för att det ska vara enkelt att välja rätt företag. Alla företag som finns med på Byggstart har genomgått en grundlig kvalitetskontroll där vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar. Det är bara de företag som får bra omdömen som får fortsätta att verka genom plattformen. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kom ihåg-lista när du ska inreda vinden 

  • Se till att ångspärren är tät. Det är viktigt att den inte har några skador och att skarvarna överlappar varandra med cirka 15 centimeter. 
  • Sätt alltid ångspärren på den varma sidan av isoleringen 
  • Försök att skapa ett undertryck i huset. Med fjärrvärme eller en värmepump bildas det ofta ett övertryck som pressar upp den fuktiga luften. Undertryck kan i gengäld leda till en högre radonhalt.  
  • Tänk på vindsluckan. Den är i regel inte tät och ofta bara en spånplatta. Täta och isolera den ordentligt för att undvika en värmeförlust. 
  • Undvik att lägga ett tätt golv på vinden om den inte ska användas som bostadsrum. Ett tätt golv hindrar luften från att cirkulera och kan ge upphov till fuktskador. 
  • Täta inte igen luftspalten som finns i övergången mellan vägg och tak. Den ser till att luftcirkulationen upprätthålls, något som är avgörande för att undvika fuktskador. 
  • Om du använder isoleringsplattor eller mineralull, kom ihåg att lägga dem på tvären över den befintliga isoleringen för att förhindra att det uppstår köldbryggor i skarvarna. 
  • Tryck inte in för stora bitar i ett litet utrymme eller lägg isoleringen för tätt. Materialet innehåller mycket luft och det är den som isolerar.Hitta rätt hantverkare
  • Gå in på Byggstart för att hitta de rätta hantverkarna till ditt projekt.

Hitta rätt hantverkare

  • Gå in på Byggstart för att hitta de rätta hantverkarna till ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.