Bygga påbyggnad: Här är 10 saker du måste veta

 

Överväger du att göra en påbyggnad? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Påbyggnad

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln får du tips på vad du bör tänka på när du ska bygga påbyggnad. Du kan bland annat läsa om vad som krävs för ett bygglov, vilka hantverkare du behöver och vad som påverkar priset för ett sådant här projekt. Sist i artikeln hittar du en lista med tio punkter innehållande parametrar som är viktiga att komma ihåg när du ska bygga en påbyggnad.

1. Ta reda på kraven

När du ska bygga en påbyggnad är det flera regler och föreskrifter som du måste följa. Därför kan du inte sätta igång med projektet innan du har fått ditt bygglov godkänt och fått ett startbesked från kommunen. Det första steget är i regel att kontakta en projektör som kan hjälpa dig med de nödvändiga ritningarna och skicka in bygglovsansökan till kommunen. Projektören är vanligtvis en arkitekt, eventuellt en konstruktör eller ingenjör.

Kom ihåg att det är skillnad mellan påbyggnad och tillbyggnad. Tillbyggnad är en expandering av byggnadens grundareal medan en påbyggnad är en utökning på höjden. Exempel på påbyggnad i bygglovssammanhang är ett nytt våningsplan, ändring av takets form, takkupor eller takhöjning. En påbyggnad är alltid bygglovspliktigt medan en tillbyggnad inte alltid behöver vara det (men oftast är den det). Här är det centralt att förstå vilka begränsningar som finns för att öka byggnadens takhöjd.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Anlita en arkitekt

När det gäller projekt av en viss storlek eller komplexitet är det helt nödvändigt att engagera en arkitekt. Planlösning och rumsindelning har en stor inverkan på projektets slutresultat och här kan arkitekten komma med många infallsvinklar. I gengäld kan en arkitekt också hjälpa dig att sammanställa bygglovsansökan till kommunen. En ansökan kräver att såväl situationsplan som fasad-, plan- och  sektionsritning är korrekt ritade. Dessutom kan arkitekten stå som projektör för projektet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Hitta den rätta entreprenören

Därefter är det dags att anlita någon som kan utföra själva arbetet. Det är viktigt att inte stressa med urvalsprocessen. Läs referenser och andra kunders omdömen och erfarenheter gällande företagen som du överväger. Du bör även undersöka företagets ekonomi för att försäkra dig om att de inte har en massa skulder. Det kan även löna sig att undersöka om företaget har genomgått nödvändiga utbildningar och skaffat viktiga certifieringar. De flesta av de auktorisationer vi har i Sverige är frivilliga och är inte reglerade enligt lag. Trots det fungerar de som en kvalitetsstämpel. Våtrumscertifikat och VVS-auktorisation är två certifieringar som du ska hålla utkik efter när du tittar på potentiella entreprenörer.

På Byggstart har vi gjort det enklare för dig att hitta duktiga och pålitliga hantverkare. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetskontrollera olika entreprenörer och har knutit de bästa av dem till vårt nätverk. Om du registrerar ditt projekt på Byggstart, hjälper vi dig att hitta entreprenörer som har såväl erfarenhet som kompetens gällande påbyggnad. Vi kontaktar dig med konkreta anbud från flera aktörer och därefter är det upp till dig att välja. Tjänsten är både förbehållslös och gratis.

Det lönar sig att vara ute i god tid när du ska engagera en entreprenör. Det är inte ovanligt att duktiga och eftertraktade hantverkare är uppbokade flera månader framöver. Genom att vara tidigt ute ökar du dina chanser att kunna anlita den entreprenör som du vill samarbeta med.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Skapa dig en realistisk bild över kostnaderna 

Priset på ett byggprojekt beror på arbetet som ska utföras. Därför är det svårt att uppskatta hur mycket en påbyggnad kommer att kosta utan att ha sett en detaljerad projektbeskrivning. Några påbyggnadsprojekt är relativt små och enkla att utföra medan andra kan kräva en fullständig ombyggnad av bostaden.

Byggstart har vi utvecklat en egen prisdatabas för att kunna uppskatta hur mycket olika byggprojekt kommer att kosta. Den statistiken baserar sig på projekt som har genomförts via vår plattform. I databasen ser vi att påbyggnadsprojekt har ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 25.500 kronor. Priset varierar vanligtvis mellan 20.000 kronor och 40.000 kronor per kvadratmeter. Det inkluderar allt arbete och material, men inte större ändringar i bostaden.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Några avslutande tips:

  1. Planera noggrant

En bra planering är av yttersta vikt om du ska kunna genomföra projektet på ett bra och effektivt sätt. Tillförskansa dig därför en översikt över hur processen fungerar. Ju mer noggrann du är när du förbereder projektet desto enklare blir det för alla involverade att utföra det arbete som krävs.

  1. Säkerställ finansieringen

Se över vilka ekonomiska medel som du har tillgång till. På så sätt kan du skaffa dig en realistiskt uppfattning om vad som är genomförbart och vad som eventuellt inte är det.

  1. Hitta kompetenta hantverkare

Ta tid på dig och var noggrann när du väljer ut entreprenörer och hantverkare. Välj hantverkare som kan visa referenser på att de har utfört liknande projekt tidigare, med hög kvalitet. Försäkra dig även om att de har en solid ekonomi och kan klara eventuella förluster. Använder du dig av Byggstart kan du vara helt säker på att hitta entreprenörer som har rätt kompetens för att utföra arbetet.

  1. Skriv detaljerade, tydliga och juridiskt bindande kontrakt 

För att undvika konflikter under byggtiden är det viktigt att både du och entreprenören är införstådda med vad som ska göras. Skriv exakta, detaljerade och juridiskt bindande kontrakt. Avtala även hur ni ska hantera eventuella förseningar, prisändringar och andra utmaningar som kan dyka upp längs vägen.

  1. Gör en budget och håll dig till den

Sätt upp en detaljerad budget så att du har kontroll på utgifterna som ingår i projektet. Lägg gärna till en budgetpost för oförutsedda utgifter.

  1. Ansök om bygglov innan du börjar

Det här arbetet ligger till stor del på projektörens skrivbord men det är viktigt att du som byggherre också har en inblick i alla dokument och planeringar.

  1. Övervärdera inte dina kunskaper

Många väljer att göra delar av jobbet själv för att spara pengar och sätta sin prägel på projektet. Det är absolut en möjlighet men var ärlig mot dig själv så att du inte övervärderar din kompetens eller tiden som du har till ditt förfogande.

  1. Ha en tidsplan

För att projektet ska bli färdigt inom den avtalade tidsramen är det viktigt att ha en tidsplan. Lägg gärna in delmål så är det lättare att ha kontroll över projektet.

  1. Gör en slutbesiktning

Alla åtgärder som kräver bygglov måste även ha en kontrollansvarig. Det är kommunen som utser den kontrollansvarige och personen bistår dig som byggherre under hela projektet, från byggstarten till dess att det är dags för slutbesiktning. 

  1. Få all nödvändig dokumentation när projektet är färdigställt

Att få all dokumentation av entreprenören är av yttersta vikt, inte minst om det skulle uppstå brister och fel som leder till ett försäkringsärende. Det är även viktigt att kunna visa upp dokumentationen på bygget den dag du bestämmer dig för att sälja huset. Att kunna visa upp en dokumentation som visar att arbetet är korrekt utfört kan ha en rejäl, positiv, inverkan på försäljningspriset.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta rätt hantverkare

Gå in på Byggstart för att hitta rätt hantverkare till ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.