Isolering tak: Detta måste du tänka på

 

Överväger du ett projekt som omfattar isolering av tak? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Isolering tak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många grepp som man kan ta till för att energieffektivisera sin bostad. Bland de mest kraftfulla åtgärderna hittar man isolering av tak. En bra isolering reducerar värmeförlusterna, vilket ger en lägre förbrukning av ström, pellets eller liknande, beroende på typ av uppvärmning man har. Tilläggsisolering minskar även risken för fuktskador och bidrar till ett bättre inomhusklimat. I den här artikeln har vi samlat tips som kan komma väl till pass när du tänkt isolera taket. Vid isolering av tak är det viktigt att ha koll på processen och vad man kan göra för att påverka projektkostnaderna. Allt detta kan du läsa om här, tillsammans med vad du bör göra för att få tag i rätt hantverkare för jobbet.

Mest lönsamt för äldre bostäder

Har du ett äldre bostadshus? Då är risken stor att huset inte är isolerat tillräckligt väl. Givetvis kan huset ha kompletterats med tilläggsisolering i efterhand, men eftersom energikraven för nybyggnation skärpts avsevärt under de senaste decennierna håller äldre isolering generellt sett en betydligt lägre standard än dagens. Ända fram till 1950-talet användes material som spån och torv som isolering. Man fyllde helt enkelt vindsbjälklag och andra hålrum med detta, vilket hade en ljudisolerande effekt men liten påverkan på temperaturen. Bostäder från 1950-talet och framåt är ofta isolerade med mineralull, men av en helt annan tjocklek än vad som används nuförtiden. Med tiden blev det allt vanligare med en kraftigare isolering, men det är först nu på 2000-talet som man började lägga isolering som svarar mot dagens energikrav (300–350 mm för tak).

Ju mindre isolering i husets tak idag, desto mer kan man spara framöver på att tilläggsisolera det. Tilläggsisolering av ett äldre hus med lite eller ingen isolering i sitt tak kan ge årliga besparingar på flera tusen kronor i uppvärmningskostnader. Man kan förvänta sig betydande kostnadsminskningar till och med när det kommer till hus som byggts ända in på 90-talet.

Det finns även andra värmebesparande åtgärder som man kan genomföra för att göra bostaden mer energiekonomisk. När man ska sätta igång med isolering av sitt tak är det många som väljer att göra andra arbeten på samma gång. Detta kan exempelvis vara att installera ett värmestyrsystem eller byta till lågenergifönster. Det kan vara smart att göra flera saker samtidigt – inte minst kan anbudsprocessen bli mer effektiv då.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Andra energibesparande åtgärder

Energimyndigheten i Sverige har bland annat som mål att stötta husägare med information och tips om hur man ställer om till en mer effektiv energianvändning i hemmet. På deras hemsida kan man exempelvis göra en energikalkyl, och utifrån denna få specifika besparings- och investeringstips gällande det egna huset och hushållets energiförbrukning. Isolering av tak är en av åtgärderna som rekommenderas – om man inte redan gjort detta, eftersom besparingspotentialen är stor. Andra åtgärder som föreslås är energiförbättring av fönstren, installation av luftvärmepump, och så vidare. Allt detta bidrar till att dra ner på värmekostnaderna och gör samtidigt bostaden mer miljövänlig.

Ett annat statligt stöd som kan nyttjas i samband  med isolering av tak är det så kallade rotavdraget. Vid renoverings- och underhållsprojekt kan man ansöka om rotavdrag för arbetskostnader upp till en viss årlig summa.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar isolering av tak?

Hur mycket det kostar att isolera taket hänger på flera olika faktorer. Som exempel kostar en utvändig isolering mer än en invändig. En utvändig isolering kräver att man först avlägsnar takbeklädnaden. Denna behöver sedan mellanlagras på ett lämpligt ställe medan man gör arbetet, för att sedan läggas tillbaka när isoleringen är på plats. I gengäld är det ofta så att en utvändig isolering ger större effekt på uppvärmningskostnaderna. I andra fall kan det dock vara lämpligare att bara lägga ut isoleringsskivor direkt på vindsgolvet. I det fallet blir processen betydligt enklare och billigare.

Hos oss på Byggstart har byggt upp en prisdatabas baserat på projekt som genomförts av aktörer inom vårt nätverk. Utifrån denna kan vi beräkna snittpriser för olika typer av byggprojekt. Vi kan se att isolering av tak kostar omkring 1.000 kr per kvadratmeter i snitt. Det här priset inkluderar då arbete och material. Det finns emellertid variationer i prisbilden, med vissa projekt landar nere på 400 kr och andra uppe på 1.600 kr per kvadratmeter. Vad detta beror på är parametrar som typ av isolering, tidsåtgång och olika tilläggsarbeten.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kan man isolera taket själv?

Många funderar över möjligheten att isolera taket på egen hand. Och visst går det att göra den här typen av arbete själv om man har tillräcklig erfarenhet. Det krävs att man vet hur man säkrar god ventilation, samtidigt som isoleringen blir tät nog. En annan avgörande faktor är att man har koll på hur man monterar vindspärr, undviker köldbryggor och lägger fuktspärr på ett korrekt sätt.

