Inreda vinden? Här är 6 saker som du måste veta

Inreda vind

Innehåll:

En kort introduktionDet här måste du vetaSå kommer du igång

När man ska inreda vinden är det viktigt med bra förberedelser. I den här artikeln går vi igenom några tips för hur man genomför arbetet, hur man kan hitta duktiga hantverkare för projektet och vilka regler som gäller när man ska inreda vinden.  

Jämför offerter från flera proffs

Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis idag.

Start her

1. Anlita hantverkare för alla moment

Vindsinredning är ett stort och komplicerat projekt så det är smart att anlita kvalificerade hantverkare. Företagen ska ha bra referenser från liknande projekt eftersom arbetet med att inreda en vind innehåller komplexa moment som är knutna till hållfasthet, utrymningsvägar samt tak- och fasadarbete; faktorer som gör att det är av yttersta vikt att entreprenören har rätt kompetens och erfarenhet.  

Utöver det ska entreprenören ha en solid ekonomi i företaget, tillräcklig kapacitet och erforderliga certifieringar. På Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare för att underlätta ditt val. När du registrerar ditt projekt på Byggstart kommer vi att matcha dig mot aktuella aktörer som har erfarenhet och utbildning inom de områden som du är ute efter. Du får ta emot offerter från flera olika företag så att du kan jämföra priser innan du gör ditt val. Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något genom att registrera dig.

2. Var detaljerad och tydlig i projektbeskrivningen

Det här är viktigt både när du ska ansöka hos kommunen och presentera projektet för en entreprenör. En genomarbetad projektbeskrivning visar att du har tänkt igenom exakt vad du vill göra och vilka lösningar som du är ute efter, och det är enklare för entreprenören att beräkna såväl kostnad som tidsåtgång. Det är också viktigt att du skriver ett detaljerat, tydligt och juridiskt bindande kontrakt med alla hantverkare, för båda parters skull. Var exakt med det du vill ha utfört och hur eventuella förseningar ska hanteras. Du hittar en bra mall för ett sådant kontrakt på Konsumentverkets hemsida.

Det är en fördel att involvera en arkitekt så tidigt som möjligt i projektet. När du ska anlita en entreprenör behöver du ritningar och andra dokument som i detalj beskriver de åtgärder som ska genomföras. Arkitekten kan också stå som projektör och se till att ansökningsprocessen avlöper som den ska.

Inredning av en kallvind kräver bygglov från kommunen. Det innebär att projektören (vanligtvis arkitekten) ritar de ritningar som behövs och sammanställer övrig dokumentation som krävs för att ansökan ska vara komplett. Den dokumentationen är emellertid inte alltid ett tillräckligt underlag för en offert utan det krävs i regel även en beskrivning gällande ingrepp i bärande struktur från en konstruktör och uppgifter om ytskiktsmaterial från byggherre eller inredningsarkitekt.

3. Kom ihåg att det är snävare regler när du bygger en uthyrningslägenhet

Om du ska bygga ut vinden till en uthyrningsdel blir arbetet genast lite mer omfattande. Alla lägenheter måste ha en separat ingång och bostaden måste även ha alla huvudfunktioner. Med huvudfunktioner avses badrum, kök, sovplats och vardagsrum. En vindslägenhet måste också uppfylla alla krav på dagsljus, isolering, takhöjd, utrymningsvägar och ventilation. Dessutom måste du tänka igenom hur det påverkar resten av bostaden, till exempel om det behövs fler parkeringsplatser eller hur du ska lösa en eventuell tillgång till uteplats.

4. Ansök om bygglov innan du börjar bygga

Det krävs så gott som alltid bygglov, om din vind inte redan är godkänd som bostadsyta, eftersom allt arbete som innebär ingrepp i den bärande konstruktionen och vissa fall fasaden är bygglovspliktiga. För att få de ritningar som krävs behövs en projektör, och vanligtvis är det en arkitekt. I ansökan måste du redogöra för att du som byggherre följer alla lagar och regler som gäller för ett bostadsrum samt att du följer kommunala och lokala riktlinjer. Utöver det måste arbetet ha en tillfredsställande kvalitetsnivå.

När du ansöker om bygglov skickar kommunen ut ett hörande till sakägare. Sakägare kan vara grannar, bostadsrättsförening och andra som direkt berörs av ditt bygge. Alla sakägare får sedan en betänketid under vilken de kan komma in med invändningar mot bygget till kommunen. Om någon sakägare har invändningar kontrollerar kommunen om dessa kan anses relevanta och ha laglig kraft, men om du har allt på det torra och har skickat in all dokumentation som kommunen kräver, är det inte mycket av det som sakägarna tar upp som kan förhindra att du får ditt bygglov godkänt och kan bygga ut vinden. Observera att ett godkänt bygglov inte innebär att du kan börja bygga utan att du även måste få ett startbesked från kommunen innan du kan sätta igång.

5. Priserna varierar mycket men räkna med minst 10.000 kronor per kvadratmeter

Det är svårt att uppge ett generellt pris eftersom det är så många faktorer som är med och påverkar priset samt att det kan vara stora skillnader i det arbete som i praktiken måste göras. För att få en tillräckligt takhöjd måste ofta taket höjas, något som självklart kostar en hel del. Många väljer att riva hela taket, bygga upp fasaden och lägga ett nytt tak. Om fastigheten redan är dimensionerad för utbygget sparar du en del pengar men även i de här fallen är det vanligt att du behöver förstärka husets bärande konstruktion. När vi tittar på vad liknande projekt har kostat ser vi att man dock kan göra en överslagsberäkning.

På Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas baserad på projekt som har genomförts via vår plattform. I den databasen ser vi att inreda vinden i snitt kostar 16.000 kronor per kvadratmeter. Det inkluderar alla kostnader som är knutna till projektet och täcker alla arbets- och materialkostnader. Likväl är det stora skillnade och de flesta betalar en slutsumma på mellan 10.000 och 35.000 kr per kvadrat. Observera att det i regel är betydligt dyrare att bygga en fristående lägenhet än att införliva vindsutrymmet i en existerande bostad.  När det handlar om att bygga nya vindslägenheter där det i dagsläget är råvind ligger snittpriset runt 25.000 kronor per kvadratmeter, men kan även gå upp mot 40.000 kr per kvadrat.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag. I den här artikeln kan du läsa mer om vad som gäller för rotavdrag.

6. Mycket att vinna på kreativa lösningar

En inredning av en kallvind bjuder på lite andra utmaningar än “vanliga” renoveringsprojekt. Det kan till exempel handla om att det är tillräcklig takhöjd mitt under taknocken medan det längs med väggen är allt annat än tillräckligt högt. Det här är något som du kan vända till din fördel genom att leta upp originella inredningslösningar. Sådana här detaljer kan du diskutera med arkitekten både i planeringsfasen och under arbetets gång. Det kan även var en bra idé att prata med en inredningsdesigner. Takkupor och tak kan inkluderas i interiören och den generösa tillgången på dagsljus ger möjligheter som du inte har på andra våningsplan. Använd den extra takhöjden till att bygga exempelvis ett sovloft, och placera låga möbler och förvaringslösningar längst in under snedtaket. Leta efter inspiration på nätet och i inredningsmagasin så kan du få till ett våningsplan som verkligen ger din bostad en extra dimension.

Nästa steg:

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta pålitliga proffs för bygg och renovering. Få flera olika offert på ditt byggprojekt.