Flerfamiljshus: 10 smarta tips för ett lyckat byggprojekt

 

Överväger du att bygga ett flerfamiljshus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Flerfamiljshus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga ett flerfamiljshus kan vara både en praktisk och ekonomisk lösning. Genom att bygga tillsammans går det att dela på ansvar och utgifter, något som kan göra att projektet blir lättare att genomföra. Samtidigt ställer flerfamiljshus unika krav på de som bor i huset såväl ur ett juridiskt perspektiv som praktiskt och socialt. I den här artikeln har vi sammanställt tio tips för dig som vill eller överväger att bygga ett flerfamiljshus. 

Ta emot flera förbehållslösa anbud från hantverkare som är knutna till Byggstart.

1. Överväg att bygga tillsammans med andra

Det kan vara både ekonomiskt och praktiskt att bygga ett flerfamiljshus tillsammans med andra. Genom att dela på utgifterna kan ni spara in mycket pengar. Detta gäller såväl köp av tomt och projektering som bygglovsansökan och genomförande. Många väljer att bygga ett generationsboende som ett flerfamiljshus. En annan lösning är kompispar som går ihop för att bygga en gemensam fastighet. Flerfamiljshus är även populära investeringsprojekt för kommersiella byggherrar. 

2. Hitta en lämplig tomt

Ett flerfamiljshus kräver inte nödvändigtvis en större tomt än en villa. Det gör det möjligt att gå ihop och köpa en tomt som hade varit svår att finansiera på egen hand. Med det sagt måste ni ändå hitta en tomt som är tillräckligt stor. Terrängen på tomten kommer också ha stor inverkan på projektet. Det är till exempel dyrare att bygga om tomten kräver ett omfattande markarbete. En tomt som sluttar eller har mycket, mer eller mindre ytlig, berggrund kräver mer arbete än en plan tomt med en bergfri jordmån. När ni ansöker om bygglov kommer kommunen även att göra ett grannehörande, vilket innebär att de kontaktar grannar och andra berörda för att de ska få lämna sin syn på det planerade bygget. Om grannarna har invändningar kan det leda till att handläggningstiden för bygglovet drar ut på tiden och i värsta fall skjuts upp på grund av överklaganden av bygglovsbeslutet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Anlita en arkitekt för att få ut så mycket som möjligt av arealen

Den största fördelen med att bygga ett flerfamiljshus är att ni i högre grad kan utnyttja den tomtareal som ni har tillgång till. Arkitekten som får i uppdrag att rita fastigheten bör ha tomtens storlek och möjligheter i fokus. Ju fler kompletta bostäder som man får plats med på tomten, desto större är möjligheterna att minska utgifterna.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Börja med bygglovsansökan så tidigt som möjligt

En nybyggnation är alltid bygglovspliktig. För ett så här omfattande projekt är det inte heller rekommenderat att ansöka om bygglov på egen hand, utan man måste anlita en projektör som kan söka bygglov för ens räkning. Projektören är i regel den arkitekt som har ritat huset. Observera att om ni väljer att köpa ett elementhus är det leverantören som står som projektör och ansvarig utförare.

Det är en rad dokument som måste bifogas i bygglovsansökan för att bygglovet ska bli godkänt. En bygglovsansökan måste bland annat innehålla olika ritningar och en projektbeskrivning. Handläggningstiden är också längre än för ett bygglov till en villa eftersom det är ett mer komplicerat och omfattande projekt. 

Hur mycket det kostar att ansöka om bygglov varierar från kommun till kommun, och avgiften varierar mycket. Därför är det ett klokt drag att kontakta kommunen som ni vill bygga i för att få reda på hur hög avgiften är. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Elementhus, mursten, betong eller platsbyggd träkonstruktion?

Det finns flera sätt att bygga ett flerfamiljshus på och det billigaste alternativet, om det handlar om stora volymer och om fastigheten passar för det, är elementhus. Huset projekteras då så att det går att bygga med prefabricerade byggdelar. Om ni vill ha en putsad fasad är det vanligast att bygga husets struktur i betong. De flesta husen i Sverige byggs dock på plats och med en träkonstruktion, antingen med måttbeställt virke från brädgården eller med virke som mäts och sågas till på byggplatsen. Om ni vill bygga i betong av hållfasthets- eller utseendemässiga skäl är det här alternativet i regel det som är dyrast. 