För att säkra ett resultat som håller hög kvalitet är det rekommenderat att den här typen av arbete överlåts till professionella hantverkare. Detta behöver inte vara särskilt kostsamt. Isolering av tak tar vanligtvis inte så lång tid att utföra, vilket gör att kostnaderna för själva arbetet blir relativt låga. Det som däremot kan bli en dyrköpt erfarenhet är om arbetet inte utförs på rätt sätt, och man i efterhand behöver åtgärda fel och brister. Det lönar sig därför att investera i en kompetent entreprenör.

Ytterligare en anledning till att ta in professionell hjälp är att isolering av tak inte sällan innebär att man också gör andra ingrepp än bara själva isoleringsarbetet. I vissa fall behöver man ta bort takpannor eller annan takbeklädnad, helst på ett sätt som gör att materialet kan återanvändas. Utöver detta finns det många olika varianter av isolering att välja mellan, varav en del kräver handpåläggning av fackmän.

För att komma i kontakt med seriösa hantverksfirmor med stor erfarenhet av isolering kan du registrera ditt projekt på Byggstart. Här har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och sammas ställe, för att det ska vara en enkel och trygg process att välja entreprenör till ditt projekt. Redan på förhand har vi kontrollerat referenser, kreditvärdighet och eventuella tillstånd – bara om detta finns på plats får man bli del av vårt nätverk. På Byggstart fortsätter vi dessutom vår kvalitetsbevakning löpande, och bara de firmor som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser får fortsätta att ha tillgång till plattformen. För dig som byggherre är det gratis att lägga upp uppdrag. Efter platsbesök kommer du att få ta emot anbud från flera kvalificerade snickarfirmor.

U-värde

Isoleringens effekt kan uppmätas i form av ett förbättrat U-värde. Ett lågt U-värde är ett tecken på god isolering. Värdet anger hur mycket energi som man behöver tillföra per kvadratmeter för att behålla en viss inomhustemperatur – med andra ord är värdet ett mått på den mängd energi som försvinner ut. Ju lägre U-värde, desto bättre värmebevarande effekt har alltså isoleringen. Medan ett fönster med enkelt glas har ett U-värde på omkring 5,0, har ett tak med modern standardisolering ett U-värde som ligger på maximalt 0,13. Kraven på isolering blir allt strängare och kraven på låga U-värden följer därmed i samma takt. För de moderna passivhusen är riktvärdena mycket ambitiöst satta. Benämningen “passivhus” kommer av att man med hjälp av passiva åtgärder – det vill säga utan aktiva system –  gör huset mer energieffektivt. I Sverige har Energimyndigheten tagit fram en frivillig kravspecifikation för passivhus. Här anger man riktvärden för både tillförd energi för värme, varmvatten och drift, samt för värmeförluster. Vad gäller specifikt isolering av tak innebär riktvärdena att man behöver uppemot 500 mm isolering.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad måste man tänka på vid isolering av tak?

När man isolerar taket ändrar man temperaturförhållandena. Isolerar man en kallvind blir ett av de kritiska momenten därmed att man säkrar upp att luftcirkulationen blir tillräcklig efter isoleringen. Luftscirkulation är av yttersta vikt för att kondens ska kunna torka ut – vilket ju blir särskilt aktuellt när temperaturförhållandena förändras. För att undvika framtida mögel- och rötskador behöver man alltid se till att det finns en luftspalt mellan isoleringen och taket. Denna får också till effekt att problem med snösmältning och isbildning motverkas vintertid. Ofta kan isolering av tak göras inifrån, men ibland behöver man lyfta bort befintlig takbeklädnad för att komma åt, vilket i så fall gör jobbet betydligt mer omfattande.

För att motverka kondens är det vanligt att man monterar en fuktspärr. Detta är en plastduk som hindrar varm och fuktig luft från att tränga igenom tak och väggar, och ta sig upp på vinden. Fuktig luft kan kondensera inne i isoleringen och få till följd att man får fuktskador, mögelangrepp och röta. Det är emellertid även viktigt att man bara använder en fuktspärr. Denna måste sluta helt tätt och placeras alltid på den varma sidan av isoleringen. Lämpligen placerar man den en bit in i isoleringen, så att man inte råkar göra hål i den när man monterar taklampor eller liknande. Här är det igen viktigt med en tillräcklig luftcirkulation och ventilation så att fuktig luft kan ersättas med sådan som blivit uppvärmd och uttorkad.

Hitta hantverkare till uppdraget

När du har bestämt dig för att isolera taket blir nästa steg att kontakta lämpliga entreprenörer för att få jobbet utfört. Detta är någon som vi kan hjälpa till med genom tjänsten Byggstart. När du registrerat ditt projekt på Byggstart kontaktar vi dig för en kortare genomgång av uppdraget, varefter vi sammanför dig med entreprenörer som är väl kvalificerade för just ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.