6. Begär in tre offerter

För att flerfamiljshuset ska hålla en hög kvalitet är det helt centralt att anlita en kompetent och pålitlig entreprenör. Se till att begära in anbud från minst tre entreprenörer. På så sätt säkerställer ni att ni bara tar emot offerter med konkurrenskraftiga priser. Tänk även på att bra entreprenörer vet hur mycket deras tjänster är värda och sätter sitt pris utifrån det. Genom att investera lite mer pengar i en kompetent entreprenör reducerar ni även risken för att det uppstår brister och fel under projektets gång. Väljer ni däremot en av de billigare entreprenörerna kan det här få dyra konsekvenser på sikt.

För att vara säker på att du bara tar emot anbud från godkända och kompetenta entreprenörer kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar löpande med att kvalitetskontrollera entreprenörerna på Byggstart så att det ska vara lättare och tryggare för dig att anlita hantverkare. Hittar du ett lämpligt företag via vår tjänst kan du känna dig helt trygg med att de har en solid ekonomi, nödvändiga certifieringar och den erfarenhet som krävs för att bygga ett flerfamiljshus. Det är gratis att lägga in ett projekt och du förbinder dig inte till någonting genom att ta emot anbuden.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Gör en tidsplanering tillsammans med entreprenören

Innan själva bygget påbörjas ska ni utarbeta en detaljerad tidsplan tillsammans med entreprenören. Det ger alla involverade en bra översikt över projektet och en gemensam syn på hur arbetet ska utföras, och det kommer även göra det enklare att upptäcka eventuella förseningar och andra oförutsedda händelser innan de blir ett problem. När alla som är inblandade i projektet har en gemensam uppfattning om projektet minskar även riskerna för att det uppstår missförstånd eller oenigheter.

8. Följ upp arbetet med projektledaren

För ett så omfattande projekt som att bygga ett flerfamiljshus är det viktigt att en bra översikt över tidsåtgången och när de olika delmomenten ska vara klara. Därför lönar det sig att besöka byggplatsen regelbundet och upprätthålla en bra dialog med projektledaren. På så sätt blir det lättare att ta beslut under projektets gång och reda ut eventuella missförstånd. Med hjälp av en detaljerad tidplan kan ni även kontrollera så att projektet blir utfört inom de överenskomna tidsramarna.  

När ni besöker byggplatsen kan det vara frestande att blanda sig i arbetet, antingen i form av kommentarer gällande arbetet eller egen insats. Även om det är viktigt att vara engagerad i projektet bör ni inte ta på er ansvar för åtgärder som ni inte har kompetens för. Var tillgängliga och engagerade men överlåt arbetet till utbildade hantverkare. 

9. Närvara på slutbesiktningen

När entreprenören är färdig med husbygget ska det kontrolleras av en extern besiktningsman. Besiktningsmannen går igenom arbetet och kontrollerar att det är utfört i enlighet med gällande regelverk och det som står i kontraktet med entreprenören. Upptäcker ni fel eller brister under slutbesiktningen ska dessa åtgärdas innan ni betalar ut den sista delsumman av kontraktsbeloppet. 

10. Se till att få all relevant dokumentation

Se även till att få alla dokument som visar att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med gällande regelverk. Om dokumenten finns eller inte kan ha en stor inverkan på fastighetens försäljningspris vid en eventuell försäljning. Det är även en fördel att ha översikt över materialval och liknande om ni ska renovera huset vid en senare tidpunkt. Detsamma gäller alla kvitton som ska specificera exakt vilka produkter som har köpts in och från vilka leverantörer. Det här är även av stor betydelse när det kommer till underhåll eftersom man, om det är möjligt, gärna vill ersätta uttjänta produkter med likadana. Se även till att få alla instruktionsmanualer och en kopia av fakturan som visar vilka arbeten som har utförts.

Så gör du för att hitta rätt entreprenör

För att vara säker på att du tar emot anbud från kompetenta och pålitliga entreprenörer kan du nyttja gratistjänsten Byggstart. Lägger du in projektet på Byggstart matchar vi dig med lokala entreprenörer som har rätt kompetens och den erfarenhet som krävs för att genomföra projektet. Det är gratis och förbehållslöst att lägg in ett uppdrag.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